HISTORYCZNE NARZĘDZIE KARY; OBRĘCZ LUB OBRĘCZE ŻELAZNE SKŁADAJĄCE SIĘ Z DWÓCH ZAMYKANYCH CZĘŚCI, PRZYTWIERDZONE ŁAŃCUCHEM LUB POWROZEM DO PRĘGIERZA, PORTALU RATUSZA LUB KOŚCIOŁA, CZASEM PRZY WEJŚCIU DO DWORU, WKŁADANE NA SZYJĘ LUB RĘKĘ SKAZAŃCOM I ZAMYKANE NA KŁÓDKĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KUNA to:

historyczne narzędzie kary; obręcz lub obręcze żelazne składające się z dwóch zamykanych części, przytwierdzone łańcuchem lub powrozem do pręgierza, portalu ratusza lub kościoła, czasem przy wejściu do dworu, wkładane na szyję lub rękę skazańcom i zamykane na kłódkę (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KUNA

KUNA to:

waluta Chorwacji (na 4 lit.)KUNA to:

wspólna nazwa kilku gatunków niewielkich, drapieżnych zwierząt z rodzaju Martes z rodziny łasicowatych, m.in.: kuny domowej i kuny leśnej (na 4 lit.)KUNA to:

wyprawiona skóra (futro) z kun (na 4 lit.)KUNA to:

euroazjatycki drapieżnik z łaskowatych, w Polsce rzadka, chroniona (na 4 lit.)KUNA to:

euroazjatycki drapieżnik z łasicowatych, w Polsce rzadka, chroniona (na 4 lit.)KUNA to:

krewna borsuka (na 4 lit.)KUNA to:

kuzynka łasicy (na 4 lit.)KUNA to:

tumak lub kamionka (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "HISTORYCZNE NARZĘDZIE KARY; OBRĘCZ LUB OBRĘCZE ŻELAZNE SKŁADAJĄCE SIĘ Z DWÓCH ZAMYKANYCH CZĘŚCI, PRZYTWIERDZONE ŁAŃCUCHEM LUB POWROZEM DO PRĘGIERZA, PORTALU RATUSZA LUB KOŚCIOŁA, CZASEM PRZY WEJŚCIU DO DWORU, WKŁADANE NA SZYJĘ LUB RĘKĘ SKAZAŃCOM I ZAMYKANE NA KŁÓDKĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.748

ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, WYCHOWANICA, DŻET, SZAŁAS, ROMANISTYKA, MAGNETOSTATYKA, MAJĘTNOŚĆ, SMAK, NOWY DWÓR MAZOWIECKI, KRYZYS OTOLITOWY, ZŁĄCZE, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, FAJKA, KAROLINA, STEWA, KCIUK NARCIARZA, KANGUR RUDY, KOŁO RATUNKOWE, KOŁYSANIE, RZEŹNIK, NERWIAK WĘCHOWY ZARODKOWY, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, EPIDEMIOLOG, TĘPOLISTKA, ŁAGIEW, MILOWY KROK, ANGIOMATOZA BAKTERYJNA, PRZEGUBOWIEC, LICZEBNIK ZBIOROWY, LAIKAT, ASTROSPEKTROSKOPIA, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, IMPOTENCJA, RADIOTECHNIK, ZAJĘCIE, KAWALKATA, MANIPULATOR, BEJCA, AFERA ROZPORKOWA, KUC DALES, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, OKREŚLENIE, KARY, WYKONAWCA, POŁYKACZ, POWTARZALNOŚĆ, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, GEOPATIA, MODUŁ SERWISOWY, DIAGRAM FAZOWY, ARGENTYŃSKOŚĆ, POWAGA, KĄT OSTRY, SZAL, NARD, KOŁEK, WKŁAD, STRUKTURA FUNKCJONALNA, SOLE, PRZEDSIONEK, CEPY, GWARA, KOSMOLOGIA, SZKIELET, TYTOŃ, TAKT TRÓJDZIELNY, ŹDZIERSTWO, TERYNA, CZAKUELA, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, KOMITET, KANION PODMORSKI, PŁOMYK, PAŃSTWO ZŁOŻONE, PRZYTULIA, LAWA PODUSZKOWA, KNEBEL, CEWKA, REWERENCJA, WŁAMANIE, BRIAŃSK, APOGEUM, DRĄGAL, ASCEZA, PODZIAŁ METRYCZNY, UCHO, TROPIK, MATRYKUŁA, SIEKANKA, SAŁATA LOLLO, ZAIMEK, OTORYNOLARYNGOLOGIA, ZŁUDNOŚĆ, JAWAJSKI, KURS, KRAŃCÓWKA, RYJEC, SOCJETA, KUŁAK, CZARNA MAGIA, NIETOPERZ, KAROLINGOWIE, INSTYTUT, SYSTEM ZNAKOWY, SOMATYZACJA, STAUROPIGIA, PIES GOŃCZY, CHUDOŚĆ, ZŁOŻENIE URZĘDU, NAWIGACJA SATELITARNA, NIECHLUJ, CHINE, ALERGEN POKARMOWY, AEROGRAFIA, TENIS ZIEMNY, SŁUCHAWKA, RESYNTEZA, SŁUŻBISTKA, OKTET, UNIWERSAŁ, WIELKI KSIĄŻĘ, PATOGEN, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, PRAWO KARNE, ŁAMANIEC, REKRUTER, ZŁĄCZE, NADAWCA SPOŁECZNY, PRZEPAD, UCZEŃ, CZUB, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, WIĄZANIE CHEMICZNE, ZNAK NAWIGACYJNY, KALATOS, DZIECINNOŚĆ, TONDO, PODKARMIACZKA, ALGI, ZDATNOŚĆ, WARUGA, GEREZA BIAŁOBRODA, LISTEK, SIEDMIOKROTNOŚĆ, BOHATER LIRYCZNY, DŻUNGLA, OSŁONKA NABYTA, BLISKOŚĆ, OCZAROWIEC, IGIEŁECZKA, TABLETKA, SIORKA, RAJDER, NIESKWAPLIWOŚĆ, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, TRZYDZIESTY PIERWSZY, ŚWIETLIK WĘDKARSKI, GAZELA RUDOCZELNA, POPYCHŁO, FIOLET GENCJANY, NENCKI, RAJD, PAWICOWATE, ŁOŻE BOLEŚCI, IMIĘ, DWUBÓJ KLASYCZNY, GALERIA HANDLOWA, WNIEBOWZIĘTA, SAŁAWAT, KRÓLEWIĘTA, LEMONIADA, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, JURYSLINGWISTYKA, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, KOLUMNA MARYJNA, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, DYMORFIZM PŁCIOWY, PARTIA ANGIELSKA, IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY, UKŁAD HENONA, DEKOLT, ALTERNATA, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, WROCŁAWSKOŚĆ, RYCZAŁT, FLAGSZTOK, TRASZKA PIRENEJSKA, MŁODZI, UNIFORM, WYPRAWKA, POR, KOLEJ, KOCIOŁ, BLOCZNOŚĆ, LUTNIA, PRAWO CURIE-WEISSA, KOKLUSZ, TEZA, OTRUCIE, CHŁONIAK, MODULACJA KRATOWO-KODOWA, PULPIT STEROWNICZY, UWAŻNOŚĆ, OBSERWACJA, PALEOTERIOLOGIA, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, RYSIK, UNIŻENIE, ŚWISTUŁA, SUKIENKOWY, ZAWŁOKA, PUBLIKA, JĘZYK DAHALIK, CHONDRYT, DOWÓD APAGOGICZNY, GEODEZJA OGÓLNA, PLASTYKA, SZLAM, MASTYKS, WYWIAD SKARBOWY, GLIZA, MASKOWANIE, PODBIERACZ POKOSÓW, PÓŁPROFIL, FENETYKA, PRZEBITKA, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, ANGEOLOGIA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, DZIAŁ, OPAKOWANIE, WSCHODEK, ABORYGENEK RDZAWY, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, TURMA, RYNEK DETALICZNY, KODA, SOS MORNAY, IMIĘ, POGOTOWIE, ODCZYNNIK, MIKROFON LASEROWY, TRZY KRÓLE, PUNKT MOTORYCZNY, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, KARTAUNA, ZGRED, KRATOWNICA, KWAZIKRYSZTAŁ, KUNA, KONTENER, DYREKTOR KREATYWNY, GLORIA, BYDLAK, MIKONAZOL, PRZYCISK DZWONKA, BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE, ABSOLUTYZACJA, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, DAUMONT, RDZA ZBOŻOWA, KRONIKARKA, ZASTRZYK, PŁYTA WIÓROWA, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, POŁĄCZENIE, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, PARÓWKA, TRAWELEBRYTA, MAKSYMALIZM, BACIK, DRENAŻ, KAFAN, ENERGOELEKTRYK, JEZIORO ZASTOISKOWE, KREOLKA, PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA, BEZAN MASZT, BABINIEC, WAGNER, PONAGLENIE, KLEJOWNIA, MASER, UJŚCIE, MUZYKA, GABINET, KIŚCIEŃ, CZYNNIK CHŁODNICZY, BEŁKACZEK POSPOLITY, NUDYZM, GARDEROBIANKA, SEJM KONWOKACYJNY, IMIENNICTWO, ANTYOKSYDANT, ARPEDŻIO, ASTROLOG, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, ANEUPLOIDALNOŚĆ, ?MACERAT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.748 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

HISTORYCZNE NARZĘDZIE KARY; OBRĘCZ LUB OBRĘCZE ŻELAZNE SKŁADAJĄCE SIĘ Z DWÓCH ZAMYKANYCH CZĘŚCI, PRZYTWIERDZONE ŁAŃCUCHEM LUB POWROZEM DO PRĘGIERZA, PORTALU RATUSZA LUB KOŚCIOŁA, CZASEM PRZY WEJŚCIU DO DWORU, WKŁADANE NA SZYJĘ LUB RĘKĘ SKAZAŃCOM I ZAMYKANE NA KŁÓDKĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: HISTORYCZNE NARZĘDZIE KARY; OBRĘCZ LUB OBRĘCZE ŻELAZNE SKŁADAJĄCE SIĘ Z DWÓCH ZAMYKANYCH CZĘŚCI, PRZYTWIERDZONE ŁAŃCUCHEM LUB POWROZEM DO PRĘGIERZA, PORTALU RATUSZA LUB KOŚCIOŁA, CZASEM PRZY WEJŚCIU DO DWORU, WKŁADANE NA SZYJĘ LUB RĘKĘ SKAZAŃCOM I ZAMYKANE NA KŁÓDKĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KUNA historyczne narzędzie kary; obręcz lub obręcze żelazne składające się z dwóch zamykanych części, przytwierdzone łańcuchem lub powrozem do pręgierza, portalu ratusza lub kościoła, czasem przy wejściu do dworu, wkładane na szyję lub rękę skazańcom i zamykane na kłódkę (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KUNA
historyczne narzędzie kary; obręcz lub obręcze żelazne składające się z dwóch zamykanych części, przytwierdzone łańcuchem lub powrozem do pręgierza, portalu ratusza lub kościoła, czasem przy wejściu do dworu, wkładane na szyję lub rękę skazańcom i zamykane na kłódkę (na 4 lit.).

Oprócz HISTORYCZNE NARZĘDZIE KARY; OBRĘCZ LUB OBRĘCZE ŻELAZNE SKŁADAJĄCE SIĘ Z DWÓCH ZAMYKANYCH CZĘŚCI, PRZYTWIERDZONE ŁAŃCUCHEM LUB POWROZEM DO PRĘGIERZA, PORTALU RATUSZA LUB KOŚCIOŁA, CZASEM PRZY WEJŚCIU DO DWORU, WKŁADANE NA SZYJĘ LUB RĘKĘ SKAZAŃCOM I ZAMYKANE NA KŁÓDKĘ sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - HISTORYCZNE NARZĘDZIE KARY; OBRĘCZ LUB OBRĘCZE ŻELAZNE SKŁADAJĄCE SIĘ Z DWÓCH ZAMYKANYCH CZĘŚCI, PRZYTWIERDZONE ŁAŃCUCHEM LUB POWROZEM DO PRĘGIERZA, PORTALU RATUSZA LUB KOŚCIOŁA, CZASEM PRZY WEJŚCIU DO DWORU, WKŁADANE NA SZYJĘ LUB RĘKĘ SKAZAŃCOM I ZAMYKANE NA KŁÓDKĘ. Dodaj komentarz

9+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast