SZCZEGÓLNA SYTUACJA, W KTÓREJ ASYMETRIA INFORMACJI PROWADZI DO ZAWODNOŚCI RYNKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NEGATYWNA SELEKCJA to:

szczególna sytuacja, w której asymetria informacji prowadzi do zawodności rynku (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZCZEGÓLNA SYTUACJA, W KTÓREJ ASYMETRIA INFORMACJI PROWADZI DO ZAWODNOŚCI RYNKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.217

TRAMPOLINA, GROTESKA, OKOLICZNOŚCI, ŻEBRO, CHOROBA KUFSA, CUKIER INWERTOWANY, PRYMUS, CHAMEOFIT, DOSTĘP, CIASTO, BIOSFERA, LEASING KAPITAŁOWY, NATRYSK, STUDIUM WYKONALNOŚCI, CHOROBA PLUMMERA, ODTLENIACZ, SKALAR, BIAŁY TRĄD, MIKROSPOŁECZEŃSTWO, MAMUT POŁUDNIOWY, GRUPA ROZWIĄZALNA, GONDOLA, SEGREGACJA RASOWA, OSADA, LENIWIEC TRÓJPALCZASTY, DIAMAGNETYK, SAMOGŁOSKA PRZYMKNIĘTA, BIT, ADWOKAT DIABŁA, GIGABIT, WOLNY ZAWÓD, PETABAJT, MEDYCYNA REGENERACYJNA, THRILLER, KRYTERIUM HURWICZA, KARABINEK PNEUMATYCZNY, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, AMNEZJA NASTĘPCZA, PB, CIUĆMA, DIKSONIOWATE, INŻYNIERIA ONTOLOGICZNA, ORBITA, GWARANCJA BANKOWA, WARZYWO KORZENIOWE, TROLLING, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, INDEKSOWY KONTRAKT FUTURE, BĘCKI, IZBA ADWOKACKA, KRWIOPIJCA, SCHIZOFRENIA, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, PIECHOTA WYBRANIECKA, KLAUZULA HORNA, GWÓŹDŹ DO TRUMNY, ROŚLINA, POLITYKA DYSKONTOWA, TAJEMNICA BANKOWA, BANKRUCTWO, KOMORA FERMENTACYJNA, OCZYSZCZANIE, PODGARDLANKA, POTRZEBA, EWOLUCJA KASKADERSKA, KRĘTARZ DUŻY, ŚWIŃSKI DOŁEK, KOŃ LIPICAŃSKI, WŚCIEK DUPY, RADCA, EKOLOGIA MOLEKULARNA, KONGREGACJA, TRANSPOZYCJA, TRANSMISJA DANYCH, BROŃ BIOLOGICZNA, ARKA, WLAN, SUPORT, ZWIĄZEK RZĄDU, STEROWANIE ADAPTACYJNE, LIPICAN, GETTER, FALA NOŚNA, ŁYKOWATOŚĆ, KRASNAL, ZIELONA NOC, CHOROBA CHARCOTA, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, MIEDZIORYT, GWIAZDA, CHOROBA WODUNKOWA, SZLAK ŻEGLUGOWY, WYRAK, GNIOTOWNIK, ZBIT, PSZENICA DURUM, DZIECIUCHOWATOŚĆ, GRUPA FOKUSOWA, SAŁATKA CEZAR, OPOZYCJA RELEWANTNA, TEOLOGIA BIBLIJNA, ŁODYGA KWIATONOŚNA, JURYDYKA, KOLBA, LEMUR WARI, KWIZ, KOMPARYCJA, FRA, LAMPA NERNSTA, PRZEDSZKOLE, DYREKCJA, INTENSJA, DYSCYPLINA POKAZOWA, GRODZA, POWIEŚĆ MIŁOSNA, DZIENNIKARZ, POTENCJAŁ IGLICOWY, TERABIT, WZW A, BOCIAN SIODLASTY, ŚLEPY ZAUŁEK, HORMON STERYDOWY, KANTORAT, KOMANDYTARIUM, MOTOR, PORĘBA, PISUAR, KONTRAKT TERMINOWY, SŁOMIANA WDOWA, DYWANIK, SPRZĘŻNICE, AUTONOMIA REGIONALNA, WĄTPLIWOŚĆ, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, WPIERDOLKA, INFLACJA PŁACOWA, DIT, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, MODEL PAJĘCZYNY, TAMARYNA ZŁOTORĘKA, PYTANIE, DZIWERÓWKA, RZEKA AUTOCHTONICZNA, OBIEG, TAJEMNICA PAŃSTWOWA, ROŚLINA TRANSGENICZNA, MIARA, PRZEKŁADNIA MECHANICZNA, KONIK, POKAZ, WIECZERNIK, TARANTELA, PUNKT DYMIENIA, DRZEWORYTNIA, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, NOC, KRUSZYNKOWATE, UMOWA AGENCYJNA, KRZYŻÓWKA HETMAŃSKA, LATINO, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, LINIJKA MENNICZA, TERABAJT, KANCONA, LIMIT, BRYNDZA, KILOBAJT, SAMOGŁOSKA NEUTRALNA, JOTTABIT, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, KONTIKI, LEASING LOMBARDOWY, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, DRAPIEŻNOŚĆ, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, ROK NIESKŁADKOWY, SWOJAK, CHOROBA ORMONDA, KLINCZ, WYWIAD, RYGOR, MONOPTERES, LEGATARIUSZ, DUCZMAL, ROŚLINA WODNA, TYKA, CHOROBA BERGERA, LOTNICTWO WOJSKOWE, EKSTRUZJA, FILOZOFIA RELIGII, COACHING, PUNKT ROSY, STAROIRLANDZKI, SZPIEG GOSPODARCZY, MISJOLOGIA, ZASADA EKWIPARTYCJI, CZTERDZIESTKA, FANDANGO, APTECZKA, MACIERZ JACOBIEGO, POŁOŻENIE, TURBINA PAROWA, MACIERZ WSTĘGOWA, PEŁNIA, WADA, MRÓWNIKOWATE, ENAMINA, DIODA OSTRZOWA, SYGNAŁ ŚWIERGOTOWY, INSTAGRAMER, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, CECHOWNIA, BALANSJER, MORDOBICIE, TRUDNOŚĆ, KIESZEŃ, MUTACJA GENOWA, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, WSTRZĄS SEPTYCZNY, RÓWNOWAGA LINDAHLA, WPIERDOL, STREFA PRZYGRANICZNA, BIAŁA MAGIA, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, GARDZIEL, RYNEK TERMINOWY, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, RÓWNIA POCHYŁA, NEOKATECHUMENAT, POLE MAGNETYCZNE, SYSTEM ZARZĄDZANIA, KLINIKA ODWYKOWA, TENIS, KOD KRESKOWY, DOLINA RYFTOWA, FRANCA, JAZZÓWKA, LINIJKA, NACIĄG, KIJANKA, MUŁOWCOWATE, OPASKA BRZEGOWA, WIERZCHOŁEK GÓRY LODOWEJ, MIKRORESTRUKTURYZACJA, KOMPRESJA IMPULSÓW, FUNKCJA CELOWA, ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH, ZONK, BULANŻERIA, KUPEREK, WOREK, SZARPANINA, GOSPODARSTWO TOWAROWE, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, WYDATKI SOCJALNE, JUDAIZM, PREFEKTURA MIEJSKA, GORĄCZKA, DYSKWALIFIKACJA, KONWERSJA, PIKIETA, CZARNY LUD, KLASYCZKA, KINAZA BIAŁKOWA, BROKER UBEZPIECZENIOWY, BRUDNA BOMBA, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, E. WEDEL, JER PRZEDNI, PATROLOWIEC, REŃSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, INFLACJA AKADEMICKA, NAWALANKA, PARAWODÓR, PEDAGOG, SCUTUM, OTRUPKA WESTWOODA, PC, PUNKT UCISKOWY, PRYMITYWIZM, SPECJACJA FILETYCZNA, WIELKI WYBUCH, BROŃ MASZYNOWA, FOTOGALERIA, KURIER TATRZAŃSKI, ANGINA PLAUTA-VINCENTA, SYGNAŁ, TEOLOGIA NEGATYWNA, ASTMA, CZEKOLADA MLECZNA, ŻABY BEZJĘZYCZNE, HAKATA, S/Y, STOPKA, SICZ, ZAMIŁOWANIE, BEZNADZIEJA, MATAMATOWATE, OPŁATA PRODUKTOWA, ?MARCÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.217 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZCZEGÓLNA SYTUACJA, W KTÓREJ ASYMETRIA INFORMACJI PROWADZI DO ZAWODNOŚCI RYNKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SZCZEGÓLNA SYTUACJA, W KTÓREJ ASYMETRIA INFORMACJI PROWADZI DO ZAWODNOŚCI RYNKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NEGATYWNA SELEKCJA szczególna sytuacja, w której asymetria informacji prowadzi do zawodności rynku (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NEGATYWNA SELEKCJA
szczególna sytuacja, w której asymetria informacji prowadzi do zawodności rynku (na 17 lit.).

Oprócz SZCZEGÓLNA SYTUACJA, W KTÓREJ ASYMETRIA INFORMACJI PROWADZI DO ZAWODNOŚCI RYNKU sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - SZCZEGÓLNA SYTUACJA, W KTÓREJ ASYMETRIA INFORMACJI PROWADZI DO ZAWODNOŚCI RYNKU. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x