KROSNA MALARSKIE, RAMA Z PROFILOWANYCH LISTEW, ZWYKLE PROSTOKĄTNA, NA KTÓRĄ NACIĄGA SIĘ I PRZYBIJA PŁÓTNO MALARSKIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BLEJTRAM to:

krosna malarskie, rama z profilowanych listew, zwykle prostokątna, na którą naciąga się i przybija płótno malarskie (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BLEJTRAM

BLEJTRAM to:

dekoracyjne obramowanie płaskorzeźby, kompozycji malarskiej lub graficznej w formie pasa z ornamentem roślinnym (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KROSNA MALARSKIE, RAMA Z PROFILOWANYCH LISTEW, ZWYKLE PROSTOKĄTNA, NA KTÓRĄ NACIĄGA SIĘ I PRZYBIJA PŁÓTNO MALARSKIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.561

MAKI, LARWA, ŁOTEWSKI, CNOTA, SZYMEL, FLAMING, WĄCHACZ, STYL KOLONIALNY, ROMANISTA, FIRMAMENT, BABIMÓR, ZLEWKA, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, B, SYLWETA, SYGNAŁ, UCHWYT ZACISKOWY, NAPUSZONOŚĆ, MECHANIKA TEORETYCZNA, PALEOORNITOLOGIA, WIDEŁKI HERETYKÓW, MAŁPA, WYŁAM, MACEDONIA, DZIKARZ, BRAZYLIJSKI, WRITER, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, PORTRECISTKA, BALDACHIM, WZNIESIENIE, LUFKA, PAPILOTKA, LIŚCIONOGI, JURYSDYKCJA, ETNOLINGWISTYKA, MECHANIZM JEZDNY, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, ATONALNOŚĆ, ESPRESSO, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, MASZT, DOMEK, POPARCIE, WELUR, PANORAMA, IRAŃSKI, NEUTRALNOŚĆ, UCZENNICA, NAKURWIENIE SIĘ, PAŁANKA MIODOJAD, LEJ, ATAWIZM, BIEG, PODKOLANIE, PODZIEMIE, NAZWA CUDZYSŁOWOWA, MAKI, TROJACZEK, SPÓŁGŁOSKA SZUMIĄCA, STOSUNEK PRZERYWANY, SZCZUDLARSTWO, ZŁOTY RYŻ, GEOLOGIA STRUKTURALNA, SZCZELINA LODOWCOWA, TKANKA MIĘŚNIOWA, KLIENT, CHIRURG PLASTYCZNY, OSADA, OBŁOK SREBRZYSTY, ZUPA Z GWOŹDZIA, STRZAŁOWY, GASTROENTEROLOGIA, FLUIDYZACJA, RESYNTEZA, KOCANKA, SAMOUCZEK, ZNAJOMY Z WIDZENIA, PLECIONKA, SEMESTR ZIMOWY, ŁATWOPALNOŚĆ, SFIGMOMANOMETR, HRABINA, POŚCIELÓWKA, JĘZYK SZKOCKI, KUWERTURA, ARTROZA, BĘBEN, ZEGAR MOLEKULARNY, BEZPARDONOWOŚĆ, KOREAŃSKI, DOJŚCIE, GROTESKA, JEMIOŁA, STAN, HUBA SINIAK, BUDA, TAŚMA, TRZEJ KRÓLOWIE, BANK KOMERCYJNY, ALIENACJA RODZICIELSKA, NIUŃKA, TRÓJKROK, HARMONIJKA USTNA, PLASTYKA, LICZBA ATOMOWA, SZKOŁA ŚREDNIA, NABYTEK, ANARCHISTKA, BRUDNICA MNISZKA, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, CIEMNOTA, RZEŹBIARNIA, KLEJONKA, NOGA, ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA, CHRZĄSTKA SZKLISTA, MATKA-POLKA, CELULOZOWNIA, HIEROGLIFY, POJAWIENIE SIĘ, RATUSZ, SPEAKER, ANGLOSASKA, KONTRALT, CYKL EKONOMICZNY, MECHOWCE, KABOTAŻ, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, KRAINA MITOLOGICZNA, BALONET, AMORFIZM, SATELITA GEOSTACJONARNY, IMMUNOONKOLOGIA, PARNOŚĆ, SPLĄTANIE, WYCZARTEROWANIE, BEZWŁAD, TROLL, OBRZEŻEK, BINDOWNICA, WIZAŻYSTKA, PETRYFIKACJA, NIEDOMYKALNOŚĆ, PRASOŁ, KONCENTRACJA, KUPLER, SĄD REJESTROWY, MIKROMIKRON, RYBA AMFIDROMICZNA, BATERIA TERMOELEKTRYCZNA, PEPINIERA, ROZBIERANKA, ETER, FUNT GIBRALTARSKI, MITSUKURINA, POSMAK, ANTROPOLOG KULTUROWY, KLUCZ KODOWY, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, TRZASKOWISKO, WIELOETATOWOŚĆ, FUZJA KONGLOMERATOWA, NAPIĘCIE KONTAKTOWE, INSTRUMENT SZARPANY, LITOSFERA OCEANICZNA, EROZJA WĄWOZOWA, KWAS BURSZTYNOWY, KOMIK, OBSZAR JĄDERKOTWÓRCZY, KOŻUSZEK, RUSYCYSTYKA, STWARDNIENIE, ŁYŻKA, ZDOBYWCA, BIOZA, ERGONOMIA, DOMINATOR, PUKLERZ, ZAPITKA, RAMA, IRYDOLOGIA, HIPERMETROPIA, NIECHCIUCH, CEGLARKA, PAWANA, PAZUR, FIZYKA ATOMOWA, PRZEZIERNIKOWATE, WYZNAWCA, RELIGIA, POLECANKA, NARYS KLESZCZOWY, WĘZEŁ KSIĘCIA ALBERTA, ŻAL, ŁODRANIT, CIAŁKO KIERUNKOWE, PŁYN CHŁODNICZY, MIJANKA, CAŁUSEK, SILNIK CZTEROSUWOWY, ALTERNATYWA, PIERWIASTEK CHEMICZNY, KUMOTERSTWO, BRUTALNOŚĆ, ZMARZLAK, CUDZOŻYWNOŚĆ, NIEDOKRWISTOŚĆ ZŁOŚLIWA, SUCHORYT, REAKTOR JĄDROWY, WJAZD, NEUROFIBROMATOZA, KSIĄŻĘ Z BAJKI, IMPREGNAT, HISTORIA, PIEC TYGLOWY, PUDERNICZKA, IZOMER GEOMETRYCZNY, MAJMA, HEBRA, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, KONWOKACJA, PRZERABIACZ, ZWYŻKA, ZDZIADZIENIE, WOREK, MĄKA SITKOWA, KUŹNIA, UJŚCIE, GULA, PRYSZNIC, UPOJENIE SENNE, POLARYZACJA, BARWINEK, PALTO, LIST APOSTOLSKI, CZOŁÓWKA, PARASZKA, BURACTWO, SUPERNOWE, CHOROBA FABRY'EGO, BRUZDKOWANIE, DRES, OCEANOTECHNIKA, WIETNICA, ŁASKAWCA, MAGNESIK, ROZSZCZEP WARGI, MEADE, GRANDA, INDUKTOR, CYTOARCHITEKTONIKA, TWIST, GRAFITYZACJA, KRUŻA, KOŃ KARABACHSKI, KOLUMNA MARYJNA, MARSZ, ASTRONOM, BANOWINA, GRUPA NILPOTENTNA, DZIAD, CHÓR, POJNIK, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, AUTOGIEŁDA, PÓŁSKÓREK, PĄK, PROFESOR, PEŁNIA, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, SZTUKA DEKORACYJNA, FREDRO, IMAGE, AMINOKWAS BIOGENNY, FOTOGRAFIA KRAJOZNAWCZA, EWAPORAT, NAŁOGOWOŚĆ, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, STYCZNOŚĆ, OCEMBROWANIE, MIERZWA, LINIA BRZEGOWA, DŻIG, PERFORACJA, TECHNOLOGIA NIEORGANICZNA, ALBULOKSZTAŁTNE, DOROŻKARSTWO, KWIAT, TABLOIDYZACJA, LOGIKA NIEFREGOWSKA, HERBATNIK PEŁNOZIARNISTY, RURALISTYKA, CHOROBA MIKROFALOWA, MONOTELETA, GONDOLA, TYGIEL, GONIOMETRIA STATYCZNA, ?AUTOKRATYCZNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.561 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KROSNA MALARSKIE, RAMA Z PROFILOWANYCH LISTEW, ZWYKLE PROSTOKĄTNA, NA KTÓRĄ NACIĄGA SIĘ I PRZYBIJA PŁÓTNO MALARSKIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KROSNA MALARSKIE, RAMA Z PROFILOWANYCH LISTEW, ZWYKLE PROSTOKĄTNA, NA KTÓRĄ NACIĄGA SIĘ I PRZYBIJA PŁÓTNO MALARSKIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BLEJTRAM krosna malarskie, rama z profilowanych listew, zwykle prostokątna, na którą naciąga się i przybija płótno malarskie (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BLEJTRAM
krosna malarskie, rama z profilowanych listew, zwykle prostokątna, na którą naciąga się i przybija płótno malarskie (na 8 lit.).

Oprócz KROSNA MALARSKIE, RAMA Z PROFILOWANYCH LISTEW, ZWYKLE PROSTOKĄTNA, NA KTÓRĄ NACIĄGA SIĘ I PRZYBIJA PŁÓTNO MALARSKIE sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - KROSNA MALARSKIE, RAMA Z PROFILOWANYCH LISTEW, ZWYKLE PROSTOKĄTNA, NA KTÓRĄ NACIĄGA SIĘ I PRZYBIJA PŁÓTNO MALARSKIE. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast