PODSTAWOWE, ELEMENTARNE INFORMACJE Z JAKIEJŚ DZIEDZINY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ALFABET to:

podstawowe, elementarne informacje z jakiejś dziedziny (na 7 lit.)ELEMENTY to:

podstawowe, elementarne informacje z jakiejś dziedziny (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ALFABET

ALFABET to:

podstawowe, elementarne informacje z jakiejś dziedziny (na 7 lit.)ALFABET to:

grecki - z omegą (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODSTAWOWE, ELEMENTARNE INFORMACJE Z JAKIEJŚ DZIEDZINY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 813

NIELUDZKOŚĆ, SYMETRIA, ELEMENTY, OBWODOWY UKŁAD NERWOWY, ALFABET WIĘZIENNY, KLAMERKA, REZULTATYWNOŚĆ, WYZNANIE, INTERIORYZACJA, WARUNEK, PISMO HEBRAJSKIE, SPOWIEDŹ, SKIEROWANIE, FOTOINTERWENCJA, WUZETKA, AUDYTOR WEWNĘTRZNY, ŁACINA, EROZJA EOLICZNA, OUTSIDER, PROZELITA, FORMUŁKA, ŁAGODNOŚĆ, DOMINATOR, TORRENT, ELEMENTARZ, PŁOMIEŃ, LAMBOR, POŁOWA, ODSYŁACZ, WRĄB, POMAZANIE, FRAJER, BENEFICJUM, ROZBIEG, ŚMIERĆ, LIGOWIEC, RADA, PRAWO HUBBLE'A, INFOBOX, WEWNĘTRZNY, MISTRZYNI, OPAD, BRIEF, ZAPYCHACZ, SZTUKI PLASTYCZNE, NIEWIEDZA, BARWIENIE, KOLBA, KOMPETENCJA DECYZYJNA, POMÓR, HYDROCHEMIA, ARGUMENT, ZAKŁAD, GONIEC, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, ZADRAPNIĘCIE, ARENDA, DOMIESZKA, KOCOPOŁY, TRYUMF, WYKŁADOWCA, ALMANACH, DZBANEK, PAS, WYNAJEM, FAN CLUB, ANKIETA PERSONALNA, ŻYWY POMNIK, ARTYSTKA, FACHOWIEC, WŁAŚCICIELSTWO, WYNURZENIE, DANE STATYSTYCZNE, AKREDYTOWANIE SIĘ, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE, OPOKA, PRODUKT, ODWRÓT, PROZELITA, WCIĄGACZ, PYTANIE, DIATONIKA, OBIECADŁO, AGREGATOR TREŚCI, ALFABET PUNKTOWY, WYŻŁOBIENIE, JARZYNA, TECZKA PERSONALNA, USTALENIE, DNI OTWARTE, RESTAURACJA, RĘKA, TECHNIK, AUGUR, ODRĘTWIENIE, HEGEMONICZNOŚĆ, SZKODNIK, SOLIDARNOŚĆ, DYREKTOR, WYKLUCZENIE, RACHUNEK CAŁKOWY, STARA ŚPIEWKA, CYTACIK, EXPAT, KRAŃCOWOŚĆ, PLASTYKA, ZABARWIANIE, PLENUM, UBARWIANIE, KARTA, MAPA WYOBRAŻENIOWA, ZDOLNOŚĆ, KOLBKA, EPONIM, SZKOLNOŚĆ, ZWIERZENIE, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, ORDYNACJA, PROFIL, SKŁAD GATUNKOWY, CHAMPION, POSTERUNEK OBSERWACYJNY, WSYSANIE, NAZWANIE, ALFABET FIKCYJNY, CZŁONEK, WIELOKROTNOŚĆ, HIPOTEZA UPOŚLEDZENIA, KLUCZ OBCY, REFERENCJA, NESTOR, FRATER, HIPOTEZA HANDICAPU, DOBRO, REGENERAT, CUKRZYCA, DEZAKTYWACJA, PAMIĘĆ ULOTNA, FANATYCZNOŚĆ, WEJŚCIE, CYKL ZEGAROWY, PORTIERNIA, EKSPERTKA, ANALITYKA BIZNESOWA, PAMIĘĆ DEKLARATYWNA, WIRTUOZOSTWO, STERYLIZATOR, ODSZCZEPIEŃSTWO, DOŚWIADCZENIE, MONOPOL, BIZNESIK, EDUKATOR, ISTOTA RZECZY, INŻYNIER DUSZY, GRUPOWICZ, PREZENT, WIZUALIZACJA, NEOFITA, KOSMOGRAFIA, POŻYTECZNY IDIOTA, ALFABET HEBRAJSKI, INFORMATORIUM, WARZYWO, PLUS UJEMNY, ZBRODNIA PRZECIW LUDZKOŚCI, PLOTKARZ, WYOBRAŻENIE, HEGEMONICZNOŚĆ, ĆWICZENIE, MORFOLOGIA KRWI, KONFEDERACJA, WENTYL, DANE SENSYTYWNE, CZYNNOŚĆ POMOCNICZA, PŁOTKA, UZDOLNIENIE, MIKSER, ŻARLIWIEC, PROFITENT, BILET WIZYTOWY, OBSTRUKCJA, KOMORA JONIZACYJNA, BANITKA, GALÓWKA, KOMBATANTKA, OPERATOR ZWARTY, KILOMETR ZEROWY, AUTSAJDER, AKREDYTACJA, GENIALNOŚĆ, KOD JĘZYKOWY, WYŻ, REKONFIGURACJA, RADA, NIEDOROBEK, SONDA, APETYT, JAMA, ŚCIĘCIE, KWINTESENCJA, PROPEDEUTYKA, NIEZDOLNOŚĆ, INŻYNIER DUSZ, POSIEDZENIE, ZAPIS, WIELOSTOPNIOWOŚĆ, WSKAZÓWKA, CZŁON PODRZĘDNY, WIENIEC LAUROWY, ZADRAPNIĘCIE, MIANO, DÉSINTÉRESSEMENT, ZWOLNIENIE, ARTYSTA, DEKLARACJA PODATKOWA, EKSPAT, RADA STARSZYCH, SYSTEMATYKA, BI, BAZA, OPERATOR ARYTMETYCZNY, PROGRAM, KOMPLET, ZAPATRYWANIE, WYKRAWACZ, WYWYŻSZENIE, LOGIKA WOLNA, PIĘTAK, SIATKA POJĘCIOWA, ARBITER, ROWEK, CZAS GRAMATYCZNY, BLANKIETOWOŚĆ, PÓŁ, POMIAR, POMIESZCZENIE, LIDER, ODDZIAŁYWANIE SŁABE, MERITUM, PRZYNALEŻNOŚĆ, SET, STOPIEŃ, MERYTORYKA, ZARYSOWANIE, INFA, BIURO, NOBILITACJA, BASTION, NASZYWANIE, SEKTOR, KORPUS URZĘDNICZY, KOMPETENCYJNOŚĆ, DOBRA WIARA, BIBLIA, ALFABET CYRYLICKI, KROK MILOWY, CIEMNIACTWO, POMAGIER, GIGANT, DEPUTAT, ADRESÓWKA, SZCZEGÓŁ, TYSIĄCZNA, HEGEMON, PLENUM, ADRES HOŁDOWNICZY, MISJA WERYFIKACYJNA, INFORMA, CIRTH, STRONA WWW, OPŁYW, PATRON, KRAJANKA, POWIERNICTWO, TEORIA RACJONALNYCH OCZEKIWAŃ, METODA ELIMINACJI GAUSSA, NEOFITA, SZUM, MISJA KANONICZNA, CZAS, PRODUKT, NOWICJUSZ, POLE RELACJI, WIRTUOZERSTWO, TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA, WIRTUOZOSTWO, NIEDYSPONOWANIE, REKOMPENSATA, BAŃKA, NOWICJUSZKA, WSPARCIE, FIRMANCTWO, OPUCHLIZNA, KOMISJA SELEKCYJNA, PEŁNIA, PIERWSZA DAMA, PATRONAT, RATING, ?JAMA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 813 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODSTAWOWE, ELEMENTARNE INFORMACJE Z JAKIEJŚ DZIEDZINY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PODSTAWOWE, ELEMENTARNE INFORMACJE Z JAKIEJŚ DZIEDZINY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ALFABET podstawowe, elementarne informacje z jakiejś dziedziny (na 7 lit.)
ELEMENTY podstawowe, elementarne informacje z jakiejś dziedziny (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ALFABET
podstawowe, elementarne informacje z jakiejś dziedziny (na 7 lit.).
ELEMENTY
podstawowe, elementarne informacje z jakiejś dziedziny (na 8 lit.).

Oprócz PODSTAWOWE, ELEMENTARNE INFORMACJE Z JAKIEJŚ DZIEDZINY sprawdź również:

apostoł uważany przez Kościół katolicki za pierwszego papieża, męczennik chrześcijański, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego ,
najdokładniejszy z kamertonów; widełki z niehartowanej stali, w które uderza się, aby uzyskać dźwięk ,
typowa osada, wioska z terenów Malezji, Kambodży, Brunei, Indonezji i Singapuru ,
Theobroma L. - drzewo z rodziny zatwarowatych, pochodzące z Ameryki Południowej, obecnie uprawiane w obszarach przyrównikowych Afryki i Azji, jego nasiona służą jako surowiec do produkcji wyrobów kakaowych ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
jednostka podstawowego podziału administracyjnego w Japonii, Ruandzie, Czadzie i innych państwach ,
w dawnym wojsku polskim pieszy lub konny oddział ,
RUDOLFA; bezodpływowe, słone jezioro w Kenii i częściowo Etiopii, powierzchnia około 8,5 tyś. km2, głębokość do 73 m ,
wynika z mnożenia ,
nóż stalowy do ręcznego międlenia skór ,
element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi) ,
KLOAKA; końcowy odcinek przewodu pokarmowego u gadów i stekowców ,
choroba zewnętrznych narządów płciowych kobiet objawiająca się białą wysypką na skórze, świądem i bólem ,
zazwyczaj parzysty gruczoł charakterystyczny dla gromady ssaków, wydzielający mleko, które jest pokarmem dla młodych ,
instrument muzyczny z grupy aerofonów ustnikowych; w średniowieczu był wykorzystywany jako wojskowy i dworski instrument sygnałowy ,
tempo nieco szybsze od largo ,
tytuł nadawany kobiecie, która zwyciężyła w jakiś zawodach ,
mieszkaniec współczesnej Grecji ,
dziedzina fotografii, w której zdjęcia wykonuje się z dużych wysokości z perspektywy lotu ptaka ,
miasto w województwie lubuskim ,
OGRYZEK ,
zawartość bombonierki, fikuśnego naczynia, które służy do podawania cukierków i czekoladek ,
pomocnik, uczeń ślusarza; czeladnik ,
twardy polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych, otrzymywany w wyniku polimeryzacji chlorku winylu ,
zachowanie niedojrzałe, właściwe szczeniakowi - młodemu człowiekowi; oznaka braku wychowania ,
narząd o uproszczonej budowie w porównaniu do jego odpowiednika u innych organizmów, zwłaszcza przodków ,
mieszkaniec Kazachstanu, człowiek pochodzenia kazachstańskiego ,
sztucznie wytworzony ekosystem, pozwalający w sposób uproszczony zapewnić krążenie substancji ,
warzywo, jadalna główka kwiatostanu rośliny o tej samej nazwie ,
syntetyczna włóczka

Komentarze - PODSTAWOWE, ELEMENTARNE INFORMACJE Z JAKIEJŚ DZIEDZINY. Dodaj komentarz

4+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast