OKREŚLONY PRAWNIE SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z PACJENTEM PSYCHIATRYCZNYM STWARZAJĄCYM ZAGROŻENIE; MOŻE ON POLEGAĆ NA: PRZYTRZYMANIU, PRZYMUSOWYM PODANIU LEKÓW, UNIERUCHOMIENIU LUB IZOLACJI PACJENTA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZYMUS BEZPOŚREDNI to:

określony prawnie sposób postępowania z pacjentem psychiatrycznym stwarzającym zagrożenie; może on polegać na: przytrzymaniu, przymusowym podaniu leków, unieruchomieniu lub izolacji pacjenta (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OKREŚLONY PRAWNIE SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z PACJENTEM PSYCHIATRYCZNYM STWARZAJĄCYM ZAGROŻENIE; MOŻE ON POLEGAĆ NA: PRZYTRZYMANIU, PRZYMUSOWYM PODANIU LEKÓW, UNIERUCHOMIENIU LUB IZOLACJI PACJENTA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.807

MELILIT, DESKRYPCJA OKREŚLONA, AUTOMAT, BATERIA, EŁK, AHISTORYZM, MONARCHIA ELEKCYJNA, SWAP WALUTOWY, SALOPA, ROTA, KARABINEK PNEUMATYCZNY, LEKTURKA, KANAŁ, GIPSATURA, ADRES, OKUPACJA, SPŁYW, FERMATA, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, BANDYCTWO, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, BLISKOŚĆ, BUFET SZWEDZKI, INTERPRETATOR, PRZENOŚNIK, ŻACHWA, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, ZNAK, OLEFINA, IGŁA, AZOTAN, SĘDZIA, PRZYMUS, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, DRAMAT HISTORYCZNY, WIELOFAZOWOŚĆ, AKADEMIA, MASZYNKA, AGRESJA, CHOROBA WRZODOWA, EKSPANDOR, PRZECIWNIK, TLENEK, KOD DWÓJKOWY, KULTURA MATERIALNA, HYDROFIT, OLEJ JADALNY, GENEZA, BÓG, BIFURKACJA, MARENGO, WIDEOMANIAK, EWA, RÓG, MIKSER, WDZIĘK, ŚWIATŁOCIEŃ, STACJA POSTOJOWA, SĄD WOJSKOWY, FILEMONKA, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, GRECKOŚĆ, DRENAŻ, GRANDA, ATRYBUCJA, AKTORKA, MLEKO, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, MARTA, PINGWIN MASKOWY, STRZELNICA SPORTOWA, EKRANOPLAN, STRZAŁA, SKRAJNOŚĆ, MASTYKS, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, JEŻOWIEC, SZÓSTY, SKRAJNIK, WYPAD, ŁOWCA GŁÓW, AUSZPIK, GEMISTA, SANDALIN, PORCELANA STOŁOWA, MEFLOCHINA, BRYZOL, REWALIDACJA, MARKETING SKOJARZENIOWY, WILKOM, GŁOS, KAPUŚCIANY ŁEB, KÓŁECZKO, MACICA PODZIELONA, MUR, BLISKOZNACZNOŚĆ, ODSYP, LASERUNEK, TRANZYT, TON, ZAGOŃCZYK, EDAM, POŚWIĘCENIE, BUTELKA MIAROWA, NOWA KLASYCZNA, ZEW, MUZYKA ELEKTRONICZNA, ŻNIWIARKA, MATRYKUŁA, TWARDY RESET, TEOLOGIA APOFATYCZNA, ODPRAWA POŚMIERTNA, NIEMOŻNOŚĆ, KOLEC, OBIEKTYWNOŚĆ, POTRÓJNOŚĆ, PRZEŚWIETLENIE, OLAF, RAGOUT, ŚRODOWISKO, SZCZEGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, LOKATA TERMINOWA, POJEMNOŚĆ POLOWA, PALEORHINUS, ROZUM, OZNAKOWANIE NAWIGACYJNE, KRÓLIK FLORYDZKI, KEFALINA, EMIRAT, DESTRUKCYJNOŚĆ, STAN NIECZYNNY, PÓŁSKÓREK, BĄK, EFEKT STYKU, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, WARIACJA, AUDYT, ROZROST, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, ANSAMBL, ALGEBRA LIEGO, SENSUALIZM, GŁOSICIEL, ADRESAT, REFERENDUM GMINNE, FARMA, KARB, PRIMADONNA, NOWENNA, CIAŁO, POMPA OBIEGOWA, KONSYSTORZ, ZAPRAWA, SAMOTOK, CZOŁO, MAKAK, KIERUNEK, DRUK WKLĘSŁY, EMISJA WTÓRNA, POWSTANIE, IGRASZKA SŁOWNA, LB, STACZ, DERYWACJA ALTERNACYJNA, AFRYKANIZOWANIE, BYDLĘCTWO, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, HISTORYZM MASKI, FLUID, MUZA, GALARETA, EKSPERT, WILCZY BILET, NIESUBTELNOŚĆ, GALERIA, PASEK, PIŁA, KONIUNKCJA, PRĄTNIKOWCE, WIENIEC, CELIBAT, MASZYNA PROSTA, SKATING, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, PASTERZ, ORDA, ROGALIK, WYPĘDZENIE, SOŁTYSOSTWO, MIGAWKA CENTRALNA, BUTLA, JASZCZUR, AKT, ELUWIUM, BIOKOMINEK, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, ZAŚPIEW, ZNAK, TERAKOTA, DRAJREP, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, MONTAŻ, KLER, NORMALIZACJA, BUZA, SKŁAD, WAGNER, POLE KARNE, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, FOLIA, LABORATORIUM GALENOWE, SZTUKA KULINARNA, ATREZJA JELITA GRUBEGO, GRUSZKA BOKSERSKA, DROGA, DWÓJKA, RECEPTARIUSZ, RODZIMOŚĆ, SENIOR, KRYNOLINA, OBRAZOWANIE, SZWAGROSTWO, PIĘCIOZŁOTÓWKA, SUPRAPORTA, ŻABOT, POWINOWACTWO CHEMICZNE, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, BON UWŁASZCZENIOWY, CEWKA PUPINIZACYJNA, OTWOREK, NIEBO, ROZSTĘP, ŁUPEK ROPNY, ZANZA, SILNIK, PARLANDO, KRUSZYNA, INKA, FRAMUGA, AULA, DIAKONIA, WIELOKROTNOŚĆ, PODGATUNEK, EUTEKTOID, WŁASNOŚĆ, BĘBEN, STATYKA, POCHWIAK OKAZAŁY, HECA, CZYR, WOTUM, CZARNA KSIĘGA, FRANCUSKI, RAKIETA, PYSZCZEK, BRYKLA, CZAS URZĘDOWY, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, ŻYWOT, NIEBIOSA, SZCZEP, PRZYLĄDEK, GATUNEK ZBIOROWY, LEMING, MŁOT, ŻAGIEW, FLAGSZTOK, ZJAWISKO, TERMOS, SPIRALA, OBWINIONY, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, KAMIZELKA, REZERWA WALUTOWA, TEMPERATURA KELVINA, KADŹ, INTERNUNCJUSZ, KRÓTKOŚĆ, MESZEK, LICENCJONOWANIE, STOŻEK NAPŁYWOWY, DRUKARKA ROZETKOWA, ROZPADLINA, KOSTKA BRUKOWA, POMOST, WIDEOMAN, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, SZKOŁA PONADPODSTAWOWA, OLEJARSTWO, STAN, JANKA, OZONEK, SŁOBODA, ASNYKOWIEC, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, OSTATNI MOHIKANIN, PIEPRZ CZERWONY, ?GLAZURA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.807 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OKREŚLONY PRAWNIE SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z PACJENTEM PSYCHIATRYCZNYM STWARZAJĄCYM ZAGROŻENIE; MOŻE ON POLEGAĆ NA: PRZYTRZYMANIU, PRZYMUSOWYM PODANIU LEKÓW, UNIERUCHOMIENIU LUB IZOLACJI PACJENTA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OKREŚLONY PRAWNIE SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z PACJENTEM PSYCHIATRYCZNYM STWARZAJĄCYM ZAGROŻENIE; MOŻE ON POLEGAĆ NA: PRZYTRZYMANIU, PRZYMUSOWYM PODANIU LEKÓW, UNIERUCHOMIENIU LUB IZOLACJI PACJENTA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZYMUS BEZPOŚREDNI określony prawnie sposób postępowania z pacjentem psychiatrycznym stwarzającym zagrożenie; może on polegać na: przytrzymaniu, przymusowym podaniu leków, unieruchomieniu lub izolacji pacjenta (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZYMUS BEZPOŚREDNI
określony prawnie sposób postępowania z pacjentem psychiatrycznym stwarzającym zagrożenie; może on polegać na: przytrzymaniu, przymusowym podaniu leków, unieruchomieniu lub izolacji pacjenta (na 18 lit.).

Oprócz OKREŚLONY PRAWNIE SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z PACJENTEM PSYCHIATRYCZNYM STWARZAJĄCYM ZAGROŻENIE; MOŻE ON POLEGAĆ NA: PRZYTRZYMANIU, PRZYMUSOWYM PODANIU LEKÓW, UNIERUCHOMIENIU LUB IZOLACJI PACJENTA sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - OKREŚLONY PRAWNIE SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z PACJENTEM PSYCHIATRYCZNYM STWARZAJĄCYM ZAGROŻENIE; MOŻE ON POLEGAĆ NA: PRZYTRZYMANIU, PRZYMUSOWYM PODANIU LEKÓW, UNIERUCHOMIENIU LUB IZOLACJI PACJENTA. Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

x