POŁOWA PLEMIENIA, JEDNA Z DWÓCH UZUPEŁNIAJĄCYCH SIĘ GRUP W ORGANIZACJI PLEMIENNEJ ŻYCIA SPOŁECZNEGO, RELIGIJNEGO I POLITYCZNEGO; Z ANG.MOIETY, PL.MOIETIES - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MOIETY to:

połowa plemienia, jedna z dwóch uzupełniających się grup w organizacji plemiennej życia społecznego, religijnego i politycznego; z ang.moiety, pl.moieties (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POŁOWA PLEMIENIA, JEDNA Z DWÓCH UZUPEŁNIAJĄCYCH SIĘ GRUP W ORGANIZACJI PLEMIENNEJ ŻYCIA SPOŁECZNEGO, RELIGIJNEGO I POLITYCZNEGO; Z ANG.MOIETY, PL.MOIETIES". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.403

ROŚLINA KSEROFILNA, BROMOLEJ, JEDNOSTRONNOŚĆ, STREFA CZASOWA, ANALIZA WYPUKŁA, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, PŁOMYKÓWKA, CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE, LĘK, KLESZCZE MIĘKKIE, INTEGRACJA SPOŁECZNA, DEMONOLOGIA, RZEMIEŚLNIK, ROPUCHA WODNA, DEDUPLIKACJA, WAGON DOCZEPNY, WYGIB, PORZĄDEK PUBLICZNY, PLEŚŃ, HARD CORE, SZCZEP, SŁONIOWATE, EGZYSTENCJA, ILLOKUCJA, IZOLACJONIZM, RADCA, KAPITALISTA, KOLEGIUM, SZORY, PRZYBYTEK, FALA BALISTYCZNA, PROSIAK, CIAŁKO KIERUNKOWE, DWUSTUMETROWIEC, GOSPODYNI DOMOWA, DZIECIĘCTWO, KOLCZATKA, DROGA KOŁOWA, KONFIRMACJA, OLMEK, REKIN CHOCHLIK, ZIELONA GRANICA, SULFAMETOKSAZOL, RZEKOTKA, GŁÓD, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, KOLEJE LOSU, STRZEMIĘ, ZBIORKOM, NIEKONSEKWENCJA, PISMO, HUYGENS, KALENDARZYK MAŁŻEŃSKI, REAGINA, NAJEM, TŁO, UKRES, PRZECHOWALNICTWO, ŹDZIEBLARZE, ZROBIENIE KUPY, AMFIPRION, STAROGERMAŃSKI, WYKRĘCANIE, PSTRĄG POTOKOWY, HIPPISKA, PODKÓWECZKA, CHASMOZAURY, ZAŁOGA, DALMIERZ OPTYCZNY, TANGO ARGENTYŃSKIE, KOŚĆ PODNIEBIENNA, DOWÓD POŚREDNI, NAWIJACZ, BEZCZELNIK, OSNUJA, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, SETER, PRZEDPOLE, ADLER, FLOKUŁY, DOCHÓD WŁASNY, LUMP, ANON, JEZIORO WYTOPISKOWE, KANION PODMORSKI, HAFT KRZYŻYKOWY, ASOCJACJA GWIAZDOWA, KUSICIEL, KONFIGURACJA, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, PODZIAŁKA, REWANŻ, RAK PRĘGOWANY, SZKUTNIK, BUJANIE, FILOLOGIA GERMAŃSKA, OSOBOWOŚĆ MNOGA, IDIOGRAFIZM, NOUMENON, DOJNICA, CZIRLIDERKA, ADRES KORESPONDENCYJNY, KLIENT, PALATOGRAFIA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, SPĘKANIE, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, WIEDŹMA, FRYZ, SIEDZISKO, ZANIK MIĘŚNI, NARYS KWIATOWY, PROFESOR, HELISA, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, SKRZYDŁO, WSPÓŁTOWARZYSZ, OPIESZAŁOŚĆ, WIRUSY DSDNA, EFEKT SORETA, FATUM, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, NOWOWIERCA, IMPRESYWNOŚĆ, MROCZEK POSREBRZANY, TANDEM, BRONCHOGRAFIA, ROLADA, PERIODYK, KOŚĆ KULSZOWA, PALEOKLIMATOLOGIA, PROMIENIOWANIE ALFA, PRZYNĘTA, WYROBNICA, JĘZYK ARGOBBA, BEZAWARYJNOŚĆ, SEN ZIMOWY, AL SECCO, ROZDZIAŁ, PORZĄDEK SPOŁECZNY, POROBNICA MULARKA, STOPA NARZUTU, CUMULUS, ERA AFITYCZNA, NACIEK JASKINIOWY, BYDLĘCTWO, EUTANAZJA, TRASZKA SARDYŃSKA, CIAŁO KOLANKOWATE PRZYŚRODKOWE, BIZNESMEN, CZAS, MAGAZYN, OLEJOWIEC, ŁUPEK DACHÓWKOWY, SZACHY, DOSTĘP, RELIGIOLOG, IMMUNOONKOLOGIA, ZGROMADZENIE, TANATOPSYCHOLOGIA, SUTKA, MAXI SINGEL, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, JĘZYK ROMAŃSKI, SZTUKA MYKEŃSKA, FENOMEN BOMBAJSKI, DAR, NIEODPORNOŚĆ, WÓDKA, FECJAŁ, LÓD WŁÓKNISTY, PIAST, POGOTOWIE TECHNICZNE, MASTYGONEMA, ZNAJOMA Z WIDZENIA, KWAS, POJAZD KOLEJOWY, PRASOWNIA, FIRMA ZWROTOWA, MAKOWSKI, PLAŻÓWKA, PSYCHIATRIA KLINICZNA, LAMINAT, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, ZSTĘPNICA, MINUTA, TECHNOKRACJA, LISTNIENIE, KASZTELAN, SEKRECJA, SEITAN, POJAZD LATAJĄCY, MACERACJA, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, JOGURT, MIĘSOŻERCA, FRAGMENTACJA PLECHY, ANTYROMANTYZM, TEŚCIK, PUNKT ZLEWNY, DOJŚCIE, MINA, NACZYNIA POŁĄCZONE, FILOLOGIA KLASYCZNA, FUNT GIBRALTARSKI, UŁAMEK ZWYKŁY, PŁAZY BEZOGONOWE, WYROK, BIREMA, PATELNIA, DWUNASTOZGŁOSKOWIEC, EPIC TRANCE, WITEKS CZCZONY, ANTROPOLOG KULTURY, HALOGENOWODÓR, NIEZNAJOMY, ROZSZCZEPIENIE WARGI, ROŚLINY TELOMOWE, PIŻMOWIEC, CHMURA NISKA, KOLORATKA, CINEREA, MIESIĘCZNIK, KSIĘGOWY, LEWY RWACZ, WIR POWIETRZNY, POŁĄCZENIE, KOSIARKA ROTACYJNA, BOBROWISKO, TĘTNICA LĘDŹWIOWA, STOLICA, STACJA REDUKCYJNA, SOS MUŚLINOWY, ASTRONAWIGACJA, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, CHRABĄSZCZ, CZUBATY PAWIAN, GALAKTYKA, HYBRYDYCZNOŚĆ, INGRESJA MORZA, CYKLON, BĄK, NASTROSZ LIPOWIEC, BRODAWKA, RATA BALONOWA, ADMIRER, ODDZIAŁ SEPTYCZNY, RYGIEL, MATA, WIDELEC, PERLICZKA, JĘZYK GURAGE, CHOROBA HALLOPEAU, PRZECIĘTNIACTWO, DIODA, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, KONWEJER, SZPULA, CIĘŻAREK, ESPRESSO, POGROBOWISKO, LABORANT, NIERÓWNOŚĆ GRONWALLA, TERMODYNAMIKA STATYCZNA, CASUS, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, GONGORYSTA, SAMOWOLNOŚĆ, SAMOOCZYSZCZANIE, WYWALENIE SIĘ, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, OGNIWO GALWANICZNE, ZALANIE SIĘ, WIELOŚCIAN FOREMNY, MYKOLOGIA, DRAPIEŻNIK, NASTAWANIE, OFICER NAWIGACYJNY, ORTOPEDIA, CYFRONIK, OWCA GRUBOROGA, KONTUR MELODYCZNY, PACZKA, MIĘDZYŻEBRZE, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, ENDOSZKIELET, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, SZTOLNIA WODNA, ANTYCYPACJA, ZEBRA, RYBY MORSKIE, DZIURKA, FIKNIĘCIE, POZBYWANIE SIĘ, FLAGRUM, LITOSFERA OCEANICZNA, MUSZLA KLOZETOWA, WGŁOBIENIE, PIĘKNOŚĆ, ?CYKL KONIUNKTURALNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.403 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POŁOWA PLEMIENIA, JEDNA Z DWÓCH UZUPEŁNIAJĄCYCH SIĘ GRUP W ORGANIZACJI PLEMIENNEJ ŻYCIA SPOŁECZNEGO, RELIGIJNEGO I POLITYCZNEGO; Z ANG.MOIETY, PL.MOIETIES się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POŁOWA PLEMIENIA, JEDNA Z DWÓCH UZUPEŁNIAJĄCYCH SIĘ GRUP W ORGANIZACJI PLEMIENNEJ ŻYCIA SPOŁECZNEGO, RELIGIJNEGO I POLITYCZNEGO; Z ANG.MOIETY, PL.MOIETIES
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MOIETY połowa plemienia, jedna z dwóch uzupełniających się grup w organizacji plemiennej życia społecznego, religijnego i politycznego; z ang.moiety, pl.moieties (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MOIETY
połowa plemienia, jedna z dwóch uzupełniających się grup w organizacji plemiennej życia społecznego, religijnego i politycznego; z ang.moiety, pl.moieties (na 6 lit.).

Oprócz POŁOWA PLEMIENIA, JEDNA Z DWÓCH UZUPEŁNIAJĄCYCH SIĘ GRUP W ORGANIZACJI PLEMIENNEJ ŻYCIA SPOŁECZNEGO, RELIGIJNEGO I POLITYCZNEGO; Z ANG.MOIETY, PL.MOIETIES sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - POŁOWA PLEMIENIA, JEDNA Z DWÓCH UZUPEŁNIAJĄCYCH SIĘ GRUP W ORGANIZACJI PLEMIENNEJ ŻYCIA SPOŁECZNEGO, RELIGIJNEGO I POLITYCZNEGO; Z ANG.MOIETY, PL.MOIETIES. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x