PEWNA STRUKTURA W ORGANIZMIE, PRZESTRZEŃ OGRANICZONA PRZEZ RÓŻNE STRUKTURY, W KTÓREJ COŚ SIĘ MIEŚCI (ZWYKLE ZAWIERA NERWY, NACZYNIA CHŁONNE, TĘTNICZE LUB ŻYLNE), PRZEZ KTÓRĄ ZAZWYCZAJ ODBYWA SIĘ TRANSPORT CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KANAŁ to:

pewna struktura w organizmie, przestrzeń ograniczona przez różne struktury, w której coś się mieści (zwykle zawiera nerwy, naczynia chłonne, tętnicze lub żylne), przez którą zazwyczaj odbywa się transport czegoś (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KANAŁ

KANAŁ to:

ściek podziemny, murowany do odprowadzania nieczystości i deszczówki (na 5 lit.)KANAŁ to:

trudna sprawa, sytuacja (na 5 lit.)KANAŁ to:

rów prowadzący wodę np. w celu osuszenia lub nawodnienia jakiegoś terenu (na 5 lit.)KANAŁ to:

miejsce w garażu lub w warsztacie, w którym można łatwo, nie kładąc się, przyjrzeć się spodowi samochodu; często jest to dziura w ziemi, obniżenie posadzki, do której wchodzi mechanik (na 5 lit.)KANAŁ to:

przewód w murze, służący np. do wentylacji pomieszczeń (na 5 lit.)KANAŁ to:

sztuczne lub naturalne połączenie wód rozdzielonych lądem, droga wodna (na 5 lit.)KANAŁ to:

urządzenie przekazujące sygnał np. między procesorem a pamięcią komputera (na 5 lit.)KANAŁ to:

w telekomunikacji: zespół środków umożliwiający przekazywanie sygnałów (na 5 lit.)KANAŁ to:

techniczne określenie przewodu w ściance elementu maszyny (na 5 lit.)KANAŁ to:

część sali widowiskowej, obniżenie między sceną a widownią, przeznaczone dla orkiestry (na 5 lit.)KANAŁ to:

sposób przekazywania informacji (na 5 lit.)KANAŁ to:

droga (często w postaci rury), którą transportowane są jakieś substancje (na 5 lit.)KANAŁ to:

sztuczny bieg wody (na 5 lit.)KANAŁ to:

przewód wykonany w ściance elementu maszyny (na 5 lit.)KANAŁ to:

w operach, teatrach muzycznych miejsce między sceną a widownią: dolna rampa, fosa orkiestrowa (na 5 lit.)KANAŁ to:

burzowy - pod ulicą (na 5 lit.)KANAŁ to:

Augustowski lub Panamski (na 5 lit.)KANAŁ to:

łączy dwie rzeki (na 5 lit.)KANAŁ to:

pasmo telewizyjne (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PEWNA STRUKTURA W ORGANIZMIE, PRZESTRZEŃ OGRANICZONA PRZEZ RÓŻNE STRUKTURY, W KTÓREJ COŚ SIĘ MIEŚCI (ZWYKLE ZAWIERA NERWY, NACZYNIA CHŁONNE, TĘTNICZE LUB ŻYLNE), PRZEZ KTÓRĄ ZAZWYCZAJ ODBYWA SIĘ TRANSPORT CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 31.814

CZARKA, PIĘCIORNIK ROZŁOGOWY, ZSYPKA, ROŚLINA JAWNOPĄCZKOWA, WOŁOSKI, PIĘĆDZIESIĄTKA, KARAFINKA, DOPPELGANGER, TAJEMNICZOŚĆ, HULMAN SZARY, SILNIK SKOKOWY, ALBARELLO, JADŁOSPIS, PLASTYKA, ZWIJARKA, PRZYCHÓWEK, KANAŁ PRZERZUTOWY, WODA POZAKLASOWA, MILREJS, STATEK GŁĘBINOWY, RABA, BRYDŻ SPORTOWY, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, BOMBER, DYCHAWICA, ODSUWACZ, SONAR, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, LEBERKA, DŁUGI RÓG, POCZTA PRZYCHODZĄCA, AGREGATY PIENIĘŻNE, HUTNICTWO, PALUDAMENTUM, ZWARCIE, OBSUWISKO, MALATURA, GIERKA, SZTALUGA, STATYW, REAKCJA NIEODWRACALNA, ŚCISŁY POST, SOCJALIZM NAUKOWY, KOSTKA, KRATKA ODPŁYWOWA, POINTER, DIGITALIZACJA, TONAŻ, KAZUISTA, PÓŁWYSEP, BEZTORBIKI, GALANTYNA, NIEZAMOŻNOŚĆ, DOKSOLOGIA, OBSERWATOR, GNOMOLOG, UPOLITYCZNIENIE, KĄT PÓŁPEŁNY, KLIMAKTERIUM, NOŻYCE CENOWE, WĄTŁOŚĆ, TYTULATURA, TAŚMOWY, CZWÓRKA, MONITOR, CHOROBA ALPERSA, SZOT, MELILIT, KARTAUNA, AMFIUMY, SALONOWIEC, SUROWOŚĆ, WSTECZNICTWO, KOMBAJN, BATALION WARTOWNICZY, AMINOKWAS BIAŁKOWY, OBIEKT WESTCHNIEŃ, RELIGIOLOG, SKRZYDŁO, WYTRZESZCZ, PRZECHYŁ, MAKROPOLECENIE, NAWALANKA, PRZECIWSTAWIENIE, PRZECHOWANIE, PRÓG, KAPRYŚNIK, POLISACHARYD, WOAL, KREDYT INWESTYCYJNY, PŁOCHLIWOŚĆ, WSPINACZKA SKAŁKOWA, OSTRZE TRZONECZKOWATE, TIURMA, NIEZNAJOMOŚĆ, TRYWIALIZM, GŁADZAK, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, ŁOTEWSKOŚĆ, OGNISKO, GRUSZKA, KAWA ZBOŻOWA, ZBIÓR PUSTY, TERMINAL, BARWNOŚĆ, GHI, SAMOGŁOSKA DŁUGA, CYBERNETYZACJA, GEOMETRIA FRAKTALNA, ŻUŻLAK, MAKATKA, PUCHAR, DEGRADACJA, MŁODZIEŃCZOŚĆ, LESZCZYNA, NIECHLUBNOŚĆ, TEMPERAMENCIK, DEFOLIANT, PAŃSZCZYŹNIAK, SYRENY, NAWIETRZNIK, NEGATYWIZM, SKALA BLUESOWA, PRZYBLIŻENIE, GRACKA, OBEREK, DODATEK STOPOWY, ODŁAM, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, OPASKA, CYKL MIESIĄCZKOWY, WIZYTÓWKA, MNICH, OSTANIEC KRASOWY, KLON, STYLO, KIFOZA PIERSIOWA, DENAT , PRAGMATYCZNOŚĆ, CHRUST, FORUM DYSKUSYJNE, ZUŻYCIE, KANOE, OBIEG, TUKAN, FAMA, TEGOROCZNOŚĆ, WYKŁADNIK POTĘGI, OGNISKO MUZYCZNE, WSKAŹNIK DYSKOMFORTU, KRZYŻÓWKA HETMAŃSKA, JARSTWO, ZDARZENIE PRAWNE, TAMBURYN, ODSYP, WSCHÓD, KOSZT POŚREDNI, HEGEL, GOSPODARKA MIESZANA, WINYLEUM, TRUP, ARCHETYPOWOŚĆ, OKTAWA, CIUĆMA, TERMIN ZAWITY, OPCJA ZEROWA, KALKA JĘZYKOWA, TWIST, ABSYDA, RAMA, STARTER, NAUKI O POZNANIU, PŁYN SUROWICZY, CZARNY DIAMENT, JĘZYK BRETOŃSKI, PROMENADA, KONKURENCJA, KONOTACJA, KUBEK, MARSZ, PŁACA ZASADNICZA, REZONANS, PROTOHISTORIA, MARUDER, KREDKA OŁÓWKOWA, TRYSKAWKA, ZGNILIZNA DREWNA, MISA, ZMIERZCH ASTRONOMICZNY, IKONA, LAK, DYSZA, PERFUZJA, RETENCJA, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, BEZPIECZNE ZAPASY, OGNIWO CLARKA, FUNKCJA JEDNEJ ZMIENNEJ, GALERIA, HANIEBNOŚĆ, CIĘŻAR GATUNKOWY, KOŁO HISTORII, PROWENTOWY, DELUWIUM, CZŁOWIEK, CIEŃ, GŁOGOWIEC, SZEŚCIOBÓJ, TWARDY TYŁEK, KRĘTARZ WIĘKSZY, RATYSZCZE, BICZ SZKOCKI, FLAGA SYGNAŁOWA, PRZEKSZTAŁCENIE DWULINIOWE, BROŃ BIOLOGICZNA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, JĘZYCZEK, OLEJE ŚWIĘTE, OZONEK, POBRATYMSTWO, ODBYTNICA, PORĘCZ, WIRUS MIĘCZAKA ZAKAŹNEGO, POTRÓJNOŚĆ, ALBEE, BŁAHOSTKA, MARYNARCZYNA, WIĄZANIE KOWALENCYJNE, DZIAŁ, KRYZYS OTOLITOWY, PÓŁKOLONIE, CUD, EURYTERMICZNY ORGANIZM, POWŁÓCZYSTOŚĆ, BÓG, BAHAMY, OBRÓŻKA, PĘTLA NEFRONU, SZARA MYSZ, KUKUŁCZE JAJO, DZ, EKSPEKTORACJA, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, PIEROGI, HYDROFIT, PIRYDOKSAL, PORAŻKA, PIRAMIDA, KĘSISKO, CERTYFIKAT INWESTYCYJNY, SEKTORÓWKA, WOSKOWATOŚĆ, PARASZKA, JĘZYK, JAPOŃCZYK, GRZECHOTKA, PALEOMAGNETYZM, CHOROBA LEVA, WĘZEŁ ZWYKŁY, SYJON, WIELKOMOCARSTWOWOŚĆ, PRZYDATKI, PASZTET, STRZAŁ, PAWĘŻ, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, CZARNY PAS, SKRYTKA DEPOZYTOWA, NACZYNIE, MATNIA, DYSCYPLINA SPORTOWA, WYBRYK NATURY, DZIOBÓWKA, DECENTRALIZACJA, SZKOŁA PONADPODSTAWOWA, STAJE, TEST ŁOSIA, ALF, SKAŁA, WŁODZIMIERZ, DETEKTORYSTYKA, WZIERNIK, SŁODKA BUŁKA, ODWODNIENIE HIPERTONICZNE, SAUNAMISTRZ, UCHO, ŻYCIAN, NIECIĄGŁOŚĆ, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, KUPNO, POBOŻNE ŻYCZENIE, JINFENGOPTERYKS, STANOWISKO PRACY, UNIWERSYTUTKA, TURBINA GAZOWA, SZKOLNOŚĆ, ALGEBRA MACIERZY, DYDAKTYKA OGÓLNA, ?WELUR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 31.814 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PEWNA STRUKTURA W ORGANIZMIE, PRZESTRZEŃ OGRANICZONA PRZEZ RÓŻNE STRUKTURY, W KTÓREJ COŚ SIĘ MIEŚCI (ZWYKLE ZAWIERA NERWY, NACZYNIA CHŁONNE, TĘTNICZE LUB ŻYLNE), PRZEZ KTÓRĄ ZAZWYCZAJ ODBYWA SIĘ TRANSPORT CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PEWNA STRUKTURA W ORGANIZMIE, PRZESTRZEŃ OGRANICZONA PRZEZ RÓŻNE STRUKTURY, W KTÓREJ COŚ SIĘ MIEŚCI (ZWYKLE ZAWIERA NERWY, NACZYNIA CHŁONNE, TĘTNICZE LUB ŻYLNE), PRZEZ KTÓRĄ ZAZWYCZAJ ODBYWA SIĘ TRANSPORT CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KANAŁ pewna struktura w organizmie, przestrzeń ograniczona przez różne struktury, w której coś się mieści (zwykle zawiera nerwy, naczynia chłonne, tętnicze lub żylne), przez którą zazwyczaj odbywa się transport czegoś (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KANAŁ
pewna struktura w organizmie, przestrzeń ograniczona przez różne struktury, w której coś się mieści (zwykle zawiera nerwy, naczynia chłonne, tętnicze lub żylne), przez którą zazwyczaj odbywa się transport czegoś (na 5 lit.).

Oprócz PEWNA STRUKTURA W ORGANIZMIE, PRZESTRZEŃ OGRANICZONA PRZEZ RÓŻNE STRUKTURY, W KTÓREJ COŚ SIĘ MIEŚCI (ZWYKLE ZAWIERA NERWY, NACZYNIA CHŁONNE, TĘTNICZE LUB ŻYLNE), PRZEZ KTÓRĄ ZAZWYCZAJ ODBYWA SIĘ TRANSPORT CZEGOŚ sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - PEWNA STRUKTURA W ORGANIZMIE, PRZESTRZEŃ OGRANICZONA PRZEZ RÓŻNE STRUKTURY, W KTÓREJ COŚ SIĘ MIEŚCI (ZWYKLE ZAWIERA NERWY, NACZYNIA CHŁONNE, TĘTNICZE LUB ŻYLNE), PRZEZ KTÓRĄ ZAZWYCZAJ ODBYWA SIĘ TRANSPORT CZEGOŚ. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast