WIEK, 30 LAT; TAKŻE UROCZYSTOŚĆ, PODCZAS KTÓREJ ŚWIĘTUJE SIĘ TRZYDZIESTOLECIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRZYDZIESTKA to:

wiek, 30 lat; także uroczystość, podczas której świętuje się trzydziestolecie (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TRZYDZIESTKA

TRZYDZIESTKA to:

trzydziestolatka - kobieta mająca trzydzieści lat (na 12 lit.)TRZYDZIESTKA to:

grupa obiektów, która składa się z 30 elementów (na 12 lit.)TRZYDZIESTKA to:

liczba 30, numer 30 (na 12 lit.)TRZYDZIESTKA to:

coś lub ktoś oznaczone trzydziestką, noszące taki numer (na 12 lit.)TRZYDZIESTKA to:

prędkość 30 kilometrów na godzinę (na 12 lit.)TRZYDZIESTKA to:

coś, co zawiera 30% czegoś lub ma 30 jednostek mocy (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIEK, 30 LAT; TAKŻE UROCZYSTOŚĆ, PODCZAS KTÓREJ ŚWIĘTUJE SIĘ TRZYDZIESTOLECIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.803

TERAPSYDY, BYSTROŚĆ, PRZEDPOLE, KOLOKACJA, PRAWO WEWNĘTRZNE, POJAZD SILNIKOWY, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, SKAŁA PLUTONICZNA, SUBSYSTENCJA, DZIANINA, SZKLANKA, PAN, OKTANT, PERKOZ CHILIJSKI, TŁOCZARNIA, FORMALISTKA, RYBACZKA, SKLERODERMIA, JAWNOGRZESZNICA, NIERUCHAWOŚĆ, GRANICA, SŁOWACYSTYKA, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, OGNISKO, POŻEGNANIE, ROZKŁAD, ORKIESTRA KAMERALNA, TEORIA DOWODU, PUSTY DŹWIĘK, IBERYSTYKA, KANIKUŁA, WIETRZENIE INSOLACYJNE, BARKAN, PIEPRZ, PODŁOGA, HIPOPOTAMOWATE, HISTERYK, LEISZMANIOZA TRZEWNA, CHŁOPIEC DO BICIA, REAKCJA SPRAWCZA, KLOCEK, ADWENTYZM, TOLERANCJA WYMIARU, SCHLUTER, MAKATKA, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, KIFOZA, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, SPLENDID ISOLATION, WYŚCIG KONNY, TEKST, DEFERENT, KAMERDYNER, DYDAKTYKA OGÓLNA, PROMIENIOWANIE BETA, SEMANTYCZNE NADUŻYCIE, PRZEŚMIEWKA, MORESKA, NACIĄG, UGÓR, PROTOBUŁGARSKI, SERWETKA, DÉJA VU, PASYWIZM, CELTA, KANAŁ ENERGETYCZNY, ŚLĄSKOŚĆ, OTĘPIENIE, KIR, NIENASYCENIEC, KLUCZ, ZMARZLUCH, RAJA NAKRAPIANA, PRZEWÓD JEZDNY, MIESZEK WŁOSOWY, KOMA, FURUNKULOZA, NISZCZUKA KROKODYLA, ARABIZOWANIE SIĘ, LÓD FIRNOWY, KORPUS, SYSTEM PRZYPOROWY, PROGRAMOWANIE KWADRATOWE, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, MODEL, GOTOWOŚĆ, SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO, ARYTMETYKA MODULARNA, IDIOGRAFIZM, MENUHIN, REKIN CHOCHLIK, DŻEZ, ANTROPONIMIA, CHAMEFIT, ODYS, INDUKCJA WŁASNA, ZASTÓJ, ASCETA, ROŚLINA AKWARIOWA, KRYTERIUM MAKSYMINOWE, AMH, DIETA KOPENHASKA, SKARBNICA, GARNCZEK, NIEUCHRONNOŚĆ, TECHNIKA KLASYCZNA, CYBERPUNK, ŁAPA, NUDZIARZ, UCHAL, SZEŚĆDZIESIĄTKA, CECHA POŚREDNIA, JOL, TRĄDZIK, SIAD TURECKI, PAWIAN OLIWKOWY, MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA, PRZECIWNIK, CZARNE KINO, SIEDZISKO, JELEŃ DAVIDA, PRZELOT, MUCHA, SŁAWIANKA, WSTECZNOŚĆ, LAMPA NAFTOWA, MANIERKA, KORYNCKA, RÓWNOLATEK, NORMA REAKCJI, PŁYN SUROWICZY, HARAD, BECZKA BEZ DNA, SAMOLOT NADDŹWIĘKOWY, SUPERNOWA, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, SZPIEG GOSPODARCZY, WERTIKAL, SZPRYCA, CHŁOPIEC, NIEOBOJĘTNOŚĆ, MARKETING PARTNERSKI, GMINNOŚĆ, KRÓLIK DZIKI, SAMIEC, NOOB, POWIEŚĆ Z TEZĄ, TINTA, JACHT ŻAGLOWY, DYSRUPCJA, GREKA, CREPIDA, KOŃ APPALOOSA, SZMUGLER, ZAKOPCENIE, ROCKOWIEC, FRYGIJCZYCY, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, ZGRAJA, BASZTA PROCHOWA, KONWENT, LABIRYNT, MONTOWNIA, TUKAN, METEORYTYKA, JĘZYK NAHUATL, KIERZYNKA, TORNADO SATELICKIE, SZKATUŁA, PLATYNOGŁÓWKA, PERSPEKTYWA, ŻAKINADA, POPYCHADŁO, NIERUCHOMOŚĆ ZAMIENNA, BIAŁA STOPA, GRA RÓŻNICZKOWA, PODKŁAD, RÓG, UISTITI BIAŁOUCHA, PARNAS, POTAJNIK, JASŁO, PRZEZNACZENIE, ODBIJANIE, STOSUNEK PRZERYWANY, STRAJK OSTRZEGAWCZY, MORGANUKODONTY, NOTARIUSZ, NERWIAK PŁODOWY WSPÓŁCZULNY, DUDZIAK, FONDUE CZEKOLADOWE, SOLNICZKA, SOCZEWKA SCHODKOWA, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, EPOLET, PUBLIKA, PRZEŁAWICENIE, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, BREKCJA TEKTONICZNA, BLEJTRAM, KATASTROFIZM, BAKTROZAUR, PIERWIASTEK GŁÓWNY, KAPUCHA, KRYL ANTARKTYCZNY, MONTAŻYSTA, KWALIFIKACJA, KOFFLER, KAFETERIA OTWARTA, OBŁOK SREBRZYSTY, KROATYSTYKA, IZBA, BRAMKA, RETRAKCJA, BRYANT, BATSZEBA, FILOZOFIA NAUKI, CHLEB CHRUPKI, AMFIBIJNOŚĆ, KARTA MOBILIZACYJNA, ZERWA KŁOSOWA, WAN, BARCZATKA GŁOGOWICA, TRIADA CHARCOTA, RAJTARIA, ZAŚCIANEK, NIEPRZYJACIEL, ATLASKOPKOZAUR, SMUŻKA STEPOWA, KAWA Z MLEKIEM, SPACJA, INFORMA, ANTROPOLOGIZM, ŚWIADCZENIE, PENITENCJARYSTYKA, SKRYBA, MISA, ZIEMIA ŚWIĘTA, BAZOFIL, GRZBIETORODY, OFIERSKI, CZOŁÓWKA, DISIARCZEK, SZABAŚNIK, SOS MALTAŃSKI, MARUDA, SPRAY, OPŁATA PRODUKTOWA, METR NA SEKUNDĘ, BEZPARDONOWOŚĆ, CIĄGUTEK, LICYTACJA, NIEDYSPONOWANIE, MIKROSKOPIA KONFOKALNA, SIEDZIBA, SZYBKI PANCERNIK, PRAWO RUSKIE, CHOROBA FONGA, JĘZYKI TURAŃSKIE, MOC ZNAMIONOWA, JEDYNY, BRONTOZAUR, EKSTREMISTYCZNOŚĆ, RADIESTETA, SETER, RUSYCYSTYKA, BRETOŃSKI, TRÓJDŹWIĘK, SZAROZIEM, PROTEST, BRZECZKA, TRZYDZIESTKA, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, FREGATA, HELIOFIZYKA, PROCH, OPTYKA GEOMETRYCZNA, MIASTO OGRÓD, REFLUKS, ŻABA KRZYKLIWA, ENTOMOFAGI, AUTOSANIE, TYGRYSIE OKO, REGION, SĄD KOŚCIELNY, ZNAMIENNOŚĆ STATYSTYCZNA, SZTUKI PIĘKNE, NIETOLERANCJA, TICINOZUCH, WILCZEK, OBIEKT WESTCHNIEŃ, THRILLER, TRZPIEŃ, WOLANIE, URZĄDZENIE RADIOWE, FIZYKA TEORETYCZNA, NAWROTOWOŚĆ, PROLEK, ?LOK AGNESI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.803 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIEK, 30 LAT; TAKŻE UROCZYSTOŚĆ, PODCZAS KTÓREJ ŚWIĘTUJE SIĘ TRZYDZIESTOLECIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIEK, 30 LAT; TAKŻE UROCZYSTOŚĆ, PODCZAS KTÓREJ ŚWIĘTUJE SIĘ TRZYDZIESTOLECIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRZYDZIESTKA wiek, 30 lat; także uroczystość, podczas której świętuje się trzydziestolecie (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRZYDZIESTKA
wiek, 30 lat; także uroczystość, podczas której świętuje się trzydziestolecie (na 12 lit.).

Oprócz WIEK, 30 LAT; TAKŻE UROCZYSTOŚĆ, PODCZAS KTÓREJ ŚWIĘTUJE SIĘ TRZYDZIESTOLECIE sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - WIEK, 30 LAT; TAKŻE UROCZYSTOŚĆ, PODCZAS KTÓREJ ŚWIĘTUJE SIĘ TRZYDZIESTOLECIE. Dodaj komentarz

5×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast