CYKL BIOGEOCHEMICZNY, KTÓRY OPISUJE CYRKULACJĘ AZOTU I JEGO ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH W BIOSFERZE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CYKL AZOTOWY to:

cykl biogeochemiczny, który opisuje cyrkulację azotu i jego związków chemicznych w biosferze (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CYKL BIOGEOCHEMICZNY, KTÓRY OPISUJE CYRKULACJĘ AZOTU I JEGO ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH W BIOSFERZE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.589

FRYZ, PRZECZULICA SKÓRNA, BUKOWIANIN, STOPA NARZUTU, TRANSPOZYCJA, MUTUALIZM, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, APARATOWNIA RUCHOMEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI, TRYBUN, ROCK AND ROLL, KWASZENIAK, HACEL, NOTARIUSZ, JOŁOP, KURATOR SZTUKI, FEMINISTA, MAK OPIUMOWY, THRASH, FILA, CYKL PRECESYJNY, ROZPRZE, PRZENOŚNIK, WESTERPLATCZYK, KRYZA, PRZYCHYLNY WIATR, KASETKA, BAJKOPIS, ZESPÓŁ POWYPADKOWY, KRÓWKA, PIANKA, CEBUAŃSKI, ARPEGGIO, PORZĄDNIŚ, KOŁNIERZ, LICZMAN, ANAPSYDY, CYWILKI, PREPARAT, MIĘSIARZ, ROGACZ, WAŁKOŃ, KRÓLIK, SESJA, TAPINOCEFAL, UPADŁY ANIOŁ, ZODIAK, PRZESTRZEGACZ, SORDES, BETON SPRĘŻONY, OBIJACZ, GEOPATIA, ZADYCHRA PÓŁNOCNA, KOŁNIERZYK BEBE, PODPRZESTRZEŃ LINIOWA, KONWERSJA, PIÓRNIK, GOLIAT, PODCIĘCIE, OLEFINA, KREDYT STUDENCKI, ODBÓJ, GÓROŁAZ, KOREK TOPLIWY, JAMRAJ BRUNATNY, STARY MALUTKI, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, DOROSŁOŚĆ, RESET, GAZ NIEKONWENCJONALNY, LEMING, UKŁAD ODOSOBNIONY, EKSHIBICJONISTA, PATENT, PSYCHOMANIPULACJA, JĘZYK PIDŻYNOWY, MARTWE PRAWO, ZERÓWKA, APROKSYMATYW DENOTACYJNY, DINAR CHORWACKI, LUJ, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, JEŁOP, SEJM ROZBIOROWY, PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA, SYSTEM, ŁĄCZNOŚĆ, SZAŁAMAJA, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, DOJEŻDŻACZ, KARMIDEŁKO, SZUM NADMIAROWY, KOPISTA, POZEW, PRODUCENT, KUŚNIERCZYK, TELESKOP, ZRZESZONY, ANGLISTYKA, BAŁTYSTYKA, GRAF SAMODOPEŁNIAJĄCY, ŚMIERCIOŻERCA, WIELOMIAN SYMETRYCZNY, CHWYTNIK, OENEROWIEC, NAPRAWICIEL, WATERPOLISTA, DOSTAWCA, OBSZAR PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, STRZEMIĘ, PARÓWKA, WACHLARZ, ŁAŃCUSZEK ŚW. ANTONIEGO, MODEL, REKRYSTALIZACJA, COMPLUVIUM, NEGACJONISTA, ŻYD, PRZEWROTOWIEC, PLACOWY, ODPRYSK, SPOILER, OFIAKODON, SIŁA SPOKOJU, UCZUCIE, TRAWERS, ESPERANTYSTA, BEZROBOCIE ŚREDNIOOKRESOWE, KOŁEK, SZCZĘKOT, WYDMIKUFEL, POPRZEDNIK, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, NARÓD WYBRANY, ROBERTIA, STECHIOMETRIA, CZAS MIEJSCOWY, PRZEWROTNIK, BŁONA LOTNA, KULTURYSTA, SĘDZIA ŚLEDCZY, RIDER, FREDRO, GRUPA KAPITAŁOWA, ZAPAS, OSTATNIA POSŁUGA, SYF, ULGA PODATKOWA, ŚMIECIARZ, CYKL KREBSA, SĄD SZCZEGÓŁOWY, WIRUS GRYPY TYPU A, LUTNIARZ, ETYKIETKA, SĄD OGÓLNY, WIERZCHOŁEK, KULT, ZIMNY PRYSZNIC, JELEŃ, WIRUS GRYPY TYPU B, PSIA MINA, ASOCJACJONISTA, PRZYGRYWKA, DOTYK, REAKTOR GAZOWY, TWÓRCA, MIÓD SZTUCZNY, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, RUDEL, CZŁAPAK, TACZNIK, NARÓW, GARBUSIARZ, OGÓR, ANATOMIA FUNKCJONALNA, SZALBIERZ, STOŻEK PRZYBYSZOWY, DILER, INFILTRACJA, MALOWANIE, PŁUG DWUSKIBOWY, UŻYŁKOWANIE, TERRINA, NIELOTNOŚĆ, SIAD RÓWNOWAŻNY, SŁODKA BUŁKA, PACZKA, TYRANEK, PRAWICZEK, TERYNA, KWAS MIGDAŁOWY, OBLACJONARIUSZ, EKSPERT, HULL, WRAPS, KLUCZ WIOLINOWY, WARZYWNIK, USYTUOWANIE, GWÓŹDŹ, PRZEZIERNIK, PAS, AKSJOMAT CIĄGŁOŚCI, SZURPEK, ODLEGŁOŚĆ, ŹRÓDŁO RADIOWE, PANEGIRYSTA, CHORALISTA, INDYWIDUALIZM, KOŁATKA, TEORIA GRUP, RESORAK, PASJONAT, OKUCIE, MOST ZWODZONY, OJCIEC, PTASZEK, PREZBITER, KONTRGAMBIT PHILIDORA, NARAMIENNIK, KOD JĘZYKOWY, BARANIA GŁOWA, PRZETWORNIK, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, MIGLANC, INTERNACJONAŁ, PROFESOR ZWYCZAJNY, PLURALIZM, SUPERPRZEBÓJ, ODKUWKA, CHEMOAUTOTROF, DOKTOR, SEJM ELEKCYJNY, WYROBNIK, FLUNITRAZEPAM, NUTA, SZEKSPIR, LIBRACJA, WOTUM ZAUFANIA, KRONOZAUR, SŁOWOTWÓRSTWO SYNCHRONICZNE, ROZWORA, FAZA, PASTOR, PONCZ, SYNANTROP, POJAZD SILNIKOWY, USKOK, PODPOKŁAD, KATAPULCISTA, KALWARIA, MODRASZEK ARGUS, PREDESTYNACJA, RYTOWNIK, FILOLOGIA ORIENTALNA, KOŁONICE, KSIĄŻĘ, ŁASKAWCA, WYPADEK DROGOWY, ROK ZWYKŁY, OKRUSZEK, PODAWACZ, PREPERS, NEURON RUCHOWY, KUDRIAWKA, ZARADNOŚĆ, KOLEJKA, MRÓWKA RUDNICA, DIALIZA OTRZEWNOWA, ROTARIANIN, NIEHUMANITARNOŚĆ, ABORDAŻ, PIROELEKTRYK, REFLEKS, ENERGIA SPRĘŻYSTOŚCI, POWINOWACTWO CHEMICZNE, CHROMOGEN, HERETYK, PODŁOWCZY, OCET SPIRYTUSOWY, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, BŁĄD TAKTYCZNY, RELEWANCJA, WIRTUOZOSTWO, OBSESJA, KOŃ GORĄCOKRWISTY, MOC ZBIORU, KREDYT ROLOWANY, CHAŁTURSZCZYK, ILOCZYN JONOWY, CENOWA ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, CEPER, MIASTO UMARŁYCH, NOCEK BECHSTEINA, CIEPLUCH, WYTRZESZCZ, ANTYUTOPIA, GAMBIT PRZYJĘTY, BAEYER, GRZYB SITARZ, SYRENI GŁOS, ?ALERGEN WZIEWNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.589 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CYKL BIOGEOCHEMICZNY, KTÓRY OPISUJE CYRKULACJĘ AZOTU I JEGO ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH W BIOSFERZE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CYKL BIOGEOCHEMICZNY, KTÓRY OPISUJE CYRKULACJĘ AZOTU I JEGO ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH W BIOSFERZE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CYKL AZOTOWY cykl biogeochemiczny, który opisuje cyrkulację azotu i jego związków chemicznych w biosferze (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CYKL AZOTOWY
cykl biogeochemiczny, który opisuje cyrkulację azotu i jego związków chemicznych w biosferze (na 11 lit.).

Oprócz CYKL BIOGEOCHEMICZNY, KTÓRY OPISUJE CYRKULACJĘ AZOTU I JEGO ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH W BIOSFERZE sprawdź również:

upodobanie do rozrywek, zabawy, imprez ,
młody pęd krzewów do wegetatywnego rozmnażania się, m.in. maliny, winorośl ,
belka utrzymująca strop ,
turecki podpułkownik ,
Allium cyaneum - gatunek rośliny z rodziny amarylkowatych ,
zbiór wszystkich takich par uporządkowanych (a, b), że a należy do zbioru A i b należy do zbioru B ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
eufemistycznie - sytuacja kompletnego chaosu ,
górny, lekki pokład na statku wodnym ,
stan w środkowej części USA, na Wielkich Równinach, obszar 200 tys.km2,stolica Lincoln ,
styl architektoniczny wprowadzony przez Stanisława Witkiewicza w latach 90. XIX wzorowany na tradycyjnym budownictwie górali podhalańskich i wzbogacający je elementami secesji ,
organizator wystawy lub osoba, która użycza eksponatów ,
niewielki projekt, wytwór multimedialny (np. filmik, nagranie, krótka płyta), który ma być formą demonstracji (demo) ,
narzędzie rolnicze w postaci grzebienia osadzonego na trzonku, służące do grabienia ,
specjalnie powołany zespół pracowników zakładu gazowniczego, mający na celu podjęcie działań w nagłych przypadkach ulatniania się gazu ziemnego w miejscach do tego nieprzeznaczonych ,
chromosom determinujący płeć u rozdzielnopłciowych organizmów eukariotycznych ,
magnat ,
szczególna, trwała forma poświęcenia życia Bogu, definiowana w prawie kanonicznym ,
wiatr wiejący nad jeziorem Garda ,
pluskwiak równoskrzydły z podrzędu czerwców, szkodniki upraw; sadów ,
krzywa trójwymiarowa zakreślona przez punkt poruszający się ze stałą prędkością po tworzącej walca lub stożka, który obraca się jednocześnie ze stałą prędkością kątową wokół swej osi ,
w taoizmie: zasada leżąca u podstawy wszechświata, rządząca przyrodą wraz ze społeczeństwem jako jej częścią ,
zdrobniale - kot, zwierzę domowe ,
liczba obiektów, które - ustawione w regularnej trójkątnej siatce - mogą utworzyć kształt wypełnionego trójkąta równobocznego, w którego boku stoi n obiektów ,
okrągły opłatek będący przedmiotem ofiary mszalnej ,
miasto w europejskiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Kamą ,
pogląd, że Bóg stworzył wszechświat w akcie creatio ex nihilo ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej w płn. części Sachalinu, ośrodek eksploatacji ropy naftowej ,
miasto ze słynnym całunem

Komentarze - CYKL BIOGEOCHEMICZNY, KTÓRY OPISUJE CYRKULACJĘ AZOTU I JEGO ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH W BIOSFERZE. Dodaj komentarz

6×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast