INSTRUMENT MUZYCZNY Z GRUPY IDIOFONÓW ZDERZANYCH, SKŁADAJĄCY SIĘ Z DREWNIANEJ RĘKOJEŚCI, DO KTÓREJ PRZYMOCOWANO Z JEDNEJ LUB OBU STRON PARY DREWNIANYCH (RZADKO KOŚCIANYCH) MUSZELEK ZWIĄZANYCH SZNURKIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KASTANIETY to:

instrument muzyczny z grupy idiofonów zderzanych, składający się z drewnianej rękojeści, do której przymocowano z jednej lub obu stron pary drewnianych (rzadko kościanych) muszelek związanych sznurkiem (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KASTANIETY

KASTANIETY to:

perkusyjny instr. używany w tańcach hiszpańskich do podkreślenia rytmu (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INSTRUMENT MUZYCZNY Z GRUPY IDIOFONÓW ZDERZANYCH, SKŁADAJĄCY SIĘ Z DREWNIANEJ RĘKOJEŚCI, DO KTÓREJ PRZYMOCOWANO Z JEDNEJ LUB OBU STRON PARY DREWNIANYCH (RZADKO KOŚCIANYCH) MUSZELEK ZWIĄZANYCH SZNURKIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.222

TARCZA, CEROFERARIUSZ, CHALDEJSKI, STEK, ZATRACENIE, ROSYJSKOŚĆ, WISKOZA, PROSTNICA, USTAWKA, CZERWONA FALA, STRZAŁ, KONFEKCJONER, OREGANO, UDAWACZ, NIEWYGODA, TURBINA PRZECIWBIEŻNA, UTWÓR AUDIOWIZUALNY, SOCZEWKA FRENSELA, WERBOWNIK, RABARBAR, WSTRZĄS TEKTONICZNY, KROCZE, KILLER, BECZKARNIA, SKRYBA, GLUTAMINAZA, RÓŻA BAZALTOWA, STANOWISKO PRACY, EDYTORSTWO NAUKOWE, RUSAŁKA, TYNKTURA, ZWIĄZKOWIEC, BRZOZA, KWAS ASKORBINOWY, SALA PLENARNA, KWATERUNEK, PONIEWIERKA, KOREK, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, PRĄD BŁĄDZĄCY, KONTIKI, PISMO, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, KARUZEL, IZBA ROZLICZENIOWA, LINIA WIECZNEGO ŚNIEGU, ŁOBUZIAK, GŁUCHY TELEFON, BLUZA, GODET, POZIOMKA WIRGINIJSKA, BABKA, FOTOGENICZNOŚĆ, OBLITERACJA, BAGIETKA, LABIRYNT, BUCCINA, SZCZELINA LODOWCOWA, AUTONOMIA REGIONALNA, BIKRON, LUD, KOPIEC, KURDYBAN, OPARIN, BIAŁORUTENISTYKA, LUJ, OBIJACZKA, KORZYŚĆ, TORFOWISKO PRZEJŚCIOWE, OBOSIECZNOŚĆ, SPAWALNIK, ZAĆMA POCZĄTKOWA, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, KOKILARZ, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, ANATOL, ASYMPTOTA, PRZEGRUPOWANIE, KLAPECZKA, HIPNAGOGIA, TĘPICIEL, KOLEC, SMOLUCH, MROZEK, POŚCIELÓWA, GRZBIETORODY, ACHONDRYT, MAŁPI GAJ, POCHŁANIACZ, GLONY, PANTALION, ZMIANA PATOLOGICZNA, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, BARWA, ROMANISTYKA, PION ŻYROSKOPOWY, FUTRO, GAGAUZ, SZCZUDLARZ, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, ŁAWKA, KARIOLKA, RAK KOLCZYSTOKOMÓRKOWY, RZEKA CHWILOWA, ANTYBIOTYK, KAWA MIELONA, WAKUOLA, BRUSTASZA, ŻELAZNE PŁUCO, KASECIAK, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, FENEK, GÓRA PODWODNA, BYT ABSOLUTNY, KWASJA, GAŁGAN, SUCHY TYNK, ENCYKLOPEDYSTA, TEATR, TRUSIA, STRZELNICA, GODZINA MILICYJNA, FASZYNA, DROGÓWKA, NIESŁUSZNOŚĆ, MIKSER, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, REFLEKSOLOG, KAPITANIA GENERALNA, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, POCZTA PRZYCHODZĄCA, WYDZIAŁ, CUMMINGS, AGAR, DUSZA, POLE DRUMLINOWE, SPOCZYNEK, PRZYWÓZKA, HERB, CIAŁO ACETONOWE, BARETKA, JURYDYKA, PÓŁSKÓREK, FAB LAB, ODWROTNY AGONISTA, PÓŁROCZNIK, WYCISKANIE, KOSMOFIZYKA, BIELMO, CONSTABLE, BLUZG, BON OŚWIATOWY, EPILEPTOLOG, SPÓŁGŁOSKA DZIĄSŁOWA, STAWONOGI, FOTEL OBROTOWY, ASPOŁECZNOŚĆ, MASZYNA TŁOKOWA, GASTRONOMIK, WALENTYNKA, NACZYNIA POŁĄCZONE, PAMIĘĆ ULOTNA, ŻYDOWSKOŚĆ, NOS, STÓJKA, OBROŻA, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, WARSTWA, INSTANCJA, ZASKARŻENIE, REAKCJA RODNIKOWA, MEANDER, WYŁADOWANIE ULOTOWE, ELEKTROSTAT, BAZYLISZEK, KRÓTKODYSTANSOWIEC, GNIEW, SZYNA, GOT, MAGELANKA SIWOGŁOWA, ZORBA, RÓW PRZECIWPANCERNY, ETOLA, BEZPANCERZOWCE, MEFLOCHINA, APIKOMPLEKSY, ENDOSZKIELET, STRZECHWOWCE, KURZA STOPKA, FOKA, IZOTROPOWOŚĆ, KWASZARNIA, TABUIZACJA, PRANKO, ZNAK, IMPLEMENTACJA, ZAĆMA POURAZOWA, SANDALIN, OBELGA, CYTRA, ZAPŁON, MAKATA, GIMNASTYKA, WŁOSKOWATOŚĆ, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, REFLEKS, TRUD, NACIĄG, POMOC, AFILIACJA, ALAMOZAUR, PIRUETKA, EMISJA POLOWA, SOCJOLOGIA MIASTA, NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA, OPARY, PAMIĘĆ BUFOROWA, LUGER, SOLITI, OBIEKTYWIZM, NIBYPESTKOWIEC, GŁOS, GRUPA WAROWNA, CIAPKAPUSTA, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, KRZYWA, BUT, BOCZNICA, ALPAGA, LOGIKA FILOZOFICZNA, WYGLĄD, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, KATOLIK, SŁUPISKO, PODATEK, DYBEL, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, PICOWNIK, KOMORA MINOWA, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, OWCA ROMANOWSKA, PŁUCA, NOWA KLASYCZNA, PROTUBERANCJA, BAGIETA, BIBUŁKARKA, IZOLACJONIZM, LAK, WIR, PASER, REPLIKATOR, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, AUREOLA, ŚWISTUŁA, JĘZYK, KROCHMAL, MEMBRANA, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, WYDAWNICTWO SERYJNE, BACHATA, KOMEDIALNIA, ZWIĄZEK CYKLICZNY, WAŻNOŚĆ, PUŁAP, STAUROPIGIA, PAJĘCZAKI, PIECHOTA WYBRANIECKA, GAŁĘŹNIK, CZUBEK, KANDYZ, NASOSZNIK TRZĘŚ, EFEKT LOTOSU, UCHWAŁA, ROŚLINA TRUJĄCA, DRYFTER, NIEWYPARZONA GĘBA, PISECZNICZKA, TROJACZEK, RUCH KRZYWOLINIOWY, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, ROZSZCZEPIENIE WARGI, FACET, OSIEDLE MIESZKANIOWE, JEDENASTKA, RUDI, SZYFON, ALAIN, BYCZEK, JAŁOWIEC CHIŃSKI, WZÓR, MOTYLEK, OBUDOWA, CZASZA LODOWA, TARGI, GENOMIKA INDYWIDUALNYCH RÓŻNIC, BIAŁA BIERKA, GLORIA, ESTER KWASU KARBAMINOWEGO, ?KOŃ PRZEWALSKIEGO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.222 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

INSTRUMENT MUZYCZNY Z GRUPY IDIOFONÓW ZDERZANYCH, SKŁADAJĄCY SIĘ Z DREWNIANEJ RĘKOJEŚCI, DO KTÓREJ PRZYMOCOWANO Z JEDNEJ LUB OBU STRON PARY DREWNIANYCH (RZADKO KOŚCIANYCH) MUSZELEK ZWIĄZANYCH SZNURKIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: INSTRUMENT MUZYCZNY Z GRUPY IDIOFONÓW ZDERZANYCH, SKŁADAJĄCY SIĘ Z DREWNIANEJ RĘKOJEŚCI, DO KTÓREJ PRZYMOCOWANO Z JEDNEJ LUB OBU STRON PARY DREWNIANYCH (RZADKO KOŚCIANYCH) MUSZELEK ZWIĄZANYCH SZNURKIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KASTANIETY instrument muzyczny z grupy idiofonów zderzanych, składający się z drewnianej rękojeści, do której przymocowano z jednej lub obu stron pary drewnianych (rzadko kościanych) muszelek związanych sznurkiem (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KASTANIETY
instrument muzyczny z grupy idiofonów zderzanych, składający się z drewnianej rękojeści, do której przymocowano z jednej lub obu stron pary drewnianych (rzadko kościanych) muszelek związanych sznurkiem (na 10 lit.).

Oprócz INSTRUMENT MUZYCZNY Z GRUPY IDIOFONÓW ZDERZANYCH, SKŁADAJĄCY SIĘ Z DREWNIANEJ RĘKOJEŚCI, DO KTÓREJ PRZYMOCOWANO Z JEDNEJ LUB OBU STRON PARY DREWNIANYCH (RZADKO KOŚCIANYCH) MUSZELEK ZWIĄZANYCH SZNURKIEM sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - INSTRUMENT MUZYCZNY Z GRUPY IDIOFONÓW ZDERZANYCH, SKŁADAJĄCY SIĘ Z DREWNIANEJ RĘKOJEŚCI, DO KTÓREJ PRZYMOCOWANO Z JEDNEJ LUB OBU STRON PARY DREWNIANYCH (RZADKO KOŚCIANYCH) MUSZELEK ZWIĄZANYCH SZNURKIEM. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x