WG TEORII GEOCENTRYCZNEJ KOŁO, PO KTÓRYM PORUSZA SIĘ PLANETA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EPICYKL to:

wg teorii geocentrycznej koło, po którym porusza się planeta (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: EPICYKL

EPICYKL to:

orbita kolista, po której - w teorii geocentrycznej - poruszać się miały ciała niebieskie, środek tego koła przemieszczał się ruchem jednostajnym wokół Ziemi po wielkim kole orbity zwanej deferentem (na 7 lit.)EPICYKL to:

koło, po którym porusza się planeta, a którego środek porusza się po okręgu obejmującym Ziemię (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WG TEORII GEOCENTRYCZNEJ KOŁO, PO KTÓRYM PORUSZA SIĘ PLANETA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.039

FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, NIEDOPUSZCZENIE, IRRADIACJA, KOMÓRKA MATECZNA, DWUDZIESTKA, SKAMIENIAŁOŚĆ PRZEWODNIA, JĄKANIE, PSEUDOLOSOWOŚĆ, KOTWA, REJESTR GWIZDKOWY, KONTAKT, KANAŁ WENTYLACYJNY, KARTUSZ, DZIENNIKARZ, OGIEŃ OLIMPIJSKI, WARSTWA ŚCIERALNA, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, MEKSYKANKA, SZCZĘKA, SETER, UCHWYT ELEKTROMAGNETYCZNY, BEZIDEOWOŚĆ, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, SILNIK WIDLASTY, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, OSTOJA, MŁYNEK DO ODPADKÓW, UNIŻENIE SIĘ, OBSZAR NIEOGRANICZONY, LAWA PODUSZKOWA, BIOMETRIA, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W OŚRODKU MATERIALNYM, NAKIEROWANIE SIĘ, WAPIEŃ MUSZLOWY, KOŃ JOMUDZKI, RESPONDENT, PADWAN, KENIJSKI, FAZA, MENUET, BRZYDAL, TENDENCJA, BELLERT, URZĘDNIK IMIGRACYJNY, PRAWOMOCNOŚĆ, PROSTAK, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, NAJEM OKAZJONALNY, BUKACIARNIA, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, ŻABA KRZYKLIWA, CHOROBA VELPEAUA, MAGNETOSTATYKA, PODMIOT CZYNNOŚCI TWÓRCZYCH, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, MANDRYL, SPRAY, NERD, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, OPENER, PISEMNOŚĆ, OBSZAR TRANZYTOWY, DZIAŁO BEZODRZUTOWE, BETONOWE BUTY, PŁETWA STEROWA, POLEROWACZ, SKÓRZAK, KAPLICA, HARMONIA, ZAWARTOŚĆ, ZSYPISKO, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, PUNICKI, CYKLOP, IGŁA MAGNETYCZNA, GWIAZDARZ, NIEKOMPETENTNOŚĆ, WIETRZENIE INSOLACYJNE, MOC WYTWÓRCZA, ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, GRA NIESKOŃCZONA, WIROWOŚĆ, KUCHENKA, BIBUŁKARKA, MADŻONG, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, LOKACJA, BARCZATKA ŚLIWIENICA, ANTROPONIMIA, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, JASZCZUR, POWIEŚĆ CYKLICZNA, MONTAŻ, WŁAMANIE, HEROS, METALMANIA, SADYSTA, HIPOTEZA EKSPANDUJĄCEJ ZIEMI, IMMUNOONKOLOGIA, BRÓG, USKOK, BIURO LUSTRACYJNE, PANTALON, KOMUNA, SUBSTANCJALIZM, ŁÓŻECZKO NADZIEI, GENOMIKA FUNKCJONALNA, PÓŁNOC, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, KIR, INŻYNIERIA TKANKOWA, WYRAŹNOŚĆ, DYWIZJON RAKIETOWY, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, BUŁAT, WĘZEŁ KOLEJOWY, PRZEKŁADNIA CIĘGNOWA, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, SZAMOTANINA, ASTRONOMIA SFERYCZNA, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, OPONENT, MŁODA PARA, HARUSPIK, DOSTĘP, CHIŃSKI, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, NADCIEKŁOŚĆ, BURSZTYNNIK, WYCINEK, FOCH, ŚREŻOGA, STADIALNOŚĆ, PROTOZOOLOGIA, UKŁAD ODNIESIENIA, STREFA RYFTU, WYRĄB, ROZKŁAD, DOCHÓD WŁASNY, KARCIANE DOMINO, SZARPANKA, NIEODPORNOŚĆ, PISMO WĘZEŁKOWE, NAPŁYW, DRUT, AHISTORYZM, MONTER, BRUDNA ROBOTA, CYNAMON, NENCKI, NIEZNAJOMY, KOLCZATKA, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, GARDEROBIANKA, BALANSJER, SKURCZ, UROLOGIA, DEFERENT, ŚLEPY TOR, SZCZUDLARZ, ZACIESZ, PŁYWACZEK, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, ROZŁUPNOGŁOWCE, PRZYLEPA, WÓR, MANTYLA, BAMBUS, TAŚMA, ILUZJA, SUPERNOWA, JĘZYK MANSYJSKI, INSTRUMENT DREWNIANY, MATRONA, TYFLOLOGIA, CIŚNIENIE STATYCZNE, KOMPLIKACJA, PSYLOFIT, NIEDOPOWIEDZENIE, FEBRA, DEGRESJA, DZIANINA, BEŁKACZEK POSPOLITY, TARŁO, PSYCHOTANATOLOGIA, KATAFALK, WYMIENNIKOWNIA, DETERMINIZM, POSTĘP ARYTMETYCZNY, PSYCHOHIGIENA, ADŻAPSANDALI, PRZYZWYCZAJENIE, KASA, LINIA, SEITAN, KWASZARNIA, ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY, SANDBOX, MODEL HERBRANDA, WIERSZ LEONIŃSKI, DOMINO, FURA, MAGICZNA GÓRKA, MIHRAB, POCIĄG METRA, ŻABA SZTYLETOWATA, GULASZ, ZIMNO, DYM, GIMNASTYKA, ALBUMIK, OBSZCZYMUR, ORGANIZATOR JĄDERKA, TARTAN, KOŚĆ CZOŁOWA, MIEDNICA, KOSZYCZEK KWIATOWY, DEBIUT PÓŁOTWARTY, STRONA BIERNA, SIODŁO, GŁAGOLICA, SUPERNOWE, GRZYB SKALNY, PILARZE, SĄD REJESTROWY, BÓBR KANADYJSKI, DREWNO ROZPIERZCHŁONACZYNIOWE, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, METATEKST, FILOGENETYKA, ZWINNOŚĆ, KOŃ BERBERYJSKI, REAL, PIEKARNIA, TRUST, BŁONA PODSTAWOWA, KOKILKA, POINT AND CLICK, FIRMAMENT, PRZEWLEKŁOŚĆ, OFLAG, SZANIEC, HEMATOLOGIA, PONDERABILIA, ALIENACJA, GODZINA MILICYJNA, SPRAWDZIAN, GAWORZENIE, CENA SKUPU, AMFIPRION, PIORUN KULISTY, EWOLUCJONIZM KULTUROWY, WIELKOŚĆ, TEKSTUALNOŚĆ, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, GOSPODYNI DOMOWA, WETERYNARIA, PRINCESSA, SERIA KWALIFIKACYJNA, POPYCHADŁO, TREPY, ŻAKARD, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, GNIAZDO NASIENNE, PROTOAWIS, SZTUKA, NAGELI, INTEGRACJA, NEURON LUSTRZANY, SHONEN-AI, EFEKT DOPPLERA, NAMYSŁ, ZROBIENIE KUPY, ETER KOSMICZNY, CZESALNIA, OSZCZĘDNIŚ, DŻINN, ZŁOŻENIE EGZOCENTRYCZNE, OSET NASTROSZONY, TARCZKA, KAUTOPIREIOFAGIA, ŻABIA LASKA, IMIGRANT, BARSZCZ BIAŁY, KRÓLIK, SŁABA POCHODNA, PARALAKSA, NIEDOPASOWANIE PRZESTRZENNE, ŁOŚ, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, POMÓR, ZAKRYSTIA, AWUNKULAT, DOJŚCIE, PRAWOZNAWCA, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, FREDRO, REKLAMOWIEC, ?CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.039 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WG TEORII GEOCENTRYCZNEJ KOŁO, PO KTÓRYM PORUSZA SIĘ PLANETA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WG TEORII GEOCENTRYCZNEJ KOŁO, PO KTÓRYM PORUSZA SIĘ PLANETA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EPICYKL wg teorii geocentrycznej koło, po którym porusza się planeta (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EPICYKL
wg teorii geocentrycznej koło, po którym porusza się planeta (na 7 lit.).

Oprócz WG TEORII GEOCENTRYCZNEJ KOŁO, PO KTÓRYM PORUSZA SIĘ PLANETA sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - WG TEORII GEOCENTRYCZNEJ KOŁO, PO KTÓRYM PORUSZA SIĘ PLANETA. Dodaj komentarz

2×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast