NIENAUKOWA NAZWA OBIEKTU LUB GRUPY OBIEKTÓW, POWSZECHNIE STOSOWANA I CZĘSTO UTRWALONA REGIONALNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NAZWA ZWYCZAJOWA to:

nienaukowa nazwa obiektu lub grupy obiektów, powszechnie stosowana i często utrwalona regionalnie (na 15 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NAZWA ZWYCZAJOWA

NAZWA ZWYCZAJOWA to:

nazwa środka spożywczego akceptowana przez konsumentów w państwie członkowskim, w którym żywność ta jest sprzedawana, bez konieczności jej dalszego wyjaśniania (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIENAUKOWA NAZWA OBIEKTU LUB GRUPY OBIEKTÓW, POWSZECHNIE STOSOWANA I CZĘSTO UTRWALONA REGIONALNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.142

ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, WAŁ, KARP PO KRÓLEWSKU, WIRYDARZ, GRÓD, GRZBIET KSIĄŻKI, KOCIOŁ, SYNDYK, NIEWYPARZONY PYSK, GRACILICERATOPS, DRUK ULOTNY, ZGNIATACZ KCIUKÓW, KONSYSTORZ, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, PLEWA, KOMBAJN GÓRNICZY, TRÓJKĄT, FIRLETKA, ESKONTO, ODBIJACZ, KIEROWNIK BUDOWY, INFORMACJA POUFNA, AZYTROMYCYNA, TEST KOMPLEMENTACJI, NAŚLADOWNICTWO, SAŁATA, STACCATO, SIECZKA, SEKSIZM, WYBREDNIŚ, KIJ, NIEBIOSA, ELZEWIR, PYRA, KOHEZJA, PRZERWANIE CIĄŻY, GATUNEK ITEROPARYCZNY, ARKUSZ AUTORSKI, OSTRUŻYNY, JĘZYK AKADYJSKI, DUSZA, PŁÓTNO, SŁUPISKO, PLATYKLADUS, KANAŁ BURZOWY, WYZIEWY, KOŁNIERZ, ASESOR, ANKIETA, DZIAŁ WODNY, MELANODERMIA, URSZULA, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, WIADRO, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, LÓD MARTWY, PRZYGOTOWANIE, ADHORTACJA APOSTOLSKA, ZLEWNIA, GRIEKOW, KAMIEŃ, CYGANECZKA, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, KILOMETR NA SEKUNDĘ, KONKATEDRA, RADCA, KWAŚNICA, KLATKA SCHODOWA, ENTOMOFAGI, KANAŁ, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA, CHOROBA GENETYCZNA, OBRAZ, SMAKOŁYK, KOD GENETYCZNY, RACA, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, BLUZA, KÓZKI, PATROLOWIEC, ASTRONOMIA, GRUSZKA, GAZOLINA, SOBÓR, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, SOWA, SYNAPIZM, WATA, PIKA, PRZEWÓD RATUNKOWY, ATRAZYNA, LEPIARKOWATE, PROCES FIZYCZNY, KWAS ASKORBINOWY, NASTRÓJ, OTWÓR, DANINA, WIDZENIE BARWNE, ROLADA, BRZYDOTA, MELISA AMERYKAŃSKA, ZABIEG FIZYKALNY, GODZINA, BIAŁA ŚMIERĆ, KANAŁ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, JALABERT, FORUM, KANTOR, ŚMIERDZIUCH, POLE, PLAGA, GRUZD, KOŁECZEK, LANGUSTA POSPOLITA, SKIP, WODOPÓJKI, KOCHAŚ, PODMIANKA, BEZWŁADNOŚĆ, KULT JEDNOSTKI, BOCZNICA, DRZEWKO SZCZĘŚCIA, ANTYKATOLICYZM, PIELGRZYM, JĘZYK, NADPROŻE, WYPRAWA, PREZYDENTKA, NORKA, ŚLUZA WAŁOWA, RESPONDENT, MAPA MENTALNA, DEZERTER, ŚLONSKI, JAMOCHŁON, COKÓŁ, WIKING, KLERYK, DŁUGI WEEKEND, STACJA, UZYSK, WONNOŚCI, FOTOTROPIZM DODATNI, BUCHTA, ESTAZOLAM, MINA JĄDROWA, KOŁO, LEWANT, CZAJKOWSKI, BROŃ BIAŁA, PELAGRA, KOMISARZ WOJSKOWY, PLUS, GÓWNIARZ, ĆWICZENIE, KRÓLEWICZ, NIEDŹWIEDZIÓWKA JASTRZĘBICA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, FASZYNA, KRUTON, WALEŃ, ROZDZIAŁKA, GIEZŁO, ASSAPAN, CZAS, DERP, KNEDLIK, WIRUS GORĄCZKI ZACHODNIEGO NILU, PRĄTNIK SREBRZYSTY, PRZYGODA, ORGANOMISTRZOSTWO, ODZYSK, SYNGIEL, SŁONECZNIK, LĘK SEPARACYJNY, POCZTA ELEKTRONICZNA, TRANZYCJA, KINO DROGI, ETOS, PERYPATETYK, LORDOSTWO, EKOLOGISTYKA, OPASKA BRZEGOWA, TABLOIDYZACJA, BOJKA, MINIATURA FORTEPIANOWA, KOSTKA, DUJKER CZARNY, SZTYCH, PUCHAR, PROWENIENCJA, SZCZI, DRENAŻ, RYBA KOSTNOSZKIELETOWA, KARBIDEK, PAROWNICA, RYBA AMFIDROMICZNA, MASTYF, KASECIAK, GWAREK, DWUDZIESTY, SZWEDZKI, ZNAK, CEREBROZYD, LALKARSTWO, MOHER, MELIORACJA WODNA, FALANDYZACJA, ANTYTETYCZNOŚĆ, CZTEROKROTNOŚĆ, KOSÓWKA, GNIEW, LAPIS-LAZULI, PRĄD, OBRZĘK, ADIDAS, ORGANOLEPTYKA, SZROTÓWEK KASZTANOWCOWIACZEK, INDIANIN, ALBINOS, GADZINA, ZAK, KALINA, ORGAN, BOHEMA, ŁADUNEK, WALIJSKI KUC GÓRSKI, MYRMEKOFIL, TRANZYSTOR, OCET, ZERÓWKA, PERYPATETYK, IRRADIACJA, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, ŻUŻEL, BOK, NARECZNICA, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, INTERWENCJA, DIAGNOSTYKA, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, BOMBA BURZĄCA, START-UP, WARSTWA, MOC, STACJA POMP, BIOKOMPONENT, PUŁAPKA OFSAJDOWA, KRYZYS KATATYMICZNY, HANGAR, ZGODNOŚĆ, KLASTER, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, WIZYTÓWKA, ZAĆMIENIE, STEK, KOLONIA, PROMIEŃ, TERAPIA WSTRZĄSOWA, BARK, WINYLEUM, GUZIK, PASEK, ŚMIAŁOŚĆ, BROKAT, SYNTETYK, CZEPLIWOŚĆ, LEWOSKRZYDŁOWY, EGIPSKI, STRAJK OKUPACYJNY, PRZEDROŚLE, KURACJA UDERZENIOWA, MUFKA, NEGACJONIZM, KILOTONA, MIODNIK, POWŁOKA, RENESANSOWOŚĆ, MONOPOL NATURALNY, UCHO, UKŁAD ADAPTACYJNY, ZAMEK, KSIĘGA, GARBUS, KNOT, NOTKA, EMOTIKON, KUPLER, GOSPODARKA KOMUNALNA, WYCIĄG, SIŁA NOŚNA, WOJNA DOMOWA, STRES OKSYDACYJNY, NIEDŹWIADEK, MALTA, WSPÓŁREGENT, CZYNNOŚĆ POZORNA, ?KASZLAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.142 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIENAUKOWA NAZWA OBIEKTU LUB GRUPY OBIEKTÓW, POWSZECHNIE STOSOWANA I CZĘSTO UTRWALONA REGIONALNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIENAUKOWA NAZWA OBIEKTU LUB GRUPY OBIEKTÓW, POWSZECHNIE STOSOWANA I CZĘSTO UTRWALONA REGIONALNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NAZWA ZWYCZAJOWA nienaukowa nazwa obiektu lub grupy obiektów, powszechnie stosowana i często utrwalona regionalnie (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NAZWA ZWYCZAJOWA
nienaukowa nazwa obiektu lub grupy obiektów, powszechnie stosowana i często utrwalona regionalnie (na 15 lit.).

Oprócz NIENAUKOWA NAZWA OBIEKTU LUB GRUPY OBIEKTÓW, POWSZECHNIE STOSOWANA I CZĘSTO UTRWALONA REGIONALNIE sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - NIENAUKOWA NAZWA OBIEKTU LUB GRUPY OBIEKTÓW, POWSZECHNIE STOSOWANA I CZĘSTO UTRWALONA REGIONALNIE. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x