NAJBARDZIEJ ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ KWIATU, SKŁADAJĄCA SIĘ Z OKÓŁKA ZIELONYCH DZIAŁEK KIELICHA, KTÓRE ROZWINĘŁY SIĘ GŁÓWNIE Z NORMALNYCH LIŚCI PODKWIATKOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KIELICH to:

najbardziej zewnętrzna część kwiatu, składająca się z okółka zielonych działek kielicha, które rozwinęły się głównie z normalnych liści podkwiatkowych (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KIELICH

KIELICH to:

rodzaj naczynia służącego do picia (głównie wina) (na 7 lit.)KIELICH to:

zawartość kielicha, naczynia służącego do picia (głównie wina) (na 7 lit.)KIELICH to:

ozdobne naczynie do picia trunków, głównie wina (na 7 lit.)KIELICH to:

rozszerzony koniec rurki lub kształtki służący do połączenia z inną rurą (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAJBARDZIEJ ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ KWIATU, SKŁADAJĄCA SIĘ Z OKÓŁKA ZIELONYCH DZIAŁEK KIELICHA, KTÓRE ROZWINĘŁY SIĘ GŁÓWNIE Z NORMALNYCH LIŚCI PODKWIATKOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.912

URLOP MACIERZYŃSKI, KORZENIONÓŻKI, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, PLANSZA, LOTNICTWO, HERMENEUTYKA, MASŁO MAŚLANE, PRESTIŻ, OBIJACZKA, KAPITAŁ RZECZOWY, CUMULUS, HAŁAŚNIK, ORTODONCJA, OKRYWA KWIATOWA, KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ, DEFERENT, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, KWAS BURSZTYNOWY, NAUKI O POZNANIU, DEMOSCENA, OJCZYZNA, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, ZJAWISKO KURZAWKOWE, DEDYKACJA, BOURBON, PŁASKI TALERZ, JOGURTERIA, OUTSIDER, ZLEW, PINGWIN MAŁY, SAMOZATRACENIE, IZBA, MIESZADŁO, AMEN, KOŃ BUDIONNOWSKI, CEFALOPOLISYNDAKTYLIA GREIGA, TYNTA, PROMIEŃ, MASALA DOSA, FAZA ANALNA, ZERÓWKA, BORDER, KLASTER, REFREN, DIDŻEJ, PRUSY, CZŁON SKRAJNY, ZWYRODNIENIE, SPISZ, KOŃ KARABACHSKI, PRZEZNACZENIE, RANA, KOTIK, STERNICZKA MASKOWA, KOMBINACJA, ILJIN, TERGAL, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, DIECEZJA, KOMPLIKACJA, BIBUŁKARZ, BEZBRZEŻE, MALATURA, KAZUS, LEPIARKOWATE, ORIENTACJA, PISMO FONETYCZNE, INGRESJA MORZA, SILNIK ASYNCHRONICZNY, STROIK, ŻELE, GORĄCA KREW, PRZEWÓD, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, KRZYŻYK, SZEREG HOMOLOGICZNY, ANALOGIA, PĘDRAK, SZAMA, POTPOURRI, KLEJONKA, SZAKAL, PROMINENT, JĘZYKOZNAWSTWO DIACHRONICZNE, OTULINA, NAUKOWIEC, REJON, ŁACINA, JEŁOP, BIURO PERSONALNE, CYMES, KONCERT, TURANIEC, ROGOWACENIE, WŁASNOŚĆ, ROZKOJARZENIE, TAJEMNICZOŚĆ, TUBA, BRUDNICA MNISZKA, MIEDNICA, DUK, KAKOFONIA, PARAMEDYK, ŻUŻEL, NIENOWOCZESNOŚĆ, RYSOWNICA, LICHWIARSTWO, GRAWIMETRIA, SĘKACZ, ZŁOŻE GRUNTOWE, BAŃKA, PROGNOSTYK, ZRAZÓWKA, KOMUNA, WYSPA WULKANICZNA, MASA RELATYWISTYCZNA, GEN DOMINUJĄCY, KARETKA REANIMACYJNA, ODBIJANIE SIĘ, KOMPLEKS GLEBOWY, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, SŁOWOTWÓRSTWO, SWEET, CHAŁTURZYSTA, BRZOZA PŁACZĄCA, DZIUPLA, WZÓR UŻYTKOWY, ROSA MIODOWA, CHORWACKI, ANTOWIE, KIJ, ZOOFAGIA, KIJ, SEMANTYKA KOGNITYWNA, WŁOSKOWATOŚĆ, WYCHOWANIE FIZYCZNE, DZIEWIĘTNASTKA, MAGAZYNEK, PRĘGA, WALECZNOŚĆ, GRUPA, JĘZYK AJNOSKI, KARPLE, PLUWIOGRAF, RANDKA W CIEMNO, RZUT WOLNY, CYKL JAJNIKOWY, ROZŚWIETLACZ, WCIĄGARKA, ISKIERNIK OCHRONNY, JĘZYK PRASEMICKI, CZĘŚĆ, SŁONIARNIA, TERMINATOR, NACIEK JASKINIOWY, PALEOZOOLOGIA, KANAŁ ENERGETYCZNY, SYSTEM, CZARNA MOWA, URZĄD, BANIECZKA, SZKOCKI, NIEDŹWIEDNIK, SPADAJĄCA GWIAZDA, LOGIKA NIEFREGOWSKA, MYŚLENIE ŻYCZENIOWE, REALIZM NAIWNY, HIPERTENSJOLOGIA, GNIAZDO, WYPALANKA, NASIENNIK, NADZIEMNOŚĆ, KULTURA WIELBARSKA, SOWA, MYJNIA, CIEMNOGRÓD, PŁOZA, KIESZONKA SKRZELOWA, KRYKIET, PTASZNIK ZIELONO-NIEBIESKI, IZBA, SPÓD, GAWIALOWATE, PRZEGRANA, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, GRZECHOTNICZEK MEKSYKAŃSKI, KŁĘBUSZEK, STENOGRAF, BAZA, WĘDZIDŁO, STULEJARZ, ROZCHWIEJ, PIONEK, GARBATE SZCZĘŚCIE, RAMKA, LAKIERNICTWO, KOMBAJN ŚCIANOWY, SŁUŻBA KOŚCIELNA, MAORI, SOCJOPSYCHOLOGIA, INFOBOKS, GORETEKS, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, SERCE DZWONU, TOŻSAMOŚĆ ALGEBRAICZNA, NIEMIEC, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, SKRZYDŁO, AKTUALIZM, OBRĘCZ BARKOWA, KOŃCZYNA, ABORDAŻ, ROŚLINA ZARODNIKOWA, KATEGORYCZNOŚĆ, KOD, PODATEK BASENOWY, WIĆ ROŚLINNA, GALARETÓWKA CHRZĄSTKOWATA, BAKTERIA ŚLUZOWA, PRZEPYCHACZKA, ARTYSTA, KĄT PÓŁPEŁNY, OBOZOWISKO, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, CHRONOMETR, ŁADUNEK BOJOWY, ZŁOTY STRZAŁ, SEJSMOAKUSTYKA, ŚLIZGAWKA, RZEŹBIARNIA, PIECZONA ALASKA, SIŁA ODŚRODKOWA, KORONKARZ, SPAWACZ, WYŚCIG, GIPS, HIPSOMETRIA, PSZCZOŁY ROJNE, WYROK, PROZIAK, RESPONSORIUM, BŹDZINA, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, GOMBROWICZ, KOMPETYCJA, DIVA, KIESZEŃ, SUKCESJA, ALTERNARIOZA, LENIN, SYRENA ALARMOWA, SYNSEPAL, KIJEK, DENITRYFIKATOR, PĘDNIK, ŻUBR, NOC, CICHODAJKA, TECHNIKA CYFROWA, KAMIZELKA, SAPROFAG, LISIURKA, FUNDUSZ MIESZANY, NOOB, SALA, LUSTRO, GRAFIKA, KŁĄB, WZNIESIENIE, CYGAN, POŚLIZG, PĘCHERZYCA, SOS MUŚLINOWY, WZDĘCIE, ODJAZD, PUSTY DŹWIĘK, METODOLOGIA NAUK, SPAWĘKI, ZIOMKOSTWO, HIEROGLIFY, SINGEL, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, TOŁHAJ, PODKOWIEC MAŁY, RUSYCYSTYKA, LATOPIS, STADIUM ANALNE, PODSTAWKA, SIECZKA, KONTRAMARKARNIA, BIEDRONKA, UZNANIE, WOLUMEN OBROTU, LAWA TRZEWIOWA, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, RÓŻKOWIEC LIPOWY, ?KROK SKRZYŻNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.912 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAJBARDZIEJ ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ KWIATU, SKŁADAJĄCA SIĘ Z OKÓŁKA ZIELONYCH DZIAŁEK KIELICHA, KTÓRE ROZWINĘŁY SIĘ GŁÓWNIE Z NORMALNYCH LIŚCI PODKWIATKOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAJBARDZIEJ ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ KWIATU, SKŁADAJĄCA SIĘ Z OKÓŁKA ZIELONYCH DZIAŁEK KIELICHA, KTÓRE ROZWINĘŁY SIĘ GŁÓWNIE Z NORMALNYCH LIŚCI PODKWIATKOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KIELICH najbardziej zewnętrzna część kwiatu, składająca się z okółka zielonych działek kielicha, które rozwinęły się głównie z normalnych liści podkwiatkowych (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KIELICH
najbardziej zewnętrzna część kwiatu, składająca się z okółka zielonych działek kielicha, które rozwinęły się głównie z normalnych liści podkwiatkowych (na 7 lit.).

Oprócz NAJBARDZIEJ ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ KWIATU, SKŁADAJĄCA SIĘ Z OKÓŁKA ZIELONYCH DZIAŁEK KIELICHA, KTÓRE ROZWINĘŁY SIĘ GŁÓWNIE Z NORMALNYCH LIŚCI PODKWIATKOWYCH sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - NAJBARDZIEJ ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ KWIATU, SKŁADAJĄCA SIĘ Z OKÓŁKA ZIELONYCH DZIAŁEK KIELICHA, KTÓRE ROZWINĘŁY SIĘ GŁÓWNIE Z NORMALNYCH LIŚCI PODKWIATKOWYCH. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast