TO, ŻE COŚ JEST NIEDYNAMICZNE, POWOLNE, NIE DZIEJE SIĘ SZYBKO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSPALSTWO to:

to, że coś jest niedynamiczne, powolne, nie dzieje się szybko (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OSPALSTWO

OSPALSTWO to:

skłonność do ciągłego i długiego spania (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE COŚ JEST NIEDYNAMICZNE, POWOLNE, NIE DZIEJE SIĘ SZYBKO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.964

SUITA, RYGIEL, NIEAKTYWNOŚĆ, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, PRZYSŁÓWEK, PODANIE, ZUBOŻANIE, NIETRWAŁOŚĆ, BAGNET, SZKLANE DOMY, MAGNEZJA, NARYS KLESZCZOWY, ZWARA, BAŁWOCHWALSTWO, KOLAMINA, FUNKCJA ZDANIOWA, ŚWINKA MORSKA, AUTOKRATYCZNOŚĆ, KARA, SUWNICA BRAMOWA, PLAZMOLIZA, MODEL, DERYWAT SYNCHRONICZNY, DINUKLEOTYD, ZĘBY NOWORODKOWE, NARCIARSTWO KLASYCZNE, ZIÓŁKO, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, KOMEDIANT, UŁAMEK ZWYKŁY, WILCZY OBŁĘD, KRATKI, GARDEROBIANKA, SCHRONISKO, POMNIK, WYSTAWIENNIK, ROTACJA, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, JAZ ZASTAWKOWY, LOTNOŚĆ, ZARZUTKA, SEROHEMATOLOGIA, KRÓLIK, CZKAWKA, SZTUKA DEKORACYJNA, TASIEMCE, KOMANDO, KOŁEK, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, SPŁYW GRAWITACYJNY, DWUSPÓJNA SKŁADOWA, MISKA, SZÓSTKA, PEWNOŚĆ, METODA DELFICKA, PICOWNIK, STRZYKWY, REKLAMIARZ, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, NIESYMETRYCZNOŚĆ, OUDRY, DIMER, LIŚĆ ŁODYGOWY, MATECZNIK, BAJRONISTA, OŚMIOKROTNOŚĆ, SZTOLNIA WODNA, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, EMBRIOGENEZA, ARKA, NACZYNIOWE, ŚWIAT DYSKU, KWASOTA, NIEOBECNY, REPETYTYWNOŚĆ, BALONET, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, CIENNIK, ZBIORNIK, EWANGELICYZM, TURBOSŁOWIANIN, DEZASEMBLER, USŁUGA KONSUMPCYJNA, HASŁO WYWOŁAWCZE, PRZETOKOWY, FALKA, ATOMISTA, TAMBOREK, BICIE CZOŁEM, BIOPOLIMER, MAMUT POŁUDNIOWY, ROŚLINKA, JĘZYK, PEPINIERA, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, SZMUGLER, KOSZATNICA, PIENIĄŻEK, FILM HISTORYCZNY, ZASADA, SROGOŚĆ, ORUROWANIE, TENDENCJA, NIEGODZIWOŚĆ, TUNEL, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, IGŁAWA, TRANSPOZYCJA, PODEJŹRZON MARUNOWY, PROSTAK, LAWENDA FRANCUSKA, TON, STRONA CZYNNA, AMATOR, OBSERWATOR, PANTOMIMA, ŻYWOŚĆ, MIĘSOŻERNOŚĆ, ODWZOROWANIE STEREOGRAFICZNE, ROZGAŁĘZIACZ, DZIDA, ZADZIORNICA WŁOCHATA, ANTYKWARNIA, INDYWIDUALIZM, MIARKA, ANAMNEZA, MOTYW, DECENTRALIZACJA, DEKRET, ACENA ARGENTYŃSKA, OGNIWO ZASADOWE, WIRTUOZOSTWO, EWALUACJA DEMOKRATYCZNA, DELFIN GRUBOGŁOWY, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, WSPÓŁUCZEŃ, ABRAZJA, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, POSTÓJ LODOWCA, CHOROBA DARIERA-WHITE'A, STARUNEK, WIDOWNIA, PODAŻ JEDNOSTKOWA, SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY, HIV, TABLICA OGŁOSZENIOWA, PARAWANING, FILOZOF, WIEK NIEMOBILNY, POJNIK, OZIMINA, ANTYDOGMATYZM, PROGRAM, SOCZEWKA, WOSKOWATOŚĆ, DWUNASTKA, KOSZYKARSTWO, HYLOFIL, JAPOŃSKI, PODNOSKA, PROSIĘ, AMFITEATR MORENOWY, ŁOTEWSKI, POLNIK PÓŁNOCNY, ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, POŚWIĘCENIE, GNOMOLOG, MATERIALNOŚĆ, CZUWANIE MODLITEWNE, MARSJAŃSKI, SUPERPRZEBÓJ, ŚWIATŁO DZIENNE, KATOLICYZM, RĄBEK, HIPERPRZESTRZEŃ, OBÓZ PRACY, KULTURA PIEŃKOWSKA, GŁOSICIEL, GASTROLOG, WYMIAROWOŚĆ, BIEDNY, INWERSJA, BAZYLIKA MNIEJSZA, MIKROSKOP OPTYCZNY, RYBY DRAPIEŻNE, WALKA ODWROTOWA, ZAPUSTY, NOŚNIK, KRZYŻAK ROGATY, BOROWIEC, KASA ZAPOMOGOWA, POLITYKA PODATKOWA, MRÓWKA SMĘTNICA, TRYB, WIELOETATOWOŚĆ, GRAFIKA WEKTOROWA, ZESPÓŁ CAPLANA, BENZYNA OŁOWIOWA, AEDICULA, BETON JAMISTY, ODRUCH KOLANOWY, KSIĘGOWOŚĆ, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, OBŁÓG, PIERNIK, PAPROCIE, JEDNOSTKA INFORMACJI, BUDYŃ, SMOLUCH, BIAŁORUSKI, ŚCIANA DZIAŁOWA, BEARS, SĄD OPIEKUŃCZY, ZGRAJA, CHORDOFON, WĘŻOWNIK, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, MERYNOPREKSY, ZAPASY, METEOROID, PROCES DOSTOSOWAWCZY, BAŃKA, ARETOLOGIA, PRUSKOŚĆ, LATAWICA, NORMANDZKI COB, PRAWO MOORE'A, LARWA, GRUCZOŁ MLEKOWY, WALCOWNIA ZIMNA, KOPALNIA OTWOROWA, POKAZ, BŁĘDNIK KOSTNY, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, FUNKTOR INTENSJONALNY, PRASOŁ, KOLCZAKOWATE, BEZCZELNOŚĆ, CZŁOWIEK ŚNIEGU, JĘZYCZNIK ZWYCZAJNY, BŁYSK, MIECZ DWURĘCZNY, EKRANOPLAN, BUT, ZANOKCICOWATE, OBWAŁ, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, MALINOTRUSKAWKA, IDIOFON, EPIKUREIZM, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, KOMORA CIŚNIENIOWA, ZBRODNIA, ZGODNOŚĆ MOTYWACJI, ODZIERCA, KRAJE KOMUNISTYCZNE, TEORIA DOMINA, WOJNA NAPOLEOŃSKA, BALAST, BAGPIPE, KOCANKA WŁOCHATA, BRAT POLSKI, POJAZD ZAPRZĘGOWY, SAMORZUTNOŚĆ, KOŁO, TERRANIE, POBIAŁKA, OSZCZĘDNOŚĆ, SŁONOROŚL, TAKTYKA, ROZWIĄZŁOŚĆ, REFLEKTOR, APARAT SZPARKOWY, KOBIETA W WIEKU POBOROWYM, BALON PILOTOWY, PŁYTA KONTYNENTALNA, RYCERZ-ROZBÓJNIK, OŚLICA BALAAMA, WODOROST, DOJŚCIE, ZABUDOWA, JONOFOREZA, SAMIEC, BIEG PATROLOWY, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, SHORT-TRACK, ZAWARTOŚĆ, ZASADA D'ALEMBERTA, STEP, KWADRATURA KOŁA, NIEPIŚMIENNOŚĆ, DETERMINIZM, ALPAGA, DYNAMICZNOŚĆ, CEREBROZYD, ŚWIADKOWIE JEHOWY, PIEZOELEKTRYK, BASKINA, LINIA BRZEGOWA, ?GRUBA LINIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.964 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE COŚ JEST NIEDYNAMICZNE, POWOLNE, NIE DZIEJE SIĘ SZYBKO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE COŚ JEST NIEDYNAMICZNE, POWOLNE, NIE DZIEJE SIĘ SZYBKO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSPALSTWO to, że coś jest niedynamiczne, powolne, nie dzieje się szybko (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSPALSTWO
to, że coś jest niedynamiczne, powolne, nie dzieje się szybko (na 9 lit.).

Oprócz TO, ŻE COŚ JEST NIEDYNAMICZNE, POWOLNE, NIE DZIEJE SIĘ SZYBKO sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - TO, ŻE COŚ JEST NIEDYNAMICZNE, POWOLNE, NIE DZIEJE SIĘ SZYBKO. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x