UKŁAD SCALONY - ZMINIATURYZOWANY UKŁAD ELEKTRONICZNY ZAWIERAJĄCY W SWYM WNĘTRZU OD KILKU DO SETEK MILIONÓW PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH, TAKICH JAK TRANZYSTOR, DIODA PÓŁPRZEWODNIKOWA, OPORNIK I KONDENSATOR - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SCALAK to:

układ scalony - zminiaturyzowany układ elektroniczny zawierający w swym wnętrzu od kilku do setek milionów podstawowych elementów elektronicznych, takich jak tranzystor, dioda półprzewodnikowa, opornik i kondensator (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UKŁAD SCALONY - ZMINIATURYZOWANY UKŁAD ELEKTRONICZNY ZAWIERAJĄCY W SWYM WNĘTRZU OD KILKU DO SETEK MILIONÓW PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH, TAKICH JAK TRANZYSTOR, DIODA PÓŁPRZEWODNIKOWA, OPORNIK I KONDENSATOR". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.786

UPOMNIENIE, WOLNY OBSZAR CELNY, SPIS, GMACHÓWKA DRZEWOTOCZNA, NOK, CIAŁO, PIĘKNO, OŚ OPTYCZNA, ŻYWIOŁ, UKŁAD OPTYCZNY, UNERWIENIE, ŁYSY, BRODAWKA PRZEJŚCIOWA, PRAWA MIEJSKIE, MULTANKI, UKŁAD CHOLINERGICZNY, HOLOGRAM, NAKŁADKA, MONSUN, AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, NERWACJA, CZĘŚĆ WSPÓLNA ZBIORÓW, KOMPLEKS, DRUT, NIT, SKLEPIENIE ŻEBROWE, PÓŁFRAK, PLANETOIDA, KULIS, SZYK, DIODA PRÓŻNIOWA, GOŁĄBECZEK, HYBRYD, UKŁAD NEUROWEGETATYWNY, TERAPIA ZAJĘCIOWA, ANALIZA SKUPIEŃ, KASKADER, BIOPREPARAT, KWAS SELENOWY, ZESTAW, METASTRONA, ARCHITEKTONIKA, KAPAR, ŁĄCZNIK, TABLICA SYSTOLICZNA, PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY, OPOSY AUSTRALIJSKIE, ORBITA, MYŚLENIE, KOMBAJN ROLNICZY, STREAMER, DEUTER, ROSPLENICA, NAUKI GEOLOGICZNE, ARTYLERIA ATOMOWA, PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY, UKŁAD MINIMALNY, WIDEOMAGNETOFON, SYSTEMATYKA, DESKA ROZDZIELCZA, UKŁAD CIAŁA, AKSOLOTL, CYFRONIK, KWAS HIALURONOWY, MAKAK LAPUNDER, UKŁAD KRWIONOŚNY, MEBEL, CHEMIA OBLICZENIOWA, DRUK SEJMOWY, PUENTA PŁASKA, ADRES ELEKTRONICZNY, WESOŁE MIASTECZKO, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, BOHATER NEGATYWNY, KAFETERIA OTWARTA, KLISZA FOTOGRAFICZNA, PANDURINA, KONSTELACJA, EMITER, ZŁĄCZE CIESIELSKIE, FANDANGO, KONTROLER, DEKLARACJA, RÓŻ BISKUPI, PODGRUPA, RYTOWNIK, CIEKŁY KRYSZTAŁ, ŁEB JAK SKLEP, SAMOLUBNY DNA, KAZAN, KOMBINACJA, DILPAK, STRUNA ŚCIĘGNISTA, PROTEROZUCH, UKŁAD HETEROGENICZNY, POMYŚLNY WIATR, PROPORCJA, ZNAK ZŁOTNICZY, ŚLUZA WAŁOWA, GIBERELINA, INSTRUKCJA, EDYCJA, ZADYCHRA POSPOLITA, INTEGRACJA SPOŁECZNA, HIPPISKA, UKŁAD HAMULCOWY, KOROWÓDKA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, UKŁAD URBANISTYCZNY, KOZIOŁ, ROJSTONA KRÓLEWSKA, ŻÓŁW OLBRZYMI, MODERUNEK, KOMBINATORYKA, ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE, ETNOGRAFIA MUZYCZNA, DEALPACK, RUMUŃSKOŚĆ, PRZESIĘK, UKŁAD, SIATKA GEOGRAFICZNA, ŻUŻLAK, BŁONICA GARDŁA, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, ZUPA NA GWOŹDZIU, ANANASY, RZĘSOREK RZECZEK, KARTRIDŻ, ANDROID, PAWANA, RECEPTARIUSZ, SZWARCCHARAKTER, FILTR ŚRODKOWOPRZEPUSTOWY, HUCULSKI, ŻABA ZWINKA, SERIA, PISTOZAUR, WZGLĄD, PIĘTNASTKA, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, GRUSZE WSCHODNIOAZJATYCKIE, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, MĘKI TANTALA, FRANCA, GOŁĄBEK, KOŁO SEGNERA, DAPSON, EFEKTOR, ANTENA MIKROPASKOWA, INDYJSKI, KASKADA, ZDOLNOŚĆ PROCESOWA, SERCE JAK DZWON, SFEROMETR, ENDYWIA, KOŁO, TAPINOCEFAL, RYSUNEK TECHNICZNY, BIAŁY METAL, ZATARCIE, KIERZNIA, SUPERSZYBKOŚĆ, RUPIA, ŁĄCZÓWKA, ANDROMEDA, DYPTYCH, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, JAPOŃSKOŚĆ, CAPRI, MODEL FIZYCZNY, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, NEKROLOGIA, ZAMROŻENIE PŁAC, WATAHA, OKULARY SŁONECZNE, KAWKA, SŁÓJ, KETON, EMOTKA, LAND, DOBRO KLUBOWE, RYTM, MINUCJA, ABRAZJA, BIODRÓWKA, BILANS BRAMKOWY, JESIOTRY, KLASÓWKA, KWARTET, KOŁYSKA JUDASZA, JAZZ, GRUPA TOPOLOGICZNA, POR, SIEĆ, SILNIK KOMUTATOROWY, TRANZYSTOR STOPOWO-DYFUZYJNY, POLIESTER, PRZYZNAWALNOŚĆ, KOMBINACJA ALPEJSKA, TRYMER, ROŚLINA BŁOTNOPĄCZKOWA, FREESTYLE, RYGIEL, POZIOM, REFLEKTOR, LAMPA ELEKTRONOWA, SOLUCJA, HYBRYDA, ANALEPTYK, OSCYLOSKOP, CZERWIEŃ ŻELAZOWA, PIECZYNG, ENUMERACJA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, INDUKTOR, FRANCUSKOŚĆ, OBJĘTOŚĆ, FOKSTERIER, FARTUCH, SYDEROLIT, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, EUPARKERIA, PIANKA POLIURETANOWA, KEYBORD, DEIKSA, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY, TANDEM, UKŁAD CYFROWY, LATARNIA UMARŁYCH, TRANZYSTOR STOPOWY, KONDENSATOR, ŁOTEWSKOŚĆ, SORT, SCALAK, UKŁAD SŁONECZNY, PLAN, MOSIĄDZ, PIZZERKA, ANTENA YAGI-UDA, REWIZOR, KEYBOARD, GEOGRAFIA FIZYCZNA, ZAJĄC POLARNY, ROZKŁADOWOŚĆ, ATOMIZM PSYCHOLOGICZNY, UKŁAD LIMBICZNY, BIMETAL, PROSTOKĄTNY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH, SIOSTRA KRWI, GEN STRUKTURY, SET, MIĘDZYPOKŁADZIE, ZESTAW, INFOKIOSK, CZERPACZ, TAKSON POLITYPOWY, CZĘŚĆ, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, KOLEŻANKA PO FACHU, CZASOMIERZ, SĄD SZCZEGÓŁOWY, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, KSIĘGA SĄDOWA, AKT NORMATYWNY, GEST TEATRALNY, SKŁAD, HYDROKSYKWAS, KOKOSZNIK, JAM, WARANOZAUR, KANEMEJERIA, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, KURKI, GŁAZ, FILTR, MECHANIKA PRECYZYJNA, PORTUGALSKOŚĆ, KOMPILACJA, ELEKTRON, DAIMLER, PORZĄDEK SPIĘTRZONY, LINIA KOLEJOWA, OPOZYCJA FONOLOGICZNA, DIOL, BRAT KRWI, STALNICA, SLALOM, ALKALOID, RÓJKA, KOPUŁKA, LEGENDA, OLTP, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, ORNITOPTER, BUDOWA, TARANTULA, AŻUR, BŁONA FOTOGRAFICZNA, NAPÓJ WYSKOKOWY, ?KRAINA HISTORYCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.786 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UKŁAD SCALONY - ZMINIATURYZOWANY UKŁAD ELEKTRONICZNY ZAWIERAJĄCY W SWYM WNĘTRZU OD KILKU DO SETEK MILIONÓW PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH, TAKICH JAK TRANZYSTOR, DIODA PÓŁPRZEWODNIKOWA, OPORNIK I KONDENSATOR się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UKŁAD SCALONY - ZMINIATURYZOWANY UKŁAD ELEKTRONICZNY ZAWIERAJĄCY W SWYM WNĘTRZU OD KILKU DO SETEK MILIONÓW PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH, TAKICH JAK TRANZYSTOR, DIODA PÓŁPRZEWODNIKOWA, OPORNIK I KONDENSATOR
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SCALAK układ scalony - zminiaturyzowany układ elektroniczny zawierający w swym wnętrzu od kilku do setek milionów podstawowych elementów elektronicznych, takich jak tranzystor, dioda półprzewodnikowa, opornik i kondensator (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SCALAK
układ scalony - zminiaturyzowany układ elektroniczny zawierający w swym wnętrzu od kilku do setek milionów podstawowych elementów elektronicznych, takich jak tranzystor, dioda półprzewodnikowa, opornik i kondensator (na 6 lit.).

Oprócz UKŁAD SCALONY - ZMINIATURYZOWANY UKŁAD ELEKTRONICZNY ZAWIERAJĄCY W SWYM WNĘTRZU OD KILKU DO SETEK MILIONÓW PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH, TAKICH JAK TRANZYSTOR, DIODA PÓŁPRZEWODNIKOWA, OPORNIK I KONDENSATOR sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - UKŁAD SCALONY - ZMINIATURYZOWANY UKŁAD ELEKTRONICZNY ZAWIERAJĄCY W SWYM WNĘTRZU OD KILKU DO SETEK MILIONÓW PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH, TAKICH JAK TRANZYSTOR, DIODA PÓŁPRZEWODNIKOWA, OPORNIK I KONDENSATOR. Dodaj komentarz

9+7 =

Poleć nas znajomym:

x