FORMA OCHRONY PRZYRODY TWORZONA PRZEZ RADĘ GMINY LUB WOJEWODĘ, DOTYCZĄCA POJEDNYCZNYCH TWORÓW PRZYRODY I LOKALNYCH OBSZARÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OCHRONA INDYWIDUALNA to:

forma ochrony przyrody tworzona przez radę gminy lub wojewodę, dotycząca pojednycznych tworów przyrody i lokalnych obszarów (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FORMA OCHRONY PRZYRODY TWORZONA PRZEZ RADĘ GMINY LUB WOJEWODĘ, DOTYCZĄCA POJEDNYCZNYCH TWORÓW PRZYRODY I LOKALNYCH OBSZARÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.130

KOLEJKA LINOWA, UCHO ZEWNĘTRZNE, ŚWIECKOŚĆ, CYKL SONATOWY, SANDAŁY, PODMIOT GRAMATYCZNY, BOCZNOTRZONOWIEC, SKOMPROMITOWANY, MAKINTOSZ, MUZYK, ŚW. PIOTR, CYFOMANDRA, KOMPENSACJA, KULTUROWOŚĆ, OVERCLOCKING, TRANSFORMATORNIA, MINA, NAŚLADOWNICTWO, OFIARA ŚMIERTELNA, ZGNILEC AMERYKAŃSKI, GRENADYNA, ECCHI, PIEC OPOROWY, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, ALGEBRA LINIOWA, UNIA PERSONALNA, RAKI, SZTUKA, RÓJKA, ANAGLIF, KAPAR, KOMIN, MROZOODPORNOŚĆ, KULUARY, BECZKA BEZ DNA, SKALA, LINIA, ANEUPLOIDALNOŚĆ, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, DEZAKTYWACJA, SUMA KONTROLNA, TELERADIOLOGIA, ZIARENKO, AFERA, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, WANIENECZKA, RÓG, DZIURA, ZWORKA, DMUCHAWKA, POŁAĆ DACHOWA, ANIMACJA, KURANT, PRODROM, POMALOWANE, MAKINTOSZ, BARWA DŹWIĘKU, CIAŁO, CZARCZAF, MUSZNIK, SERBSKOŚĆ, RZĄD KOALICYJNY, CIĘCIA BUDŻETOWE, POLIPTYK, NÓŻ FIŃSKI, WSPARCIE FINANSOWE, SUMAK, INSPEKCJA HANDLOWA, ZASTRZAŁ, KREM, FILTR POWIETRZA, BAZYLEUS, PROMIEŃ, NASTAWA OŁTARZOWA, OFICER PRASOWY, MAJÓWKA, BON LOKACYJNY, ODKŁADNICA, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, BAR, APSYDA, ANNA, MIARKOWNIK SPALANIA, ELIPSA, BIAŁA FLAGA, SZYBKI PANCERNIK, GAJNIK LŚNIĄCY, SZCZUR PIŻMOWY, RAFAŁ, WRÓG, BOHATER POZYTYWNY, SPIEK, INDEKS, OPONENT, MIKROMIERZ, OBRÓT, PREFORMACJA, MAJAR, FAŁSZYZM, TECHNIKA GRAFICZNA, MÜSLI, MROK, ZAKONY, INSTYTUT, WYROŚL, KRAKOWIAK, KWATERUNEK, BLUZA, KUMOTER, BORDO, WASZA PRZEWIELEBNOŚĆ, KWAZIKRYSZTAŁ, RYGIEL, PISTOLET, JERZMANOWA, LINON, STROIK, PRZĘSŁO, ŁĄCZNICA, PLUJKA, LIST POETYCKI, DZIANET, SEJM, RASTER, AKT, PASTA CURRY, KUC FELIŃSKI, PÓŁKULA, KWAS LINOLENOWY, SŁUCH ABSOLUTNY, BEZPIECZNE ZAPASY, ETOLA, PÓŁNOCNOLAPOŃSKI, MAPA KATASTRALNA, ZDRADLIWOŚĆ, KORYTKO, PODCAST, SZYJA, TENGWAR, PULPA, BRDA, MUSZTARDA DIJON, KONSULAT, TARNOWIANIN, DETAL ARCHITEKTONICZNY, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, LAMA, FUNKCJONAŁ LINIOWY, HARMONIJKA, MONDEO, ALT, JĘZYK POMOCNICZY, MAZUREK, MOBILE, SZWABSKI, STAŁOŚĆ, PACHYPLEUROZAUR, DOBRO FINALNE, SOŁECTWO, DOBRO INWESTYCYJNE, BULION, DOŚWIADCZENIE, PAREO, AKOMODACJA, MONETKA, PARODIA, AKADEMIK, PRZĘDZIWO, CIŚNIENIE KRWI, GLUKOMETR, OPARZENIE, PISIA, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, GEODETA, KODEKS, KARRUKA, COCKNEY, OGNIWO SREBROWE, S/Y, GŁUPTAS, LIMFOBLAST, BEZCZYNNOŚĆ, SEGMENT, NERW, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, BARANÓW SANDOMIERSKI, WELWET, TALERZ, PARTNERKA, PRZYKURCZ, HISTORYCYZM, INGUSZ, HEAD-HUNTER, ACEFALIA, ŻUŻEL, KIJ, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, ŚWIATŁODRUK, MORENA, AMBASADORKA, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, WIDMO RENTGENOWSKIE, SĄD SZCZEGÓŁOWY, VIBRATO, CZARNY DIAMENT, DZIADOWINA, GIGANT, PAN STOP, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, DILPAK, SEKSIZM, AGRESOR, KACZKA CHIŃSKA, ŚCIANA, DRABINA ANALGETYCZNA, BOZON W, STOPIEŃ NAJWYŻSZY, GAD, KOŁNIERZ MARYNARSKI, CUKIER INWERTOWANY, ANTYNATURALIZM, DODATEK PIELĘGNACYJNY, USTNIK, KOSMOGONIA, DAMA, TEIZM, NASZYWKA, RYTUAŁ, ZABYTEK RUCHOMY, REDUKTOR CIŚNIENIA, TROLLING, UPUST, ZWAŁ, OKULTACJA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, NUROGĘŚ, LAMPKA MAŚLANA, ABLACJA, JACHT ŻAGLOWY, DŻINS, JĘZYK, MAŁŻEŃSTWO, DYLIŻANS, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, CHOCHOŁ, KOMŻA, ZWŁÓKNIENIE TORBIELOWATE, PRZEWIĄSŁO, DŻINSY, OPIS, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, ZAPŁATA, ŚWIATŁO, AEROZOL SIARCZANOWY, INFUŁA, CLERK, ALLOMETRIA, WIOŚLARKI, BĘBEN, SZAGRYN, PALICA, DEPORTOWANY, MOSHING, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, MUŁOWCOWATE, ARENDARZ, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, HETEROSPORIA, OBLICÓWKA, FETA, FUSY, SCÉNIC, AKCJA IMIENNA, DOMINACJA ZUPEŁNA, SYSTEM SYMBOLICZNY, JAROSZ, OBIEG PIENIĄDZA, MINA MORSKA, MATERIALIZM DIALEKTYCZNY, KONSERWA, DOMENA MAGNETYCZNA, ELEMENT, EPOLET, LIST INTENCYJNY, OKRES, AGNOSTYCYZM, PRZESTĘPNOŚĆ, KOSTKOWANIE, STRAPONTEN, SPAD, POJEDYNKA, ZAPOPATRZENIE MATERIAŁOWE, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, DYSOCJANT, PERYSKOP ODWRACALNY, WAFEL, LIRYKA PIEŚNIOWA, ?OLIWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.130 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FORMA OCHRONY PRZYRODY TWORZONA PRZEZ RADĘ GMINY LUB WOJEWODĘ, DOTYCZĄCA POJEDNYCZNYCH TWORÓW PRZYRODY I LOKALNYCH OBSZARÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FORMA OCHRONY PRZYRODY TWORZONA PRZEZ RADĘ GMINY LUB WOJEWODĘ, DOTYCZĄCA POJEDNYCZNYCH TWORÓW PRZYRODY I LOKALNYCH OBSZARÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OCHRONA INDYWIDUALNA forma ochrony przyrody tworzona przez radę gminy lub wojewodę, dotycząca pojednycznych tworów przyrody i lokalnych obszarów (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OCHRONA INDYWIDUALNA
forma ochrony przyrody tworzona przez radę gminy lub wojewodę, dotycząca pojednycznych tworów przyrody i lokalnych obszarów (na 19 lit.).

Oprócz FORMA OCHRONY PRZYRODY TWORZONA PRZEZ RADĘ GMINY LUB WOJEWODĘ, DOTYCZĄCA POJEDNYCZNYCH TWORÓW PRZYRODY I LOKALNYCH OBSZARÓW sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - FORMA OCHRONY PRZYRODY TWORZONA PRZEZ RADĘ GMINY LUB WOJEWODĘ, DOTYCZĄCA POJEDNYCZNYCH TWORÓW PRZYRODY I LOKALNYCH OBSZARÓW. Dodaj komentarz

6+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast