DZIAŁ GEOMETRII, W KTÓREJ ZA PODSTAWOWE POJĘCIE UCHODZI RÓWNOLEGŁOŚĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GEOMETRIA AFINICZNA to:

dział geometrii, w której za podstawowe pojęcie uchodzi równoległość (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ GEOMETRII, W KTÓREJ ZA PODSTAWOWE POJĘCIE UCHODZI RÓWNOLEGŁOŚĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.314

DOMEK LETNISKOWY, POWIEŚĆ MIŁOSNA, GEOGRAFIA ROŚLIN, NIMFAJON, WIRTUALIZACJA, PASJA, SEDNO, PSYCHOLOGIA SĄDOWA, UKRAINISTYKA, WYCISK, REMIZA, DOCHODOWA TEORIA PIENIĄDZA, OPŁATA RYCZAŁTOWA, ASTROFOTOMETRIA, ŚMIESZKA, BUŁGARYSTYKA, REJA, ENERGETYKA JĄDROWA, KASZTEL, KWAS HUMUSOWY, ŁAŃCUSZEK, ROZCIEŃCZALNIK, GEOMETRIA PŁASKA, ERPEG, BEZPIEŃKA, CZUJNIK JONIZACYJNY, OWCA JACOBA, SHOUNENAI, POKOLENIE LITERACKIE, PEŁNIA, PROZODIA, LISZAJ TWARDZINOWY I ZANIKOWY SROMU, STRZAŁKA, BIEGUN GALAKTYCZNY, KALKA JĘZYKOWA, SERBISTYKA, WRZÓD WENERYCZNY, MEDYCYNA PRACY, PIONEK, WALCOWNIA GORĄCA, RZADKOŚĆ, SEMANTYKA FUNKCJONALNA, KLASYCZKA, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, AKADEMICKOŚĆ, TOLERASTIA, PRYMATOLOGIA, BATERIA PŁASKA, MAPA ZASADNICZA, ŻARÓWKA, TRZY KARTY, BRAMKA LOGICZNA, MACIERZ ZESPOLONA, KÓŁKO, FILAR, LORNETA NOŻYCOWA, PŁASZCZYZNA S, WDÓWKA, CZARNA ROBOTA, CYNKOTYPIA, SAMOGŁOSKA OBOJĘTNA, CZEKOLADA MLECZNA, DEKLINACJA MIESZANA, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, PISTOLET, ADMINISTRACJA, MŁODZIEŻÓWKA, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, ŻABY BEZJĘZYCZNE, REDUKCJA, MECHANIKA KLASYCZNA, FIZYKA SŁOŃCA, SZPIGAT, ADRESAT, GENOMIKA PORÓWNAWCZA, CANTUS FIRMUS, RZEŹBIARSTWO, POLITYKA ENERGETYCZNA, CHOROBA MÜNCHMEYERA, MOTŁAWA, POPRAWA, POJĘCIE, GLACE, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, PRASA, PERFORMANCE, SOCJOPATOLOGIA, RZEŹBA KRASOWA, CHOROBA BAKTERYJNA, EKOSFERA, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, DECERNAT, LAMPKA, LEMUR WARI, SZYNION, KUPA, SZCZĘŚCIARA, MIR, MASZYNA INDUKCYJNA, GÓRNICTWO NAFTOWE, MONOLOG LIRYCZNY, ARYTMOMETR, SIŁA, MIETLORZ, KARABINEK PNEUMATYCZNY, MIKROURAZ, CHŁYST, TAMARYNA ZŁOTORĘKA, TEKSTOLOGIA, DESTYLACJA FRAKCJONOWANA, STOPIEŃ TURBINY, TERYNA, DYSKIETKA INSTALACYJNA, TOTALIZATOR, MEDIANA, S.Y, TEORIA HOMOTOPII, GRUPA IMIENNA, TREPAK, WARSTWA EUFOTYCZNA, INDYWIDUALIZM, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, BILET POWROTNY, SCUTUM, PRZECHOWALNICTWO, SIEDEMDZIESIĄTKA, GWIAZDA ZDEGENEROWANA, PRZYRODA NIEOŻYWIONA, SPRAWCZOŚĆ, MARSZ, GALICYJSKI, CHOROBA REFSUMA, WĘDKA, MRÓWNIKOWATE, ZASADA POMOCNICZOŚCI, JAZZÓWKA, MAGNEZJA, KUPEREK, NIEZDARA, ŁUPEK MIKOWY, PRZESTRZEŃ AFINICZNA, GOŁĘBICA, WYWÓD, POCZTÓWKA DŹWIĘKOWA, REFERENDUM STRAJKOWE, MAMMOLOGIA, KATEGORIA, BOMBA KOBALTOWA, ŁOMOTANINA, JELITO PROSTE, DIASTOLE, TEORIA KATASTROF, KRÓLESTWO BOŻE, REOLOGIA, PARAPETÓWKA, MOSTOWNICTWO, SZLAUF, MAPA HIPSOMETRYCZNA, FUNKCJA UNIMODALNA, KRWIOPIJCA, DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE, TURBINA POWIETRZNA, MACIERZ SYMETRYCZNA, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, WOKALISTYKA, NA JEŹDŹCA, ZAPŁON, KATEGORIA FLEKSYJNA, UMOWA BUKINGOWA, KARNER, STARY LIS, DZIECIUCHOWATOŚĆ, BERGAMOTA, MEWY, TEORIA CIAŁ, GLINOKRZEMIAN, ZAKOPIANKA, GÓWNOZJADZTWO, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, NIECZUCIE, LEZGINKA, STRASZAKI, POLONEZ, REŃSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, KONTRAKT MENADŻERSKI, KARAKUŁ, ASTROMETRIA, PRYMUS, CHOROBA WODUNKOWA, KODOWANIE SIECIOWE, ODBYTNICA, GRIEKOW, ORBITA, ZARZUCAJKA, BROŃ BIOLOGICZNA, EWOLUCJONIZM, PODŁOGA, GAŁKA BLADA, KONOTACJA, KARCIANKA KOLEKCJONERSKA, TEORIA MODUŁÓW, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, EGZAMIN, TRANSMISJA ASYNCHRONICZNA, IN MEDIAS RES, MEDYCYNA WEWNĘTRZNA, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, ŚLEPY ZAUŁEK, BORECZNIK, KANAŁ ŻEGLUGOWY, CENA ZAMKNIĘCIA, KONAJĄCY, LATANIE PRECYZYJNE, FUNKCJA AKTYWACJI, PSYCHOLOGIA RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH, KISZKA STOLCOWA, WALUTA MIĘKKA, CYNKOGRAFIA, POWIEŚĆ Z KLUCZEM, PŁOZA, MASZYNA TŁOKOWA, WIDEOROZMOWA, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, PIEPRZ, POZIOM, KARTY, TERAPIA ZAJĘCIOWA, SAMOGŁOSKA WYSOKA, MATKA BOSKA GROMNICZNA, CIĄGNIK, CZEKOLADA, KOMORA FERMENTACYJNA, KAWA ZBOŻOWA, PRZEKRÓJ, DZIENNIK, MORDOBICIE, NAFTOWNICTWO, FIZYKA MOLEKULARNA, TAO, GENOMIKA INDYWIDUALNYCH RÓŻNIC, FREMENI, RAD, SUBSTYTUCJA, WORECZKOWY, OGÓR, CIĘŻKA WODA, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, OPTYKA, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, UMOWA ZLECENIA, START NISKI, KANCONA, ŻYŁA MACICZNA, ROZPRAWA HABILITACYJNA, KERATOPLASTYKA, DYSOCJANT, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, JĄDRO, KMINEK INDYJSKI, USŁUGA KONSUMPCYJNA, EROZJA EOLICZNA, GRZBIETORODOWATE, ETNOLINGWISTYKA, MILICJA, CHAMEOFIT, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, SOCJOLOGIA RADYKALNA, PRZEWÓD, FALA HARMONICZNA, TEORIA POTENCJAŁU, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJNE, KSENONOWA LAMPA ŁUKOWA, EKONOMIA ROZWOJU, UKROP, BŁONICA GARDŁA, WOSKOWNIA, INŻYNIERIA ONTOLOGICZNA, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, ILOCZYN WEKTOROWY, TRĄDZIK, SŁOMIANA WDOWA, GEOBOTANIKA, WYBIEG, DIAMAGNETYK, CIAŁO DOSKONALE CZARNE, PRODUKCJA PIERWOTNA, MONGE, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, PASTORAŁKA, TEMPERATURA ZAPŁONU, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, KRYTYKA, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, KILIM, STATYSTYKA MATEMATYCZNA, SPŁYWNIK, HIPERTONIA, ANALIZA KOSZTÓW, ALGEBRA OGÓLNA, ?MAPA DROGOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.314 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁ GEOMETRII, W KTÓREJ ZA PODSTAWOWE POJĘCIE UCHODZI RÓWNOLEGŁOŚĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ GEOMETRII, W KTÓREJ ZA PODSTAWOWE POJĘCIE UCHODZI RÓWNOLEGŁOŚĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GEOMETRIA AFINICZNA dział geometrii, w której za podstawowe pojęcie uchodzi równoległość (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GEOMETRIA AFINICZNA
dział geometrii, w której za podstawowe pojęcie uchodzi równoległość (na 18 lit.).

Oprócz DZIAŁ GEOMETRII, W KTÓREJ ZA PODSTAWOWE POJĘCIE UCHODZI RÓWNOLEGŁOŚĆ sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - DZIAŁ GEOMETRII, W KTÓREJ ZA PODSTAWOWE POJĘCIE UCHODZI RÓWNOLEGŁOŚĆ. Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

x