RASA KONI GORĄCOKWISTYCH, POWSTAŁA POD KRZYŻOWANIU KONIA NORMAŃSKIEGO Z ANGIELSKIM ROADSTEREM Z NORFOLK I WPROWADZONIU DO RASY KRWI ANGIELSKIEJ HACKNEYA, ROSYJSKIEGO KŁUSAKA ORŁOWA ORAZ AMERYKAŃSKIEGO KONIA STANDARDBRED; UŻYWANA JEST NIEMAL WYŁĄCZNIE DO GONITW KŁUSAKÓW W ZAPRZĘGACH LUB POD SIODŁEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KŁUSAK FRANCUSKI to:

rasa koni gorącokwistych, powstała pod krzyżowaniu konia normańskiego z angielskim roadsterem z Norfolk i wprowadzoniu do rasy krwi angielskiej hackneya, rosyjskiego kłusaka Orłowa oraz amerykańskiego konia standardbred; używana jest niemal wyłącznie do gonitw kłusaków w zaprzęgach lub pod siodłem (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RASA KONI GORĄCOKWISTYCH, POWSTAŁA POD KRZYŻOWANIU KONIA NORMAŃSKIEGO Z ANGIELSKIM ROADSTEREM Z NORFOLK I WPROWADZONIU DO RASY KRWI ANGIELSKIEJ HACKNEYA, ROSYJSKIEGO KŁUSAKA ORŁOWA ORAZ AMERYKAŃSKIEGO KONIA STANDARDBRED; UŻYWANA JEST NIEMAL WYŁĄCZNIE DO GONITW KŁUSAKÓW W ZAPRZĘGACH LUB POD SIODŁEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.817

NIEUPRZEJMOŚĆ, ŚRODEK MASY, KACZAN, WŁOCHACZ, PLANTACJA NASIENNA, KOMPRADOR, OPŁATA CZYNSZOWA, CHARYZMA, SKRZYPŁOCZE, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, WSKAZÓWKA, PART, BANDYCTWO, CZARODZIEJSTWO, TRASER, FUNKCJA, FRYZ, STEK, PIERWSZAK, FAŁD GŁOSOWY, FETYSZYZM, SKUPINA, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, WYCHOWANIE FIZYCZNE, ROZTWÓR FIZJOLOGICZNY, MODERNA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, OPACTWO, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, STARA WIARA, IMPLIKANT FUNKCJI BOOLOWSKIEJ, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, SZNAUCER, PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY, ROGALIK, MAGNEZJA, UKŁAD JEZDNY, DEKIELEK, TERAPIA SZOKOWA, ZIELONE PŁUCA, GÓWNIANOŚĆ, LEKCJA, BAGNO, MIOTEŁKA, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, FILEMON SĘDZIWY, NAWIETRZNIK, ADIUTANT, ROZUM, HAJDUK, CIĘGNO NAPĘDOWE, SZLEZWICKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, SZORSTKOŚĆ, PARTYKUŁA, NIETOPERZE OWADOŻERNE, DZIEŁO ŻYCIA, STATEK KORSARSKI, OPIEKA PERINATALNA, MRÓWKA SMĘTNICA, AMEBOCYT, FILAR PRZYPOROWY, KISZKA ZIEMNIACZANA, ROZKRUSZ, PICOWNIK, WOJNA CELNA, ZBIOROWISKO, PISMO GRECKIE, ARANŻACJA, TANK, CZUWAK, MORGAN, SILNIK PRZELOTOWY, FRANCUSKI, PODATEK MAJĄTKOWY, STAN WZBUDZONY, BROMOLEJ, ELEWATOR, SPROŚNOŚĆ, POŁĄCZENIE WCISKOWE, LINIA LOTNICZA, MARYNARCZYNA, ŁATA, KHMERKA, ZASADA PODCZEPIENIA, HRABINI, WIERTŁO, SUPERMAN, ZGROMADZENIE ZAKONNE, AMORFIZM, LISTOPAD '89, ZWIĄZEK CYKLICZNY, DŁUGIE RĘCE, CHOROBA VAQUEZA, BELKOWANIE, LUZACKOŚĆ, WOLA BOŻA, SMUSZKA, GRUSZECZKA, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, CHORY NA GŁOWĘ, BINOKLE, KOLIMACJA, WSZETECZNOŚĆ, EFEKT STYKU, SIEĆ NEURONOWA, ANGIELSKOŚĆ, CIAŁKO MRÓWCZE, BIEDAK, PRĘT, GRZECZNOŚĆ, LIMFOBLAST, BIAŁE NOCE, KOMA, GRUPA WAROWNA, GĘŚ, PRZECIWIEŃSTWO, ZAINTERESOWANIE, KORDON, CARSTWO, GEOFIT CEBULOWY, CHIŃSKOŚĆ, HERMETYCZNOŚĆ, ELEKTORAŁ, STARUNEK, EPOKA, SZEREG CZASOWY, BRĄZÓWKA, BANACHIEWICZ, SPRAY, JANSSEN, FIKSATYWA, NADKRWISTOŚĆ, REKWIZYCJA, WSPÓLNOTOWOŚĆ, MAPA NUMERYCZNA, STRZAŁECZKA, ŁOBODA, KITEL, SAUNAMISTRZ, GRUPA, LITURGIA ALEKSANDRYJSKA, NIESPIESZNOŚĆ, MANEŻ, DING, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, REGULATOR POGODOWY, PRODUKCJA NIEZAKOŃCZONA, POŁUDNIOWONIEMIECKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, LODOWIEC GÓRSKI, STYL, UNIWERSYTET, NASIĘŹRZAŁ, PREMIA ZALESIENIOWA, MLECZ, AUTOSZCZEPIONKA, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, KLEJ, WIDŁOZĘBOWCE, SCHAB, MORZE AZOWSKIE, PLASTYCZNOŚĆ, WIELKI KSIĄŻĘ, BADACZ POLARNY, COPYPASTA, CEDZIDŁO, LABORIT, KARABELA, LITEWSKOŚĆ, ZŁOTÓWKA, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, RACJONAŁ, ŚLUB CYWILNY, KOALA, CHARPY, KLINGA, WELIN, IMITACJA, PUSTAK, ODGAŁĘZIACZ, ŁOGAWIZNA, ROZSZCZEP WARGI, ORLICZKOWATE, ROZŁUPEK BRUNATNY, MARTWOTA, POŁĄCZENIE CIERNE, FOTOTROPIZM DODATNI, SPARTA, BETON, TRYGONOMETRIA, STEREOTAKSJA, STYMULACJA, SYMFONIK, REGIONALISTA, HIV, ZAWODOWIEC, RAK SZLACHETNY, BISZKOPT, ELEMENT ROZDZIELCZY, ROŚLINY NACZYNIOWE, NUTRIA, FOSFOREK, SKOCZNIA MAMUCIA, MROK, ANIOŁEK, KRET SZCZOTKOOGONIASTY, PLAMA WĄTROBOWA, REMAT, DZIEŁO, SKAFANDER, OŚLA GŁOWA, MIĘSOŻERCA, ŻYRAFA MASAJSKA, FALA, WIMPERGA, NEGATYW, PRZYWODZICIEL, ŻYWIZNA, SER, OTĘPIENIE, ANTEPEDIUM, ARLEKIN, SKALA, SOLUBILIZACJA HYDROTOPOWA, ALAN, TROGLOKSEN, ZNACZNIK, FIRMA-WYDMUSZKA, WCIĄGARKA, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, DROŻDŻE, TRACICIEL, KWIZ, SZARPANKA, PUNKT NIECIĄGŁOŚCI, POJAZD NIENORMATYWNY, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, MASZYNOWNIA, PŁASZCZYZNA STRZAŁKOWA, ISKIERNIK, HIPOTEZA POMOSTOWA, EGZEKUTYWA, TWIERDZENIE O ZWARTOŚCI, CZERWONOSKÓRY, AFRYKAŃSKOŚĆ, NIEWYRAŹNOŚĆ, SEREK, OBIEKT LINIOWY, POLIGLOTA, HEWLETT-PACKARD, RINFORZANDO, RAJA NABIJANA, MUSLI, PIEC INDUKCYJNY, KAPTUR, PRZEMYŚLNOŚĆ, KIŚĆ, SULKY, MAZUREK, TROL, KRET, MAMUCIA SKOCZNIA, CZOSNEK, IDEALNOŚĆ, CZAS GRAMATYCZNY, OTRĘT, BAGNIAK ZDROJOWY, BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA, NIEDOSTATECZNY, ABH, OBRONA WŁASNA, SAKIEWNIK, ŚLĄSKOŚĆ, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, ŁAWA KOMINIARSKA, PASKUDA, KWADRA, WAZOWIE, NOODLE, OKRĄGŁOŚĆ, OBWÓD REZONANSOWY, QUIZ, TRĘDOWNIK, PODWODA, BOROWIK WILCZY, BARSZCZ, KALINA, PODRZĘDNIK, PRZEWOŹNIK, KOMA, GORZKOŚĆ, PAPRYKARZ, ŚLEPA PRÓBA, PĘCHERZ, GORSET, NIEKONKRETNOŚĆ, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE RÓWNOLEGŁE, BOŚNIACKOŚĆ, KARP BEZŁUSKI, AKROPOL, ?ZAUROZUCH.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.817 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RASA KONI GORĄCOKWISTYCH, POWSTAŁA POD KRZYŻOWANIU KONIA NORMAŃSKIEGO Z ANGIELSKIM ROADSTEREM Z NORFOLK I WPROWADZONIU DO RASY KRWI ANGIELSKIEJ HACKNEYA, ROSYJSKIEGO KŁUSAKA ORŁOWA ORAZ AMERYKAŃSKIEGO KONIA STANDARDBRED; UŻYWANA JEST NIEMAL WYŁĄCZNIE DO GONITW KŁUSAKÓW W ZAPRZĘGACH LUB POD SIODŁEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RASA KONI GORĄCOKWISTYCH, POWSTAŁA POD KRZYŻOWANIU KONIA NORMAŃSKIEGO Z ANGIELSKIM ROADSTEREM Z NORFOLK I WPROWADZONIU DO RASY KRWI ANGIELSKIEJ HACKNEYA, ROSYJSKIEGO KŁUSAKA ORŁOWA ORAZ AMERYKAŃSKIEGO KONIA STANDARDBRED; UŻYWANA JEST NIEMAL WYŁĄCZNIE DO GONITW KŁUSAKÓW W ZAPRZĘGACH LUB POD SIODŁEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KŁUSAK FRANCUSKI rasa koni gorącokwistych, powstała pod krzyżowaniu konia normańskiego z angielskim roadsterem z Norfolk i wprowadzoniu do rasy krwi angielskiej hackneya, rosyjskiego kłusaka Orłowa oraz amerykańskiego konia standardbred; używana jest niemal wyłącznie do gonitw kłusaków w zaprzęgach lub pod siodłem (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KŁUSAK FRANCUSKI
rasa koni gorącokwistych, powstała pod krzyżowaniu konia normańskiego z angielskim roadsterem z Norfolk i wprowadzoniu do rasy krwi angielskiej hackneya, rosyjskiego kłusaka Orłowa oraz amerykańskiego konia standardbred; używana jest niemal wyłącznie do gonitw kłusaków w zaprzęgach lub pod siodłem (na 15 lit.).

Oprócz RASA KONI GORĄCOKWISTYCH, POWSTAŁA POD KRZYŻOWANIU KONIA NORMAŃSKIEGO Z ANGIELSKIM ROADSTEREM Z NORFOLK I WPROWADZONIU DO RASY KRWI ANGIELSKIEJ HACKNEYA, ROSYJSKIEGO KŁUSAKA ORŁOWA ORAZ AMERYKAŃSKIEGO KONIA STANDARDBRED; UŻYWANA JEST NIEMAL WYŁĄCZNIE DO GONITW KŁUSAKÓW W ZAPRZĘGACH LUB POD SIODŁEM sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - RASA KONI GORĄCOKWISTYCH, POWSTAŁA POD KRZYŻOWANIU KONIA NORMAŃSKIEGO Z ANGIELSKIM ROADSTEREM Z NORFOLK I WPROWADZONIU DO RASY KRWI ANGIELSKIEJ HACKNEYA, ROSYJSKIEGO KŁUSAKA ORŁOWA ORAZ AMERYKAŃSKIEGO KONIA STANDARDBRED; UŻYWANA JEST NIEMAL WYŁĄCZNIE DO GONITW KŁUSAKÓW W ZAPRZĘGACH LUB POD SIODŁEM. Dodaj komentarz

4+7 =

Poleć nas znajomym:

x