CZĘŚĆ ZBIORNIKA WODNEGO (OCEANU, MORZA, JEZIORA) WCINAJĄCA SIĘ W LĄD, OGRANICZONA CZĘSTO OD WÓD OTWARTYCH PRZYLĄDKAMI LUB MAŁYMI WYSPAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZAKOLE to:

część zbiornika wodnego (oceanu, morza, jeziora) wcinająca się w ląd, ograniczona często od wód otwartych przylądkami lub małymi wyspami (na 6 lit.)ZATOKA to:

część zbiornika wodnego (oceanu, morza, jeziora) wcinająca się w ląd, ograniczona często od wód otwartych przylądkami lub małymi wyspami (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ZAKOLE

ZAKOLE to:

przylegający do jezdni wydzielony fragment terenu (w obrębie podocza, chodnika itp.), który służy jako miejsce postojowe albo przystanek dla autobusu (na 6 lit.)ZAKOLE to:

część zbiornika wodnego (oceanu, morza, jeziora) wcinająca się w ląd, ograniczona często od wód otwartych przylądkami lub małymi wyspami (na 6 lit.)ZAKOLE to:

pozbawiony obszar skóry nad bokiem czoła i skronią, powiększający się z wiekiem u większości mężczyzn (na skutek łysienia) (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ ZBIORNIKA WODNEGO (OCEANU, MORZA, JEZIORA) WCINAJĄCA SIĘ W LĄD, OGRANICZONA CZĘSTO OD WÓD OTWARTYCH PRZYLĄDKAMI LUB MAŁYMI WYSPAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.771

MAJÓWKA, PAPROTNIKI, POMÓR, TESTOWANIE WZORCOWE, KATASTROFA, ZAKRES REAKCJI, ORKA, OPINIOTWÓRCA, KÓŁECZKO, WIZJER, KABATY, SONG, WYROCZNIA, BASTEJA, IGŁA, SYLFIDA, MEMBRANA, SECESJONIZM, WYŻYNA, KWADRANS AKADEMICKI, NIEJEDNORODNOŚĆ, GRUPOWOŚĆ, NEUROMEDIATOR, DIALOG, SMAROWNICA, DWUNASTOKROTNOŚĆ, GEORGE, ZRĄB TEKTONICZNY, NADWZROCZNOŚĆ, PRZEŚMIECHY, ELIMINACJA, SZKOŁA PODSTAWOWA, RYBA DRAPIEŻNA, OBUDOWA, TYSIĘCZNIK, KISIEL, ŚWIDRAK, SKRZYNIA, AGENEZJA NERKI, STARORUSKI, KISZKA STOLCOWA, KNOTNIK ZWISŁY, MINOCYKLINA, NAWALANKA, ARMIA, ZAPALENIEC, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, JEDWAB NATURALNY, ANTYDOGMATYZM, POSZKODOWANA, FILOLOGIA ROMAŃSKA, CHARYZMA, SZOK CENOWY, BAJECZNOŚĆ, STAN, NATRYSK, RADIOTECHNIK, KONTRAKT TERMINOWY, AOJDA, UZIOM, DZBANEK DO ŚMIETANY, ALUWIUM, NARNIA, UCHO, REKRUTER, HALE, RĘKAW, WESTWERK, GOŁOBORZE, SELENOGRAFIA, CEREMONIA, RAKIETKA, BATALIA, GÓRKA, DANE BIOMETRYCZNE, DYPTYK, PRZEWLEKŁOŚĆ, TORBA, PIŻMOWÓŁ, OPOZYCJONISTKA, POZYCJA RYGLOWA, WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, CZŁONEK, AKWEN, MAZUREK, SITO, ANTENA YAGI-UDA, KARTAUN, WSZY, MARŻA HANDLOWA, BEZKIERUNKOWOŚĆ, BASEN, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, BUDA, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, GAWOT, KULTURA STARTEROWA, DEKLARANT, PRZEKŁADANIEC, CIĄGUTEK, ŚWIECA, BICIE POKŁONÓW, KĄT PŁASKI, ZAWIŁOŚĆ, RZECZ WNIESIONA, MASA RELATYWISTYCZNA, KRAKOWIAK, MICHAŁ, BICIE POKŁONÓW, ZAŚLEPIENIE, AWIONETKA, PSIARKA, KAMERTON, GENOMIKA INDYWIDUALNYCH RÓŻNIC, HARMONIKA, KŁOBUK, IBERYSTYKA, BRZYDACTWO, NIETYPOWOŚĆ, PŁYWAK, SUPERNOWA TYPU IB, BOMBONIERKA, GRANULACJA, OPŁOTKI, DYSONANS, JASKINIA LODOWA, STEWA, PULSARY, PLOTER PŁASKI, WŁODARZ, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, WYPRYSK POTNICOWY, UDAWACZKA, NAUKA ŚCISŁA, GITARA BASOWA, PŁETWA STEROWA, GÓWNIARSTWO, BRAMOWNICA, IRENA, WYRAZ BLISKOZNACZNY, OGNIWO SREBROWE, SWĘDZENIE, MIESZEK, SODOMA I GOMORA, POMPA WYPOROWA, PÓŁRUCH, ROSOŁEK, OMDLAŁOŚĆ, GRUBIANIN, KORDONEK, SOS MUŚLINOWY, JĘZYK ROMAŃSKI, FALAFEL, DZIEŻA, SYNDROM PARYSKI, WYWIAD, KLASTER PRZEMYSŁOWY, TYRAŃSTWO, KARZEŁEK, ANAMNEZA, LABIRYNT, LOSOWOŚĆ, PUDŁO REZONANSOWE, POKRZYK, PAŁKA, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU D, BIOCZUJNIK, GĄSIENICA, PRZĄŚLICA, UZIOM, POPRAWNOŚĆ, LOTOS, SKOCZNIA, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, HELIKAZA, RUCH, KWAS, TRĄBKA, PŁYWAK, KOLOR OCHRONNY, PODCZYSZCZALNIA, CZARA, PŁATKI ŚNIADANIOWE, OSOBISTOŚĆ, KIEŁZNO, PRAKOLCZATKA, PODCAST, KĘDZIERZAWKA, CHEMOTROPIZM UJEMNY, USZYSKO, PAWILON, KODYFIKATORKA, PROTOZOOLOGIA, GRYBOSZ, REAKCJA ORIENTACYJNA, WSPÓLNOTA, SREBERKO, BIAŁORUSKI, LAUFER BIAŁOPOLOWY, BALANGOWICZ, WENET, DUK WSPANIAŁY, ŚWISTUŁA, EFEKT UBOCZNY, ZBÓJNIKOWATE, ŚCIÓŁKOWANIE, GIBANIE, SKALISKO, NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚĆ, CHOROBA CSILLAGA, ZIARNO, PREFEKT, MIŁOŚĆ, PIETROW, DRUT, KREDYT PREFERENCYJNY, WYLEW, PIANO, SAMOGON, TRAWERS, ZGRUPOWANIE, RYBA PO GRECKU, MAGICZNA GÓRKA, FLIGELADIUTANT, DYWESTYCJA, HAMULEC NAJAZDOWY, KARETTA, KORAB, ZWIĄZKOWIEC, FUNDUSZ PORĘCZENIOWY, WATAHA, PODBRZUSZNIK, BEKAN, PATENA, KAPITULACJA, ROZCZAROWANIE, BAZA, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, HYCEL, SUWNICA, SMUŻKA STEPOWA, EUTEKTYKA, RUSZNIKARZ, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, INŻYNIERIA WOJSKOWA, PIECZYWO, CHIRURGIA SZCZĘKOWA, RYBA, KLEJONKA, SITARSTWO, NAWALANKA, UNIWERSYTUTKA, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, DEPOZYCJA, MALAKOLOGIA, EKSPANDER, GĄBECZKA, SIEĆ KRYSTALICZNA, DRAPAK, MEKSYKAŃSKA FALA, SZEREG HOMOLOGICZNY, CYSTA BAKERA, MOZART, TEKST REZULTATYWNY, MARGINALNOŚĆ, PARAPECIK, PIEKARNIK, PRACA SEZONOWA, KOZA SAANEŃSKA, CIEK, MAŁOPOLSKOŚĆ, ULGA, PRĄTNIK ALPEJSKI, GABINECIK, PLURALISTA, PORTUGALSKI, PIEPRZYK, FILOKAKTUS, ARGUMENT, ŁOŻNICZY, PATYCZAK, GALARETÓWKA CHRZĄSTKOWATA, SHAKER, PRZEGLĄDARKA, DUSZA TOWARZYSTWA, FIGURA DZIOBOWA, HISZPAŃSKOŚĆ, ŁODRANIT, BERA, ŁĘKOTKA, ŚNIADANIE ANGIELSKIE, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, ALARM POWODZIOWY, BROŃ JĄDROWA, EXPAT, SERCÓWKA, ALTANNIKI, GÓRNICTWO, PIZZER, ?PANEWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.771 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ ZBIORNIKA WODNEGO (OCEANU, MORZA, JEZIORA) WCINAJĄCA SIĘ W LĄD, OGRANICZONA CZĘSTO OD WÓD OTWARTYCH PRZYLĄDKAMI LUB MAŁYMI WYSPAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ ZBIORNIKA WODNEGO (OCEANU, MORZA, JEZIORA) WCINAJĄCA SIĘ W LĄD, OGRANICZONA CZĘSTO OD WÓD OTWARTYCH PRZYLĄDKAMI LUB MAŁYMI WYSPAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZAKOLE część zbiornika wodnego (oceanu, morza, jeziora) wcinająca się w ląd, ograniczona często od wód otwartych przylądkami lub małymi wyspami (na 6 lit.)
ZATOKA część zbiornika wodnego (oceanu, morza, jeziora) wcinająca się w ląd, ograniczona często od wód otwartych przylądkami lub małymi wyspami (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZAKOLE
część zbiornika wodnego (oceanu, morza, jeziora) wcinająca się w ląd, ograniczona często od wód otwartych przylądkami lub małymi wyspami (na 6 lit.).
ZATOKA
część zbiornika wodnego (oceanu, morza, jeziora) wcinająca się w ląd, ograniczona często od wód otwartych przylądkami lub małymi wyspami (na 6 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ ZBIORNIKA WODNEGO (OCEANU, MORZA, JEZIORA) WCINAJĄCA SIĘ W LĄD, OGRANICZONA CZĘSTO OD WÓD OTWARTYCH PRZYLĄDKAMI LUB MAŁYMI WYSPAMI sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - CZĘŚĆ ZBIORNIKA WODNEGO (OCEANU, MORZA, JEZIORA) WCINAJĄCA SIĘ W LĄD, OGRANICZONA CZĘSTO OD WÓD OTWARTYCH PRZYLĄDKAMI LUB MAŁYMI WYSPAMI. Dodaj komentarz

4×1 =

Poleć nas znajomym:

x