JEDEN Z OPORÓW RUCHU, CAŁOŚĆ ZJAWISK FIZYCZNYCH TOWARZYSZĄCYCH PRZEMIESZCZANIU SIĘ WZGLĘDEM SIEBIE DWÓCH CIAŁ FIZYCZNYCH (TARCIE ZEWNĘTRZNE) LUB ELEMENTÓW TEGO SAMEGO CIAŁA (TARCIE WEWNĘTRZNE) I POWODUJĄCYCH ROZPRASZANIE ENERGII PODCZAS RUCHU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TARCIE to:

jeden z oporów ruchu, całość zjawisk fizycznych towarzyszących przemieszczaniu się względem siebie dwóch ciał fizycznych (tarcie zewnętrzne) lub elementów tego samego ciała (tarcie wewnętrzne) i powodujących rozpraszanie energii podczas ruchu (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDEN Z OPORÓW RUCHU, CAŁOŚĆ ZJAWISK FIZYCZNYCH TOWARZYSZĄCYCH PRZEMIESZCZANIU SIĘ WZGLĘDEM SIEBIE DWÓCH CIAŁ FIZYCZNYCH (TARCIE ZEWNĘTRZNE) LUB ELEMENTÓW TEGO SAMEGO CIAŁA (TARCIE WEWNĘTRZNE) I POWODUJĄCYCH ROZPRASZANIE ENERGII PODCZAS RUCHU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.835

MODRASZKOWATE, GÓRNICTWO KRUSZCOWE, KARETKA REANIMACYJNA, NUR, PRZĘDZA, DIAGNOSTYKA, TARLICA, GAŁUSZKA, KLAPECZKA, POKRYCIE, UMOWA KOMPENSACYJNA, OSTOJA, PRÓBNIK, OGRÓD DENDROLOGICZNY, PODPORA, WERSYFIKACJA, SSAKI ŻYWORODNE, BUDOWLA OBRONNA, GUZ, REGENERATOR, WŁAZ, STRAJK OSTRZEGAWCZY, OFICER PRASOWY, WOTUM ZAUFANIA, PASCHAŁ, WIERCENIE, NERWICA SPOŁECZNA, NAKŁADKA, OSYPISKO, POKOLENIE, HOKEJ, GNOMOLOG, JONOFOREZA, HUBA ŻÓŁTA, HAMLETYZM, KUBEŁ, WROTKARSTWO HOKEJOWE, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, WOLE, JUHASKA, PASZTETNIK, PIEZOMETR, NIENIEC, BAUHIN, OBRONA, WSCHÓD, MYŚL, KARBAMINIAN, UKŁAD HORMONALNY, BROSZKO, LITOBENTOS, TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA, UKŁAD ODNIESIENIA, MASTYKS ASFALTOWY, EPOKA KAMIENIA, POPYT, WŁÓKNO, CYKL MIESIĘCZNY, BIPRYZMAT, FIAKIER, PULA GENETYCZNA, OBORNIK, ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, JĘZYK SOGDYJSKI, ALTERNATYWA, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, JOSE, WYDZIAŁ, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, STREFA PERYGLACJALNA, ELITA, ENTEROBAKTERIA, KURZYSKO, JĘZYK DUŃSKI, INHALACJA, SZAFUNEK, LICZBA ATOMOWA, LINA, KRATER BOCZNY, PILOT, MONTAŻYSTKA, AKSJOMETR, PLAMA WĄTROBOWA, GALARETA, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, KLEPISKO, JUBILER, SĄD WOJSKOWY, STYL WILHELMIŃSKI, SZTUKA ZDOBNICZA, SUCHY TYNK, AUDYT, KOPUŁKA, BUDOWNICTWO, BIAŁA DIETA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, CZUSZKA, GRZYBEK HERBACIANY, OFIERSKI, KNEL, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, ADŻAPSANDALI, DWA OGNIE, FERRIMAGNETYK, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, POWIEŚĆ AUTOTEMATYCZNA, MAKAK CZUBATY, DUKLA WIERTNICZA, BANK, REALNOŚĆ, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, BODOR, PRZYSŁÓWEK, CROSSING-OVER, TEKSTYLNY, DAMAST SKUWANY, PRZYTULIA, TRÓJPOLÓWKA, ZAPŁOTKI, MEZOSFERA, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, KODYFIKATORKA, EMISJA, TEMPO, TREPY, BALET, TEMBLAK, OMEGA, RYBY ŁAWICOWE, KAMICA, RESIDUUM, WZGLĄD, SPISZAK, ŁUSKOWCE, GŁOGOWIEC, BAJADERKA, BIAŁA GORĄCZKA, ROZPADLISKO, ŻYŁKA, KUGUAR, ZWIERAK MIKROFALOWY, NIEŻYWOŚĆ, KB, WYŻYNKA, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, FILET, HARMONIA, ANTYNOMIA, LEPKOŚĆ CEN, KŁADKA, PŁUCZKA, GRAFA, GRAFICIARZ, COCKNEY, OBRAZ POZORNY, NIEWYPARZONY PYSK, CHOROBA ZARAŹLIWA, UDAR MÓZGOWY, ASTRAGAL, IZOCHRONA, PATELNIA, ZNAK LEGITYMACYJNY, WAHADŁO, ALFABET MORSE'A, FIGURACJA MELODYCZNA, CIŚNIENIE STATYCZNE, KILKAKROTNOŚĆ, WIĄŚLOWATE, PODGATUNEK, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, DZIEWCZYNKA, ZESPÓŁ, STADO, MINUTNIK MECHANICZNY, CLERK, ZBIÓRKA, CHOROBA HABERMANNA-MUCHY, KLAOZAUR, OWCA STEPOWA, KSENOLIT, CHOINKOWOŚĆ, KONDYCJONALIZM, ŚLIZGACZ, ŚLISKOŚĆ, WYŁUDZACZ, MUNSZTUK, FRONTYSPIS, WERSJA STABILNA, WAPNO, CHWYTACZ, CYBERNETYZACJA, WIRUS MAKR, JĘZYK LUKSEMBURSKI, TRASZKA SARDYŃSKA, GRUPA WSPARCIA, CHONDRYTY, ŁUSZCZAK INDYGO, WARUGA, PORZECZKÓWKA, TWÓR, PORA ROKU, PIĘTA ACHILLESA, CHALKOGRAF, MATERIALIZM EKONOMICZNY, AUTKO, OBUSTRONNOŚĆ, KLIKER, FUNKCJA ZDANIOWA, AGRAFA, LAICKOŚĆ, KROK, POMPA OBIEGOWA, WYCHODŹSTWO, TRZYDZIESTKA, MYŚLICIEL, ENDOPSAMMON, AMFIPRION, BOCZEK, PREDYKACJA, DREWNO KĘDZIERZAWE, WISKOZA, HERBACIARKA, SIEĆ WODOCIĄGOWA, USŁUGI NIEMATERIALNE, APOSTOŁ, MIASTO UMARŁYCH, CZYŚCIOCHA, KLAUZULA HORNA, KOŚĆ ŁZOWA, MASA KAJMAKOWA, HANDLARKA, DIZAJNERKA, TARCZA KONTYNENTALNA, HALBA, CZYNNOŚĆ ODRUCHOWA, DŁUGI RÓG, MATURKA, RAK KOLCZYSTOKOMÓRKOWY, MAMUT STEPOWY, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, SEQUEL, FILAMENT AKTYNOWY, TYP ENDOMORFICZNY, RÓWNIK TERMICZNY, DIALOG, DOWÓD APAGOGICZNY, ROZGWIAZDY, MOWA ZALEŻNA, MUNICYPIUM, SZABAS, UPOWAŻNIENIE, CZARNINA, PUNKT ROSY, ETYKA, UMOWA SPONSORSKA, PERKOZ, UPADŁY ANIOŁ, KOLUMNA, TŁO, KOD GENETYCZNY, PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE, OGNIWO STĘŻENIOWE, GŁĘBSZY, APEKS, WÓR, KIOSK, KOROWÓDKI, DYWESTYCJA, GASTROLOG, GIESEL, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, FRANCUSKI, LIRYCZNOŚĆ, WYPIÓR, LAUDATOR, MYMURAPELTA, ARTUR, TYPOLOGIZACJA, RETUSZ, ROZSZERZENIE CIAŁA, BRAK, MANIFESTACJA, PRELUDIUM, WOJNA DOMOWA, OBIEG, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, BOKS, DERMATOGLIFIKA, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, KULTURA AZYLSKA, SOS MUŚLINOWY, ŚCIGAŁKA, DZIECINNOŚĆ, PRZEWÓD SŁUCHOWY, CYBERPANK, BAJECZNOŚĆ, FOSFATAZA ALKALICZNA, BŁYSK, DYPTYK, ?DOKUMENT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.835 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDEN Z OPORÓW RUCHU, CAŁOŚĆ ZJAWISK FIZYCZNYCH TOWARZYSZĄCYCH PRZEMIESZCZANIU SIĘ WZGLĘDEM SIEBIE DWÓCH CIAŁ FIZYCZNYCH (TARCIE ZEWNĘTRZNE) LUB ELEMENTÓW TEGO SAMEGO CIAŁA (TARCIE WEWNĘTRZNE) I POWODUJĄCYCH ROZPRASZANIE ENERGII PODCZAS RUCHU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDEN Z OPORÓW RUCHU, CAŁOŚĆ ZJAWISK FIZYCZNYCH TOWARZYSZĄCYCH PRZEMIESZCZANIU SIĘ WZGLĘDEM SIEBIE DWÓCH CIAŁ FIZYCZNYCH (TARCIE ZEWNĘTRZNE) LUB ELEMENTÓW TEGO SAMEGO CIAŁA (TARCIE WEWNĘTRZNE) I POWODUJĄCYCH ROZPRASZANIE ENERGII PODCZAS RUCHU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TARCIE jeden z oporów ruchu, całość zjawisk fizycznych towarzyszących przemieszczaniu się względem siebie dwóch ciał fizycznych (tarcie zewnętrzne) lub elementów tego samego ciała (tarcie wewnętrzne) i powodujących rozpraszanie energii podczas ruchu (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TARCIE
jeden z oporów ruchu, całość zjawisk fizycznych towarzyszących przemieszczaniu się względem siebie dwóch ciał fizycznych (tarcie zewnętrzne) lub elementów tego samego ciała (tarcie wewnętrzne) i powodujących rozpraszanie energii podczas ruchu (na 6 lit.).

Oprócz JEDEN Z OPORÓW RUCHU, CAŁOŚĆ ZJAWISK FIZYCZNYCH TOWARZYSZĄCYCH PRZEMIESZCZANIU SIĘ WZGLĘDEM SIEBIE DWÓCH CIAŁ FIZYCZNYCH (TARCIE ZEWNĘTRZNE) LUB ELEMENTÓW TEGO SAMEGO CIAŁA (TARCIE WEWNĘTRZNE) I POWODUJĄCYCH ROZPRASZANIE ENERGII PODCZAS RUCHU sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - JEDEN Z OPORÓW RUCHU, CAŁOŚĆ ZJAWISK FIZYCZNYCH TOWARZYSZĄCYCH PRZEMIESZCZANIU SIĘ WZGLĘDEM SIEBIE DWÓCH CIAŁ FIZYCZNYCH (TARCIE ZEWNĘTRZNE) LUB ELEMENTÓW TEGO SAMEGO CIAŁA (TARCIE WEWNĘTRZNE) I POWODUJĄCYCH ROZPRASZANIE ENERGII PODCZAS RUCHU. Dodaj komentarz

2+7 =

Poleć nas znajomym:

x