RZADKI, ŁAGODNY DEFEKT RÓŻNICOWANIA NEUTROFILI, OBJAWIAJĄCY SIĘ DWUPŁATOWYMI JĄDRAMI KOMÓRKOWYMI NEUTROFILÓW Z NADMIERNIE ZBITĄ SIATKĄ CHROMATYNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANOMALIA PELGERA-HUETA to:

rzadki, łagodny defekt różnicowania neutrofili, objawiający się dwupłatowymi jądrami komórkowymi neutrofilów z nadmiernie zbitą siatką chromatyny (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RZADKI, ŁAGODNY DEFEKT RÓŻNICOWANIA NEUTROFILI, OBJAWIAJĄCY SIĘ DWUPŁATOWYMI JĄDRAMI KOMÓRKOWYMI NEUTROFILÓW Z NADMIERNIE ZBITĄ SIATKĄ CHROMATYNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.449

KLASA, GORETEX, JĘZYKOZNAWCA, MARIMBA, CZARNA MOWA, SFIGMOMANOMETR, STAN, PARCH, BUCHALTERIA, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, RYBA CHRZĘSTNOSZKIELETOWA, KORONKARZ, USZYSKO, ZASIEK, ENERGETYKA WIATROWA, RONDO, GŁUPTAK, ESPERANTYSTA, ZLEWKA, ODSZCZEPIEŃSTWO, TYFUS PLAMISTY, KRYSTALOCHEMIA, FARERCZYK, PARZYSTOŚĆ, ANIMACJA KOMPUTEROWA, NADBUDOWA, EWEŃSKI, WIDZENIE SENNE, SUPERNOWE, REGION, KIFOZA, PIĘCIORNIK ROZŁOGOWY, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, PRZYNĘTA, BLANKOWANIE, OKRES ZALICZALNY, SOKOLE OKO, NIEUKONTENTOWANIE, OPROWADZACZKA, MARCELIN, METEOR, KRAINA, ZARAŻONY, BLUES, AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA, SUCHORYT, SZANIEC, MIEDŹ ELEKTROLITYCZNA, KOSTKA BRUKOWA, PŁAWNOŚĆ, STRATEG, JĘZYKI AUSTRONEZYJSKIE, DZIEŃ, TŁUMACZKA, BOCZNIAK ŁAGODNY, GASIWO, ŻABA, HEAVY METAL, SZCZUDLARSTWO, OBSERWATOR, OSŁONKA, KOFFLER, MIECZ DWURĘCZNY, OPĘTANIE, ZAKRES REAKCJI, POJAZD NIEKOŁOWY, MANDRYL, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, DYPTYK, HAŁASOWNIK, ROZTERKA, CHOROBA SEITELBERGERA, REPETYCYJNOŚĆ, WRAK, ZLEPNOŚĆ, KOMPLEKS ŻYTNI, ESKORTA, TONIĘCIE, TEORIA GEOCENTRYCZNA, DZWONEK RĘCZNY, ATAK, MĘSIEŃ TRAPEZOWY, TORFOWISKO SOLIGENICZNE, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, OPERA, PRZYLEPNOŚĆ, HISPANO, EKSPLOZJA, KANARKI KSZTAŁTNE, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, WZROST, HAMLETYZM, KRYMINALISTYKA, EKOSYSTEM HETEROTROFICZNY, HYLOFIL, SŁÓWKO, MASTOLOGIA, PALEOORNITOLOGIA, NASTROSZ LIPOWIEC, KOKILKA, TURANIZM, POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE, JASNOWIDZ, SKRZYNKA, FILOZOFIA KRYTYCZNA, WALKA, MRUKOKSZTAŁTNE, OSTRY BRZUCH, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, DOUBLE DUTCH, CEWKA, PRZYJACIEL, RĘCZNOŚĆ, GOŁĄB POCZTOWY, PERYFERYJNOŚĆ, RÓŻNICA, MŁODZIEŃCZOŚĆ, OPTYKA GEOMETRYCZNA, MŁYNEK, ILUZJONIZM, NAWIS, TUSZ, KOD GRAYA, PŁYTA GŁÓWNA, AKOMODACJA, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, WYCISK, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, EKONOMIA, ANTOCYJANIDYN, CEREMONIA, PONIEWIERKA, TAUTOCHRONA, BOSTON, KONKURY, TEORIA GIER, WIERSZ OBRAZKOWY, CUDA NA KIJU, RUCH, WIKARYZM, FUTURE, AERODYNAMIKA, ALKA, HARROD, AGORA, PŁYTKI TALERZ, SZCZERBAKI, ASYRYJSKI, SEKSTOLA, DIAGNOZA, SEZON REGULARNY, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, SYFON, WARAN GŁUCHY, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, MASA SOLNA, POWIEŚĆ CYKLICZNA, KIESZEŃ, NIESŁUSZNOŚĆ, OBLAK, ŚMIAŁOŚĆ, BANK, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, ŚLEPY TOR, KOSTIUMERNIA, BEZGRANICZE, WINKULACJA, ZWAPNIENIE, FRIK, GNETOWE, GRAFICZKA, CZERWONOKRZEW, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, CYKL KONIUNKTURALNY, PRZYLEPA, KIR, RYJEC, GALIARDA, MIĘSOŻERNOŚĆ, AMANT, BOHATER NEGATYWNY, FARBIARSTWO, FRANCISZKANIZM, NAWALANKA, KANIKUŁA, AKCELERATOR LINIOWY, WĄCHACZ, PRYZMA, BAWÓŁ MINDORSKI, KOD DWÓJKOWY, DOROŻKARSTWO, OBRĘB EWIDENCYJNY, OPŁATA, WARP, WARUNKOWANIE, GERIATRIA, OBRONA SYCYLIJSKA, KROMKA, GOŁĘBIĄTKO, ROWEREK BIEGOWY, ROZDANIE, KSIĘGOWY, IZBA, STARY, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, PASEK, WIDZ, AUŁ, KOTEWKA, ANTYPERTYT, SIEDZISKO, WYKRZYKNIK, PEGMATYT, IRRADIACJA, CHARLES, WEDYZM, DEKORATORKA WNĘTRZ, ZRAZ, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, BIEDRONKA, KOŁEK, PLEBEJKA, DOMINIUM, TŁUMACZ, NIEWZRUSZALNOŚĆ, STANIĘCIE, WCIOS, FIKOLOGIA, MOLE, GWIAZDA, KNEDLE, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, KUCHENKA, GRA SINGLOWA, TACZANKA, BAŃKA SPEKULACYJNA, MIĘTA KĘDZIERZAWA, ZDOBYWCA, ŚWIĘTÓWKA, FLĄDRA, KOCIOŁ SUFOZYJNY, SPRĘŻYSTOŚĆ, GLEJCHENIOWATE, GREKA, PRZEPITKA, SUTERENA, REMISJA, BUCHTA, LINIA ROZUMU, KOPIA, WYGASZACZ, ZAPARZACZKA, CAMEMBERT, TOPR, ANTROPOLOGIZM, JĘZYK ETIOSEMICKI, KOKTAJL MOŁOTOWA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, KOFAKTOR, PRZEBIEG, SOZOLOGIA, SPEŁNIENIE, GRZYB NADRZEWNY, LEKARZ DOMOWY, PORZĄDEK LEKSYKOGRAFICZNY, KĄT PÓŁPEŁNY, KLIN, ABISAL, AMPUŁKA, RZUT WOLNY, ASTRONOMETRIA, KRÓTKI RÓG, KŁĄB PSZCZELI, PRAŻNIA, ADAPTER CUMOWNICZY, UMBRA, OSADA, WĄTEK, MANIKIURZYSTKA, BUŁGARYSTYKA, OKRĄGŁY STÓŁ, FORMALISTKA, ROMULAŃSKI, GLINA LODOWCOWA, KOSZT KONTROLI, GRANICA CIĄGU, TYTAN, CHIRURGIA OGÓLNA, BAR SZYBKIEJ OBSŁUGI, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, PROWENIENCJA, METR, PILOT DOŚWIADCZALNY, WAPIENNIK, OOLIT, SZEJK, ?TYKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.449 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RZADKI, ŁAGODNY DEFEKT RÓŻNICOWANIA NEUTROFILI, OBJAWIAJĄCY SIĘ DWUPŁATOWYMI JĄDRAMI KOMÓRKOWYMI NEUTROFILÓW Z NADMIERNIE ZBITĄ SIATKĄ CHROMATYNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RZADKI, ŁAGODNY DEFEKT RÓŻNICOWANIA NEUTROFILI, OBJAWIAJĄCY SIĘ DWUPŁATOWYMI JĄDRAMI KOMÓRKOWYMI NEUTROFILÓW Z NADMIERNIE ZBITĄ SIATKĄ CHROMATYNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANOMALIA PELGERA-HUETA rzadki, łagodny defekt różnicowania neutrofili, objawiający się dwupłatowymi jądrami komórkowymi neutrofilów z nadmiernie zbitą siatką chromatyny (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANOMALIA PELGERA-HUETA
rzadki, łagodny defekt różnicowania neutrofili, objawiający się dwupłatowymi jądrami komórkowymi neutrofilów z nadmiernie zbitą siatką chromatyny (na 21 lit.).

Oprócz RZADKI, ŁAGODNY DEFEKT RÓŻNICOWANIA NEUTROFILI, OBJAWIAJĄCY SIĘ DWUPŁATOWYMI JĄDRAMI KOMÓRKOWYMI NEUTROFILÓW Z NADMIERNIE ZBITĄ SIATKĄ CHROMATYNY sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - RZADKI, ŁAGODNY DEFEKT RÓŻNICOWANIA NEUTROFILI, OBJAWIAJĄCY SIĘ DWUPŁATOWYMI JĄDRAMI KOMÓRKOWYMI NEUTROFILÓW Z NADMIERNIE ZBITĄ SIATKĄ CHROMATYNY. Dodaj komentarz

8+9 =

Poleć nas znajomym:

x