GŁÓWNY ELEMENT NABOJU ARTYLERYJSKIEGO, POSIADAJACY POSTAĆ SKORUPY WYPEŁNIONEJ MATERIAŁEM WYBUCHOWYM, ZAPALAJĄCYM LUB INNĄ ZAWARTOŚCIĄ W ZALEŻNOŚCI OD PRZEZNACZENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POCISK ARTYLERYJSKI to:

główny element naboju artyleryjskiego, posiadajacy postać skorupy wypełnionej materiałem wybuchowym, zapalającym lub inną zawartością w zależności od przeznaczenia (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GŁÓWNY ELEMENT NABOJU ARTYLERYJSKIEGO, POSIADAJACY POSTAĆ SKORUPY WYPEŁNIONEJ MATERIAŁEM WYBUCHOWYM, ZAPALAJĄCYM LUB INNĄ ZAWARTOŚCIĄ W ZALEŻNOŚCI OD PRZEZNACZENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.677

KAPITANA, WISIOREK, FUNKCJA, BĘBEN, AMORFIK, KRWIODAWSTWO, ROŚLINA OKRYWOWA, MINA, SIEROCTWO SPOŁECZNE, STRAJK OKUPACYJNY, CIĄG, ZAKONNICZKA, S.Y, LEŻA, AKT, GALARETA, LOT CZARTEROWY, PRAŻMO, MUZYKA, OLA, PASZPORTYZACJA, JEŻ MORSKI, ZIOŁO, ODSTĘPSTWO, DRZEWO SOLITEROWE, PENSJA, WYŻYNY, WARTOŚĆ NOMINALNA, AUTOMOBILKLUB, KUKIEŁKA LESSOWA, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, KAJUTA, ZAŁOM, PISK, PRĄTNIKOWCE, HUZARKA, KAMIENNE SŁOŃCE, SUBSTANCJA, KOŃCÓWKA, ELIKSIR ŻYCIA, MALTA, KAMIKADZE, LĘDŹWIE, PRZEPITKA, FILM OBYCZAJOWY, DZIEWIĄTA WODA PO KISIELU, LAWA PODUSZKOWA, KIFOZA, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, ESTAKADA, ALKOHOL ROLNICZY, INSTRUMENT SMYCZKOWY, LISZAJ RUMIENIOWATY, ŚWIECA, SYSTEM OBRONNY, PIEC INDUKCYJNY, BULAWAYO, POSKROMICIEL, PRODUKCJA, GRYLAŻ, FILTRACJA, ROBOTY DROGOWE, ZAGOŃCZYK, SATELITA, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, CYTOKININA, FILAR, KREPON, RUTENIZACJA, KREDKA WOSKOWA, IGLAK, CYNK, KANAŁ, OLEJEK ABSOLUTNY, ATLAS NIEBA, BIAŁE MIĘSO, SKLEP, ORION, DWUNASTKA, ALAN, BINDA, SFERA BIOTYCZNA, RYT, GROŹBA BEZPRAWNA, SKRÓT, UNIA, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, PRACA, GWARA, CHITON, APOGEUM, NIEWRAŻLIWOŚĆ, SZTUCIEC, IMPLEMENTACJA, RUNA, KORDONEK, CYFOMANDRA, ORDA, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, FANTOM, MARTWOTA, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, NAKO, SZCZENIACZEK, EROZJA, WIDOWISKO, SUPERNOWA, BOBOWATE WŁAŚCIWE, RAKIETOWY POCISK ANTYBALISTYCZNY, BARWICA, TYP, NIEWYPAŁ, UZDATNIACZ, STOPIEŃ, CZWÓRKA, SKŁADNIK ODŻYWCZY, RAMIĘ, METALIK, KRÓLOWA MATKA, PRZYLEPNOŚĆ, BLACHOWNIA, BURGER, KRANÓWKA, ŚMIERDZIEL, BUDOWA, WINO, HEADHUNTER, TENISISTA STOŁOWY, ZAKOLE, LUFKA, ALBUMIK, KOSMYK, BANDANKA, TECZKA PERSONALNA, KHMERKA, INDEKS, ANALITYKA MEDYCZNA, ANGINA MONOCYTOWA, DZYNDZEL, IZBA ROZLICZENIOWA, ODRUCH BEZWARUNKOWY, DOCHODZĄCA KOBIETA, CZECZOTKA, ZJAWISKO, DZIESIĄTY, NAKŁADKA, OKRUTNOŚĆ, KRYTYCZNOŚĆ, EMALIA, WĘDRÓWKA, STOPA ZWROTU, NACIEK JASKINIOWY, GNOJOWISKO, BAŻANT, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, EKSPONENT, OBI, KUTIKULA, DOŻYWOCIE, ZAWODNIK, CEL, ŚRODEK MASY, AURA, TOYAMA, SERWETECZKA, KASZKIET, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, ADAPTOWANIE SIĘ, ŁĄCZNIK GWINTOWY, ANONEK, MOC ZNAMIONOWA, KRAJKA, TON, WCIĄGARKA, SARNA, KOMBAJN GÓRNICZY, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, BABA JĘDZA, LAMPERIA, GRAFIKA WEKTOROWA, OPERATOR, MANIAK, DON KISZOT, ZNIECZULENIE, ZIARNKO, ARMILLA, LĘK, SALADA, PRZYPADŁOŚĆ, MOTORÓWKA, GLOBUS, LAKOLIT, BALDACH, KATATONIA, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, BURZA PIASKOWA, POŁYSK, SZCZYTÓWKA, DENAT , CIĄG GŁÓWNY, NACJA, MEMBRANA, ROZPRUWACZ, ŻYWOTOPIS, WAGA, STOŻEK, EMAKIMONO, MIĘSO, DWUDZIESTY PIĄTY, PLUJKA, PASZTET, TUNIKA, BOHATERKA, KOCIOŁ FLUIDALNY, WÓZEK SZPITALNY, MOBING, KOBIECISKO, WZÓR JAWNY, SER, ZREKOMPENSOWANIE, KWATERA GŁÓWNA, TYTUŁ NAUKOWY, MATKA, SKŁADAK, UWAGA, NOS, PLEBISCYT TERYTORIALNY, PSAMMOFITY, POGODNOŚĆ, TRASA ŚREDNICOWA, ONELINER, CERATA, PAS, BAJCA, PIRAT, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, STANDING FINANSOWY, IGŁA GRAMOFONOWA, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, ZAŚPIEW, REN, HISZPAŃSKI, SZLIFIERKA KĄTOWA, CIĄG GEOMETRYCZNY, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, OBRONA, LEJ, SKORUPA, KOSZT POŚREDNI, NÓŻKA, PILOT, KAŁAMARZ, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, WSCHÓD, KALIPSO, POLE DRUMLINOWE, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, JUMPER, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, RUBELLIT, GRECKOŚĆ, STOCZNIA, BOMBA, DYSTORSJA, WYDRA, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, STAW, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, PAROWIEC, KŁOBUK, ROLNIK RYCZAŁTOWY, PRALNIA, AUTOKEMPING, ATOL, BĄK AMERYKAŃSKI, TRAP, KONDOTIER, HEJT, OSKAR, ŚLIWA WĘGIERKA, OWOC POZORNY, LEJEK, OCET, ANALIZA WARIANCJI, ANTYRAKIETA, MECENASKA, WYRAZ POCHODNY, AKTYWATOR ENZYMATYCZNY, LOT, ŻAŁOBA, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, STEP, TOP, PIEPRZ MNISI, OSTROWIANIN, MILANEZ, WARTOWNIA, TWIST, GAJA, ?TREPY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.677 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GŁÓWNY ELEMENT NABOJU ARTYLERYJSKIEGO, POSIADAJACY POSTAĆ SKORUPY WYPEŁNIONEJ MATERIAŁEM WYBUCHOWYM, ZAPALAJĄCYM LUB INNĄ ZAWARTOŚCIĄ W ZALEŻNOŚCI OD PRZEZNACZENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GŁÓWNY ELEMENT NABOJU ARTYLERYJSKIEGO, POSIADAJACY POSTAĆ SKORUPY WYPEŁNIONEJ MATERIAŁEM WYBUCHOWYM, ZAPALAJĄCYM LUB INNĄ ZAWARTOŚCIĄ W ZALEŻNOŚCI OD PRZEZNACZENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POCISK ARTYLERYJSKI główny element naboju artyleryjskiego, posiadajacy postać skorupy wypełnionej materiałem wybuchowym, zapalającym lub inną zawartością w zależności od przeznaczenia (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POCISK ARTYLERYJSKI
główny element naboju artyleryjskiego, posiadajacy postać skorupy wypełnionej materiałem wybuchowym, zapalającym lub inną zawartością w zależności od przeznaczenia (na 18 lit.).

Oprócz GŁÓWNY ELEMENT NABOJU ARTYLERYJSKIEGO, POSIADAJACY POSTAĆ SKORUPY WYPEŁNIONEJ MATERIAŁEM WYBUCHOWYM, ZAPALAJĄCYM LUB INNĄ ZAWARTOŚCIĄ W ZALEŻNOŚCI OD PRZEZNACZENIA sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - GŁÓWNY ELEMENT NABOJU ARTYLERYJSKIEGO, POSIADAJACY POSTAĆ SKORUPY WYPEŁNIONEJ MATERIAŁEM WYBUCHOWYM, ZAPALAJĄCYM LUB INNĄ ZAWARTOŚCIĄ W ZALEŻNOŚCI OD PRZEZNACZENIA. Dodaj komentarz

3+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast