UR. 1930R, PISARZ NIGERYJSKI TWORZĄCY W JĘZYKU ANGIELSKIM; „BOŻA STRZAŁA” - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ACHEBE to:

ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UR. 1930R, PISARZ NIGERYJSKI TWORZĄCY W JĘZYKU ANGIELSKIM; „BOŻA STRZAŁA”". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 806

WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, OPERATOR ARYTMETYCZNY, KRZEMIAN PIERŚCIENIOWY, DIDEROT, HONCZAR, TARKA, KŁAMSTWO OŚWIĘCIMSKIE, NAGAR, CAPEK, BIERNAT, HANSSON, SŁUŻBA BOŻA, HRUBIN, EKSHIBICJONISTA, FRIED, SWIFT, HADDAD, FUENTES, NECEL, BLOCH, BIERNAT, NOLL, STRZAŁA, PACHISI, TRANSLATOR, LARRA, SZEW STĘBNOWY, GRASS, BERNARD, FALLADA, CHIPPENDALE, ARNOUX, SHUTE, ZEYER, MROZIK, MERI, WILDER, KATON, GARNETT, LEONOW, MENDES, UHSE, STRZAŁA, ILLYES, CSOKOR, FILOLOGIA NIEMIECKA, IWANOW, PRÓCHNICZEK OBUPŁCIOWY, WYRAZ OBCY, KATAJEW, JENS, PANAS, HANDKE, GARY, DYSJUNKCJA, WOLF, PREZYDENTKA, LORENC, KAFKA, GUTZKOW, GÓRSKI, VRIES, FILOLOGIA ANGIELSKA, WOLA BOŻA, FORMAN, GRICIUS, LYNCH, KAPUSTA PO ALZACKU, VETEMAA, FRANCK, BOBOWSKI, GERMANISTYKA, WYRAŻENIE DEIKTYCZNE, DRDA, FILANDER PRĘGOWANY, OPERATOR BITOWY, HUGHES, STROBER, PEPTON, AMADO, RAZUS, SABATO, LEWIS, COCTEAU, BERTOLT, OZÓR, HALEVY, WYRAŻENIE OKAZJONALNE, KAWALEC, LOPEZ, LACIS, CLIFORD, JĘZYKOZNAWSTWO INDOEUROPEJSKIE, PARTIA, HEDAJAT, STREFA EKONOMICZNA, CABRERA, GAJDAR, FRITSCH, LIE, DWUROŻEK PRZEŚWIECAJĄCY, AŻAJEW, GODET, ANGLIC, LOTHAR, ISKRA BOŻA, RAUD, MASKA WSTYDU, BOSSUET, LAKIER DO PAZNOKCI, VERNE, PRUS, ZŁOTOKWIAT, PERTEK, PORFIRYNA, SAMSEL, AUSZPIK, AMORIM, GIONO, CLAUDEL, LUPAN, PARAGRAF, HAUCH, MORRIS, STONE, HEMON, RAJNOW, PAK, BRYLL, VELEZ, TAŃSKI, CIUFCIA, ŻYŁA JĘZYKOWA, KOLEGA PO PIÓRZE, AMICIS, POZNER, MANN, COLLODI, DEFOE, GELLERT, KISIELEWSKI, SZERB, GOGOL, BARLOW, ZDROJEK POSPOLITY, CLARKE, ANDRIĆ, KRANJEC, RYNEK PRACY, MILLER, GAUTIER, ZAKRZEWSKI, SKRYPT, FILOLOGIA ORIENTALNA, BOLL, CASSOU, VODNIK, WHITE, STRZAŁA, ALENCAR, HISPANISTYKA, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, DARVAS, ULFAT, TARKA, LOPEZ, STYRON, HERNADI, PROGRAM, GOETEL, WYSZUKIWARKA, BIDWELL, DOBLIN, CREANGA, FEKALIA, ALVARO, GIDE, CARY, PRÓCHNICZEK BŁOTNY, BENNET, BELLAMY, GESSNER, GIDE, AKT NORMATYWNY, WIED, OOKA, KISCH, ANCZYC, FUTURE SIMPLE, REGIONALISTA, BANG, BAZIN, JOSIKA, GĄSIOROWSKI, ROMANSOPISARZ, NERUDA, PERCY, HALEK, GARSZYN, WOLTER, AMADO, MORICZ, WYRAŻENIE EGZOCENTRYCZNE, ŻYWOTOPIS, SŁOWOTWÓRSTWO, BEŁT, GORCZYN, ASSEMBLER, BRANDYS, GERHARD, SIMOLESTES, BYK, LERNET, STONE, DUMAS, HARRIS, KONFEDERACJA KANADY, HOEL, HEYSE, WALLIS, NEFF, ITALIANISTYKA, KRAPKA, ROJAS, LOTI, HISTA, CEZAR, SADE, STYLISTA, SCHULZ, LINS, LEROUX, GALAN, ŚCIEG RYŻOWY, KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI, KADIRI, MELCHIOR, BĄBEL, RAFFI, GREY, BOJER, DAMROT, GIJSEN, DOLCI, FILOLOGIA WŁOSKA, DREISER, FORD, WEISS, WARREN, ZDZIWKO, ROMANISTYKA, MILNE, AKCENTACJA, KOVACIĆ, ZAMRÓZ, KOEPPEN, FILOLOGIA CHORWACKA, HESSE, COOPER, BOURGET, FREDRO, MOCHWIAN BŁOTNY, BARRIE, KOLLAR, IONESCO, MAZINI, TAKAMI, PASZKWILANT, PAŻWAK, TED, JOWKOW, AREMNO, FONETYKA, KOŁĄTAJ, FILOLOGIA KLASYCZNA, CANKAR, NODIER, MORTON, KEROUAC, DIMOW, QUINET, SCHULZ, KENKO, HERMLIN, TWAIN, PROUST, BARRES, GIDE, WALLIN, NAZOR, ALDRIN, KSYLOGRAF, CAMUS, GRUSAR, BOŻA TRAWKA, CABANIS, ALEGRIA, SPIRALA, FENELON, ?IRZYKOWSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 806 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UR. 1930R, PISARZ NIGERYJSKI TWORZĄCY W JĘZYKU ANGIELSKIM; „BOŻA STRZAŁA” się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UR. 1930R, PISARZ NIGERYJSKI TWORZĄCY W JĘZYKU ANGIELSKIM; „BOŻA STRZAŁA”
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ACHEBE ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ACHEBE
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” (na 6 lit.).

Oprócz UR. 1930R, PISARZ NIGERYJSKI TWORZĄCY W JĘZYKU ANGIELSKIM; „BOŻA STRZAŁA” sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - UR. 1930R, PISARZ NIGERYJSKI TWORZĄCY W JĘZYKU ANGIELSKIM; „BOŻA STRZAŁA”. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast