CZĘŚĆ ZBIORNIKA WODNEGO (OCEANU, MORZA, JEZIORA) WCINAJĄCA SIĘ W LĄD, OGRANICZONA CZĘSTO OD WÓD OTWARTYCH PRZYLĄDKAMI LUB MAŁYMI WYSPAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZAKOLE to:

część zbiornika wodnego (oceanu, morza, jeziora) wcinająca się w ląd, ograniczona często od wód otwartych przylądkami lub małymi wyspami (na 6 lit.)ZATOKA to:

część zbiornika wodnego (oceanu, morza, jeziora) wcinająca się w ląd, ograniczona często od wód otwartych przylądkami lub małymi wyspami (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ZAKOLE

ZAKOLE to:

przylegający do jezdni wydzielony fragment terenu (w obrębie podocza, chodnika itp.), który służy jako miejsce postojowe albo przystanek dla autobusu (na 6 lit.)ZAKOLE to:

część zbiornika wodnego (oceanu, morza, jeziora) wcinająca się w ląd, ograniczona często od wód otwartych przylądkami lub małymi wyspami (na 6 lit.)ZAKOLE to:

pozbawiony obszar skóry nad bokiem czoła i skronią, powiększający się z wiekiem u większości mężczyzn (na skutek łysienia) (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ ZBIORNIKA WODNEGO (OCEANU, MORZA, JEZIORA) WCINAJĄCA SIĘ W LĄD, OGRANICZONA CZĘSTO OD WÓD OTWARTYCH PRZYLĄDKAMI LUB MAŁYMI WYSPAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.771

SYZYGIA, METEORYTYKA, REJTERADA, SUKCESIK, PIĘTRO, TECZKA, CIŚNIENIE, KACZKA PO PEKIŃSKU, SZYKANA, POŁĄCZENIE, BEZWŁADNOŚĆ, OSYPISKO, ŚLUZOWICA, CIĘŻKA WODA, TANDEM, DUJKERY, ALKOHOL, PRZEGLĄDACZ, SESJA, TEATR LALEK, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, PIÓRO, MAŁPOLUD, WYCIEK, HYDROFIT, NIHILIZM, BIOLIT, PALMETA, NOS, ROŚLINA OKOPOWA, ŚLIZGAWKA, GŁADZIK, KRAINA MITOLOGICZNA, TETRAPTYK, PODMALÓWKA, BUZA, BOREWICZ, GRAFICZKA, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, WYROCZNIA, ŁĄCZNICA, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, PROMINENCJA, CHODZĄCA DOBROĆ, SZTUKA EGEJSKA, BRYZOMANCJA, KABINA, PROPAGACJA FAL RADIOWYCH, PANTOFELNIK, AKORD, WASAL, MŁODZIEŻOWIEC, KRATA ROZDZIELNA, PRZYLŻEŃCE, OCZKO, ARSYNA, GATUNEK INWAZYJNY, ŁOŻYSKO, FECHTMISTRZ, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, SEJSMOMETRIA, IMIONISKO, BIEGUN, SPÓDNICZKA, KONTEMPLATOR, CZERNIAWKA SPADZIOWA, MAJSTERSTWO, CYZELATORSTWO, E-LIQUID, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, PŁAT, MULTIPLEKS, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, POGODNOŚĆ, WYCHODŹSTWO, KĄT, KASTA, IMPROMPTU, PUDŁO REZONANSOWE, BAŻANT, SOŚNIK, ROZROST, BRYKLA, NASTAWNOŚĆ, BARWY, EPOKA KAMIENIA, KLIENT, STATEK, DENNIK, MIERZWA, DEGRADACJA, SER EDAMSKI, PUSTY DŹWIĘK, CYRANECZKA ZWYCZAJNA, ABIOGENEZA, ELEKTRYCZNOŚĆ, SŁUCHOWISKO, KĘPA, AMYLOFAGIA, INDUKCJA WŁASNA, LEWICOWOŚĆ, PERKOZ BIAŁOCZUBY, RENTIER, TANATOPSYCHOLOGIA, ROPUCHY NOSATE, BENEFICJENT, ANOMALIA UHLA, ODPOWIEDNIOŚĆ, OTWÓR, JEMIOŁA, MAMUT STEPOWY, MAGIERA, PŁAT CIEMIENIOWY, PODZIEMIE, WALTORNIA, PRODUKT UBOCZNY, MAGNESIK, CYCKI MURZYNKI, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, GUMBAD, RENATA, TRANCE, MAŁŻONEK, SKALISKO, CZARCIK, SZLAM, KLON, SZARPANINA, KONFISKATA, JAJECZNICA, KRASNAL, BOMBA LOTNICZA, OWADOŻERNE, KRÓLIKARNIA, ROZMIAR KĄTOWY, SZYJKA UDOWA, BŁYSK, BENTO, PLAGA, WIERZBINA, MORGA, CUDOKACZKA, ENDOSZKIELET, DZBANEK DO KAWY, WOŁOSKI, GRZYB PODSTAWKOWY, KORONKA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, CZASOWNIK FRAZOWY, ZASADA, KONGA, DESIGNERKA, NISZCZUKA KROKODYLA, DERP, WYSYP, LAWA PODUSZKOWA, PONTICELLO, KONKURY, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, KAJENNA, KAŁAMARZ, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, BENTAL, STRATEGIK, EGOCENTRYCZNOŚĆ, KOFAKTOR, BEJT, HAYDN, MIKROCHIRURGIA, PŁASZCZ, ZAKRĘT CZOŁOWY, OPARZENIE, ZIĘCIASZEK, ZNAMIĘ BECKERA, WIR PYŁOWY, GAŁKA, TELEGRAF OPTYCZNY, KIRPAN, SIŁA, PROTROMBINA, KNOWIE, KAUCZUK BUTYLOWY, TRÓJNÓG, AURA, PUDDING, KOJARZENIE, SHIMMY, POGOTOWIE TECHNICZNE, ZGORZEL GAZOWA, NARCIARSTWO NORWESKIE, SYNONIM TAKSONOMICZNY, BEKHEND, NAKRYCIE GŁOWY, ZASADA PODCZEPIENIA, ANTONI, WARSZTAT STRATEGICZNY, MASTYKS, KOŁACZYK, RYTUAŁ, CHROPOWATOŚĆ, KWAS, BRACIA POLSCY, MYSZ, MER, NET, MYRMEKOLOGIA, PAŃSZCZYZNA, CZYSTKA, KORZEŃ, ŁAWA, FLEGMA, BEANIA, RYCERZYK, PIES, LEKCJA, SZPITAL ZAKAŹNY, PALEOKLIMATOLOG, DOGODZENIE SOBIE, WYRÓB MEDYCZNY, ANTENKA, BABULINKA, KASETON, CHRONOGRAF, CEGŁA DZIURAWKA, KLUZA, ŚWINKA MORSKA, WYPRYSK POTNICOWY, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, KWASOWĘGLÓWKA, HULK, KOZIBRÓD ŁĄKOWY, LUKIER, POCZUCIE HUMORU, KOCIOŁEK SKALNY, WINA NIEUMYŚLNA, WĄŻ, GIEŁDA SAMOCHODOWA, MROK, TREPY, RADA GABINETOWA, WZROST GOSPODARCZY, KUREK NA KOŚCIELE, TUNICZKA, ŁAPOWNICTWO, ŻOŁDAK, PAPROTNIKI, MAGNI, JEZIORO LODOWCOWE, LATANINA, TOSKAŃSKI, KSIĘSTWO, GĘŚ EGIPSKA, LATARNIK, MIKOLOGIA, MUSZLA KONCERTOWA, DINGLE, PIZZERIA, GALARETKA, KISIEL, BŁYSZCZYK, WAGON PULMANOWSKI, ZBÓJNICKI, ÓSMY, POPYCHADŁO, STOPIEŃ, DANA, BEZGRANICZNOŚĆ, DOOM METAL, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, CENZURA, CAŁKA PIERWSZA, PÓŁKRUCHE CIASTO, ŻABA ORANŻERYJNA, BIGOS PO SIECIEBORZAŃSKU, TACHION, SMREKUN, TWIERDZENIE PASCALA, ODPRAWA, HEGEMONICZNOŚĆ, CHODZĄCA REKLAMA, ZIELONI, BEDŁKA FIOLETOWA, MUNGO, KWOTA BAZOWA, WÓZ MEBLOWY, KLUCZ, ŻYDOWSKOŚĆ, ZWROT, CZIROKEZ, JAMA GARDŁOWA, GDERACTWO, PODRYG, PLAKIETA, ARCHIDIAKONIA, BEZDNO, WŚCIEKŁY PIES, ADLER, ROŚLINA ZIELNA, LASKA MARSZAŁKOWSKA, ?ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.771 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ ZBIORNIKA WODNEGO (OCEANU, MORZA, JEZIORA) WCINAJĄCA SIĘ W LĄD, OGRANICZONA CZĘSTO OD WÓD OTWARTYCH PRZYLĄDKAMI LUB MAŁYMI WYSPAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ ZBIORNIKA WODNEGO (OCEANU, MORZA, JEZIORA) WCINAJĄCA SIĘ W LĄD, OGRANICZONA CZĘSTO OD WÓD OTWARTYCH PRZYLĄDKAMI LUB MAŁYMI WYSPAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZAKOLE część zbiornika wodnego (oceanu, morza, jeziora) wcinająca się w ląd, ograniczona często od wód otwartych przylądkami lub małymi wyspami (na 6 lit.)
ZATOKA część zbiornika wodnego (oceanu, morza, jeziora) wcinająca się w ląd, ograniczona często od wód otwartych przylądkami lub małymi wyspami (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZAKOLE
część zbiornika wodnego (oceanu, morza, jeziora) wcinająca się w ląd, ograniczona często od wód otwartych przylądkami lub małymi wyspami (na 6 lit.).
ZATOKA
część zbiornika wodnego (oceanu, morza, jeziora) wcinająca się w ląd, ograniczona często od wód otwartych przylądkami lub małymi wyspami (na 6 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ ZBIORNIKA WODNEGO (OCEANU, MORZA, JEZIORA) WCINAJĄCA SIĘ W LĄD, OGRANICZONA CZĘSTO OD WÓD OTWARTYCH PRZYLĄDKAMI LUB MAŁYMI WYSPAMI sprawdź również:

zdolność widzenia dużych przedmiotów i obiektów w ruchu, co ułatwia poruszanie się w przestrzeni ,
cecha wynikająca z fizycznego bezruchu, np. zastałość nóg, kości ,
utwór muzyczny stylizowany na taniec bergamasca ,
pomieszczenie mieszkalne na statku ,
powszechna nazwa orzecha, drzewa orzechowego ,
chwytnik; część robocza koparki, czerparki, itp. służący do chwytania i przenoszenia materiałów ,
zestaw otwarć, które szachista gra najczęściej ,
cecha metody badawczej, w ktorej eliminuje się z badania czynniki i uwarunkowania o charakterze historycznym ,
naczynie szklane, które pozwala na dokładny pomiar masy cieczy przy ściśle określonej objętości ,
meksykański malarz i grafik (1883-1949) twórczość związana z tradycjami sztuki prekolumbijskiej i ludowej ,
rozpowszechniona w Polsce inna nazwa katolickiego święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (często wyrażana w dopełniaczu), obchodzonego 15 sierpnia ,
każda ilustracja, coś, co jest narysowane, niesie informację poprzez graficzne przedstawienie; zazwyczaj: grafika, która koresponduje z treścią np. książki ,
narzędzie do przecedzania ,
drobne kontuzje ,
cecha czegoś, co robi się zaocznie, nie na miejscu ,
włoska nazwa dzwonków ,
jednostka administracyjna ,
w językoznawstwie: język występujący w dwóch lub więcej ustandaryzowanych wersjach ,
cecha człowieka, który jest wesoły i często żartuje, czyli opowiada śmieszne rzeczy ,
wielkość wyrażająca ilość tlenu niezbędną do utlenienia substancji ,
astronom amerykański (1895-1976), zidentyfikował radioźródła z galaktykami i mgławicami ,
to, że coś ulega zmianom ,
w semantyce: opisywanie cech przedmiotu z użyciem predykatu, orzekanie o przedmiocie; przypisywanie przedmiotowi cech, własności ,
krakowski klub sportowy założony w 1906 r ,
nieograniczona powierzchnia drugiego stopnia posiadająca jedną oś symetrii i dwie płaszczyzny symetrii ,
udziela kredytów ,
kompozytor ur. w 1925 r., profesor A.M. w Warszawie ,
instytucja zajmująca się konserwacją czegoś ,
spowodowanie zapalenie się czegoś, rozniecenie ognia ,
człowiek o niskim statusie społecznym, pogardliwie o człowieku

Komentarze - CZĘŚĆ ZBIORNIKA WODNEGO (OCEANU, MORZA, JEZIORA) WCINAJĄCA SIĘ W LĄD, OGRANICZONA CZĘSTO OD WÓD OTWARTYCH PRZYLĄDKAMI LUB MAŁYMI WYSPAMI. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast