STAROŻYTNY LUD INDOEUROPEJSKI POCHODZĄCY Z BAŁKANÓW; PRZED KOŃCEM DRUGIEGO TYSIĄCLECIA FRYGOWIE OSIEDLILI SIĘ W ŚRODKOWEJ ANATOLII, GŁÓWNIE W ZAKOLU RZEKI HALYS, NA TERENACH POPRZEDNIO ZAJMOWANYCH PRZEZ HETYTÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FRYGOWIE to:

starożytny lud indoeuropejski pochodzący z Bałkanów; przed końcem drugiego tysiąclecia Frygowie osiedlili się w środkowej Anatolii, głównie w zakolu rzeki Halys, na terenach poprzednio zajmowanych przez Hetytów (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STAROŻYTNY LUD INDOEUROPEJSKI POCHODZĄCY Z BAŁKANÓW; PRZED KOŃCEM DRUGIEGO TYSIĄCLECIA FRYGOWIE OSIEDLILI SIĘ W ŚRODKOWEJ ANATOLII, GŁÓWNIE W ZAKOLU RZEKI HALYS, NA TERENACH POPRZEDNIO ZAJMOWANYCH PRZEZ HETYTÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.319

CZYSZCZARNIA, TWIST, ŚWIETLICA, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, KOLOR OCHRONNY, DIAGRAM HERTZSPRUNGA-RUSSELLA, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA, BŁĘDNY OGNIK, BEZPIEŃKA, MISTRZU, LUD, WOLNY, GRZESZNOŚĆ, PLICHTA, WALCOWNIA GORĄCA, JARSTWO, STARANIE, OURANOZAUR, BAZA, SZASZŁYK, DIMER, INWESTYCJE, ONTO, DŁUGI WEEKEND, USTROJOWOŚĆ, STARY WYŻERACZ, KUREK, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, MELODYKA KANTYLENOWA, JASZCZURKA KRYMSKA, WSPOMINKI, BURNUS, MINIMALIZM, MACHNIĘCIE KOZIOŁKA, TELEGRAFIA, SMYCZ, KUKU NA MUNIU, KONSTANTAN, OBRÓT PIERWOTNY, DOBRA FINALNE, DENUNCJANT, AURORACERATOPS, LIRA, PIGMENT, ORMIAŃSKI, DECENTRALIZACJA, OPOS, WAŁ, LIŚCIONOS, DAMA, WIZJER, ASFALT, KRYZA, SYFON, ARAUKARIA, TWIERDZENIE HILBERTA O ZERACH, OWOC, CUG, AUSTRIACKI, CIEPLAK, TUSZ, WIATR POZORNY, UNIWERSYTECKOŚĆ, FIRMAMENT, ELOPTERYKS, TRAFIENIE, PILATES, ARCHIWISTA, NIEŚWISZCZUK, WODOCIĄGOWNIA, HOMAGIUM, TRÓJKĄT, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, OSTRA REAKCJA NA STRES, KOMPLEKS IMMUNOLOGICZNY, PRZEDSIĘBIORCZYNI, RYM ŻEŃSKI, BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE, CALABAZA, KAŁUGA, MARZANA FARBIARSKA, CHIŃSKI, PREPERS, PRZYNĘTA, OBIEG, PRZYPŁYW, PUENTA PŁASKA, PO, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, BRODAWKA SUTKOWA, DRĘTWOTA, ZACZEPNOŚĆ, NIEPOJĘTOŚĆ, PRZEPOJKA, WYJEC CZERWONY, HALERZ, TRANSGRESJA MORZA, HERTZ, ZNAJDEK, CHANSON, DOKSOLOGIA, PODRZEŃ ŻEBROWIEC, WIĘZADŁO OBŁE MACICY, ROZŚWIETLACZ, GRZYB NADRZEWNY, KOSZT SPRZEDAŻY, SZRANKI, KSIĄŻĘ ALBERT, PAPROTNIK BRAUNA, KORONKA BRABANCKA, WUHAN, KATAPULTA, OBOJNACTWO RZEKOME ŻEŃSKIE, TYKA, PŁÓTNIANKA, BOJKOWSZCZYZNA, DZIWUSZKA PURPUROWA, KOALA, TUSZ, UCZUCIE, IRISH DRAFT, REDONDAZAUR, LOARA, ARCYS, BUTELKA ZAPALAJĄCA, WZGLĄD, KINOMANIAK, REZONANS, ŚLUZ SZYJKOWY, NEKENRAPTOR, KARMANIOLA, DEPESZA, JĘZYKI DARDYJSKIE, KAMPUS, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, SZABELTAS, EWOLUCJA NARCIARSKA, SAMOWOLKA, FLUORESCENCJA, PROTOLOGIA, SZLACHTUZ, ELEKTRODYNAMIKA KLASYCZNA, ŻABA BYK, SNICKERS, CZAD, WŁAŚCIWOŚĆ, ATOMIZM PSYCHOLOGICZNY, SKWAPLIWOŚĆ, ELEAR, MALIMO, MASALA DOSA, PSZCZOŁA PALESTYŃSKA, ROPOWICA KŁĘBU, KĄT POZIOMY, ZABAWKA, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, REASORTACJA GENOWA, FOTOKSIĄŻKA, KILLER, WŁAM, PRZESTRZEŃ PERYPLAZMATYCZNA, NAPŁYW, POSTĘPAK, SIDLISZ PIWNICZNY, MSZAR, TERMOOBIEG, MENISK, WIELOKROTNOŚĆ, PARK PRZEMYSŁOWY, SAMOGRAJ, SZOWINISTA, PŁYN INFUZYJNY, BIAŁA GORĄCZKA, MYCA, SZEREG HARMONICZNY, OJCZYZNA, ACHONDRYT, POCIĄG METRA, GLINA LODOWCOWA, OOLOGIA, KUC FELIŃSKI, RYBA, WAMPIR, KANAŁ RODNY, INKORPORACJA, WNIEBOWSTĄPIENIE, WORECZEK, ŚWIT CYWILNY, FUNDA, SYSTEM EKSPERTOWY, KOBIECOŚĆ, SENAT, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, PORNOGRAFIA TWARDA, ZAWŁOKA, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, MIECZ UCHYLNY, ZAPITA, DRZEWOSTAN NASIENNY, ŻÓŁTLICA OWŁOSIONA, NARCIARSTWO KLASYCZNE, DINGO, KONTRASTER, PANCERZ, , PROWENIENCJA, ŻUŻLAK, ELANA, GOSPODARKA TOWAROWO-PIENIĘŻNA, MUGOL, KOLOKACJA, ROPUCHA WODNA, JASZCZUR, ROŚLINA SPOŻYWCZA, KONTROLA, MOTYL DZIENNY, KLEJONKA, ZRZĄDZENIE LOSU, RETROGRADACJA, CHMURA WARSTWOWA, SAMOAŃSKI, STOJAK, CZAKRA, GATUNEK ZAWLECZONY, ŚWISTUŁA, IZBA ROZRACHUNKOWA, SZUM, ANGLOSAS, WARIRAPTOR, PRZESUWALNOŚĆ, ZWIERANIE SZYKÓW, TOWARZYSZ PANCERNY, DELFIN, STRASZYKOWCE, AZDARCHY, WIĄD RDZENIA, ALIENACJA RODZICIELSKA, GRAJCAR, STANICA, OKUREK, ODKŁADNICA, ŁUPINA, EPIZOOTIOLOGIA, NEUWIED, PATOLOG, KOD GRAYA, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, CHŁOPIEC, HONOROWY GOL, STYL DORYCKI, WORLD OF WARCRAFT, USTERKOWOŚĆ, OCTOWNIA, SZCZUDLARZ, RADKOWIANIN, KOSZ, DRAKOPELTA, MAKSYMALIZM, KAMIZELKA RATUNKOWA, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, WEZWANIE, RYLEC, NAPALENIEC, LABORATORIUM, PADACZKA SOMATOSENSORYCZNA, GZY, PLASTYKA, WIRUSY DSDNA, ZAZDROŚĆ, WĘZEŁ CIEPLNY, TARBUSZ, PODKÓWKA, LÓD LODOWCOWY, TUALETA, WYPADEK, INFORMATYKA, OBOWIĄZEK WIZOWY, KOCZKODAN RUDY, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, SZCZĘŚLIWOŚĆ, CIEPLUCH, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, MARUDA, EKRAN, GENETYKA POPULACYJNA, BEZROBOCIE SEZONOWE, KOLIBER, ANTYNATURALIZM, TRZMIELINA OSKRZYDLONA, ORGANIZACJA, JON, ANTYSZTUKA, BERA, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, RYJEC, JĘZYK AMBA, KONTROLING, BIURO ŁĄCZNIKOWE, FRANCISZKANIZM, ?WKŁAD GRUNTOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.319 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STAROŻYTNY LUD INDOEUROPEJSKI POCHODZĄCY Z BAŁKANÓW; PRZED KOŃCEM DRUGIEGO TYSIĄCLECIA FRYGOWIE OSIEDLILI SIĘ W ŚRODKOWEJ ANATOLII, GŁÓWNIE W ZAKOLU RZEKI HALYS, NA TERENACH POPRZEDNIO ZAJMOWANYCH PRZEZ HETYTÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STAROŻYTNY LUD INDOEUROPEJSKI POCHODZĄCY Z BAŁKANÓW; PRZED KOŃCEM DRUGIEGO TYSIĄCLECIA FRYGOWIE OSIEDLILI SIĘ W ŚRODKOWEJ ANATOLII, GŁÓWNIE W ZAKOLU RZEKI HALYS, NA TERENACH POPRZEDNIO ZAJMOWANYCH PRZEZ HETYTÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FRYGOWIE starożytny lud indoeuropejski pochodzący z Bałkanów; przed końcem drugiego tysiąclecia Frygowie osiedlili się w środkowej Anatolii, głównie w zakolu rzeki Halys, na terenach poprzednio zajmowanych przez Hetytów (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FRYGOWIE
starożytny lud indoeuropejski pochodzący z Bałkanów; przed końcem drugiego tysiąclecia Frygowie osiedlili się w środkowej Anatolii, głównie w zakolu rzeki Halys, na terenach poprzednio zajmowanych przez Hetytów (na 8 lit.).

Oprócz STAROŻYTNY LUD INDOEUROPEJSKI POCHODZĄCY Z BAŁKANÓW; PRZED KOŃCEM DRUGIEGO TYSIĄCLECIA FRYGOWIE OSIEDLILI SIĘ W ŚRODKOWEJ ANATOLII, GŁÓWNIE W ZAKOLU RZEKI HALYS, NA TERENACH POPRZEDNIO ZAJMOWANYCH PRZEZ HETYTÓW sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - STAROŻYTNY LUD INDOEUROPEJSKI POCHODZĄCY Z BAŁKANÓW; PRZED KOŃCEM DRUGIEGO TYSIĄCLECIA FRYGOWIE OSIEDLILI SIĘ W ŚRODKOWEJ ANATOLII, GŁÓWNIE W ZAKOLU RZEKI HALYS, NA TERENACH POPRZEDNIO ZAJMOWANYCH PRZEZ HETYTÓW. Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

x