PRZEDMIOT O ŁUKOWATYM LUB TRÓJKĄTNYM KSZTAŁCIE, Z HAKIEM POŚRODKU, SŁUŻĄCY DO WIESZANIA UBRAŃ NA DRĄŻKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIESZAK to:

przedmiot o łukowatym lub trójkątnym kształcie, z hakiem pośrodku, służący do wieszania ubrań na drążku (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WIESZAK

WIESZAK to:

sprzęt, który służy do wieszania różnych przedmiotów, najczęściej ubrań (na 7 lit.)WIESZAK to:

tasiemka lub pętelka przyszyta do ubrania lub ręcznika (na 7 lit.)WIESZAK to:

wysoka i chuda osoba (na 7 lit.)WIESZAK to:

pionowy, rozciągany element konstrukcji wiązara wieszarowego (na 7 lit.)WIESZAK to:

pionowy element rozciągany dźwigarów i wiązarów, przenoszący obciążenie na konstrukcję nośną (na 7 lit.)WIESZAK to:

rama lub wspornik do zawieszenia elektrod oraz do doprowadzania do nich prądu (na 7 lit.)WIESZAK to:

klamerka lub opaska z haczykiem do zawieszania kabla na lince nośnej (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDMIOT O ŁUKOWATYM LUB TRÓJKĄTNYM KSZTAŁCIE, Z HAKIEM POŚRODKU, SŁUŻĄCY DO WIESZANIA UBRAŃ NA DRĄŻKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.501

PŁYTA KORKOWA, ZIEMIA ODNIESIENIA, FELER, PIERWSZOŚĆ, POTRZEBA, GRZĘDA, OBLIGACJA ZAMIENNA, OBROŻA, NIEBOŻĘ, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, KRYSZTAŁ, MYKWA, REGIONALISTYKA, ZAKON CZYNNY, EFEKT UBOCZNY, DRAJREP, BEKA, KABRIOLECIK, NASTAWA, KOMIN PŁACOWY, WIEK, PRĄD, JALAPENO, ZAŚLEPIENIE, NADZORCA SĄDOWY, CHŁOSTA, TENOR, STARZENIE MORALNE, WJAZD, CIĄG, RURA GŁOSOWA, KONTROLA DOSTĘPU, BYLICA, ANTEPEDIUM, GRANATNIK, STANOWISKO, STONÓG MYSZATY, GIGANT, PRZYKASÓWKA, KIEROWCA, MILANEZ, NACISK, PIEPRZ ZIELONY, PAPRYKARZ, FLUID, ADRES BAZOWY, KROTOCHWILA, EGIDA, SZABAŚNIK, WANIENKA, MANCA, DYSKRETKA, OBCOWANIE PŁCIOWE, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, NIEBIOSY, POMPA WYPOROWA, METEOR, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, SUSZ, WIELKOŚĆ SKALARNA, AKRONIM, OPERA, PASTWA, BIAŁA KSIĘGA, OSTROGA PIĘTOWA, POSEŁ, BAZYLIA, RZECZ, SZUM, ODCZYN, TEOWNIK, OPONENT, MINERALIZACJA, PROSO, POMOC STYPENDIALNA, ARANŻER, CZOP, OBRAZ, MUTACJA PUNKTOWA, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, ZAPRAWA, SZEW, CEDZIDŁO, SAMOURZECZYWISTNIENIE, SZPICAK, KONKURENCJA, KOBYŁA, TARCZA, CEGŁA KOMINOWA, GOFR, TELEFON ZAUFANIA, HELIKAZA, TREL, MAKOWICA, MECHANIZM RYGLOWY, FORMANT, KIEŁŻ, MOZZARELLA, SZEW, KANAŁ ENERGETYCZNY, TURZYCA, OSTATNIE NAMASZCZENIE, PODATEK ROLNY, PŁAT, SOK, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, PIEC GRZEWCZY, USKOK, HEAD-HUNTER, CAPRICCIO, RYBONUKLEAZA, PRZEGRYZKA, AZYL, KAPITAŁOWOŚĆ, KORKOCIĄG, MUŚLIN, DZIENNIKARZ, POMIDOR DRZEWIASTY, DRACHMA, OPONA PNEUMATYCZNA, METRYKA, KIESZONKA, SZEZLONG, ODRĘTWIENIE, ZAKURZENIE, BALDACHIM, PRZYSTAŃ MORSKA, SAMOLOT BOMBOWY, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, CIEMNA KARTA, POMADKA, STUPA, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, BATON, KWASZONKA, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, ZBROJA TURNIEJOWA, CZYNNIK WYTWÓRCZY, PROCES TECHNOLOGICZNY, POSTOŁ, KLESZCZE, GRZANKI, DZIANINA, BLENDA SMOLISTA, LATAJĄCY TALERZ, STREFA BUFOROWA, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, POLE, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, OKRĘŻNOŚĆ, PRZEZIERNIK, IKEBANA, FRYZ, WEŁNIAKOWE, OSKÓREK, KRĄŻEK, SMREKUN, LIBELLA, NORMOCYT, SUFLET, KLUCZ, UJŚCIE, POCHLEBSTWO, WIR PYŁOWY, KOSZER, TRAŁ, LITEWSKOŚĆ, DOSTOJEŃSTWO, MOBILE, RURA, RYBA AMFIDROMICZNA, BYSTROŚĆ, NERWIAK, GATUNEK ITEROPARYCZNY, NIEWYPARZONY JĘZYK, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, BAWIDEŁKO, CIAŁKO, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, CYKL BIOGEOCHEMICZNY, PRZECIER, STRACH BIERNY, RENTGENOMETR, AZOTAN, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, DRĄG, LOFIKS, WIEŻA KONTROLNA, MAŁŻEŃSTWO, KAPITALISTKA, SMAKOŁYK, WĘZEŁ, DOMINIUM, DROMOS, STARTER, TAUTOLOGICZNOŚĆ, KULUARY, BUDKA, SCHABOSZCZAK, SYNDETIKON, MNICH, BON PRYWATYZACYJNY, GEORGE, NADBITKA, LAWINA GRUZOWA, FOTOTROPIZM DODATNI, UKŁAD FIZYCZNY, ZAMSZ, SYMBOLICZNOŚĆ, KWIATEK, FRANCUSKI, PTASIE MLECZKO, HETEROMORFIZM, BARKAS, ANALIZA, MACZANKA, SSAK, RĄB, DWURURKA, EGZEKUTYWA, ZIELONE, ZIELENIEC, MUSZLA, NOTACJA DIRACA, KOMBINEZON, PRZEMYSŁÓWKA, ZBIORNIK, CERKIEW, INTERPRETATOR, REZERWA, GATUNEK ZBIOROWY, POKŁAD STATKU, RETRANSMISJA, NIEŚMIAŁOŚĆ, NAWÓZ SZTUCZNY, ŁUSZCZYK INDYGOWY, PRZYPIS RZECZOWY, NIESPAW, GORĄCA KREW, ABERRACJA, RACHUNEK CAŁKOWY, SIEDMIOMILOWE BUTY, MIOTŁA, OPARCIE, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, BYDLĘ, MIĄŻSZ, KOZAK, OPUSZKA, KRĘG POŁOWICZY, PIANKA, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, JEDNOPARTYJNOŚĆ, OBRÓT PIERWOTNY, NAKŁAD, MIEJSCE ŚWIĘTE, AGENT, ŁACINNIK, OSTRÓG, DUPLIKACJA, IMAGE, BIOLOGIA, RAGDOLL, CHLAJNA, MŁAK, SKAFANDEREK, ŻORŻETA, ŚCIĘCIE, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, PŁUŻEK, MIMEOGRAF, OMAM, ZBIORKOM, KOŁOBIEG, TERRINA, LESZCZYNA, ASOCJATYWNOŚĆ, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, KŁADKA, KWINTET, PODŁOWCZY, SZPERACZ, DZIEWICTWO, MAGNESIK, ZEW, WRZECIONOWIEC, PEŁZAK, PIPA, GÓRALSKI, ŁYKACZ, DŻIHAD, ESKORTOWIEC, EMBLEMAT, GALASÓWKA, MUFFINKA, ?JEZIORO DRUMLINOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.501 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEDMIOT O ŁUKOWATYM LUB TRÓJKĄTNYM KSZTAŁCIE, Z HAKIEM POŚRODKU, SŁUŻĄCY DO WIESZANIA UBRAŃ NA DRĄŻKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDMIOT O ŁUKOWATYM LUB TRÓJKĄTNYM KSZTAŁCIE, Z HAKIEM POŚRODKU, SŁUŻĄCY DO WIESZANIA UBRAŃ NA DRĄŻKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIESZAK przedmiot o łukowatym lub trójkątnym kształcie, z hakiem pośrodku, służący do wieszania ubrań na drążku (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIESZAK
przedmiot o łukowatym lub trójkątnym kształcie, z hakiem pośrodku, służący do wieszania ubrań na drążku (na 7 lit.).

Oprócz PRZEDMIOT O ŁUKOWATYM LUB TRÓJKĄTNYM KSZTAŁCIE, Z HAKIEM POŚRODKU, SŁUŻĄCY DO WIESZANIA UBRAŃ NA DRĄŻKU sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - PRZEDMIOT O ŁUKOWATYM LUB TRÓJKĄTNYM KSZTAŁCIE, Z HAKIEM POŚRODKU, SŁUŻĄCY DO WIESZANIA UBRAŃ NA DRĄŻKU. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast