ZBIÓR ZNAKÓW MIGOWYCH ODPOWIADAJĄCYCH POSZCZEGÓLNYM LITEROM DANEGO ALFABETU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ALFABET PALCOWY to:

zbiór znaków migowych odpowiadających poszczególnym literom danego alfabetu (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZBIÓR ZNAKÓW MIGOWYCH ODPOWIADAJĄCYCH POSZCZEGÓLNYM LITEROM DANEGO ALFABETU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.066

KANCJONARZ, DEKRETAŁ, MOC PRZEROBOWA, SIEĆ ROZDZIELCZA, IZOLACJA TERMICZNA, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, MEDIATEKA, LICZBA, GRANICA MIASTA, CHOROBOTWÓRCZOŚĆ, ZBIÓR, KULTURA, LEKSYKA, TRUSKAWKOBRANIE, METYZACJA, KOSZT BEZPOŚREDNI, FUNKCJA BORELOWSKA, WNĘTRZE, OBCIĄŻENIE STATYCZNE, ZBIÓR ROZMYTY, BARETKA, SŁOWNIK, KOD WYWOŁAWCZY, PISMO HEBRAJSKIE, LITERATURA POWSZECHNA, KOD, BRYŁA GEOMETRYCZNA, TABOR, BRZEG ZBIORU, OGÓŁ, TEKA REDAKCYJNA, GAMMA, WYKRZYKNIK, ROZPAD PROMIENIOTWÓRCZY, DYSPOZYCJA, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, IZBA, KLUCZ GŁÓWNY, ZBIÓR OGRANICZONY, ETA, ARKUSZ POETYCKI, DYŻURNY ŁĄCZNOŚCI, CZĘŚĆ WSPÓLNA, BIOPLAZMA, UNIKAMERALIZM, JASNOŚĆ, ZBIÓR Z WYRÓŻNIONYM PUNKTEM, FUZJA PIONOWA, KONWENANS, NARZĄD KRYTYCZNY, SYSTEM POZYCYJNY, LICZBA KWANTOWA, NEUTRALIZACJA WOJSKOWA, KAPPA, WYRAŻENIE, WOJSKA LĄDOWE, ROZMAITOŚĆ ALGEBRAICZNA, VADEMECUM, KANCJONAŁ, SZEREG ALTERNACYJNY, KODEKS, IZOTERMIA, BIOTA, WOJAK, CIRTH, PERYGEUM, ALFABET SYLABICZNY, RÓŻNICA ZBIORÓW, PĘK PROSTYCH, ZBIÓR MANDELBROTA, CMENTARZ, METODYKA, MONTANIA, SPRZĘT, LINIA PODSTAWOWA, JASNOŚĆ, WIGILIA, DRUK ROZSTRZELONY, REZERWA WALUTOWA, CEDUŁA, GRAF, BAZA, CZUBATOŚĆ, HERTZ, ALFABET HERALDYCZNY, PRZESTRZEŃ, CIĄG, ZARZĄDZENIE PROJEKTEM, POWŁOKA WYPUKŁA, ZBIÓR DYSKRETNY, WARTOŚĆ NOMINALNA, SARATI, EMOTIKONA, BŁĄD FORMALNY, IDEOLOGIA, KAMPANIA ZIEMNIACZANA, DRYF GENETYCZNY, CHŁONNOŚĆ TURYSTYCZNA, POKRÓJ, ŚMIECI, MASA CZĄSTECZKOWA, RAJNOW, PARA MINIMALNA, SYSTEM SYMBOLICZNY, E-PODPIS, ALLELOPATIA, WOJSKOWY, CZYNNIK NORMUJĄCY, KABACA, MOC, CEREMONIAŁ, PKB PER CAPITA, STEROWNIK LOGICZNY, KOMPLEKS, IDEAŁ MAKSYMALNY, KARTOTEKA, POPULACJA, NUMIZMATYKA, POLITYKA KURSOWA, WYDANIE, ZAKON, PRODUKCJA, PAKIET KLIMATYCZNY, KASYNO, KONSONANTYZM, CENA MINIMALNA, EWOLUCJONIZM, ALFABET CYRYLICKI, ŚLUB KONKORDATOWY, HANDEL WEWNĘTRZNY, UKŁAD WIELKOŚCI, GREKA, KWALIFIKACJA PRAWNA, KOMPLET, INDEKS CENOWY, ENKODER PRZYROSTOWY, MATERIAŁ, OBWODNICA ŚRÓDMIEJSKA, WYMAGANIA SYSTEMOWE, AKTA PODRĘCZNE, JUNG, RYNEK LOKALNY, GRAF DWUDZIELNY, RACEMAT, MACIERZ DYSKOWA, CYKL FIGURALNY, USŁUGA POWSZECHNA, SOŁTYSTWO, EFEKT ZATŁOCZENIA, SPECJACJA RADIACYJNA, KRZYWA PODAŻY, SPAMIK, STOPA MENNICZA, KODEKS PRACY, PARADOKS EASTERLINA, TYTUŁ ZAWODOWY, PODZIAŁKA, KOSZTORYS INWESTORSKI, DEKALOG, PRAWO WEKSLOWE, DOPEŁNIENIE ORTOGONALNE, ANALIZA RYZYKA, OMEGA, DZETA, PRZECIWOBRAZ, KSIĘŻYCE HIPOKRATESA, WIR PIASKOWY, JEDNOSTKA INFORMACJI, ANEUPLOIDALNOŚĆ, POBYT CZASOWY, OBRONA NARODOWA, C, MATURKA, MINISTRANTURA, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, KOD JĘZYKOWY, INTERPUNKCJA, WYPIEK, SMĘTARZ, TWIERDZENIE O DOBRYM UPORZĄDKOWANIU, PRZEKSZTAŁCENIE TOŻSAMOŚCIOWE, ŚWIATŁO, DYSLOKACJA, CIĄG NIESKOŃCZONY, BRZEG, EWANGELIA, WYPALANKA, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, SIEĆ KOMPUTEROWA, FITOASOCJACJA, ZBIÓR GĘSTY, EKSPOZYCJA, WYLĘG, KLAUZULA DUALNA, KOPIAŁ, PRZEDZIAŁ, CENA WYWOŁAWCZA, DIADA, MARKETING SKOJARZENIOWY, FAKTORYZACJA, ZAKŁAD PRACY, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, VOLTAIRE, KONTO, EWALUACJA EX-POST, MAPA ADMINISTRACYJNA, POKOLENIE, PŁÓD, SERBOCHORWACKI, LINIA CZYSTA, WIDZ, WOKABULARZ, OPERATOR BITOWY, KOD KRESKOWY, SPRZĘCIOR, IBSEN, LICZBA HITTORFA, SKŁAD, WYDATKI KONSUMPCYJNE, ODWROTNA DYSTRYBUANTA, TEKTONIKA, NEUTRALIZACJA TERYTORIUM, WIZYTA STUDYJNA, ARMIA, BELLI, MYŚL, EUROWALUTA, ZBIOROWOŚĆ SPOŁECZNA, SYMPLEKS, DRAMATURGIA, ADEPTKA, NABOŻEŃSTWO, K.K, KOD OGRANICZONY, SAMOUNICESTWIENIE, WIR PYŁOWY, KORPUS, MAKSIMUM CENOWE, SYNSET, IRASER, JĘZYK LITERACKI, BARYCENTRUM, SIEĆ NIWELACYJNA, SIMPLEKS, MAPA MENTALNA, AMORTYZACJA LINIOWA, PRAWNICTWO, BANK EMISYJNY, WIERZYCIEL SOLIDARNY, DENOTACJA, JEDNOSTKA TARYFIKACYJNA, INTEGRACJA POZIOMA, BALZAK, JĄDRO, GRANICA CIĄGU, KOSMOLOGIA, PUSZKIN, PROFESJA, CHADECKOŚĆ, IMPULS, KOD ALFANUMERYCZNY, SZYBOLET, DRYFT GENETYCZNY, ATLAS NIEBA, GOSPODARKA RABUNKOWA, NASIENNICTWO LEŚNE, PLIK, ARTEFAKT, STAŁA LOGICZNA, TAŚMA MONATAŻOWA, GRAFIKA, KOD, PORTFEL ZAMÓWIEŃ, BETA, SYMPOZJON, ANTYFONARZ, JEDNOIZBOWOŚĆ, EPICKOŚĆ, MEMORANDUM FINANSOWE, ORTOGRAFIA, HERB, ANTYKWARK, DIAGRAM FAZOWY, EKSPEKTATYWA, ŚW. AUGUSTYN, SAMOZAGŁADA, ILOCZYN KARTEZJAŃSKI, ROZMIARÓWKA, STENOGRAF, RATING KREDYTOWY, MENU, WYŁĄCZENIE ALLELICZNE, CZYNNIK ABIOTYCZNY, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, SINGIEL, PANEL ADMINISTRACYJNY, BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA, EMOTKA, KAZUISTYKA, ?SYGNAŁ CYFROWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.066 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZBIÓR ZNAKÓW MIGOWYCH ODPOWIADAJĄCYCH POSZCZEGÓLNYM LITEROM DANEGO ALFABETU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZBIÓR ZNAKÓW MIGOWYCH ODPOWIADAJĄCYCH POSZCZEGÓLNYM LITEROM DANEGO ALFABETU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ALFABET PALCOWY zbiór znaków migowych odpowiadających poszczególnym literom danego alfabetu (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ALFABET PALCOWY
zbiór znaków migowych odpowiadających poszczególnym literom danego alfabetu (na 14 lit.).

Oprócz ZBIÓR ZNAKÓW MIGOWYCH ODPOWIADAJĄCYCH POSZCZEGÓLNYM LITEROM DANEGO ALFABETU sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - ZBIÓR ZNAKÓW MIGOWYCH ODPOWIADAJĄCYCH POSZCZEGÓLNYM LITEROM DANEGO ALFABETU. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x