SFERA OTACZAJĄCA CZARNĄ DZIURĘ LUB TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, ODDZIELAJĄCA OBSERWATORA OD ZDARZEŃ, O KTÓRYCH NIE MOŻE ON NIGDY OTRZYMAĆ ŻADNYCH INFORMACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HORYZONT ZDARZEŃ to:

sfera otaczająca czarną dziurę lub tunel czasoprzestrzenny, oddzielająca obserwatora od zdarzeń, o których nie może on nigdy otrzymać żadnych informacji (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SFERA OTACZAJĄCA CZARNĄ DZIURĘ LUB TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, ODDZIELAJĄCA OBSERWATORA OD ZDARZEŃ, O KTÓRYCH NIE MOŻE ON NIGDY OTRZYMAĆ ŻADNYCH INFORMACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.709

MONITOR, ŚLĄSKOŚĆ, GRUPA ARYLOWA, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, JASKÓŁKA, RANDKA W CIEMNO, KONTROLER, WODZIK, AWERSJA DO RYZYKA, FALA, KATALIZA, WIGOŃ, STRAŻ GMINNA, ROBOTY DROGOWE, BEATA, BOBIK, DYSTONIA TORSYJNA, BEZIMIENNOŚĆ, WOLNY, TYGIELEK, ODBITKA, PYTANIE, TAROT, PONAGLENIE, TUNEL CHŁODNICZY, AMPUŁKA, GODZINA PRAWDY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, KILOWAT, DROBNICA, SPRAWA, PRZYNALEŻNOŚĆ, SPIRYTUS, GEODETA, TAPETA, OBERWANIE CHMURY, TAUTOLOGIA, ARTUR, ROKIET, TYK, ATOL, ROZSADNIK, CZARCIK, STACZ, GHOUL, HALA, BANDOLIER, OKO, ODKAŻACZ, REWIR, ANGLOFOBIA, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, PAPRYKARZ, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, MAHOŃ, CHORÓBKA, IRONIA, WYRÓB SPIRYTUSOWY, ŚLĄSKI, WANNA, KLINKIER, SZKOŁA PONADPODSTAWOWA, POCISK NIEPENETRACYJNY, KORA, NARTA, TACKA, KWARTET, BEZPIECZEŃSTWO ONTOLOGICZNE, KOMÓRKA NERWOWA, PAPRYKARZ, KUŁAK, INFORMATOR, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, PRZERWANIE CIĄŻY, ROGAINING, BILANS BRAMKOWY, TERMOMETR RNA, RYKSZARZ, AURA, BIAŁY MARSZ, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, SĘK OTWARTY, TRANSFORMATORNIA, KATZENJAMMER, KARBROMAL, POSTING, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, HORMON LOKOMOCYJNY, DZIUPLA, NIEJEDNOLITOŚĆ, ZAAWANSOWANIE, BETON, NAKŁADKA, ILOCZAS, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, RETORYCZNOŚĆ, FRYZ, ANITA, ODSIEW, URODA, INTROIT, OBRUS, SILNIK RAKIETOWY, KWASICA, KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ, ANORAK, ROZRZUTKOWATE, MARINA, WYWROTKA, TRANSURAN, REMONTANTY, STACJA, ŚMIERDZIEL, ŻÓŁW, MATNIA, MASTYKS, PLOMBOWIEC, ZŁOCIENICE, MANIERYZM, WRĘGA, GUMA DO ŻUCIA, KOŁOWANIE, PIKOTKA, GRUPA, TAPIR KORDYLERYJSKI, WINIETA, ROMANS, DOKTOREK, EISEGEZA, INIEKCJA STRUMIENIOWA, SCHABOWY, ŚREDNIOPŁAT, MATKA, FIŻON, ŁAWA, PERMISYWNOŚĆ, BROŃ, CHÓR, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, PUŁAP, KOLCOROŚL, BLEJTRAM, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, WOLANT, POLIFONIA, ZASŁUGI, AKTYWNOŚĆ, KRWIŚCIĄG, HIERARCHIA, MIERNOŚĆ, KRYTERIUM STEROWANIA, WÓZEK SZPITALNY, FEIJOADA, PETABAJT, FRAMUGA, MRÓWKA, BEŁT, KWARC ZIELONY, AUTSAJDER, GŁOS, CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA, NIEZDOLNOŚĆ, PODATNOŚĆ, KSIĘSTWO, HANKA, WYDZIELANIE, CENOBIORCA, REGENERACJA, SZCZEP, DWÓJKA PODWÓJNA, JESIOTROWATE, REPERTUAR, PATOGENNOŚĆ, KREDYT KASOWY, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, USTĘP, KOHABITACJA, FIGOWIEC POSPOLITY, PÓŁWEŁNA, GOŹDZIENIEC, PRZYSZŁOŚĆ, DYFTYK, TENOR, UROSTOMIA, ROLA, KARP PO KRÓLEWSKU, NUROGĘŚ, GĄSKA, ZARAZA, ĆWICZENIA, TIUL, KRATA ROZDZIELNA, ELKI, CIAPATY, WZORZEC, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, SZYSZKA, CYKL, DOBRO POŚLEDNIE, RAJZBRET, NIEŚMIERTELNIK, ROZKŁAD WYKŁADNICZY, DOLMAN, GEOMETRIA NIEPRZEMIENNA, CIĘGNO NAPĘDOWE, ZAKŁAD, SETKA, KAWA ROZPUSZCZALNA, SYNONIMIA CAŁKOWITA, JEZIORO PROGLACJALNE, PADÓŁ, ZESTAW KINA DOMOWEGO, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, DIATRYBA, MELANODERMIA, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, ANSAMBL, KĄT GRANICZNY, WYROŚLE, LAS, ZIARNECZKO, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, POCHWIAK OKAZAŁY, FAKT PRAWNY, PARAPECIK, GORGONOPS, POJAZD LATAJĄCY, UKŁAD WIELOKROTNY, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, WYPALANKA, SATYRYCZNOŚĆ, DZIRYT, ZABAWKA, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, KONCERNIAK, METAMORFIZM WSTECZNY, FUS, STECZKA, ENTEROBAKTERIA, MCHY WŁAŚCIWE, GALAS, ORTEZA, PANGSZURA INDYJSKA, JĘZYK OBCY, STRZAŁA, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, SŁUŻBA, WALNE ZEBRANIE, BUŁA, KOMA, KALENDARIUM, SYTA, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, GROŹBA BEZPRAWNA, NUROGĘŚ, BLENDA, ROZNOSICIEL, CUDEŃKO, KOMISUROTOMIA, BAZYLISZEK, PŁYWACZ, KONFLIKT TRAGICZNY, KATAR SIENNY, EKSPRES, GŁUPEK, RAMKA, SIŁA AERODYNAMICZNA, WEJŚCIE, MIKROKASETA, SILNOŚĆ, FIGÓWKA, ŚWIETLISTOŚĆ, TECZKA, IKONOSTAS, GERMAŃSKI, PLUGAWOŚĆ, KOMPLIKACJA, KWAS LINOLENOWY, KOMÓRECZKA, ROŚLINA ZIMOZIELONA, S/Y, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, ODPRAWA CZASOWA, KALEKA ŻYCIOWY, SQUAW, ZEŚWIECCZENIE, NET, GRUBOŚĆ, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, OKRĘT TRANSPORTOWY, ŁAŃCUCH, FARBA OLEJNA, MASZYNA DO PISANIA, ŻÓŁWIE, PEWNIAK, CIĄŻA, KORZENIE, SŁONINA, POBIAŁKA, ?NIEPRAWDZIWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.709 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SFERA OTACZAJĄCA CZARNĄ DZIURĘ LUB TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, ODDZIELAJĄCA OBSERWATORA OD ZDARZEŃ, O KTÓRYCH NIE MOŻE ON NIGDY OTRZYMAĆ ŻADNYCH INFORMACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SFERA OTACZAJĄCA CZARNĄ DZIURĘ LUB TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, ODDZIELAJĄCA OBSERWATORA OD ZDARZEŃ, O KTÓRYCH NIE MOŻE ON NIGDY OTRZYMAĆ ŻADNYCH INFORMACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HORYZONT ZDARZEŃ sfera otaczająca czarną dziurę lub tunel czasoprzestrzenny, oddzielająca obserwatora od zdarzeń, o których nie może on nigdy otrzymać żadnych informacji (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HORYZONT ZDARZEŃ
sfera otaczająca czarną dziurę lub tunel czasoprzestrzenny, oddzielająca obserwatora od zdarzeń, o których nie może on nigdy otrzymać żadnych informacji (na 15 lit.).

Oprócz SFERA OTACZAJĄCA CZARNĄ DZIURĘ LUB TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, ODDZIELAJĄCA OBSERWATORA OD ZDARZEŃ, O KTÓRYCH NIE MOŻE ON NIGDY OTRZYMAĆ ŻADNYCH INFORMACJI sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - SFERA OTACZAJĄCA CZARNĄ DZIURĘ LUB TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, ODDZIELAJĄCA OBSERWATORA OD ZDARZEŃ, O KTÓRYCH NIE MOŻE ON NIGDY OTRZYMAĆ ŻADNYCH INFORMACJI. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast