GRUPA STROMYCH WZNIESIEŃ O DUŻEJ WYSOKOŚCI WZGLĘDNEJ, SĄSIADUJĄCYCH ZE SOBĄ, TWORZĄCYCH OKRĄG, OWAL LUB ELIPSĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GÓRY PIERŚCIENIOWE to:

grupa stromych wzniesień o dużej wysokości względnej, sąsiadujących ze sobą, tworzących okrąg, owal lub elipsę (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUPA STROMYCH WZNIESIEŃ O DUŻEJ WYSOKOŚCI WZGLĘDNEJ, SĄSIADUJĄCYCH ZE SOBĄ, TWORZĄCYCH OKRĄG, OWAL LUB ELIPSĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.740

PALINGENEZA, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, TRZYDZIESTKA, HISZPAN, RYFT, SZCZĘKOT, DIASYSTEM, WYPĘD, PRZEPRÓCHA, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, ELEW, SATELITA, IZOLACJA, ZBAWICIELKA, ENTOMOFAUNA, ZIELENIEC, ZAKRĘT, NAJEŹDŹCA, WERDIURA, LUTNIA, PRODUKT, KREMPLINA, FALA, WYBREDNIŚ, PACJENT URAZOWY, ZWARCIE, ORATORIUM, MIERZENIE, ŚCIANA SZCZYTOWA, EMBARGO, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, BARETKA, PEREŁKA, POTRZEBA, CZOŁOWNICA, LITEWSKOŚĆ, PRESTIŻ, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, ŁAKNIENIE SPACZONE, PATRON, DEFERENT, PLURALISTA, LINIA BRZEGOWA, MAMAŁYGA, AGREGAT, DOCENT, PISMO, NOSOROŻEC PANCERNY, REJESTR, BUDDYZM TYBETAŃSKI, SCHABOSZCZAK, BOSS, WAGON TAROWY, CUG, PĘCHERZ, ZNIECZULENIE, TŁUSZCZ, ZACIĘCIE, PRZEMYSŁÓWKA, SZPATUŁKA, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, PRZEZNACZENIE, GENERACJA, MARGINALNOŚĆ, ODSYP, SIEĆ, CANZONA, STROIK, GRUPA INTERESU, BLANK, PRZYGOTOWANIE, GRAPTOLITY, JUDYKATYWA, PODSUFITKA, GRUPA SKŁADNIOWA, ANTAGONISTA, BAGIENNIK OBŁY, DYLIŻANS, TERAKOTA, CZECZOTA, JĄKANIE, TERCJA, TEST PSYCHOLOGICZNY, HEDONIZM ETYCZNY, OPAR, KOLORYSTYKA, KONTRAKT TERMINOWY, KLEDONISMANCJA, GĄSIENICA, NULKA, EKSTRUZJA, CZERPAK, KRYPTOREKLAMA, REGISTER, REFORMATOR, BASEN, GALISYJCZYK, CHEKKER, WZÓR, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, KARTUSZ HERBOWY, STWARDNIENIE GUZOWATE, FILET, POŚWIĘCENIE, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, ROZWÓJ WSTECZNY, TRĄBA POWIETRZNA, DEKLARANT, DOKŁADNOŚĆ, DYFERENCJA, HEKSAMETR, MANDAT, ZAŁATWIANIE, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, KNUT, TOR, FRYZ, KOLUMNA, PRASA, GÓRALSKI, LOTERIA, WRAK, CYNK, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, LIPOLIZA, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, DRZEWOSTAN WIELOPIĘTROWY, PODUSZKA POWIETRZNA, ANASTOMOZA, MIĘKISZ SPICHRZOWY, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, POŁYKACZ, TREND ROZWOJOWY, PÓŁKA SKALNA, SPRZĘG, PIÓRKO, MARAL, TROJAN, JEMIOŁA, TRANSKRYPCJA, MIŃSZCZANKA, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, SERWIS, BONGOSY, BESTIARIUSZ, BOMBARDA, PĘDZLIK, NAPÓJ, MERZYK OBRZEŻONY, POLEWKA, GARY, ŚLIZGAWICA, MIMEOGRAF, INERCYJNOŚĆ, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, BODARZ, MŁOTECZEK, ZRAZOWA, KOOPERATOR, BLOCZNOŚĆ, PORWAK LODOWCOWY, STERYLNOŚĆ, OPŁATA CZYNSZOWA, WERANDA, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, PRACE, ANTYLOPA BONGO, PROPORZEC, KOLEBKA, OKALECZENIE, HIGIENISTKA, KLESZCZOWATE, CZĄBER, GŁOWOCIS, HYDROFIT, WSPÓŁMAŁŻONEK, ODBITKA, BENEDYKCJA, ZNAJDA, SZCZEP, BEZPANCERZOWCE, SKALISKO, OLEJ LNIANY, OSTATECZNOŚĆ, STARTUP, CHEMIKALIA, NOWA KLASYCZNA, PODPORA, EMIGRACJA, KUCHENKA ANGIELSKA, LUFKA, KOMPARYCJA, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, REGULACJA CEN, SUCHORYT, PRZEPAŚĆ, ŁUPEK BENTONITOWY, BABULINKA, GNETOWE, DRUK, ZEWŁOK, KOŁA, MLEKO, LUK ŁADUNKOWY, TEORIA INFORMACJI, KINO DROGI, ZROSŁOSKRZELNE, ROZŁÓG, BLOK RYSUNKOWY, PŁYCINA, ZBOWID, KARMIDEŁKO, OŚRODEK POROWATY, FARMAKOTERAPIA, BOM, REPOZYCJA, SZYBOLET, KAŁAMARZ, NAKŁAD INWESTYCYJNY, ŚRODOWISKO, PRACA INTERWENCYJNA, SZARDŻA, CUGANT, DZWONY RUROWE, ZDANIE, ALT, FRONT STACJONARNY, PAKA, PASTERZ, NIEWIERNOŚĆ, KASZYCA, KSIĄŻĘ, SIARKA POPIOŁOWA, LAMPA ŁUKOWA, MAKATA, NAPARZANKA, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, PUNKT WĘZŁOWY, PULPIT, KNEDLIK, JEZIORO KOSMICZNE, PIĘTNASTKA, SAMOCHODZIARZ, MIESZEK, OKRĘT ARTYLERYJSKI, SENIOR, SPLOT, HIPOTEKA, PODGATUNEK, PIEPRZ RÓŻOWY, RAGOUT, KANTAR, MEGATSUNAMI, ARGENTYŃSKOŚĆ, ALKILACJA, REŻYM, TYMPAN, PAROWCZYK, POR, SZKOŁA, KSIĄŻĘ, ZDENERWOWANIE, ESCALIVADA, BOROWIKOWA, ARSENIAN(III), KALIPSO, MEDIANTA, TYNKTURA, FALC, KICZUA, DOROSŁOŚĆ, DATOWNIK, EDMARKA, MIKROMETR, KREWNI I ZNAJOMI KRÓLIKA, KOŃ, PRZEZIERNIK, WOSZCZYNA, MAKARONIARZ, KOŁO, NEKROMANCJA, ŁEMKOWIE, KLAMOTY, PIERÓG KARELSKI, LOFIX, KOALICYJKA, STAWKA, BĘBEN, PRZESZUKANIE, KOŁNIERZ, KAWAŁEK, SCHAB, KREOLKA, SELSYN, PODZIEMIE, SIAMANG, TURGOR, ?LINIA WIDMOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.740 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUPA STROMYCH WZNIESIEŃ O DUŻEJ WYSOKOŚCI WZGLĘDNEJ, SĄSIADUJĄCYCH ZE SOBĄ, TWORZĄCYCH OKRĄG, OWAL LUB ELIPSĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRUPA STROMYCH WZNIESIEŃ O DUŻEJ WYSOKOŚCI WZGLĘDNEJ, SĄSIADUJĄCYCH ZE SOBĄ, TWORZĄCYCH OKRĄG, OWAL LUB ELIPSĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GÓRY PIERŚCIENIOWE grupa stromych wzniesień o dużej wysokości względnej, sąsiadujących ze sobą, tworzących okrąg, owal lub elipsę (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GÓRY PIERŚCIENIOWE
grupa stromych wzniesień o dużej wysokości względnej, sąsiadujących ze sobą, tworzących okrąg, owal lub elipsę (na 17 lit.).

Oprócz GRUPA STROMYCH WZNIESIEŃ O DUŻEJ WYSOKOŚCI WZGLĘDNEJ, SĄSIADUJĄCYCH ZE SOBĄ, TWORZĄCYCH OKRĄG, OWAL LUB ELIPSĘ sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - GRUPA STROMYCH WZNIESIEŃ O DUŻEJ WYSOKOŚCI WZGLĘDNEJ, SĄSIADUJĄCYCH ZE SOBĄ, TWORZĄCYCH OKRĄG, OWAL LUB ELIPSĘ. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x