TORFOWISKO ZASILANE WODAMI PODZIEMNYMI WYPŁYWAJĄCYMI NA POWIERZCHNIĘ, TWORZĄCE SIĘ NP. NA ŹRÓDLISKACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TORFOWISKO SOLIGENICZNE to:

torfowisko zasilane wodami podziemnymi wypływającymi na powierzchnię, tworzące się np. na źródliskach (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TORFOWISKO ZASILANE WODAMI PODZIEMNYMI WYPŁYWAJĄCYMI NA POWIERZCHNIĘ, TWORZĄCE SIĘ NP. NA ŹRÓDLISKACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.423

JĘZYK EZOPOWY, KUŚNIERCZYK, ARYSTARCH, OBIJACZKA, SIEDZENIE, KACZKA, SYSTEM KONSORCYJNY, NIENOWOCZESNOŚĆ, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, ZAGNIEŻDŻENIE, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, DETEKTOR PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, SILNIK SKOKOWY, NOSACZ SUNDAJSKI, KWAS BURSZTYNOWY, PŁAZY BEZOGONOWE, TERENOZNAWCA, PACHISI, WYROK, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, ROZDZIELCA, OGNISKO MAGMOWE, WIDZ, HUN, PROSZEK, PASO PERUANO, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, ORDYNACJA, ŚWIADOMOŚĆ, WJAZD, UZWOJENIE WTÓRNE, IZOMER, BIOMETEOROLOGIA, PODKOWIEC MAŁY, OLEJARNIA, ZATYCZKA DO USZU, WĄTEK, MAANAM, SYROPEK, MAK NIEBIESKI, PIJAŃSTWO, SFERA BIOTYCZNA, LAKKOLIT, PANOWANIE, MŁYNEK DO ODPADÓW, OSKRZELE, PRAWO RUSKIE, WSZOŁY, MIJANKA, IRREALIZM, PLANKTON WIRÓWKOWY, PARÓWKA, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY RAMIENIA, SZUMOWINA, NIDERLANDZKI, BLOK, KARTY, SAMOZATRACENIE, BIGOS PO SIECIEBORZAŃSKU, PAJĄCZEK, MUTUŁY, DZIENNIKARZ, ASTROFOTOMETRIA, GREKA, POPARCIE, KRYSZTAŁEK, NAKIEROWANIE SIĘ, SĄD KOŚCIELNY, CZEKADEŁKO, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, PANNA, OPIESZAŁOŚĆ, POŁYKACZ, BOMBA GŁĘBINOWA, OBUSTRONNOŚĆ, NIEDŹWIEDNIK, CYMBAŁY, RUCH, KOŁNIERZ, INCYDENTALNOŚĆ, CANZONA, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, KOMA, EKSFOLIACJA, AGREGAT POMPOWY, NARZECZEŃSTWO, RYCZAŁT, GENIUSZ, WIĘZIENIE, LIMO, DROGÓWKA, PRINSEPIA CHIŃSKA, HEAVY METAL, ŁAPCE, CZYNNIK RAKOTWÓRCZY, KOŃ ANGLO-NORMANDZKI, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, WOŁOSKI, BICIE CZOŁEM, BRODAWKA, JAKUBKA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, POPRZEDNIK, POITEVIN, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, SKĄPOGUZKOWCE, OBSUWA, BIEG, MANIERYZM, GRZEBIEŃ, OŚ PORTALOWA, NADCIEKŁOŚĆ, POROŚLE, KOTERIA, TEFILIN, ZMARSZCZKA, KOSZULKA WODNA, PRZYGODA, ZNAMIĘ WRZECIONOWATO-NABŁONKOWATOKOMÓRKOWE, PRZYNĘTA, PLAZMOLIZA, ŁUPEK OSADOWY, SNICKERS, KUNDMAN, TEMPERATURA ZAPŁONU, KOREK, NIEPOSŁUSZEŃSTWO, SŁUPEK, ZASYP, GŁADZAK, KREDYT ZAUFANIA, CHOROBA THOMSENA, SAUNA, METEOROLOGIA ROLNICZA, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, IZBA, TABLOIDYZACJA, MOTYW, NIERUCHOMOŚĆ, JĘZYK DUNGAŃSKI, CUMULUS, ZSYPISKO, TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA, POPLECZNICTWO, SZYSZAK HUSARSKI, PCHŁA MORSKA, ODMIANA UPRAWNA, AULA, REWIZJONIZM, ANTYIMPERIALISTA, DOGMAT, NACISKANIE, KOKSIAK, SIŁACZ, EKONOMIA, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, USZATKA, CIOS PONIŻEJ PASA, MCV, NEGACJONISTA, FIGÓWKA, WYŻERACZ, PINGWINARIUM, BĄBEL, GRA W KARTY, METALOGIKA, LAUFER BIAŁOPOLOWY, TARANTELA, WYCZYSTKA, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, NAPIERŚNIK, ZĘBY NOWORODKOWE, PIJAK, ZASIĘG, LANCKNECHT, EKSPATRIANT, BUDA, MIASTECZKO, PROBÓWKA WIRÓWKOWA, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, CHOROBA DARIERA-WHITE'A, ZESPÓŁ, ALGRAFIA, NASTAWNOŚĆ OKA, RZADKOŚĆ, ANKSJOGENIK, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, OUROBOROS, POCHŁANIACZ, FIZYKA ATOMOWA, GODZINA POLICYJNA, SZCZEP, CHIRURGIA ESTETYCZNA, PARKIET, KULTURA WIELBARSKA, ARPEDŻIO, PARAZYTOLOGIA WETERYNARYJNA, TYSIĄCZNA Z NADMIAREM, DEZINTEGRACJA SKAŁ, ZIMNA KATODA, IMMUNOHEMATOLOGIA, GÓWNOJAD, DOBB, TURECKI, KUZYN, OSTOJA, MINISTERSTWO, PRZESUWNIK, STYL ARTYSTYCZNY, BRYŁA SZTYWNA, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, FOTOGRAFIKA, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, BURGER, RYMARSTWO, KASZTAN, ROSYJSKI, EDOMETR, LARWA, BELWEDER, ALABASTRON, LAKONICZNOŚĆ, GEOLOGIA, GONIEC CZARNOPOLOWY, LAMERSTWO, LASONOGI, BIOGEOGRAFIA, ORTOPTYK, APEKS, CHIROPTEROLOG, FILOSEMITA, TASIEMIEC, THINK TANK, KATASTROFA KOSMICZNA, ZBIEG, KONTYNGENT CELNY, LAMPA KARBIDOWA, POJAZD LATAJĄCY, DECERNAT, MIKROMACIERZ DNA, HIPERTONIA, TAUTOCHRONA, FUNKCJA BORELOWSKA, POŁAWIACZ, DOŁEK OSIOWY, TRANSMISJA, PLATT, PAMIĘĆ, LISOWCZYK, GALARETKA, ULICA, WESZ MORSKA, WIDŁOGONEK, PŁOMYCZEK, OPERA, DIADOCHIA, FUZJA PIONOWA, KOD BINARNY, SCENICZNOŚĆ, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, RAMA KOMUNIKACYJNA, LABORANT, VOLLEY, MACZANKA KRAKOWSKA, NERECZNICA VILLARA, SPOWINOWACONY, DZIEŃ REKTORSKI, FTYZJATRA, ŚMIECIUCH, IGŁY, WIEŻA STRAŻNICZA, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, TROGLOBIONT, SYLWETKA, GINEKOMASTIA, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, PROFESOR, WAR, PUCHLINA WODNA, ZAPAŚĆ, PONIEWIERKA, JĘZYKI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE, MOD, BIBLISTYKA, WYŚCIGÓWKA, WETERYNARIA, UKŁAD DWUWIRNIKOWY PODŁUŻNY, KAMIEŃ, CLARINO, HERBATKA, SIECI, FOKMASZT, UNIŻONOŚĆ, MECH JAWAJSKI, SPIKER, WYWÓZ, ?CZARNY SZLAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.423 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TORFOWISKO ZASILANE WODAMI PODZIEMNYMI WYPŁYWAJĄCYMI NA POWIERZCHNIĘ, TWORZĄCE SIĘ NP. NA ŹRÓDLISKACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TORFOWISKO ZASILANE WODAMI PODZIEMNYMI WYPŁYWAJĄCYMI NA POWIERZCHNIĘ, TWORZĄCE SIĘ NP. NA ŹRÓDLISKACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TORFOWISKO SOLIGENICZNE torfowisko zasilane wodami podziemnymi wypływającymi na powierzchnię, tworzące się np. na źródliskach (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TORFOWISKO SOLIGENICZNE
torfowisko zasilane wodami podziemnymi wypływającymi na powierzchnię, tworzące się np. na źródliskach (na 22 lit.).

Oprócz TORFOWISKO ZASILANE WODAMI PODZIEMNYMI WYPŁYWAJĄCYMI NA POWIERZCHNIĘ, TWORZĄCE SIĘ NP. NA ŹRÓDLISKACH sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - TORFOWISKO ZASILANE WODAMI PODZIEMNYMI WYPŁYWAJĄCYMI NA POWIERZCHNIĘ, TWORZĄCE SIĘ NP. NA ŹRÓDLISKACH. Dodaj komentarz

8+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast