PRZEWAŻAJĄCA CZĘŚĆ LUB ILOŚĆ CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LWIA CZĘŚĆ to:

przeważająca część lub ilość czegoś (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEWAŻAJĄCA CZĘŚĆ LUB ILOŚĆ CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.944

MEDALION, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, BODARZ, DINOZAUR PTASIOMIEDNICZNY, DYSFUNKCJA, KORPUS, CIASTO MAKARONIKOWE, BITUMIZACJA, ZAPALENIEC, CEZURA, ARABSKI, AKRONIM, STRATA, DROBIAZGOWOŚĆ, LICZBA KWASOWA, PROCH BEZDYMNY, REŻYM, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, STARY BYK, ORGAN, RACA, PASEK, JARZMO MOSTOWE, KONTUR, KRATOWNICA, ALOES, WOLNY ZAWÓD, MARSZ, DYPTYCH, UMYWALNIA, CIAŁKO, PAS, HALO, ELEKTROCHIRURGIA, UCIĄG, WSKAZÓWKA, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, DWUSTUZŁOTÓWKA, POWSZECHNOŚĆ, ADOLF, POCHRZĘST, NOWALIA, ANGLIK, CZABAN, FAMILIA, UPŁYNNIENIE, PASZTET, NAJEM, PLOTER GRAWERUJĄCY, DERP, PORNOGRAFIA, GUMA ARABSKA, ŚWIADEK KORONNY, NASZYWKA, MOSTEK, ROZWÓRKA, MARUDERSTWO, NIETZSCHEANISTA, PŁYWAK, OZNAKA, DEWELOPER, SZMAT, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, KATASTROFA BUDOWLANA, REFEKTARZ, GNIAZDKO, SYSTEM ALARMOWY, SAKSAUŁ, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, KIESZONKA, KURZA STOPKA, ŚLIWKA, BAZA ODSETKOWA, CIAŁO NIEBIESKIE, ANTYFONA, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, MOMENT, MALTA, ZAKOP, DUSZA, OGROMNIASTOŚĆ, ANGINA MONOCYTOWA, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, GENERACJA, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, PARÓWKA, ORBITA POLARNA, KASETOFON, EREB, LEKCJA, CIĄGUTKA, TURYSTYKA SEKSUALNA, KURAWONGA ZMIENNA, KLUBOWIEC, ŁUPEK BENTONITOWY, NACIĄG, KULFONIK, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, DROGA PŁCIOWA, ŚWIEŻAK, MOBING, ROZKŁAD, WODNICZKA, SUBTELNOŚĆ, PORCIĘTA, GIRLANDA, WŁÓKNO, SZTUKA KINETYCZNA, DOJRZAŁOŚĆ, OTĘPIENIE, SZABROWNIK, ŁUPEK WĘGLOWY, SZTUCZNE SERCE, PALIA, PODSTAWY, ŚWIĘTOJANKA, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, SYMPATYCZNOŚĆ, CACHE, CZAS, WRĘGA, BAJKOWOŚĆ, WRÓG, FROTTE, NADŻERKA, REOFILE, KOMISJA SKRUTACYJNA, PÓŁWYSEP, SKANDYNAWSKOŚĆ, ŁOM, WÓR, REMONT ŚREDNI, UBARWIENIE OCHRONNE, PODATEK KOŚCIELNY, ALTERNATYWA, FIRANKA, LIZ, SFERA AFEKTYWNA, KLEJÓWKA, RODZICIELSKOŚĆ, OKRZOSEK, PRZESUWALNOŚĆ, ORGAN, SETKA, PAPAD, PIONIER, DOROBEK, STEROWNIK URZĄDZENIA, MONETYZACJA, SZCZOTKA, ULGA PODATKOWA, JEJMOŚĆ, KOMENTARZ, LODÓWKA, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, PARÓWKA, PLAFON, PION, ONIRYCZNOŚĆ, MARIO, ZŁOŻE GNIAZDOWE, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, ŁONO, SYGNAŁ ANALOGOWY, TYGRZYK PASKOWANY, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, OGIEŃ, POLIKRYSZTAŁ, BEZDENNOŚĆ, BAZYLIA, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, SKŁADNIK POKARMOWY, SZCZĘKOT, BARWNIK SPOŻYWCZY, DENATURACJA BIAŁKA, ELEKTROIZOLACJA, LODOWIEC GRUZOWY, PÓŁKOLONIA, BEDŁKA, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, KLIMAKS, FOTOGRAM, SZPETOTA, BALDACHIM, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, KUPON, PAWIMENT, PIKADA, METFORMINA, OBRAZ, REKOGNICJA, ZAKRĘT, INKA, CZYREŃ, SZESNASTKA, KOŻUSZYSKO, SAMOCHÓD OPANCERZONY, BATALIA, GALÓWKA, ANETA, PRZYSIEK, TERYNA, PIEKARNIK, SILNIK NAPĘDOWY, ZBIERALNIK, ODROBINA, PRZEWRÓT, MANTY, FALA MORSKA, WÓZ STRAŻACKI, TREPY, WYDRA, ZASILANIE, IDENTYFIKACJA, KOLCZAKOWATE, MOST POWIETRZNY, TERAPIA ZAJĘCIOWA, OSKARŻYCIELSTWO, WINIETA, KASZTANEK, BURDON, KORONKA, WSTĘP, KREOLKA, KINO DROGI, UCINKA, TRABANT, ODMIANA UPRAWNA, STAN NADZWYCZAJNY, WANIENECZKA, SENSUALIZM, BODMERIA, KIT, FORMACJA, CZESKI BŁĄD, TROJACZEK, DZIAŁOWIEC, WINIETA, PRZEBUDOWA, PULPIT, ROŚLINA BULWIASTA, USTRÓJ NOŚNY, ROŚLINA KOPALNA, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, SKOPEK, ZBAWCZYNI, PLATFORMA CYFROWA, PAWĘŻ, UMOWA ADHEZYJNA, DZIEWIĄTY, TYSIĘCZNA CZĘŚĆ, NASIĘŹRZAŁ, PODDASZE, WIĘZADŁO, SALAMANDRA KAUKASKA, MIOTEŁKA, KONTAKCIK, LAMPA WYŁADOWCZA, PADOK, OSTROŻNOŚĆ, HOKEJ, EKSPOZYCJA, WYJEC PŁASZCZOWY, CUGANT, EGZEKUTYWA, PALEC, KIPA, KAZARKA, STUŁA, INSTALACJA, POŁOŻNICA, HORYZONT, MER, ŁUSKA, TROLL, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, OBIEKTYWIZM, WERYSTA, BISEKS, WYRYWEK, PRZEZIERNIK, WYSZYWANKA, TEMPERATURA MROZU, POMNIK, LAMPA ELEKTRONOWA, STRZAŁKA, ŚWIATŁOCIEŃ, GAZ, PASTERZ, BASZŁYK, PRZEPRAWA, ADWENTYSTA, MŁOT KAFAROWY, EDUKATOR, TREL, OPORNOŚĆ, PEŁZAK, ROZWORA, KOLUMBARIUM, ?TERYTORIUM STOWARZYSZONE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.944 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEWAŻAJĄCA CZĘŚĆ LUB ILOŚĆ CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEWAŻAJĄCA CZĘŚĆ LUB ILOŚĆ CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LWIA CZĘŚĆ przeważająca część lub ilość czegoś (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LWIA CZĘŚĆ
przeważająca część lub ilość czegoś (na 9 lit.).

Oprócz PRZEWAŻAJĄCA CZĘŚĆ LUB ILOŚĆ CZEGOŚ sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - PRZEWAŻAJĄCA CZĘŚĆ LUB ILOŚĆ CZEGOŚ. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x