PODŁUŻNY PRZYRZĄD W KSZTAŁCIE RURKI, POZWALAJĄCY LEKARZOWI NA OGLĄDANIE NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH PACJENTA I OCENIANIE ICH STANU; WYKONANY NAJCZĘŚCIEJ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO LUB METALU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WZIERNIK to:

podłużny przyrząd w kształcie rurki, pozwalający lekarzowi na oglądanie narządów wewnętrznych pacjenta i ocenianie ich stanu; wykonany najczęściej z tworzywa sztucznego lub metalu (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WZIERNIK

WZIERNIK to:

rodzaj otworu inspekcyjnego ulokowanego w jednym z króćców, przeważnie oddzielającego wnętrze urządzenia przezroczystą szybą, pozwalający na obserwację i nadzór biegu procesu wewnątrz (na 8 lit.)WZIERNIK to:

wizjer, otwór w drzwiach służący do patrzenia przez nie, zwykle zaopatrzony w soczewkę powiększającą (na 8 lit.)WZIERNIK to:

otwór służący do oglądania czegoś poprzez jakąś przeszkodę, np. wziernik w skale (na 8 lit.)WZIERNIK to:

urządzenie montowane w pojazdach bojowych, służące do obserwacji otoczenia oraz do celowania pociskami (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODŁUŻNY PRZYRZĄD W KSZTAŁCIE RURKI, POZWALAJĄCY LEKARZOWI NA OGLĄDANIE NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH PACJENTA I OCENIANIE ICH STANU; WYKONANY NAJCZĘŚCIEJ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO LUB METALU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.648

WCHŁANIANIE ZWROTNE, WINIAN, DUŃSKI, ASOCJATYWNOŚĆ, RZEZAK, LAMINAT, GOŁYSZEK CHIŃSKI, DUSZA, SMOCZEK, OBIEKTYWIZM, WENTYLACJA ZASTĘPCZA, ŁĄCZNIK LABORATORYJNY, PASZTETNIK, RAWELIN, BUKRANION, ZŁA PRASA, KOOPERANT, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, PRZEWIDYWANIE, ŚRODEK PRAWNY, KANCONA, BARBARYZM, TYDZIEŃ, FUTURE, OKA, ZASUWNICA, ECHIDNA OGNIWOWA, INGOT, SZTUKA, MIESZCZKA, CZARNA LISTA, SPÓD, ARMARIA, SESJA, DŁUGOŚCIOMIERZ ABBEGO, CHLEB KLASZTORNY, SZLACHCIĄTKO, OMYŁKA, OBUNOGI, DOMEK, POPRAWKA, PIEROGI, ULOT, ZGROMADZENIE CZYNNE, SPOIWO BUDOWLANE, KALIKO, METRYKA, KOMPOZYCJA RAMOWA, CZEK IMIENNY, PRZELICZNIK, SZKUNA, KONDOTIER, GÓGLE, KOŁNIERZ MARYNARSKI, STRUNOBETON, KRAKOWIAK, CYJANOŻELAZIAN(II), POLKA, ŁÓŻKO, PRZEDZIAŁ, FETYSZYZM, SAMOGRAJ, FIKOŁEK, DYPTYCH, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, KLUCZ, GOLONKA, STACJA HYDROLOKACYJNA, TRANSFER BUDŻETOWY, DEZYNFEKCJA, TAŚMA KLEJĄCA, LABIRYNT, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, DRUGI ŚWIAT, DWUDZIESTY PIERWSZY, RZĄD, DOMENA MAGNETYCZNA, TYRANEK, PREZYDENTKA, ZACHWALACZ, CYBORGIZACJA, STABILITRON, TIARA, BOK, CIĘGNO KOTWICZNE, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, KORNIK, BAT, WCINKA, GRZYB JADALNY, KRÓLEWICZĄTKO, HUBA, REEDUKACJA, GMERK, SYLWETA, GEST, GROWL, SPÓD, BRYTYJSKOŚĆ, SAPROTROF, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, IDEAŁ PIERWSZY, GASTRO, KREDYT PAŃSTWOWY, JAN, PROPAGANDÓWKA, SKRZYNIA, OŚ ODCIĘTYCH, TROL, DŻEM, NADPROŻE, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, FANPAGE, FILEMONKA, MARKIZA, SZTUCZNY UKŁAD EKOLOGICZNY, DOM HANDLOWY, JĘZYK, OTWÓR WIERTNICZY, PRZEPRÓCH, CYKL PERYGLACJALNY, WRAK, LOKATOR, AKT, CYTOSTATYK, BIBLIOTEKA GENOWA, GILOSZ, EMANACJA, PROROK, ŚWIATŁOCIEŃ, PLAKAT, ARTERIA, PLAC ZABAW, ARMIA, WSPÓŁPRACOWNIK, PERYPATETYK, SUPERRAKIETA, LABIRYNT, TRASA ŚREDNICOWA, RÓŻANIEC, ESTOŃSKOŚĆ, SYMETRIA FIGURY, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, WÓZEK, LOGIKA MODALNA, KAPUSTA KISZONA, NAKAZ, SEKS, BASEN PORTOWY, OSTATECZNOŚĆ, MANDOLA, POLARYZACJA ELEKTROLITYCZNA, CZYNNOŚĆ POZNAWCZA, ODCIĄG, LEMONIADA, CHORWACKOŚĆ, FAKT PRAWNY, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, OWAD, IZBA, PÓŁKA SKALNA, PEDAGOG, SKÓRKA, PRZEZIERNIK, ESTER, ZBIÓR, KOŁYSANIE, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, FILTR GĄBKOWY, GAŁKI, ŚWIDEREK, UPADEK, PĘDNIK CYKLOIDALNY, KLEJNOT HERBOWY, KONIEC ŚWIATA, GALERIA, SAUNAMISTRZ, KONFIGURACJA, PAŃSZCZYZNA, KONWENCJA LITERACKA, KAŁMUK, BOSS, ROK PODATKOWY, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, AKCENT, RESTRYKCJA, KAMERTON, TORNADO, BACIK, POLITYCZNY, ROZTRUCHAN, DOOM METAL, AGAMA, POCISK ODŁAMKOWY, ZBLIŻENIE, MÓL BOROWICZAK, BATERIA AAA, CYBORIUM, POPRAWA, DZWONNICA, ZBIÓR MANDELBROTA, MARKIZA, WIECZOREK POETYCKI, ANILANA, KOREAŃSKI, MASTURBACJA, GRADACJA, KRAJE, ORAL, GATUNEK ZBIOROWY, ZAGRYWKA, DOŻYWOTNOŚĆ, WĘZEŁ, ARGENTYŃSKOŚĆ, LENIUSZEK, PRZEMYSŁÓWKA, ŻEBERKA, PODMALÓWKA, WIELKA LITERA, ROPNICA, LOCO, CYSTERNA, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, NIEBOŻĘ, KONEWKA, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, OSOBODZIEŃ, PODODDZIAŁ, SIFAKA BIAŁA, SYGNATURKA, FREGATA, ARAPAIMA, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, BĄK AMERYKAŃSKI, PEDIATRA, PIASTA, SIATKA POJĘCIOWA, STOŻEK, SAKWA, SKUPISKO, ŁAŃCUSZEK, VIOLA BASTARDA, PRZEWODNIK, RAMA, STROP, KRÓLOWA RENET, PSAMMOFITY, GUMKA, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, KOREKTOR, SZYNA, IMPOSTACJA, ZAKON KONTEMPLACYJNY, CHORÓBKA, SERCÓWKA, RATYSZCZ, WISKOZA, KAROTENOID, EMBRIOGENEZA, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, KIJEK NARCIARSKI, PEDOSFERA, PUŁAP, LICZNIK KILOMETRÓW, PARAPET, OZIMINA, JUBILER, KARTACZ, GICZ, ODLEWNIA, KOSZYKÓWKA ULICZNA, DZIEWIĘTNASTY, MAGNETOGRAF, KASETA, ZIELONI, DYWANIK, WYRĄB, TYRAŃSTWO, KOLAUDACJA, KASETON, KAWA Z MLEKIEM, SZCZOTKA, RÓW, POŁAWIACZ, POCHODNA, GLOSA, CENTRUM, CZAS PRZESZŁY, SWĘDZENIE, MUTACJA ZMIANY SENSU, ZIEMIA NICZYJA, MALINÓWKA, KORSARZ, ALIANT ZACHODNI, ZGŁAD, OTWÓR WYLOTOWY, SPRZĘCIOR, ADRES, PACIORKOWIEC, ?PODKAST.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.648 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODŁUŻNY PRZYRZĄD W KSZTAŁCIE RURKI, POZWALAJĄCY LEKARZOWI NA OGLĄDANIE NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH PACJENTA I OCENIANIE ICH STANU; WYKONANY NAJCZĘŚCIEJ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO LUB METALU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODŁUŻNY PRZYRZĄD W KSZTAŁCIE RURKI, POZWALAJĄCY LEKARZOWI NA OGLĄDANIE NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH PACJENTA I OCENIANIE ICH STANU; WYKONANY NAJCZĘŚCIEJ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO LUB METALU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WZIERNIK podłużny przyrząd w kształcie rurki, pozwalający lekarzowi na oglądanie narządów wewnętrznych pacjenta i ocenianie ich stanu; wykonany najczęściej z tworzywa sztucznego lub metalu (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WZIERNIK
podłużny przyrząd w kształcie rurki, pozwalający lekarzowi na oglądanie narządów wewnętrznych pacjenta i ocenianie ich stanu; wykonany najczęściej z tworzywa sztucznego lub metalu (na 8 lit.).

Oprócz PODŁUŻNY PRZYRZĄD W KSZTAŁCIE RURKI, POZWALAJĄCY LEKARZOWI NA OGLĄDANIE NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH PACJENTA I OCENIANIE ICH STANU; WYKONANY NAJCZĘŚCIEJ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO LUB METALU sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - PODŁUŻNY PRZYRZĄD W KSZTAŁCIE RURKI, POZWALAJĄCY LEKARZOWI NA OGLĄDANIE NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH PACJENTA I OCENIANIE ICH STANU; WYKONANY NAJCZĘŚCIEJ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO LUB METALU. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x