DOKONANA PRZEZ WŁADZĘ KOŚCIELNĄ LUB ŚWIECKĄ LIKWIDACJA TEKSTÓW (ARTYKUŁÓW, PISM), KTÓRE NIE PRZESZŁY POZYTYWNEJ WERYFIKACJI CENZURY, ZOSTAŁY UZNANE ZA GORSZĄCE LUB NARUSZAJĄCE PORZĄDEK SPOŁECZNY CZY POLITYCZNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONFISKATA to:

dokonana przez władzę kościelną lub świecką likwidacja tekstów (artykułów, pism), które nie przeszły pozytywnej weryfikacji cenzury, zostały uznane za gorszące lub naruszające porządek społeczny czy polityczny (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KONFISKATA

KONFISKATA to:

w prawie: kara polegająca na utracie na rzecz państwa mienia należącego do osoby skazanej wyrokiem sądowym lub posiadanego bezprawnie (na 10 lit.)KONFISKATA to:

wywłaszczenie kogoś z całego lub z części majątku na rzecz państwa (bez odszkodowania) (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOKONANA PRZEZ WŁADZĘ KOŚCIELNĄ LUB ŚWIECKĄ LIKWIDACJA TEKSTÓW (ARTYKUŁÓW, PISM), KTÓRE NIE PRZESZŁY POZYTYWNEJ WERYFIKACJI CENZURY, ZOSTAŁY UZNANE ZA GORSZĄCE LUB NARUSZAJĄCE PORZĄDEK SPOŁECZNY CZY POLITYCZNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.242

GRAF EULEROWSKI, ORTEZA, POSOBOROWIE, LANDLORD, ZGAGA, ROZCIĄGŁOŚĆ RÓWNOLEŻNIKOWA, KONTYNGENT CELNY, NIEOSTROŚĆ, ZIEMIA OBIECANA, MUNDANIA, NAROST, VIP, TESTOWANIE WZORCOWE, DECYMA, WÓZKOWY, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, CEBULAK, BALROG, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, CICHY WSPÓLNIK, KABEL, WSKAZ, DEFILADA, WIKARIUSZ KAPITULNY, WENTYL, SKAŁA METAMORFICZNA, SEKCJA RYTMICZNA, CELOWNIK, OMLET, ŚWIATŁOCIEŃ, DWURURKA, DRUK, OBRONA, LIBERIA, KONFIGURACJA, SUWNICA, TOUROPERATOR, KAPISZON, ZMIANA PATOLOGICZNA, EMBRIOGENEZA, JEMIOŁA, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, TYTUŁ PRASOWY, SKŁAD WOLNOCŁOWY, WIĘZIENIE, INFILTRACJA, PURPURA, KOLEBKA, FUNDAMENTALIZM EPISTEMOLOGICZNY, KIFOZA, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, IMMUNOLOGIA, KOREK, DOLARÓWKA, PION, MAGNES, LIZANIE , POMOC DROGOWA, PRZYRODA NIEOŻYWIONA, BĄBELKI, BEMBA, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, SZTUBAK, ZGRYWA, SYMPOZJON, NASKÓREK, ANTYGWAŁTY, KUTIKULA, OKRES PÓŁTRWANIA, MŁAK, SIERMIĘGA, POJAZD LATAJĄCY, MUSZLOWCE, ALTOSTRATUS, CŁO WYRÓWNAWCZE, ODGŁOS, SŁODKOŚĆ, ANTYUTLENIACZ, SEZON, SZPULKA, SZKIC TOPOGRAFICZNY, NAGOŚĆ, NIELOTNOŚĆ, BAZYLIA, LAPICIDA, PRZYJEZDNY, KAPER, WŁOSKI, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, POLITYKA DYSKONTOWA, POMÓR, TELEFON, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, CZOŁÓWKA, POJAZD, ZĄB, JĘZOR LODOWCOWY, OTWARTOŚĆ, ZMOWA MILCZENIA, LINIA MONTAŻOWA, TŁO, DZIECINA, KATASTROFIZM, LIPA, JĘZYK FALISKI, FOLIA, ULFAT, MIELIZNA, DŁUGOŚĆ, GAZY, WULKAN TARCZOWY, DROGA RZYMSKA, ŚLIWA, BAWOLEC, GLIZA, TEMAT FLEKSYJNY, KSENOBIOTYK, DRUGI OBIEG, GROOMING, DOMENA MAGNETYCZNA, KRYSTALOMANCJA, BURZA, PRZESZYCIE, ATONIA, NIEZDOLNOŚĆ, OFICJAŁ, SINIEC, PRZEKŁAD, USZKO, SŁUPEK, DREWNO ŚREDNIOWYMIAROWE, CHOROBA GIANOTTIEGO-CROSTIEGO, BODZIEC, ŚWIĄTYNIA, SUPERRAKIETA, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, MISO, BARYKADA, BOSMAN, KITEL, SCENKA RODZAJOWA, OBŁO, OLEJEK ABSOLUTNY, KAPUŚCIANY ŁEB, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, TOLERANCJA, FERMENTACJA METANOWA, SAMORODNOŚĆ, KUBIZM, SIŁA PŁYWOWA, AKCJA, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, AKRONIM, OLEJ ROŚLINNY, SEQUEL, TWIERDZENIE LAXA-MILGRAMA, ROBOTA, JEDYNY PIERŚCIEŃ, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, KACAPSKI, ZNAJDA, GMERK, ŻYCIE OSOBISTE, METRYKA, ORBITA PARKINGOWA, SOCJALDEMOKRATA, ŚRODEK KRWIOZASTĘPCZY, RELIKWIA, PLEBEJUSZ, HAPEK, CASTING, PATRYLINEARNOŚĆ, PRZEWÓD WĄTROBOWY, ŚRODEK MASY, ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE, KARAWAN, SPACJA, NORIKER, WILCZE STADO, ZAGŁADA, LASKA MARSZAŁKOWSKA, DIAGNOSTYKA, KAMIZELKA KULOODPORNA, SUROWOŚĆ, DOKTOREK, LEMONIADA, ZNAJDEK, SOFIZMAT ROZSZERZENIA, DIETA KOPENHASKA, ATUT, BOZON Z, LAMPKA MAŚLANA, EUROCENTRYZM, OWICYD, ALFABET FIKCYJNY, SONDA, STYL ARCHITEKTONICZNY, SEMINARIUM, CZYNNIK SYTUACYJNY, JAZZÓWKA, ZAPYTANIE OFERTOWE, GRZEBACZ, MYRMEKOFIL, MASZYNA ELEKTRYCZNA, ESCUDO PORTUGALSKIE, ŁUPEK DACHÓWKOWY, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, PIĘCIOKROTNOŚĆ, FAKT PRASOWY, ROZPAD, ROZEJM, SKRĘTNIK, NARTA, ZAGARNIĘCIE MIENIA, NIESKWAPLIWOŚĆ, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, KARYKATURALNOŚĆ, KAMIENNE SŁOŃCE, KWARTA, SAFARI, KATZENJAMMER, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, WYDATKI, KOMITET CENTRALNY, NARCIARSTWO KLASYCZNE, BAYES, ROZMODLENIE, SMALEC, WYSZUKIWARKA, KAZUISTYKA, FILTR RODZINNY, PROCES INWESTYCYJNY, KAZAMATA, KŁOBUK, GOSZYZM, SEKULARYZACJA, KACZKA, TRANSPONDER, WYZIEW, ŻER, LIMIT POŁOWOWY, GRÓB SKRZYNKOWY, WAŁ BRZEGOWY, LECZENIE CHIRURGICZNE, ŻYZNOŚĆ, TEMPERATURA MROZU, ROPNICA, EKAGLIN, WYROBISKO GÓRNICZE, KRZYWA, KWACZ, ORZECHÓWKA, PALLADIANIZM, GŁĘBSZY, KROPIELNICA, AUTOMOBILISTA, MIKROKASETA, SZPAGIETKA BAHAMSKA, KWALIFIKACJA, TOP, BAKTERIA DENITRYFIKACYJNA, BABESZJOZA PSÓW, CHRUPKOŚĆ, NA PIESKA, LINIA GEODEZYJNA, SŁOWO POSIŁKOWE, DERYWACJA ALTERNACYJNA, TUSZ, UPROWADZENIE, BIELIZNA, OPŁATA KONCESYJNA, WROCŁAWSKOŚĆ, KUCHNIA POLOWA, CARSTWO, NADMUCH, LIST PASTERSKI, WYŁAWIACZ, BRZYDOTA, NIENOWOCZESNOŚĆ, NIĆ, OSIEMNASTY, KOŁO HERMENEUTYCZNE, NARCIARSTWO NORWESKIE, BLOKADA ALKOHOLOWA, OPŁATA PROLONGACYJNA, ZGNIŁOŚĆ, WŁADZUCHNA, RAKSOLOTY, CZARNY PUNKT, STOCZNIA, PORZĄDEK DZIENNY, HORMON, KANAŁ, SŁAWIANKA, WULKAN TUFOWY, PORTFEL ELEKTRONICZNY, NIEPOKOJENIE SIĘ, ?DANIO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.242 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DOKONANA PRZEZ WŁADZĘ KOŚCIELNĄ LUB ŚWIECKĄ LIKWIDACJA TEKSTÓW (ARTYKUŁÓW, PISM), KTÓRE NIE PRZESZŁY POZYTYWNEJ WERYFIKACJI CENZURY, ZOSTAŁY UZNANE ZA GORSZĄCE LUB NARUSZAJĄCE PORZĄDEK SPOŁECZNY CZY POLITYCZNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DOKONANA PRZEZ WŁADZĘ KOŚCIELNĄ LUB ŚWIECKĄ LIKWIDACJA TEKSTÓW (ARTYKUŁÓW, PISM), KTÓRE NIE PRZESZŁY POZYTYWNEJ WERYFIKACJI CENZURY, ZOSTAŁY UZNANE ZA GORSZĄCE LUB NARUSZAJĄCE PORZĄDEK SPOŁECZNY CZY POLITYCZNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KONFISKATA dokonana przez władzę kościelną lub świecką likwidacja tekstów (artykułów, pism), które nie przeszły pozytywnej weryfikacji cenzury, zostały uznane za gorszące lub naruszające porządek społeczny czy polityczny (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONFISKATA
dokonana przez władzę kościelną lub świecką likwidacja tekstów (artykułów, pism), które nie przeszły pozytywnej weryfikacji cenzury, zostały uznane za gorszące lub naruszające porządek społeczny czy polityczny (na 10 lit.).

Oprócz DOKONANA PRZEZ WŁADZĘ KOŚCIELNĄ LUB ŚWIECKĄ LIKWIDACJA TEKSTÓW (ARTYKUŁÓW, PISM), KTÓRE NIE PRZESZŁY POZYTYWNEJ WERYFIKACJI CENZURY, ZOSTAŁY UZNANE ZA GORSZĄCE LUB NARUSZAJĄCE PORZĄDEK SPOŁECZNY CZY POLITYCZNY sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - DOKONANA PRZEZ WŁADZĘ KOŚCIELNĄ LUB ŚWIECKĄ LIKWIDACJA TEKSTÓW (ARTYKUŁÓW, PISM), KTÓRE NIE PRZESZŁY POZYTYWNEJ WERYFIKACJI CENZURY, ZOSTAŁY UZNANE ZA GORSZĄCE LUB NARUSZAJĄCE PORZĄDEK SPOŁECZNY CZY POLITYCZNY. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x