NARZĘDZIE, KTÓRE SŁUŻY DO PRZERABIANIA CZEGOŚ, ZA POMOCĄ KTÓREGO SIĘ COŚ PRZERABIA, NP. TEKSTY, FOTOGRAFIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZERABIACZ to:

narzędzie, które służy do przerabiania czegoś, za pomocą którego się coś przerabia, np. teksty, fotografie (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZERABIACZ

PRZERABIACZ to:

ktoś, kto przerabia coś, zajmuje się przerabianiem czegoś, np. zdjęć, tekstów (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NARZĘDZIE, KTÓRE SŁUŻY DO PRZERABIANIA CZEGOŚ, ZA POMOCĄ KTÓREGO SIĘ COŚ PRZERABIA, NP. TEKSTY, FOTOGRAFIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.280

PRZECIWOBRAZ, AJDUKIEWICZ, EKSPANDOR, BEZKIERUNKOWOŚĆ, EONIZM, SZLACHETNOŚĆ, ZAPŁODNIENIE HETEROLOGICZNE, JĘZYK PROTOSEMICKI, WENTYL, BAŃKA, LUFKA, WAPIENNIK, IDIOMAT, FILOZOFIA PRZYRODY, MERYNOS, NAROST, OCENA, SZWEDY, GEOFAG, SUBTERRANEOTERAPIA, STRES, FENICKI, MARGINES, KOZIOŁEK, SZAFARSTWO, PRZEDPOLE, ŻAKARD, NIEDOSTĘPNOŚĆ, RYCERZ-ROZBÓJNIK, OPTYKA, LIBRA, NOBIL, TLENEK ŻELAZOWY, OBSZAR WIEJSKI, ARCHAICZNOŚĆ, BLU-RAY DISC, TRYBADYZM, KUC AUSTRALIJSKI, SKOCZKOWE, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, CHA-CHA, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, PODSTAWA PROGRAMOWA, OKRZOSEK, WYWIAD, RESORT SIŁOWY, SYGNAŁ HARMONICZNY, SUCHORYT, PANTOFAG, GRUBA KRESKA, DROGI MOCZOWE, TRZASKOWISKO, CHOROBA ZAKAŹNA, INFORMACJA, WĘGIEŁ, MELINA, WYZNANIOWOŚĆ, KAKOFONIA, PAROKSYTON, WARSTWA ROGOWA, REFREN, ULTRAPRAWICA, PASYWNOŚĆ, SANATORIUM UZDROWISKOWE, ZNAMIĘ WRZECIONOWATO-NABŁONKOWATOKOMÓRKOWE, ADAPTACJA, SOS MORNAY, STAROANGIELSKI, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, GAŁKA BLADA, TRZCINA, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, TŁUMACZ, TRANZYTYWNOŚĆ, ŚRODEK, WŁÓKNIAK MIĘKKI, WRZAWA, PINGLE, KUBECZEK, JEDNOWYMIAROWOŚĆ, WARTOŚCIOWOŚĆ, NUMERANT, AKTORKA, WYPARZACZ, WYZNACZNIK, OBRONA HETMAŃSKO-INDYJSKA, POWĄTPIEWANIE, WYZWOLICIEL, FONDUE SEROWE, WYRAZISTOŚĆ, AERAL, KOŁODZIEJ, ASESOR KOLEGIALNY, ZNAKOMITOŚĆ, WROTA, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, ZESTAWIK, ZNAMIENNOŚĆ STATYSTYCZNA, ALOMANCJA, PĘDNIK, KONTRAKT TERYTORIALNY, MARIMBA, SERM, PORTUGALSKOŚĆ, MAŁA OJCZYZNA, ZACHÓD, PRZYGOTOWALNIA, SKRUPULAT, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, EKSKLUZYWIZM, SŁUCHAWKA, ŁĄKOTKA, MADISON, RZUT PROSTOKĄTNY, TRZĘSIENIE ZIEMI, LEK ANTYDEPRESYJNY, NORMANDZKI, LASKA, KLASA, ŻYWIEC, APROKSYMACJA, PACKA, ŁAWKA REZERWOWYCH, PICA, PHISHER, SKLEPIENIE SIECIOWE, SZKOCKI, GOSPODARKA WODNA, STROIK PODWÓJNY, PLASTEREK, AKADEMICKOŚĆ, FIZYKA, JEDENASTKA, EGZEKUTORKA, MRÓWNIK, MAJSTERSZTYK, MASZT, STRÓJ GÓRALSKI, PIETROW, FALKA COIFLET, KUSICIEL, NIEPRZYZWOITOŚĆ, KIEŁBASA WYBORCZA, SPŁYWNIK, LAUFER CZARNOPOLOWY, POZYTYWKA, WYKONAWCA, AMALGAMAT, AEROLOGIA, KOLEJ LINOWA, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, BARCIAK, PIÓROLOTEK, ODCINEK, PĘTAK, ZGRAJA, AKTUALNOŚĆ, AEROZOL BIOLOGICZNY, FILOLOGIA CHORWACKA, JĘZYK ŁACIŃSKI, PILATES, KORDYT, REDA, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, KAPAR, ZAWODOWOŚĆ, WIDNOŚĆ, GRAFIKA, PĘCHERZYK, SIEROTA, RUCHY TALASOGENICZNE, PATRIARCHAT, KOMPLETNOŚĆ, ANOMALIA MAYA-HEGGLINA, NIEPRAWDZIWOŚĆ, KWASICA MEWALONIANOWA, GANGLIOZYDOZA GM2, GENETYKA POPULACYJNA, TRYGONOMETRIA, RAJ UTRACONY, DISC JOCKEY, SOLARIUM, KSIĄŻECZKA, LUKSEMBURSKI, WARIANTYWNOŚĆ, HARD ROCK, KORONIARZ SERCATY, MAJOWY PRACOWNIK, GRADACJA, MOMENT MINSKY'EGO, STEMPEL, ŁOWCA, KOŁATANINA, CASUAL, GANOIDY KOSTNE, FASKA, OGRZEWNIK, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, NEUROPSYCHOLOGIA POZNAWCZA, ŻEGADŁO, WIELOETAPOWOŚĆ, SZPECIELE, REKIN OWSONA, ROPIEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY, WACHLARZ, SUTEK, NIEOBOJĘTNOŚĆ, KURZA STOPKA, ZIELONA GRANICA, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, ODMIERZACZ, MOTYLEK, POLEROWACZ, PIKIEL, PŁOMIEŃ, PARK SZTYWNYCH, FILTR CZĄSTECZKOWY, SAWANTERIA, KASZUBSKI, ADWOKAT DIABŁA, PRĄTNIKOWCE, KARBOWY, IBISOWATE, TOALETA, SUWERENNOŚĆ, CZUSZKA, WYŻERACZ, SŁUŻALEC, INFORMATYKA MEDYCZNA, OSŁONKA NABYTA, TURNIKIET, PRZYKOP, MAK NIEBIESKI, FAZA, KONFIDENCJONALNOŚĆ, PERCEPCJA, TAŚMA, EKSPEKTORACJA, DŁUBAK, STARORAKI, STOLIK, PEDAŁÓWKA, OKRĘT FLAGOWY, KAMIEŃ, BAS, RURALISTYKA, RZYGI, ANTYWZORZEC, ROKOKO, PARTIA HISZPAŃSKA, IMMUNOGENETYKA, WESTERN, POKAZOWOŚĆ, PIKAIA, URWISEK, MIEDNICA, OBRAZ POZORNY, WYWÓD, BRZYDAL, OGNISKO MAGMOWE, ZBIÓRKA, NAPĘD TAŚMY, NEONTOLOGIA, IMIGRANTKA, RAKIETA ATMOSFERYCZNA, CHRZEST, ZAINSTALOWANIE, KONTRGAMBIT GIANUTIO, KAPRYS, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, WIKT I OPIERUNEK, PRAWO PIĘŚCI, POCHLEBSTWO, GARDEROBA, MORION, LATAWICA, KONSTANTAN, DYPTYK, DEPRESJA, USTNIK, GORZKOŚĆ, BLOCZEK, WODA-WODA, UKŁUCIE, UBÓJ, PUNKT PRZYSŁONECZNY, ŚMIECIUCH, POŁOŻENIE, SKAŁA OSADOWA, IN MEDIAS RES, GENOMIKA TEORETYCZNA, TRAFNOŚĆ, AGROMETEOROLOGIA, ZAKOCHANA, ŚWIADECTWO, DINGS, CZYSZCZALNIA, FRYZ ARKADOWY, SZKOŁA, ?PRZELEW TRANSGRANICZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.280 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NARZĘDZIE, KTÓRE SŁUŻY DO PRZERABIANIA CZEGOŚ, ZA POMOCĄ KTÓREGO SIĘ COŚ PRZERABIA, NP. TEKSTY, FOTOGRAFIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NARZĘDZIE, KTÓRE SŁUŻY DO PRZERABIANIA CZEGOŚ, ZA POMOCĄ KTÓREGO SIĘ COŚ PRZERABIA, NP. TEKSTY, FOTOGRAFIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZERABIACZ narzędzie, które służy do przerabiania czegoś, za pomocą którego się coś przerabia, np. teksty, fotografie (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZERABIACZ
narzędzie, które służy do przerabiania czegoś, za pomocą którego się coś przerabia, np. teksty, fotografie (na 11 lit.).

Oprócz NARZĘDZIE, KTÓRE SŁUŻY DO PRZERABIANIA CZEGOŚ, ZA POMOCĄ KTÓREGO SIĘ COŚ PRZERABIA, NP. TEKSTY, FOTOGRAFIE sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - NARZĘDZIE, KTÓRE SŁUŻY DO PRZERABIANIA CZEGOŚ, ZA POMOCĄ KTÓREGO SIĘ COŚ PRZERABIA, NP. TEKSTY, FOTOGRAFIE. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x