BATAGURY, GEOEMYDIDAE LUB BATAGURIDAE - RODZINA GADÓW Z PODRZĘDU ŻÓŁWI SKRYTOSZYJNYCH, POD WZGLĘDEM BUDOWY I BIOLOGII WYKAZUJĄCYCH PODOBIEŃSTWO DO ŻÓŁWI BŁOTNYCH; JEJ PRZEDSTAWICIELE WYSTEPUJĄ NA OBSZARACH OD POŁUDNIOWEJ EUROPY DO JAPONII W AZJI, WE WSCHODNIEJ AZJI, AMERYCE PÓŁNOCNEJ, ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BATAGUROWATE to:

batagury, Geoemydidae lub Bataguridae - rodzina gadów z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, pod względem budowy i biologii wykazujących podobieństwo do żółwi błotnych; jej przedstawiciele wystepują na obszarach od południowej Europy do Japonii w Azji, we wschodniej Azji, Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej (na 12 lit.)BATAGURY to:

batagury, Geoemydidae lub Bataguridae - rodzina gadów z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, pod względem budowy i biologii wykazujących podobieństwo do żółwi błotnych; jej przedstawiciele wystepują na obszarach od południowej Europy do Japonii w Azji, we wschodniej Azji, Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BATAGURY, GEOEMYDIDAE LUB BATAGURIDAE - RODZINA GADÓW Z PODRZĘDU ŻÓŁWI SKRYTOSZYJNYCH, POD WZGLĘDEM BUDOWY I BIOLOGII WYKAZUJĄCYCH PODOBIEŃSTWO DO ŻÓŁWI BŁOTNYCH; JEJ PRZEDSTAWICIELE WYSTEPUJĄ NA OBSZARACH OD POŁUDNIOWEJ EUROPY DO JAPONII W AZJI, WE WSCHODNIEJ AZJI, AMERYCE PÓŁNOCNEJ, ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.375

DRESZCZE, KB, NAKAZ, NANJANGOZAUR, GUMIDRAGAN, DONOR, ZBÓJNIK, PSEUDOPAŁANKOWATE, PODESTA, ZAPLECZE SANITARNE, JAN, KOMPLEKS ŻYTNI, BELLOTTI, CZEPIAK CZARNY, SZPRING, NATURYSTA, KANGUROSZCZUR WŁAŚCIWY, SIŁY, SAMOODNOWA, ZEŚWIECCZENIE, PŁAT, TRZMIEL PARKOWY, SKOK, KREOLKA, CEMENT STOMATOLOGICZNY, MUZYK, ZĘBORÓG, KOZA ŚRUBOROGA, CZUPRYNEK SZATANIEC, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, ZMOTORYZOWANY, DRĄŻEK KIEROWNICZY, ROŚLINA PASTEWNA, RÓŻA, TŁOK INTROLIGATORSKI, WOSK, CEDRZYK, INDEKS RZECZOWY, ODKUP, CZŁONEK, KREDENS, SOSNA DŁUGOIGIELNA, PÓŁSIOSTRA, PROFITENT, RYPS, ROZWIDLACZ, PŁUCZKA, AWERSJA DO RYZYKA, PALEOPTERYKS, NAGRODZENIE, PIANKA, ŻUŻLOBETON, HANTABA, JELENIOWATE, PRZYLEPNOŚĆ, OZDOBNIK, IDIOSYNKRAZJA, STOPA DOCHODU, ARANŻER, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, JĘZYK POMOCNICZY, PRYMITYW, NIESOBKOWATE, DOWÓZ, NASIĘŹRZAŁOWATE, GRZYB, AMERYKAŃSKI WILK TUNDROWY, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, TEST CIS-TRANS, BRZOSKWINIA, IMPAST, CZERNINA, MER, NIESPAW, PADEMELON CZERWONOSZYI, POSKOCZOWATE, KOCIOŁEK SKALNY, JĘZYK ANGIELSKI, DWUDZIESTY DZIEWIĄTY, TYGRZYK PASKOWANY, FORMA, MIODNIK, BIAŁA SZKOŁA, OŚCOWATE, SUROWICA, ZAIMEK ZWROTNY, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, SZKARADA, REGUŁA, RUCH, CYGAN, PSZCZOŁA INDOCHIŃSKA, LIGAND, KARRUKA, FILM S-F, OPASKA, BAZA PŁYWAJĄCA, DEKANTER, BOCIAN, KRUPNIK, PŁOMYCZEK, SKAŁA, MARSREJA, GALAKTOLIPID, ASHIKAGA, SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA, ZŁOCIENICE, ORZECH, TERMINAL, DRUK, ZWIERZĘ DOMOWE, KRÓL ZWIERZĄT, KREM, KERO, PLEKTRON, EKSPONENT, ODMIANKA, SUKINSYN, ORLY, ZARYSOWANIE, PRAGNIENIE, KOZIOŁ ŚNIEŻNY, SPŁONKA, KORKOWIEC, GRZEBIEŃ, POJAZD SPECJALNY, DOMEK LORETAŃSKI, METADANE, METR, SPRAWUNEK, KURDYSTAN, KURANT, STATYKA, KOLCOPIÓREK RUDY, TENDER, ŻÓŁW CZERWONOLICY, KARACZAJ, SOSNOWE, HIPOTROFIA, WARSZTAT STRATEGICZNY, ZNACZNIK, TARCZA, DEKANTACJA, NIECKA BASENOWA, KANCELARYZM, MIASTO, MAŚLAK CZERWONY, PŁOMIEŃ, CZĘŚĆ ZAMIENNA, TOWARZYSZ PANCERNY, KOMPENSACJA, NIESAMOWITOŚĆ, PIÓROLOTKOWATE, INDYK, BYDLĘ, TRANSCENDENCJA, REWANŻ, GAŁĘZATKA KULISTA, HANGAR, PODKOWCE, SKLAWINOWIE, SLAJS, RUMUNKA, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, FITONCYD, DEGRADACJA SPOŁECZNA, ROZBIERANKA, OPERAT UZDROWISKOWY, SMAK, KIOSK, PEDOFILSTWO, SUBDOMENA, CZARCIE NASIENIE, MIKROFILAMENT, NIEWRAŻLIWOŚĆ, KORZYŚĆ, MEZOMORFIK, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, DZIADEK DO ORZECHÓW, POCIĄGŁOŚĆ, SIECIÓWKA, ŚCISŁOŚĆ, METODA FEULGENA, JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA, JANTAZAUR, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, PRĄTNIK SREBRZYSTY, DAWKA PROGOWA, NIEMOŻLIWOŚĆ, KOMA, WALOR, ELEW, ÓSEMKA, EMAKI, WINDSURFING, KICAJ, KALIPSO, PRZEKAŹNIK BISTABILNY, KATEDRA, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, CLOUET, KOMANCZKA, ŻYTO, CYKL FIGURALNY, MUSZKA, LIBRA, PORT MACIERZYSTY, SYFON, LAGERPETON, KARB, SZYNA, FEERIA, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, ZGNIŁEK, WODODZIAŁ, MAGNESIK, KACZY DÓŁ, GAL, EFEKT WĄSKIEGO GARDŁA, ARTROLEPTOWATE, GLEJCHENIOWATE, WILGOTNOŚĆ, FOMALHAUT, KRETOSZCZUR, DEFERENT, TEKA, KOLONADA, INIEKCJA, OPOS WEŁNISTY, ANSAMBL, WABIK, WIEWIÓRECZNIKI, DIKREOZAURY, MANIOK, KILOWAT, JĘZYK URZĘDOWY, LAJKRA, STOS, MERZYK OBRZEŻONY, TANOUCHIZAUR, TŁOCZYWO, PRZEPLOTNIA, DUPLIKACJA, GRAF, WIDMO ATOMOWE, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, BELKA, TARYFA ULGOWA, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, SQUAW, CHARTER, FIGA INDYJSKA, ATLAS NIEBA, BORYS, HETERODON PŁASKONOSY, SYRENA, JĘZYK GURAGE, MALATYA, FINISZ, REAKCJA SPRAWCZA, SUBLIMATOR, BALET, WARNIK, KACZKA, ZAUROPOSEJDON, KANADYJKA, MANAPOURI, KOALICJANT, MUZYKA ELEKTRONICZNA, BER, BRANKA, POLATUCHA, LOCHY, LABOKANIA, GLORIETA, LIST ZASTAWNY, KARCZOWNIK, LABORATORIUM, AMBYSTOMA PLAMISTA, PRZEWRÓSŁO, DRZEWICA AUSTRALIJSKA, LEKTURKA, DROBINA, OBSŁUGA, SYSTEM POMIAROWY, EKSTRADYCJA, DOM STUDENCKI, KOŁACZYK, WIDEOMAN, SALSA, SMOŁA DRZEWNA, DANIE CZARNEJ POLEWKI, ŚWINKA MORSKA, KURAK, MORŚWIN KALIFORNIJSKI, GALLIMIM, BIFURKACJA, ?KONNICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.375 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BATAGURY, GEOEMYDIDAE LUB BATAGURIDAE - RODZINA GADÓW Z PODRZĘDU ŻÓŁWI SKRYTOSZYJNYCH, POD WZGLĘDEM BUDOWY I BIOLOGII WYKAZUJĄCYCH PODOBIEŃSTWO DO ŻÓŁWI BŁOTNYCH; JEJ PRZEDSTAWICIELE WYSTEPUJĄ NA OBSZARACH OD POŁUDNIOWEJ EUROPY DO JAPONII W AZJI, WE WSCHODNIEJ AZJI, AMERYCE PÓŁNOCNEJ, ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: BATAGURY, GEOEMYDIDAE LUB BATAGURIDAE - RODZINA GADÓW Z PODRZĘDU ŻÓŁWI SKRYTOSZYJNYCH, POD WZGLĘDEM BUDOWY I BIOLOGII WYKAZUJĄCYCH PODOBIEŃSTWO DO ŻÓŁWI BŁOTNYCH; JEJ PRZEDSTAWICIELE WYSTEPUJĄ NA OBSZARACH OD POŁUDNIOWEJ EUROPY DO JAPONII W AZJI, WE WSCHODNIEJ AZJI, AMERYCE PÓŁNOCNEJ, ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BATAGUROWATE batagury, Geoemydidae lub Bataguridae - rodzina gadów z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, pod względem budowy i biologii wykazujących podobieństwo do żółwi błotnych; jej przedstawiciele wystepują na obszarach od południowej Europy do Japonii w Azji, we wschodniej Azji, Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej (na 12 lit.)
BATAGURY batagury, Geoemydidae lub Bataguridae - rodzina gadów z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, pod względem budowy i biologii wykazujących podobieństwo do żółwi błotnych; jej przedstawiciele wystepują na obszarach od południowej Europy do Japonii w Azji, we wschodniej Azji, Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BATAGUROWATE
batagury, Geoemydidae lub Bataguridae - rodzina gadów z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, pod względem budowy i biologii wykazujących podobieństwo do żółwi błotnych; jej przedstawiciele wystepują na obszarach od południowej Europy do Japonii w Azji, we wschodniej Azji, Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej (na 12 lit.).
BATAGURY
batagury, Geoemydidae lub Bataguridae - rodzina gadów z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, pod względem budowy i biologii wykazujących podobieństwo do żółwi błotnych; jej przedstawiciele wystepują na obszarach od południowej Europy do Japonii w Azji, we wschodniej Azji, Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej (na 8 lit.).

Oprócz BATAGURY, GEOEMYDIDAE LUB BATAGURIDAE - RODZINA GADÓW Z PODRZĘDU ŻÓŁWI SKRYTOSZYJNYCH, POD WZGLĘDEM BUDOWY I BIOLOGII WYKAZUJĄCYCH PODOBIEŃSTWO DO ŻÓŁWI BŁOTNYCH; JEJ PRZEDSTAWICIELE WYSTEPUJĄ NA OBSZARACH OD POŁUDNIOWEJ EUROPY DO JAPONII W AZJI, WE WSCHODNIEJ AZJI, AMERYCE PÓŁNOCNEJ, ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - BATAGURY, GEOEMYDIDAE LUB BATAGURIDAE - RODZINA GADÓW Z PODRZĘDU ŻÓŁWI SKRYTOSZYJNYCH, POD WZGLĘDEM BUDOWY I BIOLOGII WYKAZUJĄCYCH PODOBIEŃSTWO DO ŻÓŁWI BŁOTNYCH; JEJ PRZEDSTAWICIELE WYSTEPUJĄ NA OBSZARACH OD POŁUDNIOWEJ EUROPY DO JAPONII W AZJI, WE WSCHODNIEJ AZJI, AMERYCE PÓŁNOCNEJ, ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ. Dodaj komentarz

6+8 =

Poleć nas znajomym:

x