GRA DWÓCH DRUŻYN POLEGAJĄCA NA PRZETACZANIU OGROMNEJ PIŁKI DO BRAMKI PRZECIWNIKA, MOŻE BYĆ ROZGRYWANA KONNO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PUSHBALL to:

gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRA DWÓCH DRUŻYN POLEGAJĄCA NA PRZETACZANIU OGROMNEJ PIŁKI DO BRAMKI PRZECIWNIKA, MOŻE BYĆ ROZGRYWANA KONNO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.766

ARKADA, CENA MAKSYMALNA, TELEROTAMETR, DWUBIEGUNOWOŚĆ, SPÓŁKA, DRABKA, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, PROWANSALSKI, CHMURA WARSTWOWA, DYSTRYBUCJA KONTRASTYWNA, WIKARYZM EKOLOGICZNY, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, DUMPING, ELEMENT, INSERCJA, KRZYŻ CHOLERYCZNY, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, SILNIK WIDLASTY, REWOLWING, PLIK MULTIMEDIALNY, ODRZUT, CZASOWNIK DITRANZYTYWNY, HUMANOID, DRZEWO ŚWIATA, DOBRO PRYWATNE, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, DWUCUKIER, INFILTRACJA, GRA POJEDYNCZA, GRA W CIEMNO, KOLONOSKOPIA, PŁYTA DVD, IMMUNIZACJA CZYNNA, WIECZKO SKRZELOWE, KATAFOREZA, MONOTOPIZM, PIONOWZLOT, TRIAL MOTOCYKLOWY, SKRZYŻOWANIE, PELOTA, KOLORY NARODOWE, PLAN ZDJĘCIOWY, POLIGYNANDRIA, SAKSOFONISTA BARYTONOWY, BIFURKACJA, GEN SPRZĘŻONY, KOSZYKARSTWO, SKRABLE, RERANIE, KOPANINA, IMPORT RÓWNOLEGŁY, PRZEWÓD WIELOŻYŁOWY, MISKA, WPŁATA, ROZGAŁĘŹNIK, CHOROBA ANDERSEN, CIĘŻKI BOMBOWIEC, DAUMONT, NEORENESANS, ZŁĄCZKA, POSZLAKA, PLUTON, POWTÓRZENIE, CHÓD SPORTOWY, NAGOZALĄŻKOWE, DASZEK, DZIAŁKA ROBOCZA, GUFFA, TINTORETTO, SLALOM RÓWNOLEGŁY, KOD BINARNY, KAMICA MOCZOWA, TĘTNICA PRZEDNIA MÓZGU, ROŚLINA MOTYLKOWATA DROBNONASIENNA, ROBOTA, CHOROBA BRUGADÓW, ZAKŁADKA, CROSS, RZECZ PRZYSZŁA, ROTACJA, PŁOZA, DAWKA DOPUSZCZALNA, KÓŁKO I KRZYŻYK, OBBLIGATO, DESKA ŚNIEŻNA, TŁUMACZKA, ORATORIUM, KABOTYN, OPENER, CZARNY MAKAK CZUBATY, KSZYK, WIELKA BESTIA, AUDYTOR, BRODAWKA STÓP, SSAK PARZYSTOKOPYTNY, KAPPACYZM, PRAWA MIEJSKIE, BUDŻET ZADANIOWY, WYMIANA KULTURALNA, KOSZYCZEK SIATKARSKI, INTERPOZYCJA, MOSTEK, ZAGRYWKA, KOJEC, GOLKIPER, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, CZAS TERAŹNIEJSZY, KROKIET, EKSPANDER, HIPERTRICHOZA, SZKOŁA PONADPODSTAWOWA, POŁOWA, BONGOSY, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, PIERŚCIEŃ, HIBERNACJA, STRAJK WŁOSKI, AEDICULA, DUDNIENIE RÓŻNICOWE, MOIETY, KOD DWUWARTOŚCIOWY, NADSTEROWNOŚĆ, ENERGIA SPOCZYNKOWA, TROPIK, TEMAT, KOMBINACJA ALPEJSKA, KOŚĆ PROMIENIOWA, NIEDOMÓWIENIE, OCZKO, RAKIETA, BEZPRZESTRZENNOŚĆ, IDEAŁ PIERWSZY, UDŹWIG, DYSTYCH, DROMOMERON, NAUCZANIE ŁĄCZNE, AEROZOL, GALERY, WIRUS, ROZGWIAZDY, KONWOLUCJA, SZPECIELE, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, FORK BOMBA, DIPOL, POGROM, GO, SAMOOBRONA POWSZECHNA, PODWÓJNY NELSON, BRAMKA LOGICZNA, PRANIE, WICEADMIRAŁ, TETRIS, AGENEZJA NEREK, MIRAŻ, TEFILIM, BAWÓŁ MINDORSKI, JEDNOSPÓJNOŚĆ, REKOLEKCJE, KIESZEŃ PATOLOGICZNA, WAFELEK, KUKURYDZIANKA, OKRES WEGETACYJNY, AUT BRAMKOWY, CELOSTAT, EUTEKTYKA, CEBER, FORMALIZM, LUDOBÓJSTWO, DOCHÓD, ŚWIECOWANIE, IGRASZKA SŁOWNA, FIGURACJA MELODYCZNA, BLACKJACK, ANTYKWARK, DYSTORSJA, MOGILALIA, DUSZNOŚCI, IMPLIKACJA MATERIALNA, ŚWIECA, WORLD OF WARCRAFT, DYSONANS, ZWÓD, RYZYKO INWESTYCYJNE, ALEGORIA, ZASTAWKA, BLOK DEFENSYWNY, GRA PLANSZOWA, PRZYCZYNKARSTWO, RACJONAŁ, NAPASTNIK, ANAMORFOZA, PÓŁKOSZEK, P-BENZOCHINON, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, POMOCNOŚĆ, ILOŚĆ, SZARPANKA, DWUŚCIAN, GWIAZDA PODWÓJNA, GRA, MOC WYTWÓRCZA, PUNKT APTECZNY, ROTACJA, MOKASYNY, RÓG, WRAK, LOKALIZACJA, SUBTELNOŚĆ, DWÓJNÓG, POMALOWANE, DWÓJNIK, BŁĄD PROCEDURALNY, GNETOWE, NAPIĘCIE DOTYKOWE, GAMMACYZM, B, NIEWOLNIK, POLE, ASFALT, OBRONA, GOLKIPERKA, DWUPRZYMIERZE, ZAROBEK, KOŁEK, NAPIĘCIE KONTAKTOWE, HEROD-BABA, PODGLĄD, SYNGIEL, SPRAWCZOŚĆ, SAFARI, OGIEŃ KRZYŻOWY, DWÓJECZKA, BRAK, ROZKAZ PERSONALNY, DIKSONIA ANTARKTYCZNA, KOMA, PODSTEROWNOŚĆ, KARCIANKA KOLEKCJONERSKA, ALGORYTM EUKLIDESA, SWOBODA, TEFILIN, SINGIEL, JĘZYK SZTUCZNY, TEORIA PERTURBACJI, DŁAWIDUDA, SZLAK ŻEGLUGOWY, UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE, ADRES PAMIĘCI, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, ZDANIE PYTAJĄCE, NOKDAUN, BIPRYZMAT, KWINTET FORTEPIANOWY, WITAMINA, LAMBDACYZM, STAŁA, NIESPEŁNIALNOŚĆ, POINTYLIZM, MISECZKA, CIĄG FIBONACCIEGO, PROMENADA, SĄD, STRAJK OSTRZEGAWCZY, GRA W BUTELKĘ, HESSE, ABORDAŻ, ADDYCJA, DYCHAWICA, TŁUMACZ, AWATAR, JEDNOWARTOŚCIOWOŚĆ, CZESKA PIŁKA RĘCZNA, MODULACJA AMPLITUDY, PUDEŁKO, WYPAD, WYRAZ SAMODZIELNY, STOPING, BIREMA, DEBEL, ŻART, STRUŚ AFRYKAŃSKI CZARNY, OLIGOPEPTYD, WOKANDA, KARBONATYT, CYTOSTOM, PÓŁ, PUŁAP, FAKTURKA, SZMER, SAMOGRAJ, PAL, PARA, WATERPOLISTKA, PODZIAŁ HARMONICZNY, WERBLISTKA, FORMACJA MŁYNA, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, ?STYMULACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.766 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRA DWÓCH DRUŻYN POLEGAJĄCA NA PRZETACZANIU OGROMNEJ PIŁKI DO BRAMKI PRZECIWNIKA, MOŻE BYĆ ROZGRYWANA KONNO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRA DWÓCH DRUŻYN POLEGAJĄCA NA PRZETACZANIU OGROMNEJ PIŁKI DO BRAMKI PRZECIWNIKA, MOŻE BYĆ ROZGRYWANA KONNO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PUSHBALL gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PUSHBALL
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno (na 8 lit.).

Oprócz GRA DWÓCH DRUŻYN POLEGAJĄCA NA PRZETACZANIU OGROMNEJ PIŁKI DO BRAMKI PRZECIWNIKA, MOŻE BYĆ ROZGRYWANA KONNO sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - GRA DWÓCH DRUŻYN POLEGAJĄCA NA PRZETACZANIU OGROMNEJ PIŁKI DO BRAMKI PRZECIWNIKA, MOŻE BYĆ ROZGRYWANA KONNO. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast