PROCES MAJĄCY NA CELU UZYSKANIE CZYSTEGO IZOTOPU PIERWIASTKA LUB WZBOGACENIE PIERWIASTKA W DANY IZOTOP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROZDZIELANIE IZOTOPÓW to:

proces mający na celu uzyskanie czystego izotopu pierwiastka lub wzbogacenie pierwiastka w dany izotop (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES MAJĄCY NA CELU UZYSKANIE CZYSTEGO IZOTOPU PIERWIASTKA LUB WZBOGACENIE PIERWIASTKA W DANY IZOTOP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.802

NORMA PRZEDSTAWICIELSTWA, SKWARKI, AGENT, BELA, BIS, ŚRODKOWOŚĆ, BUZIA, SELEKCJA, PRZEPAD, GRZĘDA, PUSZKA, PRZYDAWKA, TERCET, AJENCJA, HARISSA, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, STEROWIEC SZKIELETOWY, INSIMBI, MÓŻDŻEK, TRANSPOZYCJA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, RETENCJA, FIBRYL, PRZEDZIAŁ, STRZELBA, STRATEGIA, MAGNESIK, LIBERIA, CHOROBA ZAWODOWA, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, HOMESPUN, NADWYŻKA, ZMYWACZ, DEKRET, ANTYDOGMATYZM, KACZKA, WCINKA, ANALITYKA BIZNESOWA, MIMEOGRAF, GŁÓWKA, WŁÓKNO, DRUGIE DNO, PAROWANIEC, FEJHOA, DZIEDZICZNOŚĆ, BASILEUS, ROSYJSKOŚĆ, VIP, KARTOTEKA, KRANÓWKA, SZEZLONG, STEWA, AKROBATYKA SPORTOWA, ALIT, GENETYKA KLINICZNA, KLESZCZE, ECCHI, ROZPORZĄDZENIE, REDUKCJA, SEZAM, BURDA, NADZÓR INWESTORSKI, SIŁY, NIECZUŁOŚĆ, KOGA, LODOWIEC ALPEJSKI, EMISJA, NOK, WOJSKO FEDERALNE, KRECIK, PUNKT ODNIESIENIA, EWALUACJA, BATERIA, DAN, EWALUACJA BIEŻĄCA, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, POCHODNIK, WAŁKOŃ, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, GRA KOMPUTEROWA, NAMORDNIK, ZABIEG AGROTECHNICZNY, GĄSKA, FIKOŁEK, DUPLIKACJA, MARIONETKA, UZYSK, ODSYŁACZ, PAGON, KREDYT POMOSTOWY, SUCHORYT, LICYTACJA, DERYWAT SYNCHRONICZNY, PROCES ENDOGENICZNY, LICENCJAT, EMPORA, KLAPAK, KATZENJAMMER, ROŚLINY ZARODNIKOWE, BOMBA, FELER, KOŁOWRÓT, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, TREPANACJA, BYDLAK, DOM POSELSKI, MASŁO, WIZJONER, ZATOR, KLASER, WŁOSIE, PLAN SYTUACYJNY, PERFORACJA, MALARZ, JAMOCHŁON, JEŻYNA, PROSTOSKRZYDŁE, LUDWIK, OGNISKO, OSKAR, JEZIORO GLACJALNE, FILAR, HOMOGENAT, MADONNA, NAPĘD, KURACJA, EKSTRUZJA, LIŚĆ ODZIOMKOWY, MACZUGA, OFICERKI, METODA ZŁOTEGO PODZIAŁU, LEPSZA POŁOWA, ŻEGLARZ, KOCZ, OKLUZJA, DRYF GENETYCZNY, WIDMO OPTYCZNE, LAS, KALIKO, JAŁOWIEC CHIŃSKI, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, ZNAK PISARSKI, SIEĆ, TRZYKROTNOŚĆ, TROPIK, NEURON LUSTRZANY, ALBULOWATE, KONFRONTACJA, OPIEKUŃCZOŚĆ, NAKO, NIALA, KOMIK, ZĘBATKA, PRAŻNIA, HYBRYDALNOŚĆ, ŁAWRA, ZAWODY, SYMBOL, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, KOSZYKÓWKA ULICZNA, WARSTWA KOLCZYSTA, PRZENOŚNOŚĆ, SUPERKOMBINACJA, STRAŻ, ZBOCZENICA, SYLWETA, PRZECIWNIK, ZAGRANICZNOŚĆ, PRYMITYWIZM, PISK, CZTEROKROTNOŚĆ, SMOCZA KREW, DRUT, PAN, WELWET, ATRYBUCJA STABILNA, ZIELONE, SYSTEM EKSPERTOWY, ZAPŁON, INSTYTUCJA PRAWNA, CENA MAKSYMALNA, KOMA, NIEMIECKI, KAZUISTA, PĘCHERZ, METODA KARTOGRAMU, AKCJONARIUSZ, WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA, KILOMETR NA GODZINĘ, MARENGO, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, OBMOWA, ESENCJA, KUFF, RAKSOLOTY, EDYKUŁ, AUTOMAT, KAPSLA, KULT JEDNOSTKI, NIESZPUŁKA, ŁONO, SPEAKER, GODZ, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, KONSERWA, ROZPOZNANIE RÓŻNICOWE, WATA, LANDLORD, DZIEŁO ŻYCIA, WYRAZY, KREW, SZYFON, ETIUDA, AFRYKANIZOWANIE, RUMIEŃ LOMBARDZKI, MUR, WIDOWNIA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, HANDEL ZAGRANICZNY, OSPAŁOŚĆ, ZAKON SZPITALNY, LATARNIA UMARŁYCH, CHWYTNIK, PROPAROKSYTON, BLOKADA, BOSS, HALO, ŁUPIEŻ PSTRY, PIĘKNY WIEK, BOSS, DYFERENCJACJA, EPOLET, ŚWIATŁO AWARYJNE, WŁASNOŚĆ, CIĄGNIK BALASTOWY, HARDTOP, PERYKARP, MAKROPOLECENIE, DENACYFIKACJA, UNIFORM, MUSZLOWCE, HACJENDA, KOMODOR, BRYGANTYNA, MASKOTKA, KAUKAZ, NIEWINNA KREW, LICZEBNIK, FONOGEST, PRZESŁANKA, DŁUGOUCH, CYWIL, SŁUPEK, SPIS POWSZECHNY, AMBONA, PEŁNIA, POKOLENIE, FASETKA, BASKINKA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, BRĄZ, WROTA, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, KOMISANT, HERB, PALCÓWKA, TABULA RASA, BAT, NUDZIARZ, TAKSON MONOTYPOWY, OGRANICZENIE WIEKOWE, PIESZCZOSZEK, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, AKALKULIA, SKRZYPY, MISJA, POKREWIEŃSTWO, ZNAKOMITOŚĆ, HANGAR, ŁUPEK HUMUSOWY, TYGRZYK PASKOWANY, CENOTWÓRCA, NACZYNIAK, PRZYBYTEK, KATOLICYZM DYNAMICZNY, CZAS PÓŁTRWANIA, KOSZT BEZPOŚREDNI, SKANDYNAWSKOŚĆ, PRZECHYŁKA, AKWEN, TARTINKA, WENESEKCJA, LIGA, TENDER, KREDYT KUPIECKI, WAHADŁO, OCZKO, BYSTROŚĆ, TUMBA, ?RELACYJNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.802 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES MAJĄCY NA CELU UZYSKANIE CZYSTEGO IZOTOPU PIERWIASTKA LUB WZBOGACENIE PIERWIASTKA W DANY IZOTOP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCES MAJĄCY NA CELU UZYSKANIE CZYSTEGO IZOTOPU PIERWIASTKA LUB WZBOGACENIE PIERWIASTKA W DANY IZOTOP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROZDZIELANIE IZOTOPÓW proces mający na celu uzyskanie czystego izotopu pierwiastka lub wzbogacenie pierwiastka w dany izotop (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROZDZIELANIE IZOTOPÓW
proces mający na celu uzyskanie czystego izotopu pierwiastka lub wzbogacenie pierwiastka w dany izotop (na 20 lit.).

Oprócz PROCES MAJĄCY NA CELU UZYSKANIE CZYSTEGO IZOTOPU PIERWIASTKA LUB WZBOGACENIE PIERWIASTKA W DANY IZOTOP sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - PROCES MAJĄCY NA CELU UZYSKANIE CZYSTEGO IZOTOPU PIERWIASTKA LUB WZBOGACENIE PIERWIASTKA W DANY IZOTOP. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

x