TO, CZY ORGANIZM LUB ORGAN SĄ SPRAWNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPRAWNOŚĆ to:

to, czy organizm lub organ są sprawne (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SPRAWNOŚĆ

SPRAWNOŚĆ to:

cecha objawiająca się w działaniu, gdy coś robione jest sprawnie, umiejętnie (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

w etyce: dyspozycja dobrego działania (termin użyty po raz pierwszy przez Arystotelesa) (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

cecha czynności, działania, procesu: to, że coś jest dobrze i sprawnie realizowane, kolejne etapy następują we właściwej kolejności, od razu po sobie i zdają się prowadzić ku zamierzonemu celowi (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

jakaś zdefiniowana umiejętność (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

skalarna bezwymiarowa wielkość fizyczna określająca, w jakim stopniu urządzenie, organizm lub proces przekształca energię występującą w jednej postaci w energię w innej postaci, stosunek wartości wielkości wydawanej przez układ do wartości tej samej wielkości dostarczanej do tego samego układu (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

dobry stan, fakt, że jakieś urządzenie działa, jest na chodzie (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

odznaka harcerska symbolizująca fakt, że dany harcerz wykonał określone zadania i posiadł niezbędne umiejętności (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

cecha czynności, które są sprawnie (zręcznie, umiejętnie, bez trudu) wykonywane (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

cecha kogoś (człowieka, zwierzęcia), kto jest fizycznie sprawny, zdolny do wykonania czynności, która wymaga dobrej kondycji i wyćwiczenia (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

cecha człowieka, który potrafi coś dobrze, sprawnie zrobić (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, CZY ORGANIZM LUB ORGAN SĄ SPRAWNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.895

DAWKA, FOTOSENSYBILIZATOR, TOWARZYSZKA BRONI, BAŻANT, OBERWANIE CHMURY, OŚLE UCHO, ZAKON MNISZY, WYNACZYNIENIE, MARTWE POLE, OMAR, EKSPRES, ZGRZEWKA, FAŁD, REGUŁA ALLENA, RZECZ NIERUCHOMA, KRATA KSIĘCIA WALII, NABIODRNIK, UPUST, STANOWISKO, MOST PONTONOWY, SEMAFOR, SUMA KONTROLNA, STACJA ORBITALNA, TYNK, SZABLONIK, OSTRZE TRZONECZKOWATE, BUTELKA ZAPALAJĄCA, DŻEM, BROKAT, POLONEZ, REFERENDUM LOKALNE, AKT, ŁAZĘGA, NIHILIZM, SZYFON, GEN SPRZĘŻONY, AKCENT, PŁYCINA, CEREBROZYD, EMBRIOGENEZA, ŚRODEK PRAWNY, SIATKA, OKLUZJA, POLETKO DOŚWIADCZALNE, ASYSTENT, ŁONO, GOSPODARZ, SUPERRAKIETA, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, POTWORKOWATOŚĆ, SIEKANIEC, WOJNA, KOSTIUM, TRZYDZIESTY, PLECHOWIEC, ĆWICZENIE, TAMBUR, REGENT, PRZEGLĄDACZ, PIĘKNY WIEK, SZYNOBUS, NAGRODZENIE, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, PUKNIĘCIE, OSTOJA, OFIARA, SIŁY POKOJOWE, NAJEM, SPRAWNOŚĆ, SAMOCHWALCA, UMYWALNIA, DYPTYK, KREPA, , NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, BŁYSK, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, TUŁÓW, OWAD, OTTO, PÓŁGOLF, DEMONSTRACJA, NIEZBĘDNOŚĆ, MASER, ANORAK, MAKINTOSZ, KOMBINATORYKA, GRA HAZARDOWA, PAPIER FOTOGRAFICZNY, KOSMYK, MIĄŻSZ, HORMON, DRYBLING, BELA, ŻYWY TRUP, PĘDRAK, BŁOTNIAK, MAJDAN, GLORIETA, KATEDRA, KNECHT, WYLEW, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, JEDNOPARTYJNOŚĆ, ORGANIZM KOPALNY, OMDLAŁOŚĆ, EKSPERYMENT KLINICZNY, TRZYKROTNOŚĆ, WIZJA LOKALNA, ZARYS, PŁYN ETYLOWY, WYPALENISKO, ZŁOCIENICE, FORMA PRZESTRZENNA, RODZAJ, WOLT, EFEKT SORETA, METADANE, AQUAFABA, HILOBIONT, POJAZD ZAPRZĘGOWY, SYPIALKA, LODÓWKA, PREKURSOR, SZASZŁYKARNIA, ZOONOZA, RACICA, WRONIE OKO, LOBOTOMIA, TRANSLOKACJA, TĘCZA, DERMOKOSMETYK, RÓG, OBELGA, PEREŁKA, STRZĘP LUDZKI, ZYSK INFLACYJNY, ZDENERWOWANIE, COROCZNOŚĆ, WOLNY, LIGA, TECZKA PERSONALNA, MUZYK, STRZAŁECZKA, KONTROLA PASZPORTOWA, BAKTERIA ŚLUZOWA, WYRĘBA, JĘZYK OBCY, SZUM, CIECZ WYCZERPANA, OBRÓT SPECJALNY, POLECANKA, METODA PORÓWNAŃ, HOL, KONWIKT, NOTABL, PRZECZULICA SKÓRNA, FULAR, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, KAPSLA, ŁUK TRIUMFALNY, ODSKOK, ARSENAŁ, DWORAK, KUCHNIA, ODCHYŁKA, KOŁEK, TONAŻ, GRADACJA, KLUCZ GŁÓWNY, ANEMOSTAT, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, PLEBISCYT TERYTORIALNY, SZEŚĆDZIESIĄTKA, CIAŁO, ADRES WZGLĘDNY, GARKUCHNIA, ZABUDOWANIE, STREFA RYFTU, POMOC, IZOMER, RYBA PO GRECKU, RESTYTUCJA GATUNKU, RACJONALNA IGNORANCJA, PASSEPIED, OKREŚLENIE, TAŚMA, KLASYFIKACJA ABC, APOKATASTAZA, PAGON, KOMISJA BUDŻETOWA, KOCIOŁ, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, RÓŻANKA, PŁOW, GNAT, PERUKARNIA, KAPUSTA KWASZONA, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, WŁÓKNO SZTUCZNE, WILGOTNOŚĆ, NARYS FORTYFIKACYJNY, ZAKŁÓCENIE, GOŹDZIK, KROSNO, ŁAJNO, NIELOTNOŚĆ, BRYKLA, CANTUS FIRMUS, AUTOBUS PRZEGUBOWY, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, ROMUALD, SZKLANKA, TERYTORIUM POWIERNICZE, ANTYKWARK, BASEN, KLUCZ, BENTO, AURA, KROWIA GĘBA, NIEUMARŁY, WRZECIONO, CIOS, SKÓRZAK, LEK CYTOSTATYCZNY, DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, ZAWIESZKA, FIŃSKI, ŚWIĘTO, SKRYTKA DEPOZYTOWA, GŁOSKA NOSOWA, RZĄD, BBS, ZAOPATRZENIE, PLAKIETA, WEŁNIAKOWE, CZYREŃ, POKRYWA, AZYDEK, SKAFANDER, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, BARANECZEK, TŁUK PIĘŚCIOWY, BEDŁKA, STOŻEK WULKANICZNY, EKONOMIA, MSZA GREGORIAŃSKA, ŁOTOK, DEPORTOWANY, OMEGA, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, ZATROSKANIE, SESJA POPULARNONAUKOWA, SEKSTET, PICA, WAFEL, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, TRUKCZASZY, EUTEKTYKA, FAŁDA, SKRÓT, NIEŁUPKA, ZAKUP, PANTEON, CIĄG GEOMETRYCZNY, MESZEK, ANGLIK, MARSZ, CIEK, RELACJA DWUARGUMENTOWA, SPOINA, OŚCIEŻNICA, KREWNIAK, BASKINA, RETENCJA, RÓW, POLER, MIĘTÓWKA, KREW, ZŁA PRASA, WAPNIAK, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, EUFORBIA, ZAGOŃCZYK, KONTYNGENT CELNY, WÓŁ, KAPITANAT, CHÓR, TRAMWAJ, PRÓBKA, PIKA, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, NARÓD, ŚMIECH, KRATER WULKANICZNY, BUTERSZNIT, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, SOKI, ASYSTENTKA, ?SZESNASTY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.895 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, CZY ORGANIZM LUB ORGAN SĄ SPRAWNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, CZY ORGANIZM LUB ORGAN SĄ SPRAWNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPRAWNOŚĆ to, czy organizm lub organ są sprawne (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPRAWNOŚĆ
to, czy organizm lub organ są sprawne (na 9 lit.).

Oprócz TO, CZY ORGANIZM LUB ORGAN SĄ SPRAWNE sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - TO, CZY ORGANIZM LUB ORGAN SĄ SPRAWNE. Dodaj komentarz

4×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast