KOSMOPOLITYCZNY PTAK, GŁÓWNIE NOCNY O SZARYM UPIERZENIU, W POLSCE 9 GATUNKÓW, CHRONIONE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SOWA to:

kosmopolityczny ptak, głównie nocny o szarym upierzeniu, w Polsce 9 gatunków, chronione (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SOWA

SOWA to:

ptak drapieżny; poszczególne gatunki tego ptaka w taksonomii biologicznej klasyfikowane są w obrębie rzędu sów (Strigiformes) (na 4 lit.)SOWA to:

Macrolepiota procera (Scop.) Singer - gatunek grzyba należący do rodziny pieczarkowatych (Agaricaceae); dość pospolity na terenie całej Polski, gdzie występuje od lata do późnej jesieni, rosnąć na brzegach lasów liściastych i iglastych, na polanach leśnych i zrębach, na łąkach, w parkach, na poboczach szos, na cmentarzach (na 4 lit.)SOWA to:

inna nazwa czernidłaka kołpakowatego (na 4 lit.)SOWA to:

głównie nocny, kosmopolityczny ptak drapieżny o frontalnie osadzonych oczach otoczonych piórami, w Polsce chronione (na 4 lit.)SOWA to:

ptak polujący nocą (na 4 lit.)SOWA to:

ptasi symbol mądrości (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOSMOPOLITYCZNY PTAK, GŁÓWNIE NOCNY O SZARYM UPIERZENIU, W POLSCE 9 GATUNKÓW, CHRONIONE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.064

STRZECHWOWIEC ZWODNICZY, BEKAS, KUCHNIA WOJSKOWA, PIETROWICE WIELKIE, SZLAMIEC, ZACHYŁKA TRÓJKĄTNA, PSZCZOLINKI, MILANÓW, PLESZKA, WDA, ROGOWACENIE, KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI, BABIN, WROŚNIAK, KLASA OKRĘGOWA, DROZD, SZURPEK ROGERA, MŁÓDKA, PODGRZYBEK, MODRASZKOWATE, ZANOKCICA CIEMNA, MODRASZEK NAUSITOUS, BIDWELL, ZRZUTKA, SOBOLEW, CHLOROFIL, BIEGACZ, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, IGLASTE, DIKSONIOWATE, JURA KRAKOWSKA, GŁĘBOCK, MUNDŻAK, PRYSZNIC, KARIOLKA, KOTWICZNIKOWCE, MIMEZJA, TRANSFORMIZM, ROZSNUWACZOWATE, WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, ZADYCHRA PÓŁNOCNA, ARALIA, BARWINEK POSPOLITY, BUSZBOK, DRONT, TATAUPA, LEJEK, WĘGIEL KENNELSKI, RYŻOJAD, PROMIENICA, KURA, PTAK, LEPIDOZAURY, EUKRYT, BIELICE, PLESZKA, WYDRZYK, CHWOSTKA BIAŁOSKRZYDŁA, SZPAK, WĄSATKA, SZADOK, ORZEŁ, SZPAK, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, LASONOGOWATE, BIELINKOWATE, ZABORÓW, SŁAWNO, POMROWICOWATE, PAPROTNIK SZCZECINKOZĘBNY, PROMIENNIK, EMPIRE, WRONIEC, CHORĄGIEW, BIELIK, SZELĘŻNIK, SIKORCZAK, WIKLINA, DUBELT, SULMIERZYCE, FILIPINKA, ANIMALIZM, BRODZĄCE, SEWELOWATE, PŁONKA, PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY, PRZYZWYCZAJENIE, NOSOROŻEC TĘPONOSY, KAWALERIA POWIETRZNA, CZERKIES, SAOLA, KULCZYK, KOMENSALIZM, TĘPOLISTKA JĘZYKOWATA, SKAKUNY, ADAMÓW, WRONA, SZCZYGIEŁ, MINÓG WŁADYKOWA, DROŻNOŚĆ, RAZBORA, POPIELICOWATE, URIAL, BOKÓWKA, BARCZATKA, LIMBA, JĘZYK GURAGE, TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA, KUGLARZ, BIAŁOŚLIWIE, SEREK, WILGA, BARGIEL, DARWIN, MARYSIN, BŁONA LOTNA, KARLICZKA, ŁUSZCZ, GORYCZKA, KRUSZYN, SKARB KORONNY, WILAMOWICE, KITTA, WŁOSZAKOWICE, BĄKOJAD, TOMICE, BAŻANT, LUZINO, BUTLONOS, UŁANI, KISZKA WĄTROBIANA, KATOWICE, FERRARI, BILBIL, DSS, DOSIEBNOŚĆ, SZABLODZIÓB, PŁETWA TŁUSZCZOWA, SKACZELE, PIĘTNÓWKA, WIĄŚLOWATE, PUDEŁECZNIK TRÓJPASY, DERKACZ, PTAK PRZELOTNY, WŁODARZ, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, HERMANÓW, CHLOROHEKSYDYNA, MNISZKA, GRZYB DĘBOWY, MAMUT STEPOWY, TORFOWIEC ODGIĘTY, DAMASCENKA, MAŁKINIA GÓRNA, PLOTER, KOŁTRYNA, STRÓŻA, GLUPTAK, BLEKOT, MUSZKATELA, KARABINEK PNEUMATYCZNY, PRZEMYSŁ DRZEWNY, NOSOROŻEC BIAŁY, SKOTNICZKA, KOPACZKA, KACZKA, BIELICE, KOŃ UKRAIŃSKI, POLANO, JELITODYSZNE, NIEBORAKI, WARUGA, DUDEK, PAPROTKA, HYCEL, PARDWA, PARZĘCHLIN DŁUGOSZCZECINOWY, ĆMA, STADNIKI, GALAGO, BOLOMETR, CZARNOGLÓWKA, BIAŁOSĘP, OTWARTOPĘCHERZOWE, ALLEGRO, PAW, HEBAN, STRZYGA, PORDZEWIACZ ŚLIWOWY, PANCERNIKI, KUROPATWA, MICHAŁOWICE, URUBU, STRZECHEWKA DARNIOWA, JASION, KURAK, MONO, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, DZIĘGIEL, SULĘCZYNO, WROŃCZYK, DROŻDZIK, WELWET, MAYER, ZAJĄCZEK, KRZCZONÓW, WARZĘCH, RDZA, JĘZYK FRYZYJSKI, MIĘKISZ ASYMILACYJNY, ŁODYGOWICE, SZUBA, OWCA WRZOSÓWKA, BIELISTKA BLADA, PINGWIN, ORGANDYNA, ZWIERZYNA DROBNA, OSET KLAPOWATY, MORDWIN, WODNOKRZYWOSZYJ RZECZNY, FIORDING, GOSPRZYDOWA, WYDRA, GOSPODARSTWO TOWAROWE, MAŁA WIEŚ, PERKOZ, GRUSZE ZACHODNIOAZJATYCKIE, ŻÓŁWIE BŁOTNE, PÓŁKREW, MSZAR KROKIEWKOWATY, DOPIEWO, KOŃ OLDENBURSKI, KAJMAN SCHNEIDERA, SPRINGBOK, WYSMUKLICA MCHOWA, KARTONÓWKA ZWYCZAJNA, SAMOZAOPATRZENIE, DZIAŁOSZYN, WILKÓW, STRASZYKOWCE, KOMPLEKS PSZENNY, CHURIBKA, WYSOWA, BUŹKA, PŁAWNICA, NUŻENIEC, KRWIŚCIĄG, OGRÓD JORDANOWSKI, STEWIA, STONÓG MYSZATY, BEKASIK, DŁAWIGAD, POSKOCZ KRASNY, GŁUCHÓW, PRĄTKI NIEGRUŹLICZE, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, MURSZ, TURÓWKA, NASTROSZEK REHMANA, KORA, SKRZYDLIK TĘGOSZCZECINOWY, NIEBIESKI PTAK, JEDWABNIKOWATE, RUGOWE, PIT, BENGALSKI, ŁOPATONOGI, DRABINOWIEC MROCZNY, MIESZKOWICE, WYDERKAF, KOŁTRYNA, TARŁÓW, ZYSKA, SKRZYDLIK, KSIĘŻYCOWY KWIAT, DROZD, WÓJCIN, PLAMIEC, CYNK, GAMEPLAY, PŁAST BRZOZOWIEC, KAZUAR, ROZRZUTKA BRUNATNA, GĄSIENICZNIKOWATE, MROCZEK POSREBRZANY, INDYK, SUBKOWY, CZERECHA, PRĄTNIK ZBIEGAJĄCY, KOSZATKA, JĘZYK FLAMANDZKI, PRZEDPRĄTNOŚĆ, ŻŁÓB, HOFMAN, PACZYNA, DROBIAŻDŻEK, OLSZYNA, SZYSZAK HUSARSKI, KARSIN, ?NASTROSZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.064 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOSMOPOLITYCZNY PTAK, GŁÓWNIE NOCNY O SZARYM UPIERZENIU, W POLSCE 9 GATUNKÓW, CHRONIONE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOSMOPOLITYCZNY PTAK, GŁÓWNIE NOCNY O SZARYM UPIERZENIU, W POLSCE 9 GATUNKÓW, CHRONIONE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SOWA kosmopolityczny ptak, głównie nocny o szarym upierzeniu, w Polsce 9 gatunków, chronione (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SOWA
kosmopolityczny ptak, głównie nocny o szarym upierzeniu, w Polsce 9 gatunków, chronione (na 4 lit.).

Oprócz KOSMOPOLITYCZNY PTAK, GŁÓWNIE NOCNY O SZARYM UPIERZENIU, W POLSCE 9 GATUNKÓW, CHRONIONE sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - KOSMOPOLITYCZNY PTAK, GŁÓWNIE NOCNY O SZARYM UPIERZENIU, W POLSCE 9 GATUNKÓW, CHRONIONE. Dodaj komentarz

1+3 =

Poleć nas znajomym:

x