W MATEMATYCE ZBIÓR OBIEKTÓW O DWÓCH WSPÓŁRZĘDNYCH (ELEMENTACH, RZUTACH) UMOŻLIWIAJĄCA JEDNOZNACZNE WYRÓŻNIENIE DOWOLNEGO Z OBIEKTÓW, Z KTÓRYCH JEDEN NAZYWANY JEST POPRZEDNIKIEM (PIERWSZĄ WSPÓŁRZĘDNĄ, PIERWSZYM ELEMENTEM LUB RZUTEM LEWOSTRONNYM), A POZOSTAŁY NASTĘPNIKIEM (DRUGĄ WSPÓŁRZĘDNĄ, DRUGIM ELEMENTEM LUB RZUTEM PRAWOSTRONNYM) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PARA UPORZĄDKOWANA to:

w matematyce zbiór obiektów o dwóch współrzędnych (elementach, rzutach) umożliwiająca jednoznaczne wyróżnienie dowolnego z obiektów, z których jeden nazywany jest poprzednikiem (pierwszą współrzędną, pierwszym elementem lub rzutem lewostronnym), a pozostały następnikiem (drugą współrzędną, drugim elementem lub rzutem prawostronnym) (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W MATEMATYCE ZBIÓR OBIEKTÓW O DWÓCH WSPÓŁRZĘDNYCH (ELEMENTACH, RZUTACH) UMOŻLIWIAJĄCA JEDNOZNACZNE WYRÓŻNIENIE DOWOLNEGO Z OBIEKTÓW, Z KTÓRYCH JEDEN NAZYWANY JEST POPRZEDNIKIEM (PIERWSZĄ WSPÓŁRZĘDNĄ, PIERWSZYM ELEMENTEM LUB RZUTEM LEWOSTRONNYM), A POZOSTAŁY NASTĘPNIKIEM (DRUGĄ WSPÓŁRZĘDNĄ, DRUGIM ELEMENTEM LUB RZUTEM PRAWOSTRONNYM)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.437

ZAPARZACZ, PRZECHOWANIE, JUMPER, WIEŻA KOŚCIELNA, SKANIA, GWIAZDA PODWÓJNA, KULTURA WODNA, WIADRO, LUMBALIZACJA, DAWCA NARZĄDÓW, MUR PRUSKI, BERŻERKA, PIEPRZNIK, DIDRACHMA, KORDIAŁ, SILNIK SYNCHRONICZNY, SOLIPSYZM, AKCJA, ŚMIECH, KATEGORYCZNOŚĆ, ZAKON MNISZY, KIOSK, CZAS PRZYSZŁY, RAJDER, ROZSTĘP, OPARZENIE, TONGA, RAK BŁOTNY, ELEMENTARZ, NIEMOŻLIWOŚĆ, CIĘGNO NAPĘDOWE, DEVELOPER, LIZANIE , KLOZET, PUCHAR, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, MAKAGIGI, ANOMIA, FORMA, MASZYNA SYNCHRONICZNA, DRASTYCZNOŚĆ, ESDEK, ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA, MAHOŃ, ROM, TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA, ZEWNĘTRZE, ŻÓŁW PAJĄCZKOWY, BRZOZA CZARNA, LIMMU, WĘZEŁ RYBACKI, GŁOWNIA, CIARKI, SILOS ZBOŻOWY, KIELICH, BŁONA FOTOGRAFICZNA, BOCZEK, ESTAKADA, MGŁA, ŁADA, ZEGAR PIASKOWY, STANCJA, INKORPORACJA, ZAMEK, PISIOR, DZIEWICA, KRĄG CYWILIZACYJNY, ZIEMIA, WIENIEC, ROZSTĘP ĆWIARTKOWY, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, SZAŁAŚNICTWO, PERIOD, RYTUAŁ, DOMNIEMANIE, MOTOROWIEC, EKRAN, IMIONISKO, MUFKA, DOSIEBNOŚĆ, KASZUBSKI, KONTROLKA, KONTYNGENT CELNY, LAJKRA, ZARUSKI, COMBER, LENIUCH, BIURO PARLAMENTARNE, KARBOKATION, LAWOWANIE, OTOCZENIE, CUDOWRONKA, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, DWUIZBOWOŚĆ, AUTOSZCZEPIONKA, GRZECH POWSZEDNI, DIZAJN, APSYDA, BELLI, WZMACNIACZ, PROLEK, KOMISARZ, WYBRANKA, TASMANIOZAUR, KOZIBRÓD, HOMERYDA, MRÓWKA, SIECZKA, SSAK, KĄPIEL GAZOWA, MOC ZNAMIONOWA, KEM, WÓŁ VU QUANG, UNISONO, OWAL KARTEZJUSZA, SZPULA, OSTATNI KRZYK MODY, HB, KOMASACJA, MECENAT, KWADRANT, RUNA, STARA GWARDIA, EGIDA, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, GLOSA, BOŚNIACKOŚĆ, PRĄD CZYNNOŚCIOWY, GROTESKA, RAFAEL, KLUCZ OBCY, WELON, KRES GÓRNY, BOBOWATE WŁAŚCIWE, PAMIĘĆ, BEZAN MASZT, OSŁABIACZ PODRZUTU, PLAKIETA, KARTA, IDENTYFIKACJA, CZYNELE, GNIAZDKO, BOŚNIACKI, CUDZOŚĆ, MOKROŚĆ, OBORA DWORSKA, PRZESTRZEŃ GROTHENDIECKA, ŁADNOŚĆ, FILHELLENIZM, HAMULEC, PRAWO BUDOWLANE, SKRYTKA, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, AMORFIZM, ABSORBANCJA, TROLLING, MIĘKISZ SPICHRZOWY, JEDNOLATEK, HISZPAŃSKI, CZŁON OKREŚLAJĄCY, KASZKIET, KOMBINEZON, TUŁÓW, PORTFEL ELEKTRONICZNY, ZATOKA, PRZYLŻEŃCE, DRGANIA SINUSOIDALNE, DRIBLER, WSPÓŁŻYCIE, OBRONA, HANKA, NOMOKANON, MOMENT ZWYKŁY, ROZKŁAD, ÓSEMKA, FARBA OLEJNA, PRZEZWISKO, ROMANS, AKCENT, KREACJA, LANDO, HIPOSTYL, ATRYBUCJA STABILNA, ZIARNKO, GRZYB ZAJĘCZY, TEATRZYK, PODKASTING, FRONTALE, ZAPORA MINOWA, KANCONETA, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, DWUNASTOKROTNOŚĆ, CHRYZOFITY, STAN PSYCHICZNY, GRUPA IMIENNA, SZEWRON, HUBA, ODWZOROWANIE STEREOGRAFICZNE, POWIETRZNOŚĆ, PINGWIN CESARSKI, SZKOŁA, KORZENIONÓŻKI, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, KLISZA, CALLISTO, RZECZ, PAJACYK, LIMFOBLAST, KRYSZTAŁEK, TANCERKA BRZUCHA, OPERA, ALAWIZM, ZACHOWAWCZOŚĆ, INTERKALACJA, DIONE, AUDYTOR, JALAPENO, REGUŁA ALLENA, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, PIEPRZ, LOGOGRAF, TOMIZM, TEMPERATURA MROZU, BYTOMKOWIEC, SUBSTANCJALIZM, PRACA DOMOWA, HABANERA, JUDASZ, GRZYB PIASKOWY, BARWY NARODOWE, GENIALNOŚĆ, BROKAT, LISTWA, OPCJA BARIEROWA, PROJEKCYJNOŚĆ, ROZDZIAŁKA, TRYBUNAŁ, WAŁ, SAMOGŁOSKA ZREDUKOWANA, STUPOR, FALA WZROSTOWA, GEKONEK, HIEROGLIFY, METAJĘZYKOWOŚĆ, OPAD, REPERTUAR, WYGASZACZ, SUBSTANCJA OBCA, CERES, EKSTRUZJA, ŚCIEŻKA, EGZONUKLEAZA, WYSEPKA, SYKATYWA, JELEŃ ALFREDA, UCHO, NOWENNA, CYWIL, NIEPRZYZWOITOŚĆ, FRUSTRACJA, KLATKA SCHODOWA, SZANKIER TWARDY, ANNA, CYGAŃSTWO, GRODZISZCZANKA, ZBIÓR ROZMYTY, CZERSKI, GRZYBNIA, DEKRETALIA, ŁUSZCZYK INDYGOWY, DRYBLING, LATEKS, NIEROZUMNOŚĆ, SAMOLOT BOMBOWY, WŁÓKNO, WSPARCIE, ŁOM, GALERIA, GANOIDY, SPRZĘCIOR, MAŁODUSZNOŚĆ, NOŚNOŚĆ, MARAN, JELEŃ BIAŁOWARGI, GARNIROWANIE, EWA, GRA WYŚCIGOWA, ELEKTRON WALENCYJNY, TELEWIZJA HD, ŁYŻECZKOWANIE, ZATRZYMANIE, RYPS, ZŁOTA FUNKCJA, KLASA, PIKIETA, KWAS, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, PŁYTA, ŻYWOPŁOT, ?REGRESJA LODOWCA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.437 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W MATEMATYCE ZBIÓR OBIEKTÓW O DWÓCH WSPÓŁRZĘDNYCH (ELEMENTACH, RZUTACH) UMOŻLIWIAJĄCA JEDNOZNACZNE WYRÓŻNIENIE DOWOLNEGO Z OBIEKTÓW, Z KTÓRYCH JEDEN NAZYWANY JEST POPRZEDNIKIEM (PIERWSZĄ WSPÓŁRZĘDNĄ, PIERWSZYM ELEMENTEM LUB RZUTEM LEWOSTRONNYM), A POZOSTAŁY NASTĘPNIKIEM (DRUGĄ WSPÓŁRZĘDNĄ, DRUGIM ELEMENTEM LUB RZUTEM PRAWOSTRONNYM) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W MATEMATYCE ZBIÓR OBIEKTÓW O DWÓCH WSPÓŁRZĘDNYCH (ELEMENTACH, RZUTACH) UMOŻLIWIAJĄCA JEDNOZNACZNE WYRÓŻNIENIE DOWOLNEGO Z OBIEKTÓW, Z KTÓRYCH JEDEN NAZYWANY JEST POPRZEDNIKIEM (PIERWSZĄ WSPÓŁRZĘDNĄ, PIERWSZYM ELEMENTEM LUB RZUTEM LEWOSTRONNYM), A POZOSTAŁY NASTĘPNIKIEM (DRUGĄ WSPÓŁRZĘDNĄ, DRUGIM ELEMENTEM LUB RZUTEM PRAWOSTRONNYM)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PARA UPORZĄDKOWANA w matematyce zbiór obiektów o dwóch współrzędnych (elementach, rzutach) umożliwiająca jednoznaczne wyróżnienie dowolnego z obiektów, z których jeden nazywany jest poprzednikiem (pierwszą współrzędną, pierwszym elementem lub rzutem lewostronnym), a pozostały następnikiem (drugą współrzędną, drugim elementem lub rzutem prawostronnym) (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PARA UPORZĄDKOWANA
w matematyce zbiór obiektów o dwóch współrzędnych (elementach, rzutach) umożliwiająca jednoznaczne wyróżnienie dowolnego z obiektów, z których jeden nazywany jest poprzednikiem (pierwszą współrzędną, pierwszym elementem lub rzutem lewostronnym), a pozostały następnikiem (drugą współrzędną, drugim elementem lub rzutem prawostronnym) (na 17 lit.).

Oprócz W MATEMATYCE ZBIÓR OBIEKTÓW O DWÓCH WSPÓŁRZĘDNYCH (ELEMENTACH, RZUTACH) UMOŻLIWIAJĄCA JEDNOZNACZNE WYRÓŻNIENIE DOWOLNEGO Z OBIEKTÓW, Z KTÓRYCH JEDEN NAZYWANY JEST POPRZEDNIKIEM (PIERWSZĄ WSPÓŁRZĘDNĄ, PIERWSZYM ELEMENTEM LUB RZUTEM LEWOSTRONNYM), A POZOSTAŁY NASTĘPNIKIEM (DRUGĄ WSPÓŁRZĘDNĄ, DRUGIM ELEMENTEM LUB RZUTEM PRAWOSTRONNYM) sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - W MATEMATYCE ZBIÓR OBIEKTÓW O DWÓCH WSPÓŁRZĘDNYCH (ELEMENTACH, RZUTACH) UMOŻLIWIAJĄCA JEDNOZNACZNE WYRÓŻNIENIE DOWOLNEGO Z OBIEKTÓW, Z KTÓRYCH JEDEN NAZYWANY JEST POPRZEDNIKIEM (PIERWSZĄ WSPÓŁRZĘDNĄ, PIERWSZYM ELEMENTEM LUB RZUTEM LEWOSTRONNYM), A POZOSTAŁY NASTĘPNIKIEM (DRUGĄ WSPÓŁRZĘDNĄ, DRUGIM ELEMENTEM LUB RZUTEM PRAWOSTRONNYM). Dodaj komentarz

1+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast