Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: POCISK RĘCZNY LUB POCISK GRANATNIKOWY (W DRUGIM ZNACZENIU RZADKO UŻYWANY W JĘZYKU CODZIENNYM) RAŻĄCY ODŁAMKAMI I ENERGIĄ WYBUCHU, DYMNY ALBO ZAPALAJĄCY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRANAT to:

pocisk ręczny lub pocisk granatnikowy (w drugim znaczeniu rzadko używany w języku codziennym) rażący odłamkami i energią wybuchu, dymny albo zapalający (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GRANAT

GRANAT to:

ciemny odcień barwy niebieskiej (na 6 lit.)GRANAT to:

Punica granatum, granatowiec - gatunek drzewa lub ciernistego krzewu należący do rodziny krwawnicowatych (na 6 lit.)GRANAT to:

pestkowaty słodko-cierpki w smaku owoc (jagoda) granatowca (na 6 lit.)GRANAT to:

garnet - kamień półszlachetny, przezroczysty o intensywnie czerwonej barwie, stosowany do wyrobu biżuterii (na 6 lit.)GRANAT to:

pocisk ręczny lub artyleryjski wypełniony materiałem wybuchowym (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POCISK RĘCZNY LUB POCISK GRANATNIKOWY (W DRUGIM ZNACZENIU RZADKO UŻYWANY W JĘZYKU CODZIENNYM) RAŻĄCY ODŁAMKAMI I ENERGIĄ WYBUCHU, DYMNY ALBO ZAPALAJĄCY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.093

ŁACINNIK, EFEKT MAJĄTKOWY, AKCENTUACJA, ŁUPEK HUMUSOWY, KOLOR LUKOWY, ADAPTER, POGROM, OLIFANT, OBROŻA, PAL, PLEWA, FISTUŁA, KOZAK, OBLĘŻENIEC, REFREN, SERWETECZKA, KRYPTODEPRESJA, KRÓLEWIĘTA, FAZA, SYGNAŁEK, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, LINIA PRZEMIANY, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, MIASTO UMARŁYCH, OSTATNIE NAMASZCZENIE, OKUPACJA, FILM SF, POWŁOKA, CZĘŚĆ ZAMIENNA, PRÓBKA, KONCHYLIOLOGIA, MODUŁ MIESZKALNY, ITALIAŃSKI, ZBIORNIK, SPRAWNOŚĆ, PANTOFAG, ODPUST, PRAWDA, POLER, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, CIOTECZNY DZIADEK, WINA, FILOLOGIA CHORWACKA, PUDDING, ALLEGRETTO, DYMA, ODKOS, KARBAMINIAN, DZIKARZ, SONIFIKACJA, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, MIKROFON NA TYCZCE, ZNAK KOREKTORSKI, WYRĘBA, SER EDAMSKI, WIDEOMAN, IRRADIACJA, HEMOCYT, PASTISZ, SZARY RYNEK, FIOLET GENCJANOWY, WOLUTA, MISO, ZAGRANIE, XSARA, TASIEMIEC, PROFIL KAUZALNY, KAMIEŃ NERKOWY, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, PRZYWÓZ, PRZEDMIOT, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, PAPIEROCH, TELEGRAM, STROIK, NEOPOGANIZM, KNAGA, MOMENT, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, LITOBENTOS, NIEEFEKTYWNOŚĆ, ATAWIZM, PRZEMYT, PLUJKA, SKŁADANKA, BALSAM KANADYJSKI, MIKSTURA, BOK, KONIUNKCJA, LAMA, NACZYNIE WIEŃCOWE, TATAR, GAZ PIEPRZOWY, EKSPOZYCJA, LODOWIEC FIELDOWY, CZEKOLADA, MACH, CUKRZYCA, SUMATOR, FOKI, SYBIRSKI, SZCZENIACZEK, PODZIEMIE, TROLLING, BARSZCZ, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, KOJARZENIE, PROCES, HALA PERONOWA, PRZEWROTKA, RABACIK, KONTROLA SKARBOWA, GOŚCIU, POBRATYMSTWO, ELEKTROŚMIECI, STUDNIA ABISYŃSKA, PINKA, IMPERIUM BRYTYJSKIE, SPLOT, MORWIN, PŁYWACZEK, NAROST, STOŻEK USYPISKOWY, SPÓJNIK, TORT, MIZERYKORDIA, WOLUMEN OBROTU, PASEK, TRUP, ŚWIATŁO POZYCYJNE, AUTOMOBIL, RYBA PO GRECKU, WRZECIONO, KLASA, TRÓJNÓG, POMOC DROGOWA, CHARYZMAT, ALBUMIK, POWSTRZYMANIE, CZŁON OKREŚLANY, EFEKT BOGACTWA, DOMY, ZAWIESIE, SZCZYTNICA, EPITET, MASKA, CIĄG, ŻELAZO, MADZIARSKI, METANIARZ, PREDYKCJA, DZIEWIĘTNASTY, KOD DWÓJKOWY, MIŁOŚĆ, TUNIKA, NAJDUCH, PLAGA, PARTYCYPACJA, LANGUSTA, JĘZYK TUARESKI, DYSTONIA TORSYJNA, KIERAT, NERWICA SPOŁECZNA, AFRYKANIZOWANIE, STEK, LOGOFET, SIECIÓWKA, CIĘŻKI SPRZĘT, OPERETKA, POMPA ODŚRODKOWA, SKLEPIENIE ZWIERCIADLANE, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, MONETYZACJA, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, PANORA, LEK, WSPOMINKI, SER PODPUSZCZKOWY, RUMSZTYK, WYMAGANIA SYSTEMOWE, PODWOIK, KOLORYSTYKA, TITR, REGUŁA, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, BOHATER POZYTYWNY, DAWCA, BODOR, KIELICH, KLAKSON RĘCZNY, SZTUCIEC, KRAJ KWITNĄCEJ WIŚNI, DUPLIKACJA, DEMOKRACJA, MUTACJA PUNKTOWA, KWATERMISTRZ, JAGODÓWKA, SZEBEKA, UGRUPOWANIE, PANCERZ, PISTOLET, KABAT, ZAĆMIENIE, KARIOLKA, NEWS, UKRES, WYŻ, GŁOWA, ZAKON CZYNNY, TROL, IMPAST, KAJAK, ANAMORFOZA, KOMPETENCJA MIĘKKA, BAZIA, POTOK, WICI, ANON, HERBATA, GAMBIT, TARKA, ZASTRZALIN, ARABESKA, WSPÓŁKRÓL, LUFA, SAKPALTO, MAŁOSTKA, DŁUGIE RĘCE, FRATER, ZAPYTANIE OFERTOWE, KOMANDOR, BOROWIKOWA, ATŁAS, OTWÓR, ZNAK INTERPUNKCYJNY, TRANSLOKACJA, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, MOSH, KONFISKATA, DOJRZAŁOŚĆ, WIERNOŚĆ, KULT LUNARNY, TWIERDZENIE RAMSEYA, ŁUPACZKA, BOCIANIE GNIAZDO, WINA KWALIFIKOWANA, NÓŻ STOŁOWY, URANOWIEC, KREM, WSPÓŁŻYCIE, METEOR, OBOZOWISKO, TAKSON MONOFILETYCZNY, FRAMUGA, ZGORZELINA, LEBERWURST, POWIERNICTWO, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, JĘZYK ŚREDNIOPERSKI, KINKAN, ZANOKCICA SERPENTYNOWA, PRZEKLĘTNIK, NALEŚNIK WIOSENNY, PĘDNIK OKRĘTOWY, ALIANT ZACHODNI, SZTYFT, NIEREZYDENT, KANAŁOPATIA, APOGEUM, KOROWAJ, OBJAW, NAPPA, ZWOLNIENIE, ORBITER, ŚCIEŻKA, RACHUNEK ZDAŃ, TUBA, SZKOŁA, KAFTANIK, STRZELBA, POKRYWA, OPERATOR ARYTMETYCZNY, PRAKTYKA, AURA, LEGALIZACJA PONOWNA, BURZA, LAWINA GRUZOWA, KUPNO, WKLĘSEK, TUMBA, WARTOWNIK, BOMBER, CIENNIK, SRACZKA, KASZTELANIA, MARRAN, MSZA GREGORIAŃSKA, SZEŚĆSETKA, AKOMPANIAMENT, BRZEZINA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.093 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: pocisk ręczny lub pocisk granatnikowy (w drugim znaczeniu rzadko używany w języku codziennym) rażący odłamkami i energią wybuchu, dymny albo zapalający, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POCISK RĘCZNY LUB POCISK GRANATNIKOWY (W DRUGIM ZNACZENIU RZADKO UŻYWANY W JĘZYKU CODZIENNYM) RAŻĄCY ODŁAMKAMI I ENERGIĄ WYBUCHU, DYMNY ALBO ZAPALAJĄCY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
granat, pocisk ręczny lub pocisk granatnikowy (w drugim znaczeniu rzadko używany w języku codziennym) rażący odłamkami i energią wybuchu, dymny albo zapalający (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRANAT
pocisk ręczny lub pocisk granatnikowy (w drugim znaczeniu rzadko używany w języku codziennym) rażący odłamkami i energią wybuchu, dymny albo zapalający (na 6 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x