LOKAL, W KTÓRYM MOŻNA ZJEŚĆ PRZEKĄSKI LUB PROSTĄ POTRAWĘ O NIEDŁUGIM CZASIE PRZYGOTOWANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MAŁA GASTRONOMIA to:

lokal, w którym można zjeść przekąski lub prostą potrawę o niedługim czasie przygotowania (na 15 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MAŁA GASTRONOMIA

MAŁA GASTRONOMIA to:

działalność usługowa oparta na dystrybucji w niewielkich lokalach przekąsek i łatwych do przygotowania posiłków (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LOKAL, W KTÓRYM MOŻNA ZJEŚĆ PRZEKĄSKI LUB PROSTĄ POTRAWĘ O NIEDŁUGIM CZASIE PRZYGOTOWANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.381

DOGODZENIE SOBIE, POJAZD ZAPRZĘGOWY, ZASKARŻENIE, ROZUM, KOŻUSZYSKO, INTERWAŁ, PIĘDŹ, SPRZĘCIOR, PRZESTRZEŃ, ŚWIĘTOKRADCZYNI, USZAK, MLEKO W PROSZKU, OLEJEK HASZYSZOWY, PAŃSZCZYŹNIAK, TAMBUR, ORGAN, BAMBO, UNIŻONOŚĆ, ZAMKNIĘCIE CELNE, WODA, WOLE, BEJCA, UNDEAD, GRZĘDA, AKSAMITKA, SYSTEM ALARMOWY, KOLEBKA, MERZYK OBRZEŻONY, BŁYSK, ŻOŁNIERZ CZĘSTOCHOWSKI, TEREN, STRAŻ, KURZYSKO, NERW, ŁAMANY DACH POLSKI, ANAMNEZA, SZARPANKA, PÓŁKOLONIE, BOMBA WODOROWA, PIDGIN, KOKPIT, HYDROZOL, TRANSPORTÓWKA, KARTUSZ HERBOWY, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, PÓŁSKÓREK, PEGMATYT, NEKTARYNKA MAŁA, KOTEW, STYL, KRÓLICZARNIA, EKSPRES DZBANKOWY, ŚWIADOMOŚĆ, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, GRZEBIEŃ, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, CHROMATOGRAF GAZOWY, GWIAZDKA, TUBULOPATIA, SZTAMBUCH, PAS, CHERUBIN, ŚNIEŻYCA MAŁA, JĘZYK KARYJSKI, AMARANTOWOŚĆ, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, WELON, PULPA, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, STAN CYWILNY, MANIERA, MAGIEL, SŁONIOROŚL, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, UMOWA BARTEROWA, GERMAŃSKI, WZÓR, PIERWSZY, WANNA, KLAKSON, KARŁOWATY OPOS GÓRSKI, ŁAKNIENIE SPACZONE, KARŁĄTKOWATE, CZUB, RELACJA TOTALNA, ŻYWY TRUP, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, POETA, ISKIERNIK OCHRONNY, KACZKA, CANCA, CERAMIKA SZNUROWA, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, MANKIETY, NIEUMARŁY, DYSTRYBUTOR, ANTYSOWIETYZM, NIEOSTATECZNOŚĆ, TARLATAN, NIECHLUJA, CISZA PRZED BURZĄ, OBŁO, KONFEDERACJA, RUGBY, BIAŁE MAŁŻEŃSTWO, MOSTEK, PUNKT ZEROWY, PIERWSZEŃSTWO, PULPIT, ARKADA, ALGEBRA LINIOWA, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, KRYPTOMONADY, SZTUKA, PRZĘSŁO, ZAPOTRZEBOWANIE, PŁUŻEK, KONTUR, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, KWINTET, ROBOTY DROGOWE, WOLANT, DWUDZIESTY PIERWSZY, HEMATOFAGIA, DRABINKA, CZUWANIE MODLITEWNE, SKARGA, SELSKIN, ELASTIK, CUGANT, SYR, FISTUŁA, MORENA KOŃCOWA, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, BIAŁA ŚMIERĆ, ZABURZENIE AFEKTYWNE, OSTROGA PIĘTOWA, PRZEMIANA POKOLEŃ, NOSICIEL, KIBITKA, POPRZEDNIK, MOC WYTWÓRCZA, STREFA CZASOWA, MONTAŻOWNIA, KORPUS, SYSTEM REPARTYCYJNY, ELEKTROFON ELEKTRONICZNY, KONTRAMARKA, MECHANIZM ODPALAJĄCY, ŚCIÓŁKOWANIE, ADIDAS, LENA, ŁASKAWCA, SECESJONISTA, ŻAGIEW, RÓWNANIE TRYGONOMETRYCZNE, KONTROLA SKARBOWA, PĘDNIK CYKLOIDALNY, ULISTNIENIE NAPRZECIWLEGŁE, MAŁPA, EDYCJA, AZYDEK, KOLIZJA DROGOWA, KRAINA, ŁAJKA, DRĘTWA, ZGODNOŚĆ, GAJ, RUBASZKA, WINIETKA, KOMPLANACJA, GRYPS, POR, REZEDA, HORYZONT, KASA, METRESA, BITUMIZACJA, LUNETA, KRÓCIEC, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, INLET, SATELITA, FRAKCJA, SZWADRON ŚMIERCI, KŁĄB, KANEFORA, DZIECIAK, NOMENKLATURA BINOMINALNA, KLAPECZKA, OSTATNIE PODRYGI, NAZWA HANDLOWA, ODTWÓRSTWO, UDAWACZ, NAZWA SYSTEMATYCZNA, DZIAŁ WÓD, ZACHOWEK, PANTALEON, KULTUROWOŚĆ, GLORIETKA, BULIONÓWKA, ZAGRYWKA, KAPISZON, TERRINA, KIR, LEGOWISKO, RADIANT, MATRYKUŁA, SZPULA, TWIERDZENIE RAMSEYA, ZAMEK CZTEROTAKTOWY, PANDRAK, JEDNOROCZNIAK, BYCZEK, KALWARIA, MAJĄTEK, SZKLARKA, DEASEMBLER, AFILIACJA, GRA WYŚCIGOWA, ĆWICZENIE, PARA MINIMALNA, KAMIONKA, CUKIER PUDER, KONWENANSE, ODPRAWA POŚMIERTNA, MAŁA WIEŚ, LEMONIADA, ZDROJEK POSPOLITY, CHORAŁ PROTESTANCKI, REN, JEZIORO WYTOPISKOWE, KREDO, KONWERSJA, CHORWACKOŚĆ, ŚWIERSZCZYK, MENTALNOŚĆ, TWARZYCZKA, SPOKÓJ, ABSYDA, KAPLICA LORETAŃSKA, ALAIN, SÓL, TEST, MEDIALNOŚĆ, GALERIA SŁAWY, CIĄG ARYTMETYCZNY, PEWNOŚĆ, WYPALANKA, ROZTRUCHAN, PRACE KONSERWACYJNE, PĘDNIK AZYMUTALNY, SYLWETKA, CIOS PONIŻEJ PASA, PATRON, CEMBROWINA, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, ŁYKACZ, STEK, PILOT, KULT LUNARNY, BAZAROWICZ, KROKIET, KONTUR, DANIE KOSZA, PLAC MANEWROWY, MUZYKA, FUTRO, OBRAZ, TRAWERS, RYTOWNIK, FARMERKI, WARUNEK, ARTYSTA, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, ANIOŁECZEK, ABSOLUT, ROBOTA, KWAS, MANDAT, KAMYCZEK USZNY, MAJORAT, WIERNOŚĆ, PANTEON, OBRÓT PIERWOTNY, UDERZENIE, KĘS, SZALKA, TEMAT, GESTAGEN, NARTA, CEZURA, WĘDRÓWKA PIERZENIOWA, MIKROMIERZ, ŻYTO, MYDELNICZKA, SAMOCHÓD HYBRYDOWY, UBRANIE OCHRONNE, ?FERRYT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.381 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LOKAL, W KTÓRYM MOŻNA ZJEŚĆ PRZEKĄSKI LUB PROSTĄ POTRAWĘ O NIEDŁUGIM CZASIE PRZYGOTOWANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LOKAL, W KTÓRYM MOŻNA ZJEŚĆ PRZEKĄSKI LUB PROSTĄ POTRAWĘ O NIEDŁUGIM CZASIE PRZYGOTOWANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MAŁA GASTRONOMIA lokal, w którym można zjeść przekąski lub prostą potrawę o niedługim czasie przygotowania (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MAŁA GASTRONOMIA
lokal, w którym można zjeść przekąski lub prostą potrawę o niedługim czasie przygotowania (na 15 lit.).

Oprócz LOKAL, W KTÓRYM MOŻNA ZJEŚĆ PRZEKĄSKI LUB PROSTĄ POTRAWĘ O NIEDŁUGIM CZASIE PRZYGOTOWANIA sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - LOKAL, W KTÓRYM MOŻNA ZJEŚĆ PRZEKĄSKI LUB PROSTĄ POTRAWĘ O NIEDŁUGIM CZASIE PRZYGOTOWANIA. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast