JON, KTÓRY STANOWI RDZEŃ KOMPLEKSU I KTÓRY PRZYŁĄCZA PEWNĄ LICZBĘ JONÓW UJEMNYCH LUB CZĄSTECZEK OBOJĘTNYCH, ZWANYCH LIGANDAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JON CENTRALNY to:

jon, który stanowi rdzeń kompleksu i który przyłącza pewną liczbę jonów ujemnych lub cząsteczek obojętnych, zwanych ligandami (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JON, KTÓRY STANOWI RDZEŃ KOMPLEKSU I KTÓRY PRZYŁĄCZA PEWNĄ LICZBĘ JONÓW UJEMNYCH LUB CZĄSTECZEK OBOJĘTNYCH, ZWANYCH LIGANDAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.871

KORZEŃ, STALMACH, DODATEK STOPOWY, SZWAGIER, LIZ, ZAKONNICZKA, RĘKAWICZNIK, ROZSZCZEP WARGI, WOODSTOCK, IDIOMATYZM, ZAPISYWACZ, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, PŁYN ETYLOWY, PILOKARPUS, SYMBOL, WINO DESEROWE, RETRANSMISJA, RĘKAWICA, MARTWA LITERA, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, ZABIEG KOSMETYCZNY, EKSPOZYCJA, PIANISTYKA, TRÓJBOISTA SIŁOWY, OGÓR, JUNAK, SZCZOTECZKA, PLAN MOBILIZACYJNY, USŁUGODAWCA, CYNK, OPÓR DROGOWY, FEERIA, CHITON, STÓŁ, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, KONTAKT, INSTRUMENT, ZIELENICE WŁAŚCIWE, POJAZD ZAPRZĘGOWY, EMISJA, IMPAS, CHELATOR, ZIELONE PŁUCA, ADBLOCK, NOWA TWARZ, KOD OGRANICZONY, PLUTON, MIŚ, NISZA, KUC CONNEMARA, ŻYD WIECZNY TUŁACZ, MURARKA OGRODOWA, APTAMER, POPRAWIACZ, KAPISZONÓWKA, STARY KAWALER, GŁÓWKA, ŁUCZNIK, KAFTAN, BARANECZEK, TAPIR CZARNY, SIŁA, SPEKTAKL, NIEMOŻLIWOŚĆ, ARTYSTA, DZIEŃ DZISIEJSZY, GOŁĄBECZEK, SREBRO, MOCZ, REFERENDUM GMINNE, GLORIETA, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, ROZPACZNIK, GATUNEK AGAMICZNY, CEREBROZYD, BEZPROBLEMOWOŚĆ, ODLEWA, BIAŁA NOC, TOWARZYSZ PANCERNY, ZUPA, CEBULARZ, GŁOWA PAŃSTWA, PIÓRKO, ANETA, DOROSŁOŚĆ, PROLEK, RUMUN, UKŁAD ELEKTRONICZNY, RUMIANEK, ALASKAN HUSKY, GRÓDŹ, KAPISZON, POLEPA, MIRLITON, HELIOFIT, KOLUMNA, OFIARA ŚMIERTELNA, ALFABET FONETYCZNY, SELEKCJA, STRZELEC WYBOROWY, KREPA, WKŁAD, MANIOK, EKOGROSZEK, JAJECZNICA, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, MANDOLA, MARKIZA, EKSPLANTAT, WŁÓKIENKO, PASTORALE, PIĘKNO, BALKONETKA, HOMOPOLISACHARYD, GRANICA, ZĘBORÓG, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, ŁUPEK ILASTY, SKAŁA, CZESKI BŁĄD, EMIL, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, OSMYK, ABSORPCJA, KONKURENCJA, NEKTAR, CEDUŁA, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, STRINDBERG, PODATEK GRUNTOWY, RUBELIT, PASO PERUANO, KAT, KOLCOROŚL, WZÓR PRZEMYSŁOWY, PIRAT POWIETRZNY, DEMISEKSUALISTA, ŁOPATA, SUMERYJKA, ZESTRÓJ INTONACYJNY, PANNA, WIDŁAK, FILOLOGIA KLASYCZNA, OBJAW ZASŁONOWY, SZCZAPA, MASZYNA PROSTA, STYPENDIUM SOCJALNE, NEUROPATIA, LISTEK, GEN SPRZĘŻONY, MUSZNIK, ANTYFAN, POMOC DROGOWA, METYLDOPA, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA, NASTAWIENIE, LAVABO, NACISK, OCEL, ADRES, PRZYSTANIOWY, AKCENCIK, PYTANIE, SETNIK, RODZINA KATYŃSKA, PRZEJAZD KOLEJOWY, KOMBINACJA LINIOWA, DINKS, DROBIAZG, WIĘZADŁO, KSIĘGA HODOWLANA, WICIOKRZEW, KASZA GRYCZANA, JACK, HIPERTONIA, TERMOREGULATOR, MECHANIZM KIEROWNICZY, KURATOR, KURS, ROK PLATOŃSKI, LOG, STATUS MATERIALNY, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, BUDKA, DOKUMENT, WABIK, FERRYT, POJAZD NIENORMATYWNY, FREATOKSEN, SITO, PAŁKA, NEOGOTYK, KALIBER, GOLIAT, OBÓZ DOCHODZENIOWY, TRASA, WIELKOMIEJSKOŚĆ, GRIEKOW, BADACZ POLARNY, TAMARILLO, BERET, SUPPORT, DEBLISTA, HUMANISTA, LOT, CELA, STATEK, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, DOMENA PUBLICZNA, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, SPOJRZENIE, DEMAGOG, CHIMEROKSZTAŁTNE, KREDYT PAŃSTWOWY, JĘZYK LECHICKI, OKULIZACJA, RÓG, KAZBA, KULE, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, HALE, AGREGAT KRYSTALICZNY, ANTRYKOT, MINIALBUM, HUBA ŻÓŁTA, TELEFON, MASA SPADKOWA, E-LIQUID, PÓŁKLUZA, KARP BEZŁUSKI, CZĄSTECZKA, ZGORZEL, AFRYKANISTYKA, GIMBAZA, SEQUEL, KLASZTOR, ZNAK, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, POTÓWKA, CHŁOPOWINA, WIKING, FACHOWIEC, LALA, JADZICA, KOMBAJN, TREL, PRZERÓB, KLASTER, SPULCHNIACZ, TRYSKAWKA, KAPSUŁA POWROTNA, REST, NERW, PCHACZ, WIHAJSTER, KLINIKA ODWYKOWA, PIASEK, PAKA, PODMIOT LOGICZNY, KERATOPLASTYKA, KRAJARKA, UPOWAŻNIENIE, RASOWOŚĆ, ZBAWCZYNI, ŁUSKA, CZÓŁNO, SZALKA PETRIEGO, TUBULOPATIA, BRIT POP, GRZEBIEŃ, BROŃ MASZYNOWA, POLIANDRIA, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY, LIDER, METRESA, CYGARETKI, BANDANKA, MOTYW, CYGANECZKA, KARRUKA, DERESZ, PATRON, FARMAKOKINETYKA, TRÓJKĄT, KLAWISZ, EMANUEL, POJĘCIE LOGICZNE, POZYCJONER, BUDOWLANIEC, PASZKWILANT, SUMATOR, OPAŁ, LEKTOR, PROSIAK, PRZYŚPIEW, KORPUS, HALOGENEK ALKILOWY, ?OBCHÓD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.871 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JON, KTÓRY STANOWI RDZEŃ KOMPLEKSU I KTÓRY PRZYŁĄCZA PEWNĄ LICZBĘ JONÓW UJEMNYCH LUB CZĄSTECZEK OBOJĘTNYCH, ZWANYCH LIGANDAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JON, KTÓRY STANOWI RDZEŃ KOMPLEKSU I KTÓRY PRZYŁĄCZA PEWNĄ LICZBĘ JONÓW UJEMNYCH LUB CZĄSTECZEK OBOJĘTNYCH, ZWANYCH LIGANDAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JON CENTRALNY jon, który stanowi rdzeń kompleksu i który przyłącza pewną liczbę jonów ujemnych lub cząsteczek obojętnych, zwanych ligandami (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JON CENTRALNY
jon, który stanowi rdzeń kompleksu i który przyłącza pewną liczbę jonów ujemnych lub cząsteczek obojętnych, zwanych ligandami (na 12 lit.).

Oprócz JON, KTÓRY STANOWI RDZEŃ KOMPLEKSU I KTÓRY PRZYŁĄCZA PEWNĄ LICZBĘ JONÓW UJEMNYCH LUB CZĄSTECZEK OBOJĘTNYCH, ZWANYCH LIGANDAMI sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - JON, KTÓRY STANOWI RDZEŃ KOMPLEKSU I KTÓRY PRZYŁĄCZA PEWNĄ LICZBĘ JONÓW UJEMNYCH LUB CZĄSTECZEK OBOJĘTNYCH, ZWANYCH LIGANDAMI. Dodaj komentarz

5×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast