ZDROBNIALE: BARANEK - BIAŁA CHMURA, ZWYKLE MAŁA, PIERZASTA LUB KŁĘBIASTA, KONOTOWANA POZYTYWNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BARANECZEK to:

zdrobniale: baranek - biała chmura, zwykle mała, pierzasta lub kłębiasta, konotowana pozytywnie (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BARANECZEK

BARANECZEK to:

zdrobniale: baranek - kożuch, wyprawiona jagnięca skóra (na 10 lit.)BARANECZEK to:

zdrobniale: baranek - samiec owcy (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: BARANEK - BIAŁA CHMURA, ZWYKLE MAŁA, PIERZASTA LUB KŁĘBIASTA, KONOTOWANA POZYTYWNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.959

STANDING FINANSOWY, DIABELSKOŚĆ, CEMENT STOMATOLOGICZNY, TABUIZACJA, ODNALAZCA, METRESA, SUWNICA, CUGANT, DYKTATORSTWO, MINOGOWATE, URLOP DZIEKAŃSKI, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, ZAPARCIE, TEŚCIK, BIAŁA GORĄCZKA, KINKIET, IRLANDZKOŚĆ, STAWKA, NAMASZCZENIE CHORYCH, BARWA, KRYNOLINA, ETYKIETA, SAMOLOT SZEROKOKADŁUBOWY, ŁUSKA, REFORMA ROLNA, BRZOSKWINKA, ODPADY STAŁE, PANDRAK, KONSERWA, KOGNITYWIZM, PYLICA ALUMINIOWA, ŁUPACZKA, SZKARADZIEŃSTWO, DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, LEWEK, PIANA, KOTŁOWNIA, PANSEKSUALIZM, JASZCZUR, DESKA KLOZETOWA, GAMA, LEKCJA, UTRILLO, WŁADZUCHNA, KANTOREK, MAŁY PALEC, RYKSZARZ, FAKTOR, IDIOMAT, WYPADEK, PODOKARP, KAPUŚCIANY ŁEB, CERAMIKA SANITARNA, WYZWOLICIEL, SZCZEBIOT, ABOLICJONISTKA, KĄT PROSTY, MIECH, INDEKS RZECZOWY, RACJONAŁ, MŁODZIAK, PUSZKARZ, SKRZYNECZKA, GIROSKOP, CHOCHOŁ, DRUT, BORIS, SPECYFIKACJA, CIĄGI, MARAN, ANALIZA, OBIEG, EKSKLAWA, JĘZYK POMOCNICZY, PAS, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, ŁACINNICZKA, FARMAKOTERAPIA, DZIAŁ WÓD, ROZBIERANKA, WOJNA CELNA, ZAZULEŃKA, KRÓWSKO, ASTRONOMIA, SKRAJNIK, PIWNICZKA, ZESZYT, HAK, ROZPADLISKO, ODCHYŁKA, WĄTROBIANKA, NIEDOKRWIENIE, CZELADNICZEK, ŻOŁĄDKÓWKA, SZCZĘKOWIEC, DYWDYK, POJAZD SILNIKOWY, SŁUGA BOŻY, SIOSTRA, BACIK, ENUMERACJA, PROCES BIOLOGICZNY, NALEŚNIK WIOSENNY, UDRĘKA, KLAWIATURA, GARDEROBA, PATRON, STANICZEK, RABAT, BANDAŻ, POTWIERDZENIE, SYMPATYKOMIMETYK, KAWA BEZKOFEINOWA, SÓWKA, NIEPOKOJENIE SIĘ, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, STOPIEŃ, PYSZCZEK, FEERIA, ODCZYNNIK, UMOWA BARTEROWA, RUBASZNICA, NAKO, PŁÓCIENKO, RATYSZCZ, KURAŻ, SZTYLET, KUMKWAT, PIERWSZOŚĆ, CZWORONÓG, STRACCIATELLA, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, PIEROŻEK, OREGANO, SYMBOLICZNOŚĆ, PODATEK ROLNY, GABARDYNA, CZYNNIK CHŁODNICZY, REGENERACJA, KRUCHTA, KARAFINKA, RAMA KOMUNIKACYJNA, DUKLA, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, RÓG, TWIST, MINIATURKA, POETA, BĄBELEK, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, TRAP, GRZAŁKA, ŚWIĘTO, JUBILER, GRUPA ROBOCZA, PÓŁPROFIL, SALWINIA MAŁA, AGENT, PROMIEŃ, PARAMETR, CHABANINA, REWERSAŁ, ROZKŁAD, BURT, ODSUWACZ, MOSTEK, DOWÓZ, PRYMARIUSZ, ROZTWÓR STAŁY, MASKA, BUCHTA, DEKLARACJA, MĄTEWKA, OWADZIARKI, PORT, KUCZBAJA, ANTENA KIERUNKOWA, KLINOCHWOSTKA MAŁA, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, BAZAREK, KIEŁBA, SIŁY POKOJOWE, INTERWAŁ, PARALAKSA, ZNAK ALFANUMERYCZNY, SKAŁA OSADOWA, GIERASIMOW, ŁADUNEK, RAJA CZARNOBRZUCHA, KOLEC, KONTRASYGNATURA, WRZASKLIWOŚĆ, PĘCHERZYCA, HALO, MONETA, ŻYŁKA, WOJSKO FEDERALNE, EFEKT SNOBA, ANTROPOZOONOZA, PRZERYWACZ BLOKADY, GETTO ŁAWKOWE, PARK MIEJSKI, BIAŁA, ARANŻACJA, BEKHEND, KOTLARNIA, DIPLOPIA, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, POWŁOCZKA, GRZEBIEŃ, BANDYCTWO, PLURALIZM, SUBWOOFER AKTYWNY, ZASTÓJ, OSTROWIANIN, CIOS, MATERIAŁ, JAD PSZCZELI, PALNIK, DUMPING, KWAS NAFTENOWY, CHOWANIEC, WRAK CZŁOWIEKA, DASZEK, UZALEŻNIENIE, ODBIJACZ, STRZĘP LUDZKI, RZECZ NIERUCHOMA, KLOPSIK, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, KONCHYLIOLOGIA, ADMIRACJA, MAZUREK, PŁYTKA POSADZKOWA, ISKIERNIK, PANTOGRAF, WAŁ, IZBA, OTTER, GWAJAKOWIEC, LUTNIA, FUNT-SIŁA, EKSPERYMENT KLINICZNY, TYGIEL, SAMOGRAJ, INFORMACJA GENETYCZNA, KURATELA, KOKARDKA, KATAFRAKTA, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, NASTAWA OŁTARZOWA, KRYPTOREKLAMA, GOŁĄBEK, PERFUZJA, ŚRODEK SPOŻYWCZY, TARAN, LAS, DWUDZIESTY DRUGI, WŁÓKNO SZTUCZNE, KURZA STOPKA, KARAWANA, PROTEST SONG, IZOLATORIUM, MATRYCA STRUKTURALNA, KAŁAMARZ, CIĘGNIK, FILODENDRON, GORSET ORTOPEDYCZNY, FLANELA, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, CZTEROKROTNOŚĆ, BOGACTWO, MIŁOŚĆ, MANKIETY, NIKIELINA, TROJACZEK, RANWERSY, IMMUNOLOGIA, GRZYB, DROGI, AKOMPANIAMENT, FLOTA, CHŁOSTA, MIASTO, KARL, BARWA, PRZYTULIA, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, MASŁO, ZASADA REAFERENCJI, OKRĘŻNOŚĆ, KUCHCIK, MOSTEK KAPITAŃSKI, OPAD, GREGORIANKA, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, PATENCIK, SARAFAN, ?RZEZAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.959 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDROBNIALE: BARANEK - BIAŁA CHMURA, ZWYKLE MAŁA, PIERZASTA LUB KŁĘBIASTA, KONOTOWANA POZYTYWNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: BARANEK - BIAŁA CHMURA, ZWYKLE MAŁA, PIERZASTA LUB KŁĘBIASTA, KONOTOWANA POZYTYWNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BARANECZEK zdrobniale: baranek - biała chmura, zwykle mała, pierzasta lub kłębiasta, konotowana pozytywnie (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BARANECZEK
zdrobniale: baranek - biała chmura, zwykle mała, pierzasta lub kłębiasta, konotowana pozytywnie (na 10 lit.).

Oprócz ZDROBNIALE: BARANEK - BIAŁA CHMURA, ZWYKLE MAŁA, PIERZASTA LUB KŁĘBIASTA, KONOTOWANA POZYTYWNIE sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - ZDROBNIALE: BARANEK - BIAŁA CHMURA, ZWYKLE MAŁA, PIERZASTA LUB KŁĘBIASTA, KONOTOWANA POZYTYWNIE. Dodaj komentarz

7+7 =

Poleć nas znajomym:

x