WYMARŁY ORGANIZM MORSKI, PO KTÓRYCH ZACHOWAŁY SIĘ GŁÓWNIE ROZPROSZONE MIKROSKOPIJNE ZĘBOKSZTAŁTNE ELEMENTY APARATU WOKÓŁPRZEŁYKOWEGO (OD UŁAMKA MM DO 2-3 MM), ZBUDOWANE Z FOSFORANU WAPNIA, WYSTĘPUJĄCE W SKAŁACH OSADOWYCH POCHODZĄCYCH Z OKRESU OD PÓŹNEGO KAMBRU DO PÓŹNEGO TRIASU (OK. 540-200 MLN LAT TEMU) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONODONT to:

wymarły organizm morski, po których zachowały się głównie rozproszone mikroskopijne zębokształtne elementy aparatu wokółprzełykowego (od ułamka mm do 2-3 mm), zbudowane z fosforanu wapnia, występujące w skałach osadowych pochodzących z okresu od późnego kambru do późnego triasu (ok. 540-200 mln lat temu) (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYMARŁY ORGANIZM MORSKI, PO KTÓRYCH ZACHOWAŁY SIĘ GŁÓWNIE ROZPROSZONE MIKROSKOPIJNE ZĘBOKSZTAŁTNE ELEMENTY APARATU WOKÓŁPRZEŁYKOWEGO (OD UŁAMKA MM DO 2-3 MM), ZBUDOWANE Z FOSFORANU WAPNIA, WYSTĘPUJĄCE W SKAŁACH OSADOWYCH POCHODZĄCYCH Z OKRESU OD PÓŹNEGO KAMBRU DO PÓŹNEGO TRIASU (OK. 540-200 MLN LAT TEMU)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.197

EXPRES, GARNITUR, POGROBOWISKO, POWTARZALNOŚĆ, PEJZANKA, RAMIĘ, GILOSZ, DOSTRZEGALNOŚĆ, EUPARKERIA, AMORY, IZOPOD, RACHATŁUKUM, WSKAŹNIK DYSKOMFORTU, PASZTETOWA, TAŚMA PRODUKCYJNA, AALEN, RYGIEL, NIZIOŁEK, GRZYB DĘBOWY, ZAKON CZYNNY, SOK JELITOWY, LIŚĆ ZARODKOWY, KŁUSAK ORŁOWSKI, SZWABSKI, JĘZYK ELFÓW, EKSHIBICJONISTA, ENDOPSAMMON, SZLACHTUZ, GATUNEK ZAWLECZONY, FEMTOCHEMIA, INDIAŃSKI, WARSTWA GRANITOWA, KISZKA PASZTETOWA, BESA, KREDYT KONTRAKTOWY, GENOMIKA INDYWIDUALNYCH RÓŻNIC, TERYNA, TRACKLISTA, KLIN, BRUTALNOŚĆ, FAKTOLOGIA, BEDŁKA, STRES, CHOROBA GOODPASTURE'A, ZALANIE PAŁY, LISOWCZYK, PIES RODZINNY, TABU, TRZASKOWISKO, NIEPOKOJENIE SIĘ, HYDROAKUSTYKA, STADIALNOŚĆ, TELETECHNIKA, ULM, SIDLISZ PIWNICZNY, KĄPIEL, WZW E, OTWIERANIE SERCA, CYBERPANK, MENDELSSOHN, FILEMON CIENKODZIOBY, FLET NOSOWY, GROMADA, HAZUKA, PUCHAREK, GAPA, CIELENIE LODOWCA, MĄDRALIŃSKI, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, WYGODNICTWO, KARLIK KUHLA, MACHANIE RĘKĄ, KAWKA, WIĄZADŁO, PIRAMIDA, NARODNIK, KORYTO, SZURPEK, OŚLICA BALAAMA, HELIOGRAFIA, OSOBISTOŚĆ, GRUPA TORSYJNA, PUŁAPKA KREDYTOWA, BOREWICZ, SARNIAK, KATAKAUSTYKA, PALEC ŚRODKOWY, ANAMORFOZA, PAMIĘĆ DEKLARATYWNA, ŚWIATOWOŚĆ, POLITYKA ZDROWOTNA, ŚWINIARKA, KORONA, GROM, PROCES CHEMICZNY, YERBA MATE, OPCJA TERMINOWA, EROS, CHASER, OSIOWCE, SEROWNIA, CHLOASMA, RASZKA, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, DEMOGRAFIA HISTORYCZNA, MAELSTROM, UTRAKWIZM, WDOWI GROSZ, HUCUŁ, KOKTAJL, SEKRETARZ, PATRON, REFREN, ZWINIĘCIE ŻAGLI, ŻYŁA SZYJNA ZEWNĘTRZNA, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, OPTYKA GEOMETRYCZNA, KECZUA, ZABAWA, BIZNES, HEARST, RADIOTECHNIK, TAKT TRÓJDZIELNY, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, ŻŁÓB, HISTORYZM MASKI, WARUGA, PARANOJA PIENIACZA, TRAPER, BOZON CECHOWANIA, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, ROZŁOŻENIE SIĘ, ROZLUŹNIENIE, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, TWARDZINA, ZLEPNOŚĆ, WOLNY ZAWÓD, PAPROTNIKI, ZARAZA, ELEKTROLOKACJA BIERNA, SIWAPITEK, KOŃ ZIMNOKRWISTY, RUCH KRZYWOLINIOWY, DIIKTODON, INWERSJA, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, ODNOWICIEL, WYDZIAŁ, MALAKOZOOLOGIA, KOORDYNACJA RUCHOWA, POPRZEDNIK, ULWA, RETOZAUR, SINIAK, SZEREG PROMIENIOTWÓRCZY, FTYZJOLOG, PIERWOTNIAK, TRZMIELOJAD, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, ABORTERKA, DRZEWKO, DIPLOBIONT, NARKOANALIZA, TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, AŁMA ATA, KOSTNOJĘZYKOKSZTAŁTNE, PACZYNA, PLAGIOZAUR, WALKA, PODZIAŁ, TEORIA HOMOTOPII, PIERŚCIEŃ SZOTOWY, PODSTAWKA, LENIUCH, MINIMALIZM, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, WSTAWKA, DATOWANIE IZOTOPOWE, ROTATOR, PIES STRÓŻUJĄCY, ULICA, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, SZCZĘKA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-9, MĘŻNOŚĆ, LIQUID, BOMBA KOBALTOWA, ŻABA, LENIUSZEK, WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ, PAPILOTEK, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, MONTAŻYSTKA, HYDROPONIKA, KREWETKA, WENEROLOGIA, WARUNEK LOKALOWY, PANCERNIK KIESZONKOWY, EMBRIOLOGIA ROŚLIN, PROJEKT UNIJNY, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, FRANCISZKANIZM, GIMBAZA, STADIUM ANALNE, BIZNESIK, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, GUZEK MONTGOMERY'EGO, STARE MIASTO, PĘCINA, TALERZ, FILM ANIMOWANY, TYKA, MIESZALNIK, SALON, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, ZŁOM, DROGA, MEANDER, POWOŹNIK, STOPER, WĘDRÓWKA, WEDYZM, TAPINOCEFAL, PIZZERIA, GEOBOTANIKA, KREDYT ZAUFANIA, RAMAPITEK, ZDERZACZ, TRUFLA, GŁAGOLICA, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, KASETA, EPIKA, GORZKA ZGNILIZNA, FALA AKUSTYCZNA, FUTURE PROGRESSIVE, BEZROBOCIE SEZONOWE, SZNAPS, ZBÓJNIK, ŚCIEG ŁAŃCUSZKOWY, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, PRZEGLĄD, DROGÓWKA, KABOTYNIZM, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, POMPIER, ZAPASY, WOAL, FILOZOF, PRZEJRZYSTKA, RAUBITTER, KONGREGACJA, MISIO, PARKIETAŻ PENROSE'A, CHOROBA TANGIERSKA, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, INGRESJA MORZA, TRUST, CAMPUS, ORKIESTRA KAMERALNA, PŁYTKA NAZĘBNA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, WIEŻA, JANSENIZM, TWARDY TYŁEK, PORTRECISTKA, LANTANOWIEC, SZCZEGÓLNOŚĆ, PRZYBYTEK, DYFERENCJA, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, SYNDROM PARYSKI, PLATYNOGŁÓWKA, KARACZI, STUPOR, PODZIAŁ METRYCZNY, CHLOROHEKSYDYNA, OZIĘBŁOŚĆ SEKSUALNA, DRĘTWOWATE, MECENAS, BAJKA TERAPEUTYCZNA, DYFTERIA, MDK, MIĘSIEŃ CZWOROGŁOWY, SORDES, PREPARAT, CIEMNIA OPTYCZNA, POWIEŚĆ MILICYJNA, TAKSON, TREN, SATYRYCZNOŚĆ, FINEZYJNOŚĆ, KOPARKA KROCZĄCA, PANI, MUR PRUSKI, ROZWÓJ ZARODKOWY, DEFINIOWALNOŚĆ, REALIZM, ?PTASZNIK WENEZUELSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.197 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYMARŁY ORGANIZM MORSKI, PO KTÓRYCH ZACHOWAŁY SIĘ GŁÓWNIE ROZPROSZONE MIKROSKOPIJNE ZĘBOKSZTAŁTNE ELEMENTY APARATU WOKÓŁPRZEŁYKOWEGO (OD UŁAMKA MM DO 2-3 MM), ZBUDOWANE Z FOSFORANU WAPNIA, WYSTĘPUJĄCE W SKAŁACH OSADOWYCH POCHODZĄCYCH Z OKRESU OD PÓŹNEGO KAMBRU DO PÓŹNEGO TRIASU (OK. 540-200 MLN LAT TEMU) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYMARŁY ORGANIZM MORSKI, PO KTÓRYCH ZACHOWAŁY SIĘ GŁÓWNIE ROZPROSZONE MIKROSKOPIJNE ZĘBOKSZTAŁTNE ELEMENTY APARATU WOKÓŁPRZEŁYKOWEGO (OD UŁAMKA MM DO 2-3 MM), ZBUDOWANE Z FOSFORANU WAPNIA, WYSTĘPUJĄCE W SKAŁACH OSADOWYCH POCHODZĄCYCH Z OKRESU OD PÓŹNEGO KAMBRU DO PÓŹNEGO TRIASU (OK. 540-200 MLN LAT TEMU)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KONODONT wymarły organizm morski, po których zachowały się głównie rozproszone mikroskopijne zębokształtne elementy aparatu wokółprzełykowego (od ułamka mm do 2-3 mm), zbudowane z fosforanu wapnia, występujące w skałach osadowych pochodzących z okresu od późnego kambru do późnego triasu (ok. 540-200 mln lat temu) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONODONT
wymarły organizm morski, po których zachowały się głównie rozproszone mikroskopijne zębokształtne elementy aparatu wokółprzełykowego (od ułamka mm do 2-3 mm), zbudowane z fosforanu wapnia, występujące w skałach osadowych pochodzących z okresu od późnego kambru do późnego triasu (ok. 540-200 mln lat temu) (na 8 lit.).

Oprócz WYMARŁY ORGANIZM MORSKI, PO KTÓRYCH ZACHOWAŁY SIĘ GŁÓWNIE ROZPROSZONE MIKROSKOPIJNE ZĘBOKSZTAŁTNE ELEMENTY APARATU WOKÓŁPRZEŁYKOWEGO (OD UŁAMKA MM DO 2-3 MM), ZBUDOWANE Z FOSFORANU WAPNIA, WYSTĘPUJĄCE W SKAŁACH OSADOWYCH POCHODZĄCYCH Z OKRESU OD PÓŹNEGO KAMBRU DO PÓŹNEGO TRIASU (OK. 540-200 MLN LAT TEMU) sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - WYMARŁY ORGANIZM MORSKI, PO KTÓRYCH ZACHOWAŁY SIĘ GŁÓWNIE ROZPROSZONE MIKROSKOPIJNE ZĘBOKSZTAŁTNE ELEMENTY APARATU WOKÓŁPRZEŁYKOWEGO (OD UŁAMKA MM DO 2-3 MM), ZBUDOWANE Z FOSFORANU WAPNIA, WYSTĘPUJĄCE W SKAŁACH OSADOWYCH POCHODZĄCYCH Z OKRESU OD PÓŹNEGO KAMBRU DO PÓŹNEGO TRIASU (OK. 540-200 MLN LAT TEMU). Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x