ZADRAŚNIĘCIE NASKÓRKA SKARYFIKATOREM BEZ WYWOŁANIA KRWAWIENIA I WPROWADZENIU SZCZEPIONKI; ZALEŻNIE OD CELU SKARYFIKACJI WPROWADZA SIĘ SZCZEPIONKI PROFILAKTYCZNE LUB DIAGNOSTYCZNE (ALERGOLOGII) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKARYFIKACJA to:

zadraśnięcie naskórka skaryfikatorem bez wywołania krwawienia i wprowadzeniu szczepionki; zależnie od celu skaryfikacji wprowadza się szczepionki profilaktyczne lub diagnostyczne (alergologii) (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SKARYFIKACJA

SKARYFIKACJA to:

metoda diagnostyczna, wiążąca się ze zdrapywaniem naskórka (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZADRAŚNIĘCIE NASKÓRKA SKARYFIKATOREM BEZ WYWOŁANIA KRWAWIENIA I WPROWADZENIU SZCZEPIONKI; ZALEŻNIE OD CELU SKARYFIKACJI WPROWADZA SIĘ SZCZEPIONKI PROFILAKTYCZNE LUB DIAGNOSTYCZNE (ALERGOLOGII)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.936

PAWĘŻ, KORDON, BÓR BAGIENNY, KLERK, ARTYKUŁ, IDEAŁ PIERWSZY, PALMA, SŁUGA BOŻA, URBANIZACJA, RELIKWIE, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, FELINOLOGIA, STONKA, ELEKTROWNIA PŁYWOWA, UKŁAD ODNIESIENIA, REWALIDACJA, SCENA, SORABISTYKA, GÓRNICTWO MORSKIE, ŁAWA KOMINIARSKA, LITEWSKI, PRZESTAWNIA, BOSCH, JĄKANIE, PŁYWACZOWATE, MODYFIKACJA, PÓŁSKÓREK, RYBIE OKO, DRWINA, EMISJA POLOWA, IMMUNOFARMAKOLOGIA, SZLAGIER, SEMANTYKA LINGWISTYCZNA, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, OCHRONKA, DYSLEKSJA, WIETNICA, GERYLASI, ATREZJA JELITA GRUBEGO, MONOPTERES, PIORUN KULISTY, ANKA, PINGWIN ADELI, HIPERMETROPIA, AEROZOL, STYL FORMULARNY, RUMSZTYK, PROWINCJA, DENAZYFIKACJA, KONGREGACJA, NIEPOWODZENIE, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, ŻYWY TRUP, DYWERSYFIKACJA RYZYKA, OSEŁEDEC, JELEŃ DAVIDA, DÉJA VU, DUROMER, KRÓLICZARNIA, NARKOTYK, MEJLOWANIE, WSZOŁY, BATERIA, PALUCH KOŚLAWY, TURBINA GAZOWA, GMINNOŚĆ, OLEJ, FILTR GĄBKOWY, ADAPTOWANIE SIĘ, POLIPTYK, IMMUNOPATOLOGIA, KECZUA, CZARTER, ZRAZÓWKA, FARBA, SANDALIN, POKUSA, FASETA, DANDYSKI, WARSTWA OZONOWA, MŁODZIEŻÓWA, BĘCNIĘCIE, ZADRZECHNIA, PARODIA, HIPNOTERAPIA, OWAD, KLIKOWOŚĆ, SKUTER, MIKROSKOP SKANINGOWY, NAŁOGOWOŚĆ, KINOTEATR, NONSENS, NOOB, KOMUNIKATOR, ZODIAK, GULASZ, AFISZ, DEFINIOWALNOŚĆ, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, KOLO, POLSKOŚĆ, KUPLER, CZŁON POŚREDNI, PONIEWIERKA, WÓZ ASENIZACYJNY, KASETOWIEC, CHOROBA LEVA, WIR, ŚWIECIDEŁKO, OBRONA, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, PAULINIA, EHRHARD, OBRZEŻEK, CHEKKER, ŚWIATŁA, MARŻA HANDLOWA, INTERAKTYWNOŚĆ, HISZPAŃSKI, TYNKTURA, POKŁAD GÓRNY, KOŃ POZNAŃSKI, HARCERKA, AGREGATY PIENIĘŻNE, WISZOR, KOŁECZEK GOLFOWY, DILPAK, ZAPOJKA, LAMPA KSENONOWA, SŁODOWNIA, SUBSTANCJA, PLAFON, KAPITAŁ SPOŁECZNY, FERETRON, BEZ, ODSKOK, NAROŻNICA, PRZYCHÓWEK, AKACJA, EUTANAZJA, WYPEŁNIENIE, OPRYSZCZKA WARGOWA, TRZYDZIESTKA, KARAWAN, KORONA, PARAROTACYZM, PARTNERKA, KANGUROSZCZUR, ZANOKCICA CIEMNA, BOMBA EKOLOGICZNA, OBRONA, DIVA, PRZEKRASKA, PIÓROPUSZ PŁASZCZA, KAMORRA, OFIAKOMORFY, HÄNDEL, TERMINAL NAFTOWY, MORFOLOGIA KRWI, AWIATYKA, INTUICYJNOŚĆ, ZGNILIZNA DREWNA, GONIOMETRIA, OGRANICZENIE WIEKOWE, WÓZKOWY, CZARKA, NATURALNA STOPA BEZROBOCIA, GAWORZENIE, OSTATKI, INFLACJA KOSMOLOGICZNA, ETUIDA, KAPITUŁA, MORELÓWKA, RELIGIOZNAWCA, REGISTER, ORGANIZM MODELOWY, AKCES, KRAWIECTWO, BOYS BAND, HYDRA, MIERZENIE, KAPAR, KLERK, KRUCHAWECZKA, ANTENA DOOKÓLNA, SZLAUCH, MALARZ, KAPLICA PRZYCMENTARNA, INOKULACJA, MALATURA, PODPIS CYFROWY, MACIERZ SCHODKOWA, OLIWKOWATE, JEŻYNA, KAMERALNOŚĆ, AORTA BRZUSZNA, ŁAMAGA, MANTYLA, WITRYNA, CEMENT, WOSKOWNIA, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, REMINISCENCJA, MIRAŻ, SKALENOEDR, IRENA, ODBIJANIE SIĘ, PŁOMYK, RYZYKO KURSOWE, WINA NIEUMYŚLNA, TOTEM, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, AGRESOR, OBSERWATORKA, STEREOIZOMER, PRAWICA, TURAS, CZARNY PIOTRUŚ, ADOLF, PODKASTING, DWUBÓJ KLASYCZNY, SIECI, SROGOŚĆ, CAMPUS, ŚRUBSZTAK, MACZANKA KRAKOWSKA, PROTUBERANCJA, SZLAMIEC, MALARSTWO IKONOWE, AFERA, NORWESKI, PSZCZOŁA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, TECZKA PERSONALNA, OSOBA, TANKINI, MOHORYCZ, RADAR GEOLOGICZNY, SPRYCIARKA, WĘZEŁ, JAŁOWNIK, CEGŁA LICÓWKA, TYROMANCJA, MIĘSIEŃ ŻWACZOWY, TYMOTKA, MŁOTKOWY, POZIOM, PORT, OŚWIETLACZ, FERMENTOR, MATRYCA STRUKTURALNA, KUŚNIERCZYK, UKONTENTOWANIE, WYSPA KONTYNENTALNA, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, TWARDY KARK, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, SĘDZIA KALOSZ, CHWYTNIK, OBUDOWA, MALIMO, MIMEOGRAF, KOŚCIÓŁ UNITARIAŃSKI, PARANOIK, DANINA, KASZTEL, KOLORY NARODOWE, POŁYSK, SZCZEP, RÓŻE, ŁONO, CZŁONEK RODZINY, GRAF PROSTY, BASEN MODELOWY, ATRYBUCJA, SZALKA, SER, SZYBKI PANCERNIK, GNICIE, MAŁŻ, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, POPŁUCZYNA, PARKIET, KOMBINACJA KLASYCZNA, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, PRZEKUPKA, NAJEM OKAZJONALNY, ASEKURANT, WSPÓŁRZĄDCA, HISTORYK, MUR, AUTOMAT, BOCZEK, ŁAŃCUSZEK, RUTYNISTA, POMOC, ŚLEPY NABÓJ, ?TURBULENCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.936 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZADRAŚNIĘCIE NASKÓRKA SKARYFIKATOREM BEZ WYWOŁANIA KRWAWIENIA I WPROWADZENIU SZCZEPIONKI; ZALEŻNIE OD CELU SKARYFIKACJI WPROWADZA SIĘ SZCZEPIONKI PROFILAKTYCZNE LUB DIAGNOSTYCZNE (ALERGOLOGII) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZADRAŚNIĘCIE NASKÓRKA SKARYFIKATOREM BEZ WYWOŁANIA KRWAWIENIA I WPROWADZENIU SZCZEPIONKI; ZALEŻNIE OD CELU SKARYFIKACJI WPROWADZA SIĘ SZCZEPIONKI PROFILAKTYCZNE LUB DIAGNOSTYCZNE (ALERGOLOGII)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKARYFIKACJA zadraśnięcie naskórka skaryfikatorem bez wywołania krwawienia i wprowadzeniu szczepionki; zależnie od celu skaryfikacji wprowadza się szczepionki profilaktyczne lub diagnostyczne (alergologii) (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKARYFIKACJA
zadraśnięcie naskórka skaryfikatorem bez wywołania krwawienia i wprowadzeniu szczepionki; zależnie od celu skaryfikacji wprowadza się szczepionki profilaktyczne lub diagnostyczne (alergologii) (na 12 lit.).

Oprócz ZADRAŚNIĘCIE NASKÓRKA SKARYFIKATOREM BEZ WYWOŁANIA KRWAWIENIA I WPROWADZENIU SZCZEPIONKI; ZALEŻNIE OD CELU SKARYFIKACJI WPROWADZA SIĘ SZCZEPIONKI PROFILAKTYCZNE LUB DIAGNOSTYCZNE (ALERGOLOGII) sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - ZADRAŚNIĘCIE NASKÓRKA SKARYFIKATOREM BEZ WYWOŁANIA KRWAWIENIA I WPROWADZENIU SZCZEPIONKI; ZALEŻNIE OD CELU SKARYFIKACJI WPROWADZA SIĘ SZCZEPIONKI PROFILAKTYCZNE LUB DIAGNOSTYCZNE (ALERGOLOGII). Dodaj komentarz

2×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast