MASZYNA ROBOCZA, KTÓREJ DZIAŁANIE POLEGA NA WYWIERANIU NACISKU (ZGNIATANIA, PRASOWANIA) NA PRZEDMIOT UMIESZCZONY POMIĘDZY JEJ ELEMENTAMI ROBOCZYMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRASA to:

maszyna robocza, której działanie polega na wywieraniu nacisku (zgniatania, prasowania) na przedmiot umieszczony pomiędzy jej elementami roboczymi (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRASA

PRASA to:

gazety, ogół gazet (na 5 lit.)PRASA to:

maszyna rolnicza do zbierania siana, słomy lub zielonki z wałów oraz prasowania podebranego materiału i wiązania go w bele lub wiązki (na 5 lit.)PRASA to:

ogół osób piszących do czasopism, grupa dziennikarzy prasowych (na 5 lit.)PRASA to:

maszyna robocza, której działaniem jest wywieranie nacisku na materiał lub przedmiot (na 5 lit.)PRASA to:

ogół czasopism i gazet (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA ROBOCZA, KTÓREJ DZIAŁANIE POLEGA NA WYWIERANIU NACISKU (ZGNIATANIA, PRASOWANIA) NA PRZEDMIOT UMIESZCZONY POMIĘDZY JEJ ELEMENTAMI ROBOCZYMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.125

PODZIEMIE, PODSTAWKA, OWCA JACOBA, CERIWASTATYNA, GOSPODARKA RYNKOWA, KOMISJA, GITARA ELEKTRYCZNA, NIECZUŁOŚĆ, JOGIZM, SZCZĘŚCIARA, PACA, POWIEŚĆ BRUKOWA, PROTEKTORAT, ROZDANIE, WYSYPKA, HUMAN, CHOROBA OBSESYJNO-KOMPULSYJNA, RENATURACJA BIAŁKA, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, MODEL, PRZĘDZARKA, LEASING ZWROTNY, OBÓZ PRZESIEDLEŃCZY, PATROLOWIEC, PŁETWA ODBYTOWA, LUDWINÓW, KANAŁ HAVERSA, GAŚNICA PROSZKOWA, MAJZA, DIETA KOPENHASKA, ODWAGA CYWILNA, DYSPLAZJA NEREK, COUPER, PRZETRWAŁA BŁONA ŹRENICZNA, PIRUETKA, TEZA, KUFAJKA, NARZECZEŃSTWO, AGENT, POCHŁANIACZ GAZÓW, MASZYNA SAMOWZBUDNA, OSTRA AMUNICJA, HALLOWEEN, BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA, MŁOT, PELHAM, TRAIL, CHOROBA ZASADOWA, ORLEANIZM, PRZEKŁADKA, BAMBERG, KAWA ZBOŻOWA, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, ARABSKI, DNI OTWARTE, PARALIZATOR, PRZEWÓD BOTALLA, BLANKI, ŻARLIWOŚĆ, POMPA STRUMIENIOWA, KAJMANY, ŻAL, ATRYBUCJA STABILNA, BERGAMOTA, CHALKOGRAFIA, RAFA, PIŁKA RĘCZNA, KĄPIEL GAZOWA, GWARANCJA BANKOWA, SKALAR, AREKA KATECHU, TATUAŻ, LAMPA NERNSTA, IMPREGNATOR, MYJKA, ŚWINIA WISAJSKA, INFORMATYKA, RĄCZNIK, DIKSONIOWATE, WŁOSKOWATOŚĆ, IDIOSYNKRAZJA, SYGNAŁ ŚWIERGOTOWY, HORMON STERYDOWY, PROMIENIOWANIE PODCZERWONE, LEJ, CZWÓRKA, INDYWIDUALIZM, KLEPAK, DMUCHAWA, FONIATRIA, TWIERDZENIE LAGRANGE'A, SKÓRA PERGAMINOWA, WIECZERNIK, PROTEST SONG, MASZYNA LICZĄCA, DEKLARACJA WEKSLOWA, LINIA, TEMPERATURA NÉELA, TRAKCJA KONNA, ŚLUB, GLIBENKLAMID, STREFA POŻAROWA, MAJMA, DOM KATECHETYCZNY, AKCJA IMIENNA, NAWALANKA, CIECZ WYCZERPANA, SILNIK KOREKCYJNY, POBRATYMSTWO, ROK SŁONECZNY, WYMUSZONOŚĆ, INWERT, PION, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, HOKEJ, EKSPERTKA, ŻALE, DEKLINACJA MAGNETYCZNA, MŁYN, REGULACJA CEN, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, STWARDNIENIE ROZSIANE, OŻAGLOWANIE GAFLOWE, STEROWANIE ADAPTACYJNE, EKSPERTKA, WIEK DOJRZAŁY, DOPPELGANGER, CZYSTOŚĆ, POSTĘPOWANIE REGULACYJNE, ZESKOK, ŁOŻYSKO STOŻKOWE, KOLATOR, NIEWYPAŁ, TELEBINGO, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, AKWAFORTA, PLANETA WEWNĘTRZNA, MIESZACZ, KOMBAJN ŚCIANOWY, KSYLOGRAFIA, ROŚLINA KORZENIOWA, SAMOWOLNOŚĆ, SPORT ZIMOWY, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, ROŚLINNOŚĆ, BRZĘKADEŁKO, MOTOR, HISTORIA, CHOROBA SANTAVUORIEGO-HALTII, DEZAKTYWACJA, KATEGORIA PIÓRKOWA, OPONA RADIALNA, KLASA INTEGRACYJNA, IDEALIZM OBIEKTYWNY, MAPA DROGOWA, BŁONICA GARDŁA, LEKTORIUM, CIĘŻAREK, CIAŁO SZKLISTE, DOMOWINA, LOTERIA PROMOCYJNA, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, LAMPA BENZYNOWA, MASZYNA SYNCHRONICZNA, WDÓWKA, MAPA HIPSOMETRYCZNA, MŁYNEK, ŻELAZKO, ZAKON, STRATEGIA CZASU RZECZYWISTEGO, GELDERLÄNDER, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, TRAMWAJ WODNY, KOLEŻKA, ODGAŁĘZIACZ, EGZOSZKIELET, POZYTON, ANYŻEK, MIESIĄC SYNODYCZNY, CERAMIKA, GAZÓWKA, TEATR, PROFILOWANIE, DODATEK BRANŻOWY, UMOWA ZLECENIE, GRUPA TOPOLOGICZNA, ŁOŻYSKO BARYŁKOWE, TAMA, WINDA, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, MELIORACJA WODNA, OBRĄCZKA, MACIERZ DIAGONALNA, DOZOROWIEC POGRANICZA, BUZKASZI, REGRESJA PODATKOWA, COŚ NA ZĄB, WYŻYNKA, HACZYK, KĄTOZĘBNE, SIODŁO, GENDER, OSCYLATOR, FLAK, PRASA, WALEC, ROKOWANIA ZBIOROWE, ANTYLITERATURA, SHIMMY, PODDAŃCZOŚĆ, SSAKI NIŻSZE, ONE-STEP, STOPIEŃ TURBINY, ZWADA, REGULATOR, GĄBKA, DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE, WOREK TRZEWIOWY, SZTUKA NAIWNA, CUKRZYCA BRĄZOWA, ŁOTEWSKI, SIŁA ROBOCZA, KLĘK PODPARTY, HALLING, RYNEK WTÓRNY, WALOSZEK, AMULET, PARY TANECZNE, CENA NAIWNA, AKCJA NA OKAZICIELA, GAŚNICA HALONOWA, ANTYLIBERALIZM, REWERS, UMOWA BILATERALNA, MODULACJA DELTA, MINIMALIZM, ADRESAT, PÓŁWAŁECZEK, GAWĘDA SARMACKA, PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, TREL, SHORT TRACK, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, ODLEGŁOŚĆ OGNISKOWA, PENDYNKA, NIESPRAWNOŚĆ, NOŚNIK, KUKURYDZIANKA, FALABELLA, ATRYBUCJA GLOBALNA, DIPLODOKI, CACKO, GRUPA CYKLICZNA, OBRZYD, ZBAWICIEL, OCZYSZCZANIE, LATINO, KREDYT BANKOWY, RELACJA, MIŚ, STOPKA, HYDROFIT, TAMBURYN, BANIE, KULTURA OBRAZKOWA, MASZYNA FORMIERSKA, APORTACJA, GÓRA PODWODNA, BIAŁORUTENISTYKA, MATERIA MIĘDZYGALAKTYCZNA, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, TRANSWESTYTKA, DRUK WYPUKŁY, CUMULUS, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA, PARY SPORTOWE, FRANCA, ZAKŁADKA, MINIPIŁKA, NÓŻ MYŚLIWSKI, MUZA, REDUKCJA, WYCISK, LEK ODTWÓRCZY, KLASA, KOSZATNICA, FILAMENT AKTYNOWY, NAZWA ZWYCZAJOWA, ELIMINACJA, DEKOLT, MIKROFILAMENT, UMOWA SPONSORSKA, WĘZEŁ ASCHOFFA-TAWARY, POWIERZCHNIA EKWIPOTENCJALNA, ŁYSA PAŁA, WYWIAD ANAMNESTYCZNY, GEOFIT KORZENIOWY, SEMAFOR, CEFTRIAKSON, ?TERAPIA FOTODYNAMICZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.125 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA ROBOCZA, KTÓREJ DZIAŁANIE POLEGA NA WYWIERANIU NACISKU (ZGNIATANIA, PRASOWANIA) NA PRZEDMIOT UMIESZCZONY POMIĘDZY JEJ ELEMENTAMI ROBOCZYMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA ROBOCZA, KTÓREJ DZIAŁANIE POLEGA NA WYWIERANIU NACISKU (ZGNIATANIA, PRASOWANIA) NA PRZEDMIOT UMIESZCZONY POMIĘDZY JEJ ELEMENTAMI ROBOCZYMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRASA maszyna robocza, której działanie polega na wywieraniu nacisku (zgniatania, prasowania) na przedmiot umieszczony pomiędzy jej elementami roboczymi (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRASA
maszyna robocza, której działanie polega na wywieraniu nacisku (zgniatania, prasowania) na przedmiot umieszczony pomiędzy jej elementami roboczymi (na 5 lit.).

Oprócz MASZYNA ROBOCZA, KTÓREJ DZIAŁANIE POLEGA NA WYWIERANIU NACISKU (ZGNIATANIA, PRASOWANIA) NA PRZEDMIOT UMIESZCZONY POMIĘDZY JEJ ELEMENTAMI ROBOCZYMI sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA ROBOCZA, KTÓREJ DZIAŁANIE POLEGA NA WYWIERANIU NACISKU (ZGNIATANIA, PRASOWANIA) NA PRZEDMIOT UMIESZCZONY POMIĘDZY JEJ ELEMENTAMI ROBOCZYMI. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

x