NAJMNIEJSZA ENERGIA, JAKĄ NALEŻY DOSTARCZYĆ ELEKTRONOWI DANEGO CIAŁA, ABY OPUŚCIŁ ON CIAŁO I STAŁ SIĘ ELEKTRONEM SWOBODNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRACA WYJŚCIA to:

najmniejsza energia, jaką należy dostarczyć elektronowi danego ciała, aby opuścił on ciało i stał się elektronem swobodnym (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAJMNIEJSZA ENERGIA, JAKĄ NALEŻY DOSTARCZYĆ ELEKTRONOWI DANEGO CIAŁA, ABY OPUŚCIŁ ON CIAŁO I STAŁ SIĘ ELEKTRONEM SWOBODNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.185

KONCERT, KONWENCJONALIZM, SILNIK ASYNCHRONICZNY, SAMOZATRATA, WSPÓŁBRZMIENIE, CIEMNOGRÓD, ŻEGLARZ, ROPUCHA PASKÓWKA, NASTAWNOŚĆ, SANKCJA, SIANO, OTWARCIE DUSZY, TATERNIK, KONCEPT, TANGO ARGENTYŃSKIE, WELUR, PIASKOWY DZIADEK, MECHANIKA STATYSTYCZNA, PIES GOŃCZY, RURA CROOKESA, MONTER, BANIECZKA, BIBLISTYKA, BRYŁA, STOPOTONA, BEZPOWROTNOŚĆ, CAMORRA, BALANSJER, ASFALT, PALMA KRÓLEWSKA, WASZA PRZEWIELEBNOŚĆ, IMMUNOLOGIA KLINICZNA, WOODSTOCK, BACKGROUND, KOLEJ ŻELAZNA, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, FILEMON BIAŁOKARKOWY, ENERGETYKA ODNAWIALNA, CHEMIA ORGANICZNA, UZBECKI, BEZA, DOMICYL, RĘCZNIK KĄPIELOWY, ŁZA, PRZYCZYNEK, LOG, WYRAJ, KACERSTWO, IMIĘ, GWIAZDOR, KOKSOWNIK, ŁUPEK DACHOWY, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, ARYJSKOŚĆ, SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO, PALEOPATOLOGIA, TERAPIA ZAJĘCIOWA, GALWANOSTEGIA, MEZOMORFIK, DELFIN, FILM SAMURAJSKI, RADA GABINETOWA, GEN PLEJOTROPOWY, TRZECIA NERKA, JĘZYK KRASNOLUDÓW, POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE, PIANA, CZŁOWIEK ŚNIEGU, PĘCHERZYCA, OBORNIK, SHONEN-AI, SZKARŁUPIEŃ, SZKOŁA, SŁOWO, BRUTALIZM, RETOZAUR, GEN SPRZĘŻONY, HERTZ, GAWĘDA SZLACHECKA, PORZĄDEK DORYCKI, REAKCJA NIEODWRACALNA, CENOBIORCA, OŚLICZKA WODNA, WOLA BOŻA, EKSTREMISTYCZNOŚĆ, GERONTOLOGIA, ODWYKÓWKA, WTAJEMNICZONA, PAS, WIELOETATOWOŚĆ, AWANGARDYZM, RADA SOŁECKA, RAKOWATOŚĆ, CZAPKA NIEWIDKA, BYDLEŃ, EMISJA TERMOELEKTRONOWA, PŁASZCZYZNA STRZAŁKOWA, STROFANTYNA, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, TOKARKA KŁOWA, NUMIZMATYKA, NARZĘDZIE, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, LOGIKA DEONTYCZNA, BIDON, SZEŚCIOBÓJ, KSZTAŁTY, POZIOM, SKLEP ZA ŻÓŁTYMI FIRANKAMI, KOLANÓWKA, KOLEGIUM KONSULTORÓW, BOLERO, REPERTUAR, APOSTAZJA, POLECANKA, JAKOŚĆ, SKNERSTWO, GENIUSZ, CZYNNIK WYTWÓRCZY, RADA PROGRAMOWA, KONTROLA, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, KOMUNALKA, PIANOLA, FILAMENT AKTYNOWY, PACHNOTKA UPRAWNA, DIAFTOREZA, GRZECH CIĘŻKI, SALWINIA, POPISOWOŚĆ, EWANGELICYZM, TAMBURYN, OUTSIDER, MIEJSCE, SKRZELONOGI, CHAMEFIT, PINGWIN RÓWNIKOWY, ZALANIE PAŁY, KOMUNIA ŚWIĘTA, POMOC, REFLEKS, CHOROBA CSILLAGA, CHODZĄCA DOBROĆ, EKSPEKTATYWA, ASTRONOMIA, POJEMNIK, PICOWNIK, LĘK DEZINTEGRACYJNY, OSKARŻENIE, PRZEKŁADACZ, PŁUG KOLEŚNY, PRYMUS, OBJĘTOŚĆ, KOMBUCZA, MINUSY, REUMATYZM, KWAS TŁUSZCZOWY, KOZIOŁ, SYFON, GNIOTOWE, PLEŚNIAWKA, ŁOPATA, ŁUSKA, PASKUDZTWO, WODA-WODA, TRANSKRYPCJA, SZEFEL, TWARDZIAK, KOMBINACJA, AMH, DRAMAT WOJENNY, WNIEBOWSTĄPIENIE, STABILIZACJA, RDZENIARZ, SOFCIK, FORMALISTA, CZUBUTIZAUR, CHOROBA REUMATYCZNA, FRAKCJA, ŚPIĄCZKA, GRUPA NILPOTENTNA, SEMEM, RÓG, ROZWÓJ SPOŁECZNY, MINUTA, IRLANDZKOŚĆ, BALONET, ROŚLINA ZARODNIKOWA, CZYRACZNOŚĆ, TROMPA, TRÓJKĄT, FARBA OLEJNA, LAMUCKI, RELIKWIA, UFNOŚĆ, CMOKIERSTWO, MATERIALNIA, OKRĘT LINIOWY, BILARD FRANCUSKI, GRÓD, AWARYJNOŚĆ, UPAŁ, BIOSFERA, BOK, DYWERGENCJA, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, POWRÓT, EGZOTYK, UDAR, RURKOZĘBNE, GALAKTOLIPID, STACJA REDUKCYJNA, WYCZARTEROWANIE, PATELNIA, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, SUKIENNIK, SINIAK, AKREDYTOWANIE SIĘ, JEFFRIES, KADZIELNICZKA, PRZEDSIĘBIORCZYNI, ŚWIĘTE KOLEGIUM, FILOZOFIA JOŃSKA, PIES MYŚLIWSKI, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, CZYNNIK RAKOTWÓRCZY, ELDAR, STATEK GŁĘBINOWY, LATARNIA UMARŁYCH, OSTATNIA PROSTA, ASOCJACJA, MAMUT CESARSKI, PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE, OPRACOWANIE, DYSCYPLINA PARTYJNA, ODROŚL, ZIELONA GRANICA, DERYWAT MODYFIKACYJNY, MLEKO, STRAŻ POŻARNA, ZDERZENIE CZOŁOWE, CIĘŻAR, HANSUEZJA, JĘZOR, INDYWIDUALIZM, WYŚCIGÓWKA, RAMA, POLIMER WINYLOWY, KOMPLEKS ARENOWY, RUCHOMY PIASEK, PILON, GRADIENT, CHOROBA BOSTOŃSKA, BRANIE PRZYKŁADU, KOMEDIANTKA, CHWOST, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, MUZA, ORKA, RADIOTA, STORMBERGIA, UMIEJĘTNOŚĆ, WKRĘTKA, TELEMARK, GRUPOWOŚĆ, SKWAPLIWOŚĆ, WIRTUOZ, GRYZIPIÓREK, RZEŹBIARNIA, THINK TANK, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, LABORATORIUM GALENOWE, BŁĄD FORMALNY, NIESTAŁOŚĆ, PRĄTNIKOWCE, LOCJA, AMBYSTOMA DŁUGOPALCA, BEZPARDONOWOŚĆ, REALISTYCZNOŚĆ, ŻEGLUGA KABOTAŻOWA, ZAKRYSTIA, IZOTROPOWOŚĆ, KOCHAŚ, FECHTMISTRZ, GOSPODYNI DOMOWA, HISTOLOGIA, RACEMAT, APLIKACJA ADWOKACKA, WYPRAWIACZ, KĄPIEL, ASTRONOMETRIA, KARATEKA, CHIRURGIA, MATKA, GEOGRAFIA ZWIERZĄT, DOKUMENTACJA BUDOWY, GANOIDY KOSTNE, LIGUSTR, ?PANOPTIKON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.185 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAJMNIEJSZA ENERGIA, JAKĄ NALEŻY DOSTARCZYĆ ELEKTRONOWI DANEGO CIAŁA, ABY OPUŚCIŁ ON CIAŁO I STAŁ SIĘ ELEKTRONEM SWOBODNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAJMNIEJSZA ENERGIA, JAKĄ NALEŻY DOSTARCZYĆ ELEKTRONOWI DANEGO CIAŁA, ABY OPUŚCIŁ ON CIAŁO I STAŁ SIĘ ELEKTRONEM SWOBODNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRACA WYJŚCIA najmniejsza energia, jaką należy dostarczyć elektronowi danego ciała, aby opuścił on ciało i stał się elektronem swobodnym (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRACA WYJŚCIA
najmniejsza energia, jaką należy dostarczyć elektronowi danego ciała, aby opuścił on ciało i stał się elektronem swobodnym (na 12 lit.).

Oprócz NAJMNIEJSZA ENERGIA, JAKĄ NALEŻY DOSTARCZYĆ ELEKTRONOWI DANEGO CIAŁA, ABY OPUŚCIŁ ON CIAŁO I STAŁ SIĘ ELEKTRONEM SWOBODNYM sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - NAJMNIEJSZA ENERGIA, JAKĄ NALEŻY DOSTARCZYĆ ELEKTRONOWI DANEGO CIAŁA, ABY OPUŚCIŁ ON CIAŁO I STAŁ SIĘ ELEKTRONEM SWOBODNYM. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast