WGŁĘBIENIE, Z REGUŁY NA METALOWEJ POWIERZCHNI, SPOWODOWANE KOROZJĄ LUB INNYMMI CZYNNIKAMI ZEWNĘTRZNYMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WŻER to:

wgłębienie, z reguły na metalowej powierzchni, spowodowane korozją lub innymmi czynnikami zewnętrznymi (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WŻER

WŻER to:

skorodowane miejsce (na 4 lit.)WŻER to:

wgłębienie spowodowane przez korozję (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WGŁĘBIENIE, Z REGUŁY NA METALOWEJ POWIERZCHNI, SPOWODOWANE KOROZJĄ LUB INNYMMI CZYNNIKAMI ZEWNĘTRZNYMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.827

DYPTYK, ANKA, RACHUNEK CAŁKOWY, UKŁAD, RAUT, TRIFORIUM, EMIGRACYJNOŚĆ, POLERKA, PODZIEMIE, BAJOS, PULPIT STEROWNICZY, FAKSYMILE, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, ŁUPEK DACHOWY, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, OPARZENIE SŁONECZNE, KROSNO, STOPIEŃ, MADISON, PORÓD RODZINNY, SZUPINKA, ŹREBIĘ, KARAWANA, BOŚNIACKOŚĆ, NERCZYŁUSK, WIDMO ATOMOWE, KONWERTOR, ZEW KRWI, ŚLISKOŚĆ, TRĘDOWNIK, PILOT, POLAK, OSIEMNASTY, STRATEGIA, URLOP WYCHOWAWCZY, ZAKON KONTEMPLACYJNY, ADWOKAT, PRZYLĄDEK, PLAKAT, WANIENECZKA, KARDIGAN, MAKIMONO, RÓWNIK, EPOKA, ADIANTUM ROZWICHRZONE, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, WŁASNOŚĆ, ANSAMBL, SORBET, SUBEMITENT, PALINGENEZA, HIPERWENTYLACJA, DROGA, DACH, BIEGUNKA, USKOK, REPERTUAR, PRZEWRÓT, KROKIEW, NUMEREK, RETENCJA, ŁOTEWSKI, BATALIA, ROZBÓJNICTWO, SIORKA, MONOPOLISTA, DZIECIAK, OBWIĄZKA, ROZGRZEWACZ, EGZEKUTYWA, ŁAJKA, DRGANIE AKUSTYCZNE, ROZCIEŃCZALNIK, LALKARSTWO, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, SPRZĄCZKA, LATARNIA UMARŁYCH, LEK PRZECIWBÓLOWY, ZAWIERUCHA, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, MORENA KOŃCOWA, WYNAGRODZENIE, KOSTKA, WYTRZESZCZ, WYGASZACZ, GRZYWNA, FILEMONKA, SAMOURZECZYWISTNIENIE, ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, GYMKHANA, PORT, PARA, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, KURS, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, AWANTURA, WAPNO, OTRUCIE, WIDELEC, KIJ, LIDER, INTERWAŁ, ŁUSZCZYK INDYGOWY, FAWOREK, KAMIENNE SŁOŃCE, BOM, BELKA, DOMINATOR, MEMORIAŁ, KUMA, DYL, KREACJA PIENIĄDZA, PRAKTYCZNOŚĆ, HAMULEC AERODYNAMICZNY, KREWNIAK, NIEGOTOWOŚĆ, ANTYKOAGULANT, TRZYMADŁO, SUTANELA, PIĘĆDZIESIĄTKA, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, CHOCHOŁEK, TYMPAN, GRA, CEREMONIAŁ, GASTROFAZA, ORGIA, SKUTER, GETRY, AZOLLA KAROLIŃSKA, MAKRON, PISMO IDEOGRAFICZNE, BLOKHAUZ, PARATHA, STOŻEK USYPISKOWY, BABINIEC, LEPIARKOWATE, INSPEKTOR SZKOLNY, DYSKRETKA, ROZSZCZEPIENIE WARGI, RABA, TAJEMNICA, BIOGEN, BELKOWANIE, SPECJAŁ, INSTRUMENT FINANSOWY, PRZYLŻEŃCE, POMORSKI, PARALAKSA, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, PRZYSTOSOWANIE, TEMAT, DETAL ARCHITEKTONICZNY, ANTYPKA, ŁOPATACZ, RÓWNONOGI, NET, GADZINA, ŻACHWY, PARAFIA, SEKSTANS, PIERWSZEŃSTWO, LODOWIEC NORWESKI, CIEPLICA, PRZEDSZKOLE, GALARETKA, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, SAMOISTNOŚĆ, ZMIANA CHOROBOWA, NIESPIESZNOŚĆ, ROZPADLISKO, KONFEDERACJA, FORMACJA SKALNA, TROMPA, WELON, WIENIEC, FRANCA, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, ŹRÓDŁO POLA, PANEKLA, PREPAID, PALIWO GAZOWE, CHINE, RADIANT, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, ODNALAZCA, DUPLEKS, DEZAKTYWACJA, KUPNO, PARK PRZEMYSŁOWY, REGION STREFOWY, EFEKT FOTOELEKTRYCZNY, KURS, NAZWA TOPOGRAFICZNA, ŁEZKA, ROZNOSICIEL, ROZWÓJ ZARODKOWY, WYNIK, FORMA, STOPA ZWROTU, JABŁOŃ KWIECISTA, KALUS, WAŻNIK, KORYFEUSZ, BATUTA, STAN PSYCHICZNY, WĘGIER, PLANETA SKALISTA, NÓŻ, KLEJÓWKA, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, SPÓŁKA POWIĄZANA, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, ETOLA, WAŁ, ZADRAPANIE, TRANSPORTÓWKA, LOKACJA ATELIEROWA, STARTER, KRAB, DYSZA, ODSIEW, ROZKRUSZ, CHIMICHANGA, OPAŁ, KB, PROCES FIZYCZNY, OSTRZAŁ, BERLACZ, IKEBANA, SCIENCE FICTION, SKAŁA, KOSZYCZEK, POMOST, PATENT, GAD, PACHOLĘ, OSKAR, PUNKT ASEKURACYJNY, LIBELA, KÓŁKORODEK, KARBIDEK, MELANODERMIA, ŁAGIEW, NATRYSK, BĘBEN, REJESTR, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, POLEWACZKA, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, PLUS, WYRAZ BLISKOZNACZNY, NAZWA PATRONIMICZNA, HALE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, RZUT, MAGNESIK, KURACJA SZOKOWA, WARSZTAT STRATEGICZNY, INIEKCJA, ROTOR, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, TEORIA INFORMACJI, BUGAJ, CZŁON OKREŚLANY, NAKIEROWANIE SIĘ, ZWŁOKI, MAKART, SZAŁAS, CYBORG, PARÓWKA, WYKROCZENIE SKARBOWE, PRACOWNIK FIZYCZNY, GORĄCZKA, ŁAŃCUCH, MIKROEWOLUCJA, ZALEWA, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, PRZYKURCZ, DYPTYCH, KAMIZELKA, TRINIA, WSPÓŁKRÓL, REGIMENT, TABLICA STEROWNICZA, BAN, GALARETA, NOTOWANIA, ŚLIZG, LENIUCH, OBROŃCZYNI, ANIOŁEK CHARLIEGO, RÓJ, LINIA, METR, COROCZNOŚĆ, ?SELEKCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.827 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WGŁĘBIENIE, Z REGUŁY NA METALOWEJ POWIERZCHNI, SPOWODOWANE KOROZJĄ LUB INNYMMI CZYNNIKAMI ZEWNĘTRZNYMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WGŁĘBIENIE, Z REGUŁY NA METALOWEJ POWIERZCHNI, SPOWODOWANE KOROZJĄ LUB INNYMMI CZYNNIKAMI ZEWNĘTRZNYMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WŻER wgłębienie, z reguły na metalowej powierzchni, spowodowane korozją lub innymmi czynnikami zewnętrznymi (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WŻER
wgłębienie, z reguły na metalowej powierzchni, spowodowane korozją lub innymmi czynnikami zewnętrznymi (na 4 lit.).

Oprócz WGŁĘBIENIE, Z REGUŁY NA METALOWEJ POWIERZCHNI, SPOWODOWANE KOROZJĄ LUB INNYMMI CZYNNIKAMI ZEWNĘTRZNYMI sprawdź również:

ciepły, wygodny kostium treningowy sportowców składający się z bluzy i spodni ,
organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator ,
wskazana przy otyłości ,
minerał z grupy siarczanów - siarczan wapnia ,
rzeczownik, który jest nazwą dowolnej istoty lub przedmiotu, ale niebędący nazwą własną ,
Phalacrocorax aristotelis - gatunek dużego ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae) ,
sól kwasu mlekowego ,
typ relacji między konkurentami, w których występują jednocześnie strumienie kooperacji i konkurencji ,
głupek, tępak, który przy okazji nie umie się zachować, jest prostakiem, chamem ,
wśród utworów Kochanowskiego ,
hamulec sterowany hydraulicznie ,
daw. skórzany worek na napoje ,
wieloostrzowe narzędzie skrawające, wchodzące w skład Frezarki ,
kundelek ,
przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś ,
Macrothylacia rubi - ćma z rodziny barczatkowatych; ma skrzydła o rozpiętości 35-52 mm, brunatne u samca, szaro-brunatne u samicy; na przednich skrzydłach występuje obwiedziona białymi liniami przepaska ,
substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych ,
stan umysłu, w którym człowiek odczuwa, że znajduje się pod wpływem zewnętrznej, niefizycznej, najczęściej osobowej siły, lub zachowuje się w sposób, który sugeruje taki stan osobom trzecim; jeden z rodzajów odmiennych stanów świadomości, zaburzenie psychiczne o trudnej do ustalenia przyczynie ,
otwarcie szachowe, rozpoczynające się od posunięcia: 1. Sf3 ,
zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe ,
rodzaj ściągi w postaci broszury ,
myśl, refleksja będąca wynikiem rozmyślania nad czymś; najczęściej w l.mn ,
akt przekazania prywatnemu właścicielowi państwowego mienia ,
ubezpieczenie obejmujące ochronę ryzyk osób, które ruch lądowy przy użyciu pojazdów mechanicznych naraża na straty i szkody osobowe i rzeczowe, w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej ,
specjalista, naukowiec zajmujący się badaniem i opisem klimatu panującego w minionych epokach geologicznych i historycznych ,
Brachytrachelopan - rodzaj zauropoda z rodziny dikreozaurów; żył w epoce późnej jury na terenach wschodniej Ameryki Południowej ,
grupa jadowitych węży z podrodziny grzechotnikowatych, obejmująca 18 gatunków; nie mają grzechotki, występują w Azji, Ameryce Północnej i Środkowej ,
flamaster, mazak ,
wierzchnie okrycie damskie lub męskie, zwykle zimowe; płaszcz zimowy ,
potrawa z ziemniaków, zazwyczaj rodzaj garnirunku

Komentarze - WGŁĘBIENIE, Z REGUŁY NA METALOWEJ POWIERZCHNI, SPOWODOWANE KOROZJĄ LUB INNYMMI CZYNNIKAMI ZEWNĘTRZNYMI. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast