UKŁAD PRZESTRZENNY ATOMÓW W CZĄSTECZCE CHEMICZNEJ MOGĄCY ULEGAĆ ZMIANOM POPRZEZ OBRÓT WOKÓŁ POJEDYNCZYCH WIĄZAŃ CHEMICZNYCH BEZ ICH ZRYWANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONFORMACJA to:

układ przestrzenny atomów w cząsteczce chemicznej mogący ulegać zmianom poprzez obrót wokół pojedynczych wiązań chemicznych bez ich zrywania (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UKŁAD PRZESTRZENNY ATOMÓW W CZĄSTECZCE CHEMICZNEJ MOGĄCY ULEGAĆ ZMIANOM POPRZEZ OBRÓT WOKÓŁ POJEDYNCZYCH WIĄZAŃ CHEMICZNYCH BEZ ICH ZRYWANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.407

TELESKOP, TWIERDZENIE KRONECKERA-CAPELLEGO, EMISJA PIENIĄDZA, SKAT, KSENOFIL, JAWNOŚĆ, JĘZYK WEWNĘTRZNY, UKŁAD WSPÓŁCZULNY, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, GEODYNAMIKA, ZWIĄZEK ORGANICZNY, MEDYCYNA KOSMICZNA, CEMENTACJA, OGOŃCZA DIAMENTOWA, UKŁAD KRĄŻENIA, UMOWA KONTRAKCYJNA, DREBEL, NAWYK RUCHOWY, LOKATA DYNAMICZNA, SOLIDARYZM SPOŁECZNY, IZOMER KONFORMACYJNY, NIEZMIENNIK, MIERNIKOWCOWATE, BABA Z MAGLA, BASKIJKA, SERWER WIDEO, RYNEK WTÓRNY, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA, ZESPÓŁ NAGICH LIMFOCYTÓW, UKŁAD MNOŻENIA, GORĄCE KRZESŁA, JEZIORO POLIHUMUSOWE, ORBIT, UKŁAD, WOLUNTARYZM, WYNIK FINANSOWY, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, SYF, EPIZOD, BURRITO, PEDIATRA, DWORAK, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, TROJE, POJAZD NIEMECHANICZNY, BIMETAL, NONSENS, OSTRA REAKCJA NA STRES, DOPŁATA KOMPENSACYJNA, PERYSKOP ODWRACALNY, PROCES KONSOLIDACYJNY, SUPINACJA, OKLUZJA, KILOMETRAŻ, JESIOTR JEZIORNY, FONETYKA, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, CIĄG, LOGIKA MODALNA, CZEK BEZ POKRYCIA, WAHACZ WZDŁUŻNY, GETRY, WPIERDOLKA, EUFONIA, ZASIĘG, TERMOREGULATOR, TRANSAKCJA WIĄZANA, OKRĘT PODWODNY PRZENOSZĄCY POCISKI BALISTYCZNE, DRUGI ŚWIAT, TRZĘŚLIKOWCE, REPRODUKCJA, PRZEWRÓT, SŁUŻALEC, KONKURS ŚWIADECTW, ZGNIATACZ GŁOWY, RANA CIĘTA, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, ROZWIERAK, OTOCZKA, KACZKA DOMOWA, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, DWUSTER, DEPRYWACJA POLITYCZNA, UKŁAD JEDNOFAZOWY, ŚRODOWISKO ASTATYCZNE, GIBBON, STEKOWCE, SAPROTROF, SKORPUCHA JASZCZUROWATA, BAJKA TERAPEUTYCZNA, CHOROBA AUTOIMMUNIZACYJNA, TABLICA MENDELEJEWA, BEZ POSPOLITY, EKOSFERA, ZBIOROWISKO, ARCHITEKTONIKA, ORBITA, PUNKT KARNY, MASTOLOGIA, PIERWIASTEK PROMIENIOTWÓRCZY, AMIDEK, GACZ PARAFINOWY, FILM ODWRACALNY, CZERWONE WINO, DOBROĆ, DELFIN POŁUDNIOWY, BODARZ, SIEĆ KOLEJOWA, DOM LETNISKOWY, WIDZENIE MASZYNOWE, SĄD SZCZEGÓŁOWY, NARYS FORTYFIKACYJNY, REFORMATOR, DYMNA CHATA, ALFABET MUZYCZNY, ZIELENIEC, OBSZAR METROPOLITALNY, BYLICA BOŻE DRZEWKO, ZJAWISKO SEEBECKA, NAKŁAD INWESTYCYJNY, UKŁAD CAŁKUJĄCY, TRÓJLOJALIZM, SUBSKRYBENTKA, BIGA, METODOLOGIA, DERYWAT, GRAF PROSTY, HIPOTEZA MGŁAWICY SŁONECZNEJ, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, KARBIDKA, KOLBKA, SEKWENCJA AMINOKWASOWA, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, DEPILACJA, FORMALISTA, NUTACJA, ATOMISTYKA, SOLUBILIZACJA MICELARNA, TROJAŃCZYK, FAŁ GAFLA, STREFA RYFTU, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, MARCOWY DOCENT, ORTOPTYSTA, KAMIZELKA, WYCIĄG LABORATORYJNY, ANALIZA KONKURENCJI, KOKS, KREDYT HANDLOWY, ODKOS, MIKROWELA, HOMOGENIZACJA, EKSPERYMENT OSMOLOGICZNY, PERFORMATYWNOŚĆ PŁCI, ARBITRAŻ DEWIZOWY, WOLNA KONKURENCJA, NAGI, LINIE PAPILARNE, WĘŻÓWKA, KOJARZENIE WSOBNE, SPEKTROSKOPIA ELEKTRONOWA, OPOŃCZYKOWCE, BROŃ LUFOWA, AFIKSACJA, UKŁAD SAMODZIELNY, PRZYRZĄD POMIAROWY, WYWROTKA, PELERYNKA, KLUCZ, HALLOWEEN, LIZAK LOGOPEDYCZNY, ZESTAW, JĘZYK FORMALNY, POSTĘPAK, WIRKI, KRZYŻÓWKA, PROKARBAZYNA, PRZYRODA, FIKSATUAR, ROZRYWKA, GEOMETRIA RÓŻNICZKOWA, SATELITA, DOGMATYZM, DYGESTORIUM, KWADRANS AKADEMICKI, OBRÓT CYWILNOPRAWNY, RADAR METEOROLOGICZNY, WACHLARZ, PRAWOMOCNOŚĆ, OBRÓT WSTECZNY, IZOPRENOID, WZMACNIACZ, UKŁAD NIEJEDNORODNY, RUCH SPÓŁDZIELCZY, KONSTRUKCJA, SZMALCOWNICTWO, BOZON CECHOWANIA, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, PERLATOR, SKARB, MINISTRANT ŚWIATŁA, CZYNNIK CAŁKUJĄCY, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, SILNIK PIERŚCIENIOWY, CYTOARCHITEKTONIKA, CYKL POETYCKI, TRYGER, PATRONAŻ, GAZ NOŚNY, GAZ OBOJĘTNY, TRANSPARENCJA, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, ZABAWA, PAS BEZPIECZEŃSTWA, ODWODORNIENIE, NADBITKA, LOPOLIT, BALOT, CHEMIA, KART, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, REAKCJA PODSTAWIANIA, WSTĘP WOLNY, RANA OPARZENIOWA, PINGWIN BIAŁOOKI, HYDROPLAN, OBŁOK SREBRZYSTY, BROŃ AUTOMATYCZNA, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, SPADAJĄCA GWIAZDA, PLIK WSADOWY, TAŚMOWY, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, NIEDOŁĘGA, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, POPARZENIE, KADŁUB, ZAŚWIATY, SPIRALA HIPERBOLICZNA, WŁOS, WLAN, TRANSAKCJA PAKIETOWA, AUTOMAT, SIANO W GŁOWIE, SKĄPOSZCZETY, KONFISKATA, KAPSLA, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, SYSTEM INFORMATYCZNY, FOTOJONIZACJA, ZWROT, OBLIGACJA ZAMIENNA, BEZLIST OKRYWOWY, OBEJŚCIE, KOD, KOSMOS, ELEKTROWNIA JĄDROWA, RADIOBIOLOGIA, WISKOZA, PLEBISCYT, OLEJEK ETERYCZNY, DARMOSZKA, OBWÓD SCALONY, KAMPANIA ZIEMNIACZANA, KOLUMNA, HENCH, OPOS PÓŁNOCNY, SAMORZUTNOŚĆ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, GOOGLE INC, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, LIZESKA, LAMPA WYŁADOWCZA, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, DEFINICJA FILOGENETYCZNA, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, NEUROCHEMIA, ŚWIŃSKI TRUCHT, SAMUM, PRZERYWACZ, AŻUR, LITERNICTWO, UKŁAD DAYTOŃSKI, BYK SYCYLIJSKI, GRANICA, BŁĘDNE KOŁO, ADRES, WEBER, SPICZAK, FAVELA, MAKROKOSMOS, CHOROBA DARLINGA, NAGOŚĆ, CHODNIK PRZECIWMINOWY, KOMPUTER KWANTOWY, FLAK, KONCENTRAT SPOŻYWCZY, ?BULLOWATY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.407 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UKŁAD PRZESTRZENNY ATOMÓW W CZĄSTECZCE CHEMICZNEJ MOGĄCY ULEGAĆ ZMIANOM POPRZEZ OBRÓT WOKÓŁ POJEDYNCZYCH WIĄZAŃ CHEMICZNYCH BEZ ICH ZRYWANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UKŁAD PRZESTRZENNY ATOMÓW W CZĄSTECZCE CHEMICZNEJ MOGĄCY ULEGAĆ ZMIANOM POPRZEZ OBRÓT WOKÓŁ POJEDYNCZYCH WIĄZAŃ CHEMICZNYCH BEZ ICH ZRYWANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KONFORMACJA układ przestrzenny atomów w cząsteczce chemicznej mogący ulegać zmianom poprzez obrót wokół pojedynczych wiązań chemicznych bez ich zrywania (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONFORMACJA
układ przestrzenny atomów w cząsteczce chemicznej mogący ulegać zmianom poprzez obrót wokół pojedynczych wiązań chemicznych bez ich zrywania (na 11 lit.).

Oprócz UKŁAD PRZESTRZENNY ATOMÓW W CZĄSTECZCE CHEMICZNEJ MOGĄCY ULEGAĆ ZMIANOM POPRZEZ OBRÓT WOKÓŁ POJEDYNCZYCH WIĄZAŃ CHEMICZNYCH BEZ ICH ZRYWANIA sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - UKŁAD PRZESTRZENNY ATOMÓW W CZĄSTECZCE CHEMICZNEJ MOGĄCY ULEGAĆ ZMIANOM POPRZEZ OBRÓT WOKÓŁ POJEDYNCZYCH WIĄZAŃ CHEMICZNYCH BEZ ICH ZRYWANIA. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x