WYPUSTKA PLAZMATYCZNA O ZMIENNYM KSZTAŁCIE, POWSTAJĄCA W WYNIKU NACISKU CYTOPLAZMY NA OTACZAJĄCĄ JĄ BŁONĘ KOMÓRKOWĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIBYNÓŻKA to:

wypustka plazmatyczna o zmiennym kształcie, powstająca w wyniku nacisku cytoplazmy na otaczającą ją błonę komórkową (na 9 lit.)PSEUDOPODIUM to:

wypustka plazmatyczna o zmiennym kształcie, powstająca w wyniku nacisku cytoplazmy na otaczającą ją błonę komórkową (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYPUSTKA PLAZMATYCZNA O ZMIENNYM KSZTAŁCIE, POWSTAJĄCA W WYNIKU NACISKU CYTOPLAZMY NA OTACZAJĄCĄ JĄ BŁONĘ KOMÓRKOWĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.405

PIRAMIDA, JEZIORO EWORSYJNE, CHOROBA FORBESA, BADIANEK, TAMTAM, LEPTOCEFAL, POPYT ELASTYCZNY, ANGIOPLASTYKA, DEFORMACJA, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, LOTKA, ŁAZANKI, OLEJ SILNIKOWY, KINDER NIESPODZIANKA, OLEJ Z OLIWEK, LEJEK, OKULANT, KISZONKA, KWAS KAMFOROWY, MIKROFILAMENT, JELEŃ WIRGINIJSKI, GWIAZDA NEUTRONOWA, ZĄBEK, PIWKO, SPIĘTRZENIE, KWIATON, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, KASETA, DEBELLACJA, MANKIET, MIRIN, PACYFIKAŁ, ENDOMIKORYZA, BLIŹNIĘTA JEDNOJAJOWE, CIELENIE SIĘ LODOWCA, OLIWA, WYGRANA, FILET, AMYLOID, LIMFOCYT T, BIOMAGNIFIKACJA, SZPICAK, PUCHAR, WAŁ BRZEGOWY, BRODACZ MONACHIJSKI, WYPUK, GAJNIK LŚNIĄCY, WĘŻOWIDŁA, RAFLA, BETON KOMÓRKOWY, KWAS FTALOWY, TECZUSZKA, TAŁKA, ENDODERMA, KOPUŁA, AMNEZJA POURAZOWA, WIĘCIOREK, BADIAN, GEN WĘDRUJĄCY, TOCZEK, ZENDRA, CZĘŚĆ, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, WIĄZANIE JONOWE, WŁÓKNO, ZBIORNIK RETENCYJNY, PŁASZCZKOKSZTAŁTNE, PTOMAINA, FIOLKA, DYFTERIA, MŁOTECZEK, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA, ALIT, SZEWRON, MIESZANKA BETONOWA, SZCZELINA LODOWCOWA, PIZOID, GAZ GENERATOROWY, MACZETA BARONG, BIEGUN, CZOPEK, GRA CYLINDRYCZNA, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, RZEKOTKA KRZYŻOWA, WALEC, RANA OPARZENIOWA, TRÓJLIŚĆ, ORGANELLUM KOMÓRKOWE, KŁĄB, BRODAWKA PŁCIOWA, LIROGON, MLECZ, RAUT, WYPIEK, RYNNA POLODOWCOWA, STRZEMIĘ, DELUWIUM, KARAFECZKA, EKOSFERA, OGRÓD RENESANSOWY, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, ŁOPATECZKA, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, RYTON, IGLICA, CHÓRZYSTKA OZDOBNA, ŁĘK, ZNIKNIĘCIE, FAŁD, RURA KUNDTA, KOLANO, KARAFECZKA, POLICHLOROPREN, SĘKACZ, PIENIĄDZE, KAPA, NIBYNÓŻKA, ABORCJA, RZESZOTO, PODKOWA, OLIWA, EKRANIZACJA, RZAZ, GWIAZDA, SAJAN, MIKROWENTYLACJA, MIKONAZOL, PLATFORMA, METOPROLOL, DACH CZTEROSPADOWY, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, TARAS, ŻYŁKA, DOK PŁYWAJĄCY, UNDERGROUND, PAS, MONOMER, LIŚCIAK, OPALENIZNA, ROZDŹWIĘK, ROŻEK, FACH, FUNKCJA ZDANIOWA, PRZEWÓD, CHOROBA CORIEGO, SILNIK REPULSYJNY, TOCZEŃ, ELASTYL, ESOWNICA, WEŁNISTOŚĆ, NACIĄG, ABSTRAKT, CZASZA, ARYSTON, DESKA, MEGATSUNAMI, BEZCZASZKOWCE, USZY SZTRAMBERSKIE, RENTA INWALIDZKA, KILOFEK, KOŃ KABARDYŃSKI, CZOP, ŻABA LATAJĄCA KOSTNOGŁOWA, PODGRZYBEK PASOŻYTNICZY, TRIUMF, SANIE, KOCIOŁ EWORSYJNY, PEŁZAK, BLENDED WHISKY, OPUSZKA, TŁOCZYWO, CYSTA, BATERIA AAA, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, GRZAŁKA, STOŻEK NAPŁYWOWY, CHROMATYDA SIOSTRZANA, RZĘSKA, BELUARDA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, KARETA, PASTYLKA, AUDIOMETRIA, SAMOZAPALENIE SIĘ, PRZYZWYCZAJENIE, LAMPKA MAŚLANA, DYFUZOR, WKŁAD, KURSOR SZTABKOWY, ŻUBROŃ, JONOGRAM, KOLANO HAMBURSKIE, LIMPERT, CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU, RADIACJA ADAPTATYWNA, JĘZYK SPUSTOWY, MĄKA, TRYLMA, TRAŁ, WARENIK, HUBA PŁOWA, PRZEŻYCIE, GLIZA, PRZESTRZELINA, BEZCZASZKOWIEC, TRÓJKĄT, SZEKLA, CHMURA KONWEKCYJNA, WĘZEŁ ZARODKOWY, KULA, RURECZNIKOWATE, ATLANT, SUWNICA POMOSTOWA, NIEBIESKIE TWARDÓWKI, JĘZYCZEK U WAGI, HAFT GAŁĄZKOWY, OBRÓBKA PLASTYCZNA, PRZESTRZELENIE, MUSZELKA, MUFFINKA, TWORZYWO DO PRODUKCJI CERAMIKI, KAUCZUK BUTYLOWY, CEDZAK, HIALOPLAZMA, WAŁEK, TUBING, MEANDER, KARAFKA, CUKIER INWERTOWANY, ZLEWKA, BOCIAN, KWATERA, BAŃKA MYDLANA, DIABOLO, MASKOTKA, ZBIÓR CANTORA, CZARA, IZOPRENOID, KONGELACJA, KABŁĄCZEK SKRONIOWY, WALEC KOŁOWY PROSTY, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, PIGMALIONIZM, TAU, INGRESJA MORSKA, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, KONWERSJA, LATAJĄCY TALERZ, KIJEK, PÓŁWAŁECZEK, RENTA RÓŻNICZKOWA, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, TAMPONADA, POŚWIĘCENIE, GAZ WYSYPISKOWY, STAN CZYNNY, IGŁA MAGNETYCZNA, UTAGAWA, ROZGWIAZDA, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, KURSOR, PARZENICA, DZWON, PENDENTYW, PONTON, SIARKA POPIOŁOWA, CYLINDER, MAKROMOLEKUŁA, PRZEŻYCIE, OBŁĘK, SZPACHLA, PIWO, GÓRY ZRĘBOWE, GÓRY FAŁDOWE, LODOWIEC GRUZOWY, SARKOFAG, CHROMOSOM POLITENICZNY, RURA, RUCH JEDNOSTAJNY PO OKRĘGU, LAMPA RTĘCIOWA, TLENEK KWASOWY, TERASA, BASSHORN, FILEMONKA, OZONEK, KOŁO, ONTOGENEZA, DZWONY RUROWE, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, CHIMEROKSZTAŁTNE, WRZECIONO, MOZZARELLA, EKSPERT SĄDOWY, OTOCZKA BAKTERYJNA, KOŚCIÓŁ STAROKATOLICKI, DYSZA, DZWON, RODZINA PATCHWORKOWA, ROZCIĘGNO DŁONIOWE, ?POLIMER WINYLOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.405 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYPUSTKA PLAZMATYCZNA O ZMIENNYM KSZTAŁCIE, POWSTAJĄCA W WYNIKU NACISKU CYTOPLAZMY NA OTACZAJĄCĄ JĄ BŁONĘ KOMÓRKOWĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WYPUSTKA PLAZMATYCZNA O ZMIENNYM KSZTAŁCIE, POWSTAJĄCA W WYNIKU NACISKU CYTOPLAZMY NA OTACZAJĄCĄ JĄ BŁONĘ KOMÓRKOWĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIBYNÓŻKA wypustka plazmatyczna o zmiennym kształcie, powstająca w wyniku nacisku cytoplazmy na otaczającą ją błonę komórkową (na 9 lit.)
PSEUDOPODIUM wypustka plazmatyczna o zmiennym kształcie, powstająca w wyniku nacisku cytoplazmy na otaczającą ją błonę komórkową (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIBYNÓŻKA
wypustka plazmatyczna o zmiennym kształcie, powstająca w wyniku nacisku cytoplazmy na otaczającą ją błonę komórkową (na 9 lit.).
PSEUDOPODIUM
wypustka plazmatyczna o zmiennym kształcie, powstająca w wyniku nacisku cytoplazmy na otaczającą ją błonę komórkową (na 12 lit.).

Oprócz WYPUSTKA PLAZMATYCZNA O ZMIENNYM KSZTAŁCIE, POWSTAJĄCA W WYNIKU NACISKU CYTOPLAZMY NA OTACZAJĄCĄ JĄ BŁONĘ KOMÓRKOWĄ sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - WYPUSTKA PLAZMATYCZNA O ZMIENNYM KSZTAŁCIE, POWSTAJĄCA W WYNIKU NACISKU CYTOPLAZMY NA OTACZAJĄCĄ JĄ BŁONĘ KOMÓRKOWĄ. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

x